Guest tinchili

Prebacivanje na MEF u Zagreb

36 poruka u ovoj temi


Pod kojim se uvjetima može prebaciti na mef u Zagreb?


Možda nije topic za to pitanje, ali svejedno.

Moraš imati prosjek prve godine jednak 3.8 ili veči, položene sve ispite i mora tvoj zahtijev za prebacivenjem biti odobren od strane mejrodavne osobe, prodekana za nastavu valjda.
Onda upišeš drugu godinu u Zagrebu i to je to :)

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

Izvadak iz Pravilnika o diplomskom studija Mef ZgPrijelazi studenata

Èlanak 63.

(1) Na Fakultet mogu prijeći studenti s drugih medicinskih fakulteta uz uvjete propisane u članku 65. ovog Pravilnika.

(2) Prijelaz studenata s medicinskih fakulteta izvan Republike Hrvatske obavlja se na temelju prethodnog rješenja o priznavanju razdoblja studija.

(3) Mišljenje o uvjetima nastavka studija studenata koji studiraju izvan Republike Hrvatske procjenjuje povjerenstvo koje imenuje prodekan za diplomsku nastavu, imajući u vidu stupanj sukladnosti i kvalitetu izvedbe programa, otvorenost europskog akademskog prostora i zakonski okvir u Republici Hrvatskoj.

(4) posebno dvojbenim predmetima iz stavka 3. ovog članka, prodekan za nastavu traži savjet Povjerenstva za nastavu i informira Fakultetsko vijeće.

(5) Prijelaz se može ostvariti samo od druge do pete godine studija.Èlanak 64.

(1) Ukupan broj studenata koji mogu prijeći s drugih medicinskih fakulteta utvrđuje za svaku akademsku godinu Dekanski kolegij.

(2) Broj prijelaznika i broj redovitih studenata ne može biti veći od kapaciteta Fakulteta.Èlanak 65.

(1) Opći uvjeti za prijelaz studenata s drugih medicinskih fakulteta su:

- da pristupnik ima položene ispite i zadovoljene druge uvjete za redoviti upis u višu godinu studija na matičnom fakultetu,

- da nije ponavljao ni jednu godinu studija,

- da ima prosjek ocjena položenih predmeta studija od 3,8,

- da je položio ispite koji su prema nastavnom planu Medicinskog fakulteta u Zagrebu utvrđeni za neprenosive ispite,

- da zna hrvatski jezik (za strane državljane), odnosno da zna engleski jezik za studij medicine na engleskom jeziku.

(2) Iznimno, dekan može predložiti Dekanskom kolegiju prijelaz do tri studenta na Studij medicine u Zagrebu zbog teže bolesti, ili zbog obveze treninga vrhunskih sportaša te preseljenja obitelji.Èlanak 66.

(1) Ako više pristupnika od broja utvrđenog odlukom iz članka 64. ovoga Pravilnika ispunjava opće uvjete, prednost imaju pristupnici koji su postigli bolji opći uspjeh u studiju na visokom učilištu s kojega prelaze.

(2) Pri izračunavanju prosjeka općeg uspjeha studija uzimaju se u obzir ocjene svih položenih ispita na fakultetu s kojeg se traži prijelaz vrednovane prema ECTS sustavu.Èlanak 67.

Studenti strani državljani, stječu pravo prijelaza na Fakultet pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani, na temelju posebne kvote i liste reda prvenstva uz prethodno priznavanje razdoblja studija, na način utvrđen posebnim zakonom.Èlanak 68.

(1) Zahtjev za prijelaz studenata predaju se od 01. do 30. rujna tekuće godine Tajništvu Fakulteta u Zagrebu.

(2) Uz obrazloženi zahtjev, student je dužan priložiti:

- indeks,

- potvrdu o položenim ispitima i ocjenama,

- izjavu fakulteta da student ispunjava uvjete za redoviti upis u iduću godinu studija,

- domovnicu, a za strane državljane fotokopiju putovnice s preslikom rješenja o privremenom boravku.

(3) Student koji prelazi s fakulteta iz inozemstva, uz originalne isprave mora dostaviti i ovjeren prijevod tih isprava, a također i ovjereni prijevod nastavnog plana i programa studija fakulteta (curriculum studiorum) kao i rješenje o priznavanju razdoblja studija nadležne Agencije.Èlanak 69.

(1) Stručno povjerenstvo iz članka 63. razmatra zahtjeve pristupnika, koji su završili studije ili razdoblje studija u inozemstvu za prijelaz i upis na studij medicine na engleskom jeziku.

(2) Odluku o prijelazu donosi Dekanski kolegij o čemu obavještava Fakultetsko vijeće.

(3) Pristupnik koji stekne pravo prijelaza na temelju odluke Dekanskog kolegija, može se upisati na Fakultet u roku 3 dana po donošenju navedene odluke.Èlanak 70.

(1) Studenti studija drugih visokih učilišta u sastavu Sveučilišta u Zagrebu mogu u Fakultetu upisivati pojedine predmete i polagati ispite iz tih predmeta. Isto pravo imaju i osobe koje su završile studije Sveučilišta u Zagrebu.

(2) Pravo iz stavka 1. ovoga članka može se ostvariti ako predmeti proširuju stručno znanje studenta stečeno na matičnom studiju, a zahtjev je potkrijepljen pozitivnim mišljenjem dekana, ili prodekana za nastavu matičnog fakulteta.

(3) Prava iz stavka 1. ovog članka s mogućim izuzetkom studenata fakulteta biomedicinskog područja, ne odnose se na kliničke predmete i općenito sadržaje medicinske edukacije pristup kojima je ograničen načelima medicinske etike i deontologije.

(4) Broj studenata koji mogu upisati pojedini predmet ograničen je kapacitetom studija, o čemu odlučuje prodekan za diplomsku nastavu uz suglasnost katedre odnosno vijeća predmeta.

(5) Odluku o upisu pojedinih predmeta donosi prodekan za diplomsku nastavu temeljem obrazložene molbe pristupnika s preporukom dekana, ili prodekana matičnog fakulteta. Predmet se upisuje u indeks matičnog fakulteta, uz suglasnost i odobrenje prodekana za diplomsku nastavu. Troškove školovanja snosi pristupnik prema odluci dekana.

(6) U duhu Bolonjskog procesa i otvorenosti Europskog akademskog prostora, uključivanje u nastavu studenata s drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, posebice onih s biomedicinskog područja se, štoviše potiče, uz ograničenja navedena u odredbama ovog članka. Potiče se i osnivanje zajedničkih predmeta, posebice izbornih, uz postupak propisan općim aktima Sveučilišta u Zagrebu.

(7) Potiče se i uključivanje u nastavu studenata drugih medicinskih fakulteta u Republici Hrvatskoj, sukladno fakultetskim sporazumima.

(8) Potiču se uključivanje u nastavu studenata drugih medicinskih fakulteta u Europi, kao i razmjena naših studenata i studijskih programa s drugim medicinskim fakultetima u Europi na temelju obrazaca ugovora o studiranju i prijepisa ocjena, koji se nalaze u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

(9) Za aktivnosti utvrđene stavkom 8. ovog članka nadležan je prodekan za međunarodnu suradnju.

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

E ovak, imam jedno pitanje za sve koji znaju neku informaciju o ovome, upisao sam stomatoloski u rijeci i htio bi se nagodinu prebacit na medicinu, bilo u rijeci bilo u zg, zanima me koliko mi se predmeta i priznaje i dal je među njima biokemija i anatomija. drugo, znam da moram polagat prijamni, ali ako mi se priznaju svi predmeti sa stomatologije, ok osim uvoda u stomatologiju, da li mogu odmah upisati drugu godinu ili se opet sa prvom moram zajebavat.

sory, ak sam pitanje napisao u krivu kolumnu :D

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

Biologiju i fiziku če ti sigurno priznati, biologiju s veterine priznaju,m a fizika se ne razlikuje pretjerano.
Za anatomiju i MKBK I radije pitaj u referadi, bilo da je riječka ili zagrebačka, znat če ti najtočnije reči. Gradivo jest isto, ali. O ta dva ovisi moraš li se zajebavati s prvom godinom ili ne. A to če ti opet u referadi znati najpreciznije reči.

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

jel na stomatologiji imaju psihološku, socijalnu itd. mislim.. pa moraš dat i te predmete da bi dao godinu..kaj ne?
što znači da bi se ipak djelomično morao zajebavat s prvom godinom.. ??

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama
Možda nije topic za to pitanje, ali svejedno.

Moraš imati prosjek prve godine jednak 3.8 ili veći, položene sve ispite i mora tvoj zahtijev za prebacivenjem biti odobren od strane mejrodavne osobe, prodekana za nastavu valjda.
Onda upišeš drugu godinu u Zagrebu i to je to :)


može li se prebaciti sa 5 na 6 godinu

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

a koliko san ja shVatila ne mozes sa 5 na 6. jer pise da se mozees prebacit izmedu 2. i 5.

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

I mene bi zanimalo kako se prebaciti iz Mostara u Zagreb nakon prve godine, s obzirom na to da predmeti nisu potpuno isti?
Može li se normalno upisati druga godina ili se ponovno upisuje prvu i polaže razliku? Ako je ovo prvo, što se onda radi s razlikom predmeta? huh.gif

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

I mene bi zanimalo kako se prebaciti iz Mostara u Zagreb nakon prve godine, s obzirom na to da predmeti nisu potpuno isti?
Može li se normalno upisati druga godina ili se ponovno upisuje prvu i polaže razliku? Ako je ovo prvo, što se onda radi s razlikom predmeta? huh.giftesko ti je izvesti prebacivanje iz mostara nakon prve god.razlika predmeta je poprilicno velika.ali kada u mos. das drugu god. onda je prebacivanje lakse,a i razlika je predmeta mala.

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

tesko ti je izvesti prebacivanje iz mostara nakon prve god.razlika predmeta je poprilicno velika.ali kada u mos. das drugu god. onda je prebacivanje lakse,a i razlika je predmeta mala.


Tako sam i ja u medjuvremenu zakljucila. ;)

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

Da li netko ima mail na koji bi mogao nešto pitati odgovarajuću osobu na mef zg-u o prebacivanju na mefzg ??? Bio bih jako zahvalam jer na stranici mef-a je navedeno jako puno mail adresa, pa ne znam koj je ispravna...

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

evo ja sam jedna od onih nadobudnih koji se žele prebacit iz rijeke u zagreb... znam sve o uvjetima, ali me zanimaju neki konkretni brojevi... koliko se ljudi uopće uspije prebacit? znam da to ovisi o više stvari, i da broj varira iz godine u godinu, ali ipak... jel istina da je jako teško položit mkbk2 nama koji dođemo iz rijeke? kaj je s ostalim predmetima? bila bih jako zahvalna ako bi se javio netko kome je uspjelo prebacit se i podijelio iskustvo...

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

evo ja sam jedna od onih nadobudnih koji se žele prebacit iz rijeke u zagreb... znam sve o uvjetima, ali me zanimaju neki konkretni brojevi... koliko se ljudi uopče uspije prebacit? znam da to ovisi o više stvari, i da broj varira iz godine u godinu, ali ipak... jel istina da je jako teško položit mkbk2 nama koji doðemo iz rijeke? kaj je s ostalim predmetima? bila bih jako zahvalna ako bi se javio netko kome je uspjelo prebacit se i podijelio iskustvo...

Bude ih 10ak iz Rijeke koji se prebace na drugu godinu. Makar ne shvačam zašto to pitaš ako ti je i samoj jasno da broj varira.

Ovima koji su se prebacili na drugu kada sam ja bio druga (ak. god. 2007./2008.) je sve bilo teško za položiti na predroku, ergo, samo jedan lik je do srpnja sve položio, svi ostali koji su dali drugu su imali barem jedan ispit za rujan.

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

Bude ih 10ak iz Rijeke koji se prebace na drugu godinu. Makar ne shvaćam zašto to pitaš ako ti je i samoj jasno da broj varira.

Ovima koji su se prebacili na drugu kada sam ja bio druga (ak. god. 2007./2008.) je sve bilo teško za položiti na predroku, ergo, samo jedan lik je do srpnja sve položio, svi ostali koji su dali drugu su imali barem jedan ispit za rujan.


hvala na odgovoru... ma ne znam ni sama zašto to pitam... sva sam u panici jer mi se čini kao da se svaka druga osoba na godini želi prebacit u zagreb i nekako mi se čini da mi je to sve dalje i dalje... :(

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

hvala na odgovoru... ma ne znam ni sama zašto to pitam... sva sam u panici jer mi se čini kao da se svaka druga osoba na godini želi prebacit u zagreb i nekako mi se čini da mi je to sve dalje i dalje... :(

Ne moraš se ti prebaciti odmah na drugu godinu, možeš sačekati do treče ili još bolje četvrte. Ono što je sigurno jest da se puno manje studenata prebacuje na više godine nego što je slučaj sa drugom godinom.

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

Pozdrav!
Trebala bih iskrenu informaciju od nekog starijeg studenta :)
Pošto vjerojatno neću uspjeti upisati mef Zg,a veelika mi je želja biti tu(a i imam stan tu itd.) što bi mi savjetovali,di da upišem medicinu
Osijek ili Rijeka?odakle su mi veće šanse za prebacivanje?

Bila bih jako zahvalna na odgovoru :hug:

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

Pozdrav!
Trebala bih iskrenu informaciju od nekog starijeg studenta :)
Pošto vjerojatno neču uspjeti upisati mef Zg,a veelika mi je želja biti tu(a i imam stan tu itd.) što bi mi savjetovali,di da upišem medicinu
Osijek ili Rijeka?odakle su mi veče šanse za prebacivanje?

Bila bih jako zahvalna na odgovoru :hug:

Svejedno je gdje upišeš. Šanse su ti jednake, samo moraš zadovoljiti kriterije koji su ti več poznati.

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

Aha,ok,hvala ti.
ma pitala sam zato što sam čula od nekih studenata da se iz Os uopće nemogu prebaciti pa sam samo htjela provjeriti.
opet,hvala :mig:

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

Mislim da to može bit do rasporeda predmeta kako ih po godinama slušaju, pa je moguče da je u Osijeku sve mixed up, to se raspitaj...

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

Iz medri najvise ljudi se prebacuje na kraju prve godine, jer se druga i treca razlikuju programski od zagreba, dakle, moze se prebaciti ili na kraju prve ili na kraju trece (to neki rade zbog klinike u zagrebu)

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

ma hvala ljudi,izgleda da sam paničarila bezveze,ipak sam upisala mef Zg :DD:
anyhow...hvala :hug:

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

Ljudi, trebam vašu pomoć pod hitno!! Još nisam na faxu, al trebam ovu informaciju za daljnje školovanje! Pisao sam već u ZG ali nisu mi odgovorili!
Koliko se ljudi prebacuje iz RIjeke u Zagreb (kvota), koji su UVJETI!?!? Nakon koliko se mogu prebacit? Molim vas.. Sve sto znate o tome!
Hvala vam, nemate POJMA koliko!!! :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

http://perpetuum-lab.com.hr/forum/topic/45212-prebacivanje-na-mef-u-zagreb/page__view__findpost__p__86620

Podijeli ovu poruku


Poveznica na poruku
Podijeli na drugim stranicama

  • Recently Browsing   0 korisnika

    Ni jedan registrirani korisnik ne pregledava ovu stranicu