Skoči na sadržaj
Tumori bubrega
- - - - -

Poslao: Franco Poslao: Lip 24 2010 02:56 Zadnje uređivano: Kol 22 2010 12:53 Kategorija: Bolesti bubrega i mokraćnog sustava
Tumori bubrega
BENIGNI TUMORI: (rijetki su)
1.Onkocitom: građen od tubularnih stanica ispunjenim mitohondrijima, raste sporo, nema recidiva
2.Angiomiolipom: građen od krvnih žila, glatkomišićnih stanica i masnih stanica
3.Jukstaglomerularni: građen od stanica iz aferentnih arteriola koje luče renin- hipertenzija
MALIGNI TUMORI:
1. Karcinom bubrega- maligni tumor nastao iz epitelnih stanica bubrežnih kanalića
EPIDEMIOLOGIJA:
najčešći, javlja se u starijih

ETIOLOGIJA:
rizični čimbenici: pušenje, pretilost, hipertenzija, estrogenska terapija, izloženost azbestu i teškim metalima. Nastaje u 2/3 bolesnika sa von Hippel – lindauovim sindromom (bolesnici sa hemangioblastomom SŽS i poremećenim VHL genom)

PATOLOGIJA:
Žućkastosiv sa žarištima nekroze, krvarenja i cističnim promjenama. U početku dobro ograničen, a potom se širi u mokraćovod, bubrežnu venu i okolno masno tkivo. Građen je od stanica sa svijetlom citoplazmom jer se iz njih tokom pripremanja preparata izgube glikogen i lipidna zrnca.
Te stanice tvore solidne nakupine, tubularne strukture ili oblažu cistične šupljine. Mogu biti dobro diferencirane ili vrlo zloćudne sa najčešćim metastazama u pluća.

KLINIČKA SLIKA:
- trijas simptoma: bezbolna hematurija, dugotrajna vrućica i bol u slabinama
- policitemija (zbog stvaranja eritropoetina), paraneoplastični sindrom (hiperkalcijemija, Cushingov sindrom)
Stadiji:
T1 (< od 7cm, u bubrežnom parenhimu, 70% preživljene)
T2 (> od 7cm, u bubrežnom parenhimu, 55%)
T3 (izvan bubrega, ali unutar Gerotine fascije, 25%)
T4 (udaljene metastaze, manje od 5%)2. Wilmsov tumor (nefroblastom)- najčešći primarni tumor bubrega u djece građen od stanica koje nalikuju na fetalnu osnovicu (blastem) bubrega

ETIOLOGIJA I PATOGENEZA:
- javlja se od 2.do 5. godine
- gubitak tumorsupresorskog gena WT1
- Sindromi povezani sa Wilmsovim tumorom:

1. WARG- sindrom (Wilmsov tumor, aniridija, genitalne anomalije i mentalna retardacija)
2. Denys – Drashov sindrom (gonadalna disgeneza i anomalije bubrega te često nefroblastom )
3. Beckwith- Wiedemannov sindrom (hemihipertrofija tijela, povećanje organa, bubrežne ciste i povaćanje stanica kore nadbubrežne žlijezde)

PATOLOGIJA:
- velika, oštro ograničena solitarna tvorba sa žarištima nekroze i krvarenja
- tri komponente: blastemska (nediferencirane stanice)
epitelna stromalna (fibrociti, područja diferencijacije u smjeru skeletnog mišićja, rijetko u smjeru kosti, hrskavice, živčanog tkiva...)
- u 5 % nađu se anaplastične stanice- loša prognoza

KLINIČKA SLIKA:
palpabilna abdominalna masa, vrućica, bol u trbuhu s hematurijom, crijevna opstrukcija zbog pritiska. Dobra prognoza (radioterapija, nefrektomija i kemoterapija)
3. Urotelni karcinom nakapnice i pijelona
- Katkad multicentrični i zahvaćaju ureter i mokraćni mjehur
- grañeni od urotelnog epitela i nalikuju na karcinome mokraćnog mjehura

Podijeli:  • Ne možete uređivati ovaj record
Array