Phoebe

+Members
 • Content count

  77
 • Pridružen

 • Zadnje posjećeno

O Phoebe

 • Rank
  brucoš

Profile Information

 • Spol
  Female
 • Sveučilište
  MEF Zg
 • Godina studiranja
  5th year

Nedavni posjetitelji profila

898 pregleda profila
 1. MEF Zagreb Psihijatrija - Pitanja s pismenog ispita

  Rok 16.1.2017., pitanja skupljena na fejsu 1. Kriteriji za somatizatizaciske poremećaje ( krivo je bilo da je to akutni poremećaj s remisijama) 2. Panični poremecaj ( krivo je bilo da se ne javljaju doktoru) 3. Dijagnostički kriteriji nesanice - vrijeme do spavanja sat vremena, jedno buđenje noću, duljina spavanja manja od 4 sata, nista nije tocno 4. Hodanje u spavanja- točna tvrdnja: kratkotrajno buđenje u rem faze, buđenje u Non-rem, javlja se u epilepsiji, javlja se u starijih muskaraca, nista nije tocno 5. Kako se liječi nikotinska ovisno: individualna i grupna th, hipnoza, kognitivna psihoth, sve ili nista 6. Kada iz obitelji odlaze djeca/adolescenti/mladi odrasli dolazi do promjena/potrebno je: obnavljanje odnosa između odraslih partnera, uspostave drugačijeg odnosa djeca-roditelji, ponovno povezivanje starijih partnera, ništa, sve. 7. Latentna faza- sto nije tocno: Sazrijevanje ega, porast intelektualni funkcija, ucenje, ljubavni odnosi prema istovrsnjacima, razvoj 8. Disulfiram- za liječenje nikotinske ovisnosti, odmah nakon prve primjene izaziva jaku dugotrajnu averziju prema alkoholu, djeluje inhibirajuci razgradnju na razini acetaldehida, za lijecenje akutne intoksikacije alkoholom 9. Haloperidol- nuspojava koju najmanje ocekujes: agranulocitoza (ostali EPs) 10. Koji poremecaj 100% mozemo predvidjet iz genetike---> nista jer nista nije 100% 11. Kako pocinje shizophrenija: postupno, prodromalna faza, akutno, sve tocno, nista 12. Sto svrstavamo u shizofrenije: shizoafektivni, akutna i prolazna psihoza, shizofreniformni, sve, nista 13. Sto nije rani znak alkoholizma ---> apstinencija 14. Učestalost depresije zena u odnosu muskarca je 2x 15. Sto nije indikacija za ekt : generalizirani anksiozni 16. Bini i celetti su uveli: ekt 17. Tko je uveo pojam demencija praecox : Kraepelin 18. Paracelzus spis o negiranju demona 19. Pseudodemencija: sporo progredirajuca bolest, bolesnici nisu svjesni kognitivni funkcija, dif. Dg je lako utvrdit prema demenciji, sve, nista tocno 20. Ahedonija definicija 21. Vojarizam definicija 22. Pronaći kvantitativan poremecaj svijesti (sopor) 23. Skraćenje latencije REMa se javlja u - depresiji 24. Pušenje uzorkuje - kopb 25. Sto se sve moze prema mkb klacificirati: sve 26. Sta je tocno za medicinski kriterij normalno-abnormalno: učestalost, iznenadno pojavljivanje, sve, nista, biološka ocjena simptoma 27. Sta je točno za borderline: agresivan, samoozljeđivanje, praznina, sve ili nista 28. Poremećaj afekta u deliriju - labilnost afekta 29. Vidne halucinacije su česte: organski poremećaj 30. Poremećaj kojeg neurotransmitera se smatra najvažnijim u nastanku shizofrenije: acetilkolina, histamina, melatonina, nista od navedenog
 2. Pitanja za pismeni ispit

  Rok 01.09.2016. 1. Što je učinak prvog prolaska 2. Što je konstitutivna aktivnost receptora 3. Parcijalni agonisti – imaju slabiju intrinzičnu aktivnost od punih 4. Inverzni agonisti – smanjuju konstitutivnu aktivnost receptora 5. Što je terapijski indeks – omjer TD50 i ED50 6. Eliminacija ograničenog kapaciteta – naziva se još eliminacija pseudonultog reda 7. Što je bioraspoloživost 8. Koja od sljedećih reakcija ne spada u reakcije faze I? acetilacija 9. Za koji lijek se veže pojam karbamilirana acetilkolinesteraza? Piridostigmin (nije bio ponuđen nijedan drugi stigmin) 10. Koja je indikacija i za betanekol i stigmine? A Atonija mjehura i probavnog sustava B Mijastenija gravis C Prekid mišićne blokade nakon operacije 11. Zašto atropin u nižim dozama izaziva bradikardiju? Blokada presinaptičkih M1 receptora 12. Što je točno za tubokuranin? A Ne izaziva otpuštanje histamina B Može izazvati hipertenziju C Djeluje na M2 receptore na srcu D Izaziva spastičku klijenut E Djeluje na presinaptičke Na kanale 13. Koja je glavna nuspojava alfa neselektivnih blokatora? Tahikardija 14. Koja je razlika između alfa 1 selektivnih i neselektivnih blokatora? Alfa 1 selektivni uzrokuju manju tahikardiju 15. Što je netočno o atenololu i propranololu? ( po meni dva točna odgovora) A Propranolol je bolji od atenolola kod dijabetičara B Oba se metaboliziraju u jetri putem citokroma P450 16. Koja je kontraindikacija za beta blokatore? A-V blok 17. S kojim lijekom se načelno ne smiju piti beta blokatori? Verapamil 18. Zbog čega su diuretici djelotvorni u hipertenziji? A Smanjuju volumen krvi B Smanjuju količinu natrija u tijelu 19. Koji će od navedenih lijekova najčešće uzrokovati hemolitičku anemiju? Metildopa 20. Što uzrokuje naglo prekidanje uzimanja propranolola? Sindrom ustezanja – povišen tlak, nervoza 21. Koji lijek izravno djeluje na stijenku krvih žila? Hidralazin 22. Nuspojave klonidina – sedacija, suha usta 23. ACE inhibitori – malformacije ploda 24. ACE inhibitori – nešto u stilu da za razliku od drugih antihipertenziva čuvaju srce i bubreg 25. Koju aritmiju se ne može liječiti digoksinom? Bilo je ponuđeno 5 aritmija, ne znam točan odgovor 26. Što je točno za antiaritmike skupine III? Uzrokuju torsade 27. Na kojem dijelu nefrona djeluje furosemid? Uzlazni krak Henleove petlje 28. Na kojem dijelu nefrona djeluju tijazidi? Distalni zavijeni tubul 29. Na kojem djelu nefrona djeluje eplerenon? Sabirni tubul 30. Na koji način djeluje amilorid? Blokada kanala za Na u sabirnom tubulu 31. Koji diuretik izaziva ginekomastiju - spironolakton 32. Koji se lijek ne koristi za liječenje astme? Noradrenalin 33. Koja od navedenih nuspojava nije povezana s dugotrajnom upotrebom beta2 agonista? A tremor skeletnih mišića B tahikardija C poliurija D nervoza 34. Koja od navedenih skupina lijekova se ne koristi u liječenju astme? A inhibitori lipooksigenaze B antagonisti leukotrienskih receptora C antagonisti histaminskih receptora D inhibitori degranulacije mastocita 35. Koja je najbitnija uloga kortikosteroida u liječenju astme? Inhibicija infiltracije limfocita, eozinofila, mastocita 36. Koji od navedenih nije učinak kortikosteroida u liječenju astme? A inhibicija infiltracije limfocita, eozinofila, mastocita B povećavanje odgovora beta agonista C izravna bronhodilatacija D vazokonstrikcija 37. Poveži par lijek – indikacija. Buspiron – generalizirani anksiozni poremećaj 38. Što nije točno o metabolizmu benzodijazepina? Da je oksazepam aktivni metabolit diazepana 39. Koji se lijek koristi za liječenje apsans epilepsije kod djece? Etosukcimid 40. Ako je osoba alergična na prokain, koji ćemo joj lokalni anestetik dati? A tetrakain B benzokain C lidokain D kodein 41. Što je selegilin? MAO inhibitor 42. Koja je glavna indikacija litija? Manična faza bipolarnog poremećaja 43. Što je venlafaksin? SNRI 44. Što je amitriptilin? Triciklički antidepresiv 45. Što je trazodon? Antagonist 5HT2 receptora 46. Koji je endogeni faktor bitan za djelovanje heparina? Antitrombin 47. Što nije indikacija za primjenu heparina? Hemofilija 48. Trovanje varfarinom, daje se: A antitrombinski kompleks i faktor VII B protrombinski kompleks i faktor VII 49. Koji se antikoagulans može korisiti u trudnoći? Heparin 50. Koji od navedenih lijekova nije inhibitor agregacije trombocita? A aspirin B eptifibatid C fondaparinuks D dipiridamol E klopidogrel 51. Koja od navedenih nuspojava nije povezana s NSAID-ima? A peptički ulkus B zatajenje srca C aplastična anemija D hipokalemija 52. Diklofenak – kombinacija s misoprostolom za peptički ulkus 53. Paracetamol toksičnost – jetra 54. Paracetamol: A inhibira COX1>>>COX2 B inhibira COX2>>>COX1 C slabi inhibitor i COX1 i COX2 55. Liječenje hipotireoze – levotiroksin 56. Koji lijek ne izaziva debljanje? Ponuđeni lijekovi za dijabetes, mislim da je odgovor metformin 57. Koji lijek ne izaziva hipoglikemiju? Ponuđeni lijekovi za dijabetes, mislim da je odgovor metformin 58. Što je točno za metformin? A lijek izbora za dijabetes mellitus tip I B lijek izbora za dijabetes mellitus tip II C izaziva debljanje D izaziva hipoglikemiju 59. Kako djeluju penicilini? Inhibicija sinteze peptidoglikana 60. Promjena PBP je čiji mehanizam rezistencije na penicilin ? Stafilokoka 61. Od svih penicilina, amoksicilin je najbolji izbor za: A E. coli B klebsiela C enterokok D pneumokok rezistentan na penicilin E anaerobe 62. Oralna bioraspoloživost penicilina: Ovisi o njihovoj stabilnosti u kiselom 63. Koji je penicilin izbor za stafilokok? Kloksacilin 64. Za koji je antibiotik izrazitno bitno pratiti bubrežnu funkciju? A penicilin B gentamicin 65. Metronidazol – ima učinak sličan disulfiramu 66. Za liječenje koje infekcije se ne koristi neki antibiotik? Ponuđene 4 bakterije i virus 67. Koji lijek nije specifican za određenu fazu staničnog ciklusa? (po meni dva točna odgovora) A ciklofosfamid B cisplatina 68. Koji je lijek specifičan za S fazu staničnog ciklusa? Metotreksat 69. Kako djeluju alikilirajući lijekovi? Alikiliraju dušične baze, posebno gvanidin 70. Što je točno za sirolimus – koristi se u transplantaciji oragana 71. Poveži antacid i nuspojavu A magnezijev hidroksid – konstipacija B aluminijev hidroksid – proljev C svi – keliranje željeza D kalcij karbonat –štucanje 72. Glavna indikacija za antacide? A GERB B dispepsija bez erozija sluznice C ulkus povezan s H. pylori 73. Za što se ne koriste inhibitori protonske pumpe? Ulcerozni kolitis 74. Mehanizam djelovanja IPP-a – ireverzibilni inhibitori H/K ATPaze 75. Mehanizam djelovanja sukralfata
 3. Skripta iz farmakologije

  Definitivno više vjerujem tebi nego onoj odvratnoj knjizi al eto, farma </3 , mislim da ne znam nikog tko je ne mrzi
 4. Skripta iz farmakologije

  Ova skripta je prijevod engleske verzije skraćenog Katzunga a u njoj piše: They reduce vascular resistance and thus increase cerebral blood flow. Sad sam išla provjeriti i ovu našu verziju knjige i piše: Inhalacijski anestetici usporuju metabolizam u mozgu. Budući da smanjuju otpor krvnih žila u mozgu, jače topljivi anestetici povećavaju protok krvi kroz mozak. Povećanje protoka krvi kroz mozak je klinički nepoželjno u bolesnika koji imaju povećani intrakranijalni tlak zbog tumora mozga ili ozlijede glave. Naime, povećanje protoka krvi u mozgu povećava volumen krvi u mozgu, što dovodi do daljnjeg povećanje intrakranijalnog tlaka.
 5. Skripta iz farmakologije

  Svaka čast na prijevodu, skripta je super a dok sam učila sam uočila par greškica u prijevodu pa evo: str 15. piše da lijekovi koji se metaboliziraju sa obje faze prvo prolaze kroz fazu II - lijekovi mogu prvo proći kroz fazu II, ne moraju str 81. piše da inhalacijski anestetici u cnsu smanjuju protok krvi - povećavaju ga str 134. piše da odrasli bolje toleriraju hormon rasta - toleriraju ga lošije str 137. piše da konivaptan i tolvaptan smanjuju renalnu ekskreciju - smanjuju renalnu retenciju str 148. piše da su mnogi androgeni sintetizirani da im se pojača anabolički učinak bez smanjenja androgenog - bez povećanja androgenog str 157. piše da vit D inhibira izlučivanje PTH smanjenjem kalcija u serumu - povećanjem kalcija u serumu str 182. piše da samo flukonazol ima nisku koncentraciju u cns-u - samo on ima visoku konc. u cns-u str 203. piše da se ciklosporin veže za citofilin - veže se za ciklofilin To je to, nisu kardinalne greške ali kad sam već primjetila da prijavim i poboljšam skriptu koja spašava život na farmi
 6. Maturanti generacije 2013./2014.

  Meni je osobno fizika bila najteži dio prijemnog. Teorija igra većinsku ulogu, dok su zadaci poprilično jednostavni, dosta je bilo ubaciti u jednu formulu (koju treba znati napamet)
 7. Kupujem Fizika u 24 lekcije

  Imaš poruku :)
 8. Prijemni ispit

  Joj, pa naravno da su nam periodni dali A kalkulatorima su skinuli poklopce.
 9. Maturanti generacije 2013./2014.

  Pozdrav budućim maturantima, ja sam iz ekipe starih, točnije onih koji su prije tjedan dana pisali prijemni Što se tiče Fizike u 24 lekcije- svi su je hvalili da je najbolja tako da sam je i ja kupila. Mislim da je za maturu nepotrebna i preteška. Onako teških zadataka na maturi sigurno nema i smatram da je za maturu bolje ići po udžbenicima i žutoj zbirci. Što se tiče udžbenika, jedini koje sam u životu vidjela su od Labora i super su mi Tako da sam tamo negdje krajem 5. mjeseca stvarno mislila da je ta Fizika u 24 lekcije bačen novac. Do mature sam prošla negdje 6 lekcija u njoj. Ali sad sam se predomislila jer je za prijemni stvarno super. Koncept njeznih teorijskih zadataka je isti kao na prijemnom i dobra je provjera znanja za prijemni. Teorija je skroz štura i ne može se usporediti s udžbenicima a računske zadatke nisam ni gledala. Uglavnom, teško je reći je li Fu24L dobra ili loša, nekom paše, nekom ne, ja bi je preporučila kao pripremu za prijemni a ne za maturu :D
 10. Ahaa, shvatila sam što misliš, bio je takav graf ali nije bio o konstanti raspada nego je bio V/t graf i pitali su kakav je protok i protok je konstantan Pa naravno da neće pitati kakva je konstanta raspada. Pa kakva bi bila nego konstantna :lol:
 11. Bravo Baki, čini mi se da se sjećam još par pitanja Biologija; 25. Što od navedenog spada u nespecifičnu imunost? a) limfociti B b) protutijela c) leukociti 26. Zašto muškarci češće oboljevaju od daltonizma? a) jer imaju samo jedan x kromosom b) jer testosteron djeluje na pigmente (ili tako nešto ) c) jer im se na y kromosomu nalazi nešto što ima veze s tim 27. Što je točno za glatki er? a) nešto sprema u cisternama b) nešto ne sprema u cisternama c) dio je golgijevog tijela d) kostur je hrapavog er 28. Koja riječ najbolje opisuje staničnu membranu? točno je dvosloj fosfolipida 29. Od čega se sastoji nukleosom? a) od oktamera (čini mi se da je bila takva nekakva riječ s korijenom okt) histona i dna b) od dekamera histona i dna c) od heksamera histona i dna 30. Kakav oblik zametka ulazi u maternicu? a) zigota b) morula c) blasocita d) trofoblast 31. Što su klonovi u prirodi? a) jednojajčani blizanci b) dvojajčani blizanci c) brat i sestra d) majka i kći (ili nešto u tom stilu) Fizika 29. Zaokruži točnu tvrdnju, a tvrdnje vezane uz česticu koja uleti u magnetsko polje, mislim da je točno da se giba po paraboli. 30. NASA je lansirala 2 satelita koji lete oko nečega po kružnici radijusa r. Ako je jedan 4 puta teži, onda je vrijeme jednog ophoda za njega: a) dva puta veće b) četri puta veće c) jednako d) dva puta manje e) četri puta manje 31. Što je dokazao De Broglie? 3 su odgovora bila totalno bez veze a ja sam se dvoumila između: a) valna duljina elektrona je obrnuto razmjerna njegovoj brzini b) izrazito male čestice se ponašaju samo kao valovi 32. Što dokazuje fotoelektrični učinak? a) da je svjetlost val b) čestičnu prirodu svjetlosti 33. Nacrtano je 5 slika jednog magneta i još jednog sjevernog pola i trebalo je zaokružiti onu sliku u kojoj su silnice pravilne. Pravilno je da idu iz N u S. 34. Kola hitne pomoći idu brzinom 72 km/h. Koliko će biti brzina zvuka kad dođe do promatrača ako je brzina zvuka u zraku 383 m/s? a) 363 b) 383 i tako neki brojevi Mislim da je to trik pitanje jer se brzina zvuka ne mjenja i nema veze s doplerovim efektom, ali nisam sigurna. Možda se još nečeg sjetim, znam kako je meni bilo dobro čitati pitanja prethodne generacije Edit: e Baki, jesi li siguran da je ovo 21. pitanje iz fizike bilo u prijemnom? stvarno se toga ne sjećam :rofl:
 12. Maturanti generacije 2012./2013.

  84%, 35. sam i to je tako predobar osjećaj Sutra ću napisati detaljan osvrt i na prijemni i općenito pripreme za sve ovo, za buduće maturante, sad sam jednostavno presretna Čestitke svima koji su upali, a držim fige svima onima koji su na knap :D
 13. Maturanti generacije 2012./2013.

  Ja sam preksinoć jedva zaspala Danas je mozak na paši, što znam - znam. I mislim da u životu nisam bila spremnija za neki ispit, tako da sa sobom neću bit razočarana ma kako god prošlo. Bitno da sam se ja pripremila a što bude, bit će Svim dragim p-labovcima, želim vam (nam) puno sreće. Zapravo, želim vam (nam) da sve znate (znamo), tako da vam (nam) sreća uopće ne bude potrebna Dajte prijemni da se igramooo :bravo:
 14. Maturanti generacije 2012./2013.

  Ovdje možemo pričati o službenim temama, npr. učenju Ionako se u onom razgovaru ne smije o tome :rofl:
 15. Maturanti generacije 2012./2013.

  You may be able to add more participants to a conversation. If so, you will see an "Add" button on the left-side when viewing a conversation. Click this button and box will appear for you to enter member names into. To add more than one member, separate their names with comPeter. When you are done, press Add. E ovo may be. Dakle, mi to možda možemo napraviti Edit: malo sam glupo ovo rekla, ispadam ko glupača za engleski haha ugl. to se ne može napraviti, spremno dajem fejs onome ko traži :D