~Sentinel~

Root Admin
 • Content count

  7598
 • Pridružen

 • Zadnje posjećeno


Reputation Activity

 1. Gost
  Gost received reputation from Gost for a record, Klasièni put aktivacije komplementa   
  Klasièni put je put aktivacije komplementa koji je prvi otkriven. On zahtijeva vezanje protutijela, nakon kojeg se aktivira kaskada proteina komplementa, poèevši od C1, što doprinosi stvaranju razlièitih proupalnih medijatora, kemotaktièkih èimbenika i skupine aktiviranih proteina komplementa, a oni zajedno stvaraju "kompleks membranskih napadaèa" koji uzrokuje ošteæenje i poveæava propusnost staniènih membrana.
 2. Gost
  Gost received reputation from Gost for a record, Granulom   
  Granulom je poseban oblik kroniène upale. Najèešæe nastaje kada strano tijelo ili perzistirajuæi mikroorganizam, kao bacil tuberkuloze, izbjegne uklanjanje putem nespecifiènog kroniènog upalnog odgovora. Klasièni oblik granuloma sastoji se od koncentriènih slojeva stanica koji zajedno saèinjavaju uoèljivu tvorbu. U središtu se može naæi žarište kazeozne nekroze, iako ne uvijek. Ovo je žarište okruženo slojem modificiranih makrofaga, nazvanih epiteloidne stanice, te divovskim stanicama s više jezgara. Ove posljednje nastaju citoplazmatskim stapanjem makrofaga koje je potaknuto citokinima. Sljedeæi sloj pretežno èine limfociti, a vanjski sloj najèešæe fibroblasti, koji pokušavaju ograditi poèetni stimulus vezivnim tkivom. Granulociti, plazma stanice i druge vrste stanica mogu takoðer biti prisutne. Ako je stimulus inertno strano tijelo, granulom æe se nazivati neimuni. Meðutim, ako je stimulus neki antigen, lezija æe se nazivati imuni granulom, u kojem limfociti stimulirani antigenom proizvode citokine, kao što je interferon-gama, radi aktivacije makrofaga i njihovih modificiranih oblika (epiteloidne i divovske stanice s više jezgara) na pojaèanu mikrobicidnu aktivnost.
 3. Gost
  Gost received reputation from Gost for a record, Marginacija   
  Marginacija je proces kojim se leukociti pomièu iz središnjeg, aksijalnog mlaza krvi u žilama na periferiju, gdje se može ostvariti meðudjelovanje s površinama endotelnih stanica. Upalni fenomeni koji pospješuju marginaciju su vazodilatacija, usporeni protok krvi, te poveæana turbulencija.