Pickova bolest


~Sentinel~
  • Engleski naziv: Pick's disease

Pickova bolest (širi termin je frontotemporalne demencija) je rijetka progresivna demencija srednje životne dobi, koja se oèituje poremeæajima osobnosti, govora i selektivnom lobarnom atrofijom èeonog i sljepooènog moždanog režnja.

Pickova bolest definirana je patološki teškom atrofijom, gubitkom neurona i gliozom. Klasificirana kao tauopatija, Pickovu bolest uvijek prati pojava tau-pozitivnih inkluzija. Nateknuti (balonirani) neuroni (Pickove stanice) i argirofilne neuronalne inkluzije poznate kao Pickova tjelešca disproporcionalno zahvaæaju frontalnu i temporalnu kortikalnu regiju. Atrofiène moždane vijuge su izrazito tanke i nalikuju na oštricu noža, za razliku od stražnjih dviju treæina gornje sljepooène vijuge, tjemenog i zatiljnog režnja koji su normalne debljine. Na prerezu kroz mozak èesto se uoèava bilateralna atrofija putamena i kaudatnog nukleusa.

Bolest se oèituje demencijom i ranom pojavom poremeæaja ponašanja. Zbog zahvaæenosti frontalnog režnja rano se pojavljuju promjene osobnosti, a atrofija temporalnog režnja uzrokuje smetnje govora. Bolest progredira do smrti tijekom 3-10 godina.


  Report Eponim  • Recently Browsing   0 korisnika

    Ni jedan registrirani korisnik ne pregledava ovu stranicu