Rale

Pitanja za pismeni ispit

25 poruka u ovoj temi

Mozda ce nekog zanimati. Pozdrav!

Uredio Nukleusri
prebačeno u prvi post,hvala :)

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

Dodana pitanja sa roka otprije mjesec dana. Nije mi se dalo prepisati ih ranije :rolleyes::D

Test uopče nije bio težak, ali su bila nezgodno postavljena za pamtiti ih kasnije.

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

Evo zamolio bih moderatore da dignu ova pitanja. Valjda će pomoći ljudima.
Ima još nešto no čim malo razradim šaljem i to.

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

Evo zamolio bih moderatore da dignu ova pitanja. Valjda če pomoči ljudima.
Ima još nešto no čim malo razradim šaljem i to.


imamo to isto več u sličnoj verziji, al sačekat čemo još dok stavimo :)
valjda kužiš zašto

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

Ima netko pitanja za usmeni iz farme u zg? ne nalazim ih na lmsu. ni ovdje.

Katedra za farmakologiju na MEFZg nema unaprijed određena pitanja za usmeni već svaki profesor ponaosob formira pitanja pri samom usmenom...bar je tako bilo do sada.

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

PISMENI 25.7.2012

koji od navedenih nije inhibitor-rifampicin intrinzična aktivnost; slabe baze/kiseline- baze u kiselom mediju ioniziranije, manje liposolubilne, brže se izlučuju; inverni agonisti; volumen raspodjele; barbiturati-induktori većeg broja izofo...rmi CYT P450;

nitrati pri akutnoj angini pektoris svoj učinak ostvaruju- A) dilatacijom vena (smanj-preloada)? B)dilatacijom koronarki C)dilat.arteriola ...

lijek koji oštećuje bubrege fetusa? –fenoldopam, diazoksid...?

acetiliranu AchE stvara- Ach

tamsulosin-za benignu hiperplaziju prostate

karvedilol-nesel beta blokator, selektivni alfa1

minoksidil- potiče rast dlaka

neka blokada muskarinskih-učinak

losartan/valsartan- rijeđe kašalj i angioedem od ACEI

u astmi oralno dajemo: zarfirlukast (montelukast-nznm koji je bio ponuđen)

paracetamol- poništi se glutationom

verapamil može blokirati i natrijske

antiaritmici-grupacija lijekova

beta blokatori-produžuju QRS, QT interval (sotalol)

triamt.i amilorid-blokiraju Na kanale u kortikalnom sabirnom tubulu

indikacija diuretika

bromokriptin

indikacije benzodiazepina

karbamazepin, etosukcimid

koji od lok.anestetika ester/amid; ako je osoba alergična na prokain, koji od anestetika smijemo dati

dantrolen-maligna hipertermija; tubokurarin-hipotenzija

amoksicilin-najdjelotvorniji protiv na penicilin rezist. Pneumokoka;

sulfasalazin; antifungici koji se daju lokalno/oralno;

protiv herpes simplex i VZV- aciklovir;

takrolimus; lansoprazol-nešto s farmakokinetikom

atipični antipsihotik-olanzapin

nepsihijatrijska indikacija antipsihotika-antiemetici; fentanil+droperidol=neuroleptanalgezija + dušični oksidul= neuroleptanestezija

dabigatran-izravni inhibitor trombina; kod kojih se lijekova treba mjeriti kreatin kinaza-statini

mifepriston

koji od oralnih hipoglikemika ne utječe na težinu

koji od mehanizama rezistencije nije kod pencilina-inaktivacija beta laktamaza

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

Nešto novije.

Nema datuma možda? Mene uvijek ta analnost prima, lakše je ljudima kad je obilježeno od kad je što, inače bi bio kaos :)

I hvala! Prebačeno gore s ovim najnovijima.

Ajme koji nered od teme, treba ovo srediti. :ninja:

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

Ah, sorry, izgledalo mi je očito. Rok 3.7.2014.

Odlično! Hvala puno!

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

FARMAKOLOGIJA ROK 9.9.2015.
-Mineralokortikoid je - fludrokortizon
-Propiltiouracil- moze uzrokovati hepatitis

-za blokatore TNFα NETOČNO je:
a)Adalimumab je potpuno humano monoklonsko protutijelo koje se primjenjuje supkutano
b)Infliksimab je kimerično protutijelo…koje se primjenjuje intravenski
c)blokatori TNF-α se ne koriste u kombinaciji s metotreksatom
(c -koriste se zajedno!)

-paracetamol-slab inhibitor perifernih COX1 i COX2
-kolhicin-inhibira migraciju leukocita i fagocitozu
-neizravni trombina NIJE- dabigatran
-prije primjene kojih lijekova provjeravamo keratin-kinaze- statini?
-aspirin : ireverzibilna inhibicija COX-a u trombocitima- 8-10 dana
- eliminacije aspirina =15 minuta
-glukokortikoidi kontraindicirani kod –peptičkog ulkusa
-venlafaksin- selektivni inhibitor ponovne pohrane serotonina i noradrenalina
-CYP3A4= najviše supstrata
-štetni učinak acetazolamida-gubitak K+
-diuretik, uzrokuje metaboličku alkalozu, hipomagnezemiju…Furosemid
-indikacija furosemida- akutni plućni edem
-antagonisti aldosteronskih receptora- spironolakton
-amilorid djeluje na kortikalni sabirni tubul
-antagonisti AT1 receptora u prednosti nad ACE-i-manje angioedema i kašlja
-inhalacijski anestetik s izraženim analgetskim učinkom
-esterski lokalni anestetik za površinske zahvate-prokain
-atrakurij je- izokinolinski nedepolarizirajući neuromuskularni blokator
-od navedenih mehanizama teofilina NETOČNO je: acetilacija histona (deacetilacija je točno)
-za apsans- etosukcimid
-Magnezijev hidroksid i aluminijev hidroksid- bolji u kombinaciji kao antacid nego pojedinačno (manje štetnih utjecaja na probavu)
-pioglitazon-inhibira i PPARα i PPAR gama
-slabe baze pri nižem pH manje liposolubilne
-agonist + kompetitivni antagonist-što se događa s Emax i ED50
-NETOČNO-eritropoetin djeluje preko receptora spregnutih s G-proteinima
-inverzni agonist-smanjuje konstitutivnu aktivnost receptor
-bila je neka skala:-1, 0, 1-kolika je intrinzična aktivnost inverznog agonista?
-ipratroppij bromid-NIJE selektivan za M3 receptore
-verapamil- jače djeluje na srčani mišić od dihidropiridina
-trovanje atropinom-fiziostigmin
-acetiliranu kolinesterazu uzrokuje- acetilkolin
- karbamiliranu acetilkolinesterazu uzrokuje-neostigmin
-pogrešan par lijek-štetni učinak-Lidokain-sindrom nalik na eritematozni lupus
-polienski lijek za lokalne gljivične infekcije, lokalna primjena, dobar protiv kandide- NISTATIN
-lijek za gljivične infekcije koji inhibira epoksidaciju skvalena- Terbinafin
-sirolimus-veže se za cirkulirajući imunofilin FK506-vežući protein 12
-lijek no 1 za reumatoidni artritis-metotreksat
-najaktivniji za tuberkulozu- izoniazid i rifampicin
-NETOČNO je: lokalni anestetici amidnog tipa češće uzrokuju alergijske reakcije od onih esterskog tipa
-bioraspoloživost organskih nitrita nakon oralne primjene 10-20%
-tko uzrokuje Neuroleptički maligni sindrom
-nije indikacija za LITIJ
-nije indikacija za azatioprin
-kombinacija za liječenje ulkusa uzrokovanog H.pylori = IPP+ klaritromicin + amoksicilin/ metronidazol
-koji od navedenih nije snažan inhibitor cyp3a4 -itrakonazol ? (bilo je navedeno i ketokonazol, sok od grejpa, cimetidin…)
-ZAFIRLUKAST-antagonist LTD4


FARMAKOLOGIJA ROK 1.9.2015.
-VOLUMEN RASPODIJELE- povezuje količinu lijeka u tijelu s koncentracijom lijeka u krvi ili plazmi
-BIORASPOLOŽIVOST- dio nepromijenjenog lijeka koji dospijeva u sistemnu cirkulaciju nakon primjene bilo kojim putem
- BIORASPOLOŽIVOST NAKON INTRAVENSKE PRIMJENE- 100%
-BRZINA APSORPCIJE-određena farmaceutskom formulacijom i mjestom primjene
-barbiturati induciraju veći broj cyp enzima
-zajednička indikacija betanekolu i neostigminu- postoperativni ileus?
-izravni učinak agonista kolinoreceptora-bronhokonstrikcija
-muskarinski receptori- M1, M2, M3, M4 (mehanizmi)
-visoke doze adrenalina uzrokuju
-male doze adrenalina uzrokuju
-selektivni alfa 1 blokator
-kontraindikacije za propranolol
-beta blokatori se ne bi trebali koristiti s - verapamilom?
-kontraindikacija kod beta blokatora- AV blok
-koji još uz klonidin djeluje preko SŽS- gvanfacin
-razlika rezerpina i još nekog? gvanetidina možda
-koji od navedenih nije benzodijazepin-zoplidem
-koji par je pogrešno sparen- benzodijazepin –proamnestički učinak (poboljšano pamćenje)
-mjesto djelovanja HIDROKLORTIAZIDA- blokada Na/ Cl suprijenosnika u distalnom zavijenom tubule
-mjesto djelovanja FUROSEMIDA- debeli uzlazni krak henleove petlje
-diuretik koji uzrokuje ginekomastiju i štedi Kalij - SPIRONOLAKTON
-koji od navedenih diuretika štedi kalij-amilorid
-proksimalni tubul-ACETAZOLAMID
-blokatori Ca kanala - usporedba koji više djeluju na vaskularni glatki mišić (dihidropiridini), koji na srčani glatki mišić (diltiazem, verapamil)
-učinak kortikosteroida u liječenju astme nije: izravna bronhodilatacija
-lokalni anestetik esterskog tipa-prokain
-lokalni anestetik amidnog tipa- lidokain
-selegelin-MAO inhibitor
-NUSPOJAVA LITIJA Nije
-selektivni inhibitor ponovne pohrane serotonina
-selektivni inhibitor ponovne pohrane serotoninna i noradrenalina
-paracetamol derivat fenacetina
-aspirin se koristi za sve navedeno osim –giht
-lijek koji smanjuje reapsorpciju mokraćne kiseline iz bubrega-probenecid
-koji antikoagulans se može koristiti u trudnoći-heparin
-agonist domaminskih receptorabromokripitn
-nije indikacija za primjenu inhibitora protonske crpke-upalna crijevna bolest
-koji antivirusni lijek se rabi za Herpes simplex i ____ - aciklovir
-kod kojeg antibiotika najviše moramo pratiti bubrežni klirens i prilagoditi dozu kod zatajenja bubrega
-struktura penicilina- tiazolidinski prsten +b-laktamski prsten
-koji od navedenih penicilina nije otporan na stafilokoknu beta laktamazutikarcilin
-apsorpcija penicilina- ovisi o njihovoj stabilnosti u kiselom pH
-prokain pencilin G- intramuskularna primjena, traje 12-24 h
-polienski antimikotik…-amfotericin B
-2 pitanja s metronidazolom
-takrolimus
-infliksimab
-tetraciklinibakteriostatski ili baktericidni ovisni o dozi?
-azitromicin
-ampicilin dobar za : na penicillin rezistentne pneumokoke
-lijek izbora za nadomijesno liječenje hormona štitnjače-levotiroksin
-inzulin se najčešće primjenjuje- supkutano
-koji antidijabetik može uzrokovati laktacidozu-metformin
-koji antidijabetik ne uzrokuje hipoglikemiju- akarboza
-paracetamol-najčešće oštećeni organ: jetra
-protuotrov trovanja paracetamolom- acetilcistein
-protektiv želučane sluznice
-koji od navedenih nije lijek za liječenje upalne crijevne bolesti
-koji par je točan indikacija-lijek : fenobarbital-nesanica
-ciklosporini 2 pitanja
-metotreksat
-gdje se ne nalaze nikotinski receptori- bilo je ponuđeno simpatički gangliji, parasimpatički gangliji, skeletni mišići…
-nešto sa slabim kiselinama i slabim bazama i njihovoj liposolubilnosti u visokom/niskom pH
-tamsulosin-benigna hiperplazija prostate
-svi neuromuskularni blokatori su nalik na acetilkolin
-klonidin-sedacija, suha usta
-vazodilatator uzrokuje edeme i hirzutizam-minoksidil
-učinci antipsihotika- u nepsihotičnih osoba umanjuju psihomotoričke sposobnosti, a u psiotičnih popravljaju
-učinak acetilsalicilne kiseline na trombocite-8-10 DANA
-fibratidjeluju putem PPAR-α
-antikonvulziv-štetni učinak (točan par)
-Klozapin-agranulocitoza

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

Ovo su neka pitanja kojih se sjećam s roka 9.7.2015.

Metabolizam najčešće ide preko: CYP3A4/UGT
Protuotrov za paracetamol – n-acetil cistein
Koji spoj ćemo dati nekome da mu zakiselimo ili alkaliziramo urin (bikabonat, amonijev klorid, itd.)
Povišen sistolički, dijastolički tlak, periferni otpor, refleksna bradikardija, o kojem se lijeku radi?
Sistolički nepromijenjen, dijastolički smanjen, refleksna i lijekom izazvana tahikardija, koji je lijek?
Nekoliko pitanja o djelovanju para/simpatomimetika i blokatora (ciklospazam, cikloplegija, mioza, midrijaza...)
Bronhodilatator, djelotvoran dugo, koji je? (Mislim da nije bio ponuđen salmeterol)
Koja tvrdnja je točna za tetracikline? Mislim da je bilo da je bakteriostatski bez obzira na dozu (?)
Amoksicilin je posebno djelotvoran za: penicilin rezistentne pneumokoke
Jedina indikacija grizeofulvina su: dermatofitoze
Mislim da je bilo pitanje koja je tvrdnja točna za intravensku primjenu inzulina, pa se nudilo nešto za kristalizaciju, NPH, glargin...
Koja je nuspojava ACE inhibitora – teratogenost
Koji od lijekova je teratogen – enalapril
Koja je glavna nuspojava klonidina
Koji je učinak karbodope (COMT inhibicija, MAO inhibicija, inhibicija stvaranja dope samo na periferiji, samo u CNS-u...)
Antipsihotik sa srednje jakim ekstrapiramidnim sindromom, o kojem se radi?
Minoksidil – hirzutizam
Koji diuretik primarno djeluje na proksimalni tubul – acetazolamid
Koji antipsihotik ima najmanji rizik od tardivne diskinezije
Koji od lijekova ima djelovanje i na alfa i na beta receptore – labetolol ili karvedilol, tako nešto
Koja je tvrdnja točna za metildopu – koristi se uglavnom kod trudnica
Mislim da je bilo navesti od čega se sastoji ona trojna terapija za H. Pylori 
Koji intravenski anestetik je i analgetik – ketamin
Što nije učinak bisfosfonata? Povećanje vitamina D, smanjenje vitamina D, ...
Koji je mehanizam propiltiouracila – peroksidaza
Neko pitanje za tamoksifen ili raloksifen o rizicima karcinoma
Zašto su bigvanidi prvi izbor liječenja u dijabetesu?
Koji lijek se koristi protiv HSV i VZV?
Koji je lijek najbolji za rezistentnu depresiju kod bipolarnog (tako nešto), ja sam zaokružio haloperidol + litij, bilo je ponuđena još neka kombinacija i 3 pojedinačna lijeka.
Koji beta laktamski antibiotik ne spada u skupinu onih otpornih na laktamazu stafilokoka?
Koji NSAID je koristan za bolesnika s ulkusima – celekoksib
Mislim da je bilo nešto o toksičnim učincima kloramfenikola
Koja dva antituberkolitika su najjača?
Koji opioid se koristi protiv proljeva – loperamid
Koji lokalni anestetik se koristi samo topikalno – benzokain
Aloa se koristi kao – laksativ
Nešto o djelovanju antacida na apsorpciju lijekova
Djelovanje trazodona – antogonist 5-HT2

 

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

5.7.2016. PITANJA

statini - kontraindicirani kod trudnica

deksametazon - dugi poluživot

mifepriston - antagonist progesteronskih receptora

kardiotoksičnost - doksorubicin

blok M faze st.ciklusa - vinkristin

paklitaksel - inhibicija diobenog vretena

hemoragijski cistitits - ciklofosfamid

koji antipsihotik neće uzrokovati tardivnu diskineziju - klozapin

hidroklortijazid uzrokuje hiperglikemiju

olanzapin - uzrokuje konvulzije

pri primjeni heparina moramo pratiti aptv

metformin je lijek prvog izbora na dijabetes tipa 2 jer ne uzrokuje hipoglikemiju

alopurinol - inhibitor ksantin-oksidaze

teofilin - daje se per os

prednizolon - zadržavanje soli i vode

amokicilin od svih drugih penicilina učinkovitiji protiv enterokoka

klindamicin - djeluje na apsces

1 dnevno ćeš davati gentamicin

prije uporabe infliksimaba moramo provjeriti boluje li pacijent od akutne ili latente tbc

sulfometaksazol-trimetoprim se koristi za toksoplazmu

izbaci uljeza koji nije antagonist h2 - terfenadin

misoprostol - za nsaid

bronhospazam uzrokovan aspirinom se spriječi davanjem montelukasta

ipratropij - ne uzrokuje medularnu stimulaciju i konvulzije

nabrojani esteri lokalni anestetici, koji od njih se primijenjuje topikalno - benzokain

nitroglicerin u angoni pektoris može i povećati i smanjiti protok u koronarkama 

beta blokada u srcu smanjuje potrebe za kisikom i u aktivnosti i u mirovanju

doksazosin inhibira koji učinak adrenalina - midrijazu

propranolol kontraindiciran u a-v bloku

antidot za varfarin - klortalidon

nuspojava beta blokatora - dekompenzacija srca

trovanje paracetamolom, koji je mehanizam zasićen? glukuronidacija i sulfatacija

koji diuretik djeluje i na proksimalni kanalić i na silazni kraj h.petlje - manitol

hipomagnezijemiju uzrokuje furosemid

najjača natriureza - furosemid

rifampicin djeluje na bakterijsku o dna ovisnu rna polimerazu

antiaritmici 3. skupine uzrokuju produljeni QT i torades de pointes

mao inhibitori + ssri - serotoninski sindrom

naglo skidanje s propranolola - sindrom ustezanja

cox 2 - inhibira sintezu prostaciklina u endotelu

noviji antipsihotici - djeluju i na negativne simtome shizofrenije

levotiroksin - djeluje 7 dana

raas - teratogeni

kokain - euforija zbog blokade dopaminskih receptora u mozgu

koja nije nuspojava litija - dijabetes melitus

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

19.07. 2016. 

Uredio ~Sentinel~
dodano u glavni fajl, hvala!

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

evo odgovori za 19.7.

950. C

951. C

952. D

953. A

954. D

955. B

956. D

957. C

958. C

959. mislim C, al nisam ziher

960. A

961. C

962. C

963. C

964. B

965. C

966. C

967. B

968. C

969. C

970. možda D, iako atropin u starijih osoba izaziva konfuzno stanje i disocijativne halucinacije, al ostali odgovori su krivi

971. D

972. B

973. C (tahikardija može biti jer hipoglikemija uzrokuje otpuštanje adrenalina, a inzulin još i uzrokuje hipokalijemiju)

974. A

975. nisam uspio naći u knjizi

976. B (uz klonidin još metildopa, tizanidin, gvanfacin,...)

977. D

978. B

979. B

980. B

981. C

982. B

983. B

984. mislim da ništa od ponuđenog nije točno, dakle E

985. E

986. A

987. A

988. B?

989. C (zato se može davati kod inzulinoma)

990. C

991. D? ja bih rekao usporavaju AV provođenje

992. C

993. A (ovo pitanje je bilo 23.8.2016. postavljeno u obliku "koji od navedenih lijekova blokira dihidrotestosteronske receptore (ili tako nešto)? cimetidin, omeprazol, i još nabrojanih -tidina i -prazola"

994. D

995. C

996. D

997. C

998. A ili B

999. A

1000. B  i ovo ne piše u knjizi, samo piše da se fenitoin "jako" veže za proteine plazme, na wikipediji piše 90%

1001. B

1002. C

1003. A

1004. A

1005. ovo ne znam jer je pola njih za liječenje kroničnog gihta, indometacin je za akutni napad

1006. C

1007. A

1008. C

1009. C

1010. A

1011. ?

1012. B

1013. A

1014. D

1015. A

1016. A

1017. D

1018. C

1019. A

1020. C

1021. ciklofosfamid i platina

1022. neki kolege misle mikofenolat mofetil, neki inhibitori kalcineurina

1023. D

1024. A? inhibita sintezu purina

1025. A

1026. B

1027. B

1028. A

1029. A

1030. B

1031. A?

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

Rok 01.09.2016.

1.       Što je učinak prvog prolaska

2.       Što je konstitutivna aktivnost receptora

3.       Parcijalni agonisti – imaju slabiju intrinzičnu aktivnost od punih

4.       Inverzni agonisti – smanjuju konstitutivnu aktivnost receptora

5.       Što je terapijski indeks – omjer TD50 i ED50

6.       Eliminacija ograničenog kapaciteta – naziva se još eliminacija pseudonultog reda

7.       Što je bioraspoloživost

8.       Koja od sljedećih reakcija ne spada u reakcije faze I?  acetilacija

9.       Za koji lijek se veže pojam karbamilirana acetilkolinesteraza? Piridostigmin (nije bio ponuđen nijedan drugi stigmin)

10.   Koja je indikacija i za betanekol i stigmine?

A  Atonija mjehura i probavnog sustava

B  Mijastenija gravis

C  Prekid mišićne blokade nakon operacije

11.   Zašto atropin u nižim dozama izaziva bradikardiju? Blokada presinaptičkih M1 receptora

12.   Što je točno za tubokuranin?

A  Ne izaziva otpuštanje histamina

B  Može izazvati hipertenziju

C  Djeluje na M2 receptore na srcu

D  Izaziva spastičku klijenut

E  Djeluje na presinaptičke Na kanale

13.   Koja je glavna nuspojava alfa neselektivnih blokatora? Tahikardija

14.   Koja je razlika između alfa 1 selektivnih i neselektivnih blokatora? Alfa 1 selektivni uzrokuju manju tahikardiju

15.   Što je netočno o atenololu i propranololu? ( po meni dva točna odgovora)

A  Propranolol je bolji od atenolola kod dijabetičara

B  Oba se metaboliziraju u jetri putem citokroma P450

16.   Koja je kontraindikacija za beta blokatore?  A-V blok

17.   S kojim lijekom se načelno ne smiju piti beta blokatori? Verapamil

18.   Zbog čega su diuretici djelotvorni u hipertenziji?

A  Smanjuju volumen krvi

B  Smanjuju količinu natrija u tijelu

19.   Koji će od navedenih lijekova najčešće uzrokovati hemolitičku anemiju? Metildopa

20.   Što uzrokuje naglo prekidanje uzimanja propranolola? Sindrom ustezanja – povišen tlak, nervoza

21.   Koji lijek izravno djeluje na stijenku krvih žila? Hidralazin

22.   Nuspojave klonidina – sedacija, suha usta

23.   ACE inhibitori – malformacije ploda

24.   ACE inhibitori – nešto u stilu da za razliku od drugih antihipertenziva čuvaju srce i bubreg

25.   Koju aritmiju se ne može liječiti digoksinom? Bilo je ponuđeno 5 aritmija, ne znam točan odgovor

26.   Što je točno za antiaritmike skupine III? Uzrokuju torsade

27.   Na kojem dijelu nefrona djeluje furosemid? Uzlazni krak Henleove petlje

28.   Na kojem dijelu nefrona djeluju tijazidi? Distalni zavijeni tubul

29.   Na kojem djelu nefrona djeluje eplerenon? Sabirni tubul

30.   Na koji način djeluje amilorid? Blokada kanala za Na u sabirnom tubulu

31.   Koji diuretik izaziva ginekomastiju - spironolakton

32.   Koji se lijek ne koristi za liječenje astme? Noradrenalin

33.   Koja od navedenih nuspojava nije povezana s dugotrajnom upotrebom beta2 agonista?

A  tremor skeletnih mišića

B  tahikardija

C  poliurija

D  nervoza

34.   Koja od navedenih skupina lijekova se ne koristi u liječenju astme?

A  inhibitori lipooksigenaze

B  antagonisti leukotrienskih receptora

C  antagonisti histaminskih receptora

D  inhibitori degranulacije mastocita

35.   Koja je najbitnija uloga kortikosteroida u liječenju astme? Inhibicija infiltracije limfocita, eozinofila, mastocita

36.   Koji od navedenih nije učinak kortikosteroida u liječenju astme?

A  inhibicija infiltracije limfocita, eozinofila, mastocita

B  povećavanje odgovora beta agonista

C  izravna bronhodilatacija

D   vazokonstrikcija

37.   Poveži par lijek – indikacija.  Buspiron – generalizirani anksiozni poremećaj

38.   Što nije točno o metabolizmu benzodijazepina? Da je oksazepam aktivni metabolit diazepana

39.   Koji se lijek koristi za liječenje apsans epilepsije kod djece? Etosukcimid

40.   Ako je osoba alergična na prokain, koji ćemo joj lokalni anestetik dati?

A  tetrakain

B  benzokain

C  lidokain

D  kodein

41.   Što je selegilin? MAO inhibitor

42.   Koja je glavna indikacija litija? Manična faza bipolarnog poremećaja

43.   Što je venlafaksin? SNRI

44.   Što je amitriptilin? Triciklički antidepresiv

45.   Što je trazodon? Antagonist 5HT2 receptora

46.   Koji je endogeni faktor bitan za djelovanje heparina? Antitrombin

47.   Što nije indikacija za primjenu heparina? Hemofilija

48.   Trovanje varfarinom, daje se:

A  antitrombinski kompleks i faktor VII

B  protrombinski kompleks i faktor VII

49.   Koji se antikoagulans može korisiti u trudnoći? Heparin

50.   Koji od navedenih lijekova nije inhibitor agregacije trombocita?

A  aspirin

B  eptifibatid

C  fondaparinuks

D  dipiridamol

E  klopidogrel

51.   Koja od navedenih nuspojava nije povezana s NSAID-ima?

A  peptički ulkus

B  zatajenje srca

C  aplastična anemija

D  hipokalemija

52.   Diklofenak – kombinacija s misoprostolom za peptički ulkus

53.   Paracetamol toksičnost – jetra

54.   Paracetamol:

A  inhibira COX1>>>COX2

B  inhibira COX2>>>COX1

C slabi inhibitor i COX1 i COX2

55.   Liječenje hipotireoze – levotiroksin

56.   Koji lijek ne izaziva debljanje? Ponuđeni lijekovi za dijabetes, mislim da je odgovor metformin

57.   Koji lijek ne izaziva hipoglikemiju? Ponuđeni lijekovi za dijabetes, mislim da je odgovor metformin

58.   Što je točno za metformin?

A  lijek izbora za dijabetes mellitus tip I

B  lijek izbora za dijabetes mellitus tip II

C  izaziva debljanje

D  izaziva hipoglikemiju

59.   Kako djeluju penicilini? Inhibicija sinteze peptidoglikana

60.   Promjena PBP je čiji mehanizam rezistencije na penicilin ? Stafilokoka

61.   Od svih penicilina, amoksicilin je najbolji izbor za:

A  E. coli

B  klebsiela

C  enterokok

D  pneumokok rezistentan na penicilin

E  anaerobe

62.   Oralna bioraspoloživost penicilina: Ovisi o njihovoj stabilnosti u kiselom

63.   Koji je penicilin izbor za stafilokok? Kloksacilin

64.   Za koji je antibiotik izrazitno bitno pratiti bubrežnu funkciju?

A  penicilin

B  gentamicin

65.   Metronidazol – ima učinak sličan disulfiramu

66.   Za liječenje koje infekcije se ne koristi neki antibiotik? Ponuđene 4 bakterije i virus

67.   Koji lijek nije specifican za određenu fazu staničnog ciklusa? (po meni dva točna odgovora)

A  ciklofosfamid

B  cisplatina

68.   Koji je lijek specifičan za S fazu staničnog ciklusa? Metotreksat

69.   Kako djeluju alikilirajući lijekovi? Alikiliraju dušične baze, posebno gvanidin

70.   Što je točno za sirolimus – koristi se u transplantaciji oragana

71.   Poveži antacid i nuspojavu

A  magnezijev hidroksid – konstipacija

B  aluminijev hidroksid – proljev

C  svi – keliranje željeza

D  kalcij karbonat –štucanje

72.   Glavna indikacija za antacide?

A  GERB

B  dispepsija bez erozija sluznice

C  ulkus povezan s H. pylori

73.   Za što se ne koriste inhibitori protonske pumpe? Ulcerozni kolitis

74.   Mehanizam djelovanja IPP-a – ireverzibilni inhibitori H/K ATPaze

75.   Mehanizam djelovanja sukralfata

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

Fajl prebačen u bazu

 

Uredio ~Sentinel~

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

  • Recently Browsing   0 korisnika

    Ni jedan registrirani korisnik ne pregledava ovu stranicu