Vaskularne promjene u akutnoj upali


Franco

Prve reakcije tkiva
Prvo konstrikcija arteriola zbog mehanièkih podražaja, pa vazodilatacija s crvenilom; kao treæe lokalni edem.

Histamin – širi postkapilarne venule i tako uzrokuje tkivni edem
Dugotrajan ili jak podražaj – izrženi edem i crvenilo
↓ ↓→ nastaje eksudat
↓→ ireverzibilne promjene krvožilne stijenke


Upalni edem - 3 uzroka:

 • povišeni hidrostatièki tlak krvi
 • smanje osmotski tlak plazme
 • poveæana propusnost krvožilne stijenke


histamin, bradikinin, PAF, tromboksan A
2
– kontrakcija endotela

↓→ reverzibilna poveæana propusnostVEGF – stimulira transcitozu

Razlikujemo 3 (klinièki i etiološki) razlièita oblika propusnosti krvožilne stijenke (malih krvnih žila)

 1. Neposredni prolazni odgovor
 2. posredovan histaminom, reverzibilno
 • venule
Neposredni suzdržani odgovor opsežno ošteæenje tkiva (opekline, bakt. infekcije)
 • arteriole, kapilare, venule
Odgoðena prolongirana propusnostnakon latentnog perioda (opekline na koži nakon sunèanja)
 • kapilare, venule


Edem – nakupljanje tekuæine u tkivima ili tjelesnim šupljinama
 • Upalni edem iz Lewisove trostruke reakcije = filtrat seruma
 • To je transudat, a nastaje gdje nije narušen integritet krvnih žila = serozne upale
 • Transudat: bistar, proteini (< 3g/dl), spec. težina >1,015, sadrži upalne stanice
 • Ako se ošteæeni leukociti razgrade nastaje gnoj (žuèkasta boja) – perulentan je.
 • Ako se u eksudatu tome naðe i fibrinogen -daje mu èvrstoæu za fibrinska vlakana – fibropurulentan.

  Report Record


User Feedback


There are no comments to display.