Skoi na sadraj
Tumori bubrega
- - - - -

Poslao: Franco Poslao: Lip 24 2010 02:56 Zadnje ureivano: Kol 22 2010 12:53 Kategorija: Bolesti bubrega i mokraænog sustava
Tumori bubrega
BENIGNI TUMORI: (rijetki su)
1.Onkocitom: graðen od tubularnih stanica ispunjenim mitohondrijima, raste sporo, nema recidiva
2.Angiomiolipom: graðen od krvnih žila, glatkomišiænih stanica i masnih stanica
3.Jukstaglomerularni: graðen od stanica iz aferentnih arteriola koje luèe renin- hipertenzija
MALIGNI TUMORI:
1. Karcinom bubrega- maligni tumor nastao iz epitelnih stanica bubrežnih kanaliæa
EPIDEMIOLOGIJA:
najèešæi, javlja se u starijih

ETIOLOGIJA:
rizièni èimbenici: pušenje, pretilost, hipertenzija, estrogenska terapija, izloženost azbestu i teškim metalima. Nastaje u 2/3 bolesnika sa von Hippel – lindauovim sindromom (bolesnici sa hemangioblastomom SŽS i poremeæenim VHL genom)

PATOLOGIJA:
Žuækastosiv sa žarištima nekroze, krvarenja i cistiènim promjenama. U poèetku dobro ogranièen, a potom se širi u mokraæovod, bubrežnu venu i okolno masno tkivo. Graðen je od stanica sa svijetlom citoplazmom jer se iz njih tokom pripremanja preparata izgube glikogen i lipidna zrnca.
Te stanice tvore solidne nakupine, tubularne strukture ili oblažu cistiène šupljine. Mogu biti dobro diferencirane ili vrlo zloæudne sa najèešæim metastazama u pluæa.

KLINIÈKA SLIKA:
- trijas simptoma: bezbolna hematurija, dugotrajna vruæica i bol u slabinama
- policitemija (zbog stvaranja eritropoetina), paraneoplastièni sindrom (hiperkalcijemija, Cushingov sindrom)
Stadiji:
T1 (< od 7cm, u bubrežnom parenhimu, 70% preživljene)
T2 (> od 7cm, u bubrežnom parenhimu, 55%)
T3 (izvan bubrega, ali unutar Gerotine fascije, 25%)
T4 (udaljene metastaze, manje od 5%)2. Wilmsov tumor (nefroblastom)- najèešæi primarni tumor bubrega u djece graðen od stanica koje nalikuju na fetalnu osnovicu (blastem) bubrega

ETIOLOGIJA I PATOGENEZA:
- javlja se od 2.do 5. godine
- gubitak tumorsupresorskog gena WT1
- Sindromi povezani sa Wilmsovim tumorom:

1. WARG- sindrom (Wilmsov tumor, aniridija, genitalne anomalije i mentalna retardacija)
2. Denys – Drashov sindrom (gonadalna disgeneza i anomalije bubrega te èesto nefroblastom )
3. Beckwith- Wiedemannov sindrom (hemihipertrofija tijela, poveæanje organa, bubrežne ciste i povaæanje stanica kore nadbubrežne žlijezde)

PATOLOGIJA:
- velika, oštro ogranièena solitarna tvorba sa žarištima nekroze i krvarenja
- tri komponente: blastemska (nediferencirane stanice)
epitelna stromalna (fibrociti, podruèja diferencijacije u smjeru skeletnog mišiæja, rijetko u smjeru kosti, hrskavice, živèanog tkiva...)
- u 5 % naðu se anaplastiène stanice- loša prognoza

KLINIÈKA SLIKA:
palpabilna abdominalna masa, vruæica, bol u trbuhu s hematurijom, crijevna opstrukcija zbog pritiska. Dobra prognoza (radioterapija, nefrektomija i kemoterapija)
3. Urotelni karcinom nakapnice i pijelona
- Katkad multicentrièni i zahvaæaju ureter i mokraæni mjehur
- grañeni od urotelnog epitela i nalikuju na karcinome mokraænog mjehura

Podijeli:  • Ne moete ureivati ovaj record
Array