Bennettova fraktura


~Sentinel~
  • Engleski naziv: Bennett's fracture

Bennettova fraktura (i dislokacija) je fraktura baze prve metakarpalne kosti koja se širi na karpometakarpalni zglob. Najčešći je tip frakture palca, i gotovo je uvijek praćena stupnjem dislokacije ili pravom dislokacijom karpometakarpalnog zgloba. 

To je kosa intraartikularna fraktura uzrokovana silom usmjerenom protiv djelomično fleksirane metakarpalne kosti. 

Na RTG-u se vide sljedeća obilježja:

  • fraktura baze metakarpalne kosti
  • fraktura je intraartikularna
  • postoji dorzolateralna dislokacija
  • mali fragment prve metakarpalne kosti i dalje artikulira s os trapezium
  • metakarpalna kost je retrahirana lateralno m.abductorom pollicisom longusom.

Ako postoji pomak veći od 3 mm, potrebno je kirurško liječenje. 


  Report Eponim  • Recently Browsing   0 korisnika

    Ni jedan registrirani korisnik ne pregledava ovu stranicu