Kleinova linija


Halifax
  • Engleski naziv: Klein's line

Kleinova linija radiološki je znak poskliza glave bedrene kosti (eng. slipped capital femoral epiphysis, SCFE). Kleinova linija je linija duž superiorne površine femoralnog vrata koju normalno presijeca epifiza. Kod poskliza, epifiza je potisnuta ispod ove linije, kako je prikazano na slici. 

Kleinova linija.png

Kleinova linija: Na anteroposteriornom RTG-u zdjelice, crta se linija tangencijalna lateralnoj površini vrata femura. (A) Presjecanje epifize Kleinovom linijom je normalno. (B) Kada Kleinova linija ne siječe epifizu, uočava se poskliz epifize glave femura.

Modifikacija ovog mjerenja, kojom se smatra da se poskliz dogodio ako se maksimalna širina epifize lateralno od Kleinove linije razlikuje 2 mm ili više od kontralateralnog kuka, poboljšava osjetljivost metode s 40% na gotovo 80%.


  Report Eponim  • Recently Browsing   0 korisnika

    Ni jedan registrirani korisnik ne pregledava ovu stranicu