Somogyijev efekt


~Sentinel~
  • Engleski naziv: Somogyi effect; chronic Somogyi rebound

Somogyijev efekt ili posthipogligemièna hiperglikemija je poveæanje razine šeæera u krvi kao odgovor na niske razine šeæera u krvi. Drukèije se može reæi da je to tendencija tijela da reagira na ekstremno niske razine šeæera u krvi (hipoglikemija) pretjeranom kompenzacijom, odnosno, rezultantnim visokim šeæerom u krvi..

Osobe s tipom I dijabetesa bore se za dostatne razine inzulina koji regulira razinu glukoze u krvi. Ponekad, nedovoljne razine inzulina mogu rezultirati hiperglikemijom. Prikladan odgovor je tada dostaviti korekcijsku dozu inzulina kako bi se smanjila GUK. Obrnuto, pretjerana kolièina inzulina može rezultirati hipoglikemijom.

Kada razine glukoze u krvi padnu, tijelo ponekad reagira otpuštajuæi proturegulatorne hormone poput glukagona, kortizola i epinefrina (adrenalina). Ovi hormoni tjeraju jetru na pretvaranje zaliha glikogena u glukozu, što podiže razinu glukoze u krvi. To može uzrokovati razdoblje visoke razine glukoze u krvi nakon epizode hipoglikemije.

Somogyi i suradnici su tvrdili da duže nelijeèeno razdoblje hipoglikemije, usljed stresa zbog niske razine šeæera u krvi mogu rezultirati visokim razinama šeæera u krvi putem gore navedenih defanzivnih hormonskih mehanizama.

Teoretski, izbjegavanje Somogyijevog efekta jednostavno se svodi na spreèavanje hipeinzulinizma. U praksi je to malo teža stvar, pošto je dijabetièaru teško prilagoðavati doze inzulina za normalnu razinu šeæera u krvi, s obzirom na dinamièke potrebe organizma pri stresu, kao što je fizièka aktivnost.

Iako je Somogyijev efekt poznat meðu klinièarima, ne podupire ga mnogo znanstvenih dokaza.


  Report Eponim  • Recently Browsing   0 korisnika

    Ni jedan registrirani korisnik ne pregledava ovu stranicu