Skoi na sadraj
- - - - -

Dijapedeza


Dijapedeza je kretanje sastavnih elemenata krvi kroz stijenku žile u ekstravaskularni prostor. Kod leukocita sastoji se od više koraka, kao što su adherencija za endotel, provlaèenje pseudopodija izmeñu endotelnih stanica i rastapanje bazalne membrane krvne žile.
  • 0