Skoi na sadraj
Dobrodošli u Perpetuum Lab bazu klinièkih sluèajeva, namijenjenu kao pomoæ studentima pri uèenju klinièkih predmeta. Baza je još u izradi, slobodno proèaèkajte po dostupnim materijalima, i nemojte se bojati dodati nešto ili popraviti greške ako ih uoèite. Samo udarite gumb "uredi." Ako imate bilo kakve prijedloge, javite nam se putem foruma ili privatne poruke. Nadamo se da æe Vam ovaj pristup biti koristan u uèenju!
 • Ne moete ureivati ovaj record

Palpitacije -----

Uputnica: Pacijentica ima palpitacije - upitajte je nekoliko pitanja.
Povijest bolesti i fizikalni pregled: Povijest bolesti
 • Jesu palpitacije pravilne ili nepravilne? (pravilni regularni ritam sugerira supraventrikularnu tahikardiju ili ventrikularnu tahikardiju, dok brzi, nepravilni ritam sugerira fibrilaciju atrija, treperenje atrija ili tahikardiju s nekom vrstom blokade).
 • Je li poèetak palpitacija nagao (paroksizmalna tahiaritmija)?
 • Koliko su èeste palpitacije?
 • Koliko traje svaka epizoda?
 • Slijedi li nakon svake epizode poliurija (što se viða sa supraventrikularnom tahikardijom)?
 • Jesu li palpitacije vezane uz vježbanje (npr. polimorfna VT u drugom QT sindromu)?
 • Što se dogodi pri stajanju (posturalna hipotenzija, AV nodalna tahikardija)?
 • Postoje li percipitirajuæi faktori kao što je èaj, kava, alkohol ili lijekovi, poput lijekova za štitnjaèu, efedrina, aminofilina, MAO inhibitora?
 • Postoje li kakvi vezani simptomi, poput bolova u prsima ili kratkoæe daha?
 • Je li uz palpitacije vezana sinkopa? (Vrtoglavice ili sinkopa kao pratnja palpitacijama trebaju biti zeleno svjetlo za hitnu provjeru ventrikularne tahikardije).
 • Jesu palpitacije vezane uz anksioznost ili napade panike? (Anksioznost ili panika mogu rezultirati palpitacijama).

Napomena: Na palpitacije se žali gotovo 16% ambulantnih pacijenata. Nisu specifiène i u samo 15% pacijenata imaju veze sa srèanim aritmijama.

Fizikalni pregled
 • Izmjerite puls
 • Tražite povišenje jugularnog venskog tlaka zbog zatajenja srca i "žablji" znak (gdje izražene jugularne venske pulzacije odgovaraju frekvenciji tahikardije) radi AV re-entry tahikardije
 • Tražite šumove na srcu (prolaps mitralnog zalistka, bolesti zalistaka, grube sistolièke šumobe hipertrofiène kardiomiopatije), rascjep drugog srèanog tona (fibrilacija atrija).
 • Tražite znakove fibrilacije atrija
 • Iako palpitacije ne moraju biti prisutne u odmaranju, kada je ventrikularni odgovor spor, brža šetnja niz bolnièki hodnik može rezultirati palpitacijama.

Na EKG-u tražite:
 • Prisutnost Q valova tipiènih za stari infarkt miokarda koji bi vas uputio na pretrage za intermitentnu ventrikularnu tahikardiju
 • Hipertrofiju lijevog ventrikula s poveæanjem lijevog atrija (na što upuæuje "kvrgavi" P val na odvodu II ili je P val na odvodu VI negativniji nego 0.04 s) pošto je to vjerojatno za atrijsku fibrilaciju.
 • Kratki PR interval i delta valove, koji upuæuju na ventrikularnu preekscitaciju i indikacije za SVT (Wolff-Parkinson-White sindrom)
 • Znaèajnu hipertrofiju lijevog ventrikula sa dubokim septalnim Q valovima na I, L i V4 do V6, što upuæuje na hipertrofiènu kardiomiopatiju
 • Prolongirani QT interval i abnormalnu morfologiju T vala, što sugerira prisutnost sindroma dugog QT
 • Bradikardije i potpunu srèanu blokadu pošto mogu biti povezani sa preuranjenim depolarizacijama ventrikula, sindromom dugog QT i torsade de pointes
Primjer dijagnoze: Pacijentica ima palpitacije (lezija) praæene poliurijom, što upuæuje na supraventrikularnu tahikardiju (etiologija).
Diskusija: Što mogu biti uzroci palpitacija?
 • Ekstrasistole
 • tahikardija ili bradikardija
 • lijekovi
 • Drugi: tireotoksikoza, hipoglikemija, napor, feokromocitom, vruæica
 • Anksioznost (poznat kao da Costin sindrom ili srèana neuroza)

Kako biste istražili pacijenta za kojeg se sumnja da ima poremeæaj srèanog ritma?
 • 12-odvodni EKG (tražite poremeæaje ritma i preekscitacijski sindrom)
 • Kontinuirana ambulatorna (Holter) ekokardiografija (mnogi pacijenti sa palpitacijama mogu imati stabilni sinusni ritam)
 • EKG pri naporu

 • Ne moete ureivati ovaj record
Array