Rale

VIP
 • Content count

  4789
 • Pridružen

 • Zadnje posjećeno


Reputation Activity

 1. Gost
  Gost received reputation from Gost for a tekst, Krilnonepčana udubina   
  Krilnonepčana udubina (lat. fossa pterygopalatina) je mali piramidni prostor ispod vrha orbite. Leži između processusa pterygoideusa sfenoidne kosti posteriorno i posteriorne površine gornje čeljusti anteriorno. Fragilna površina laminae perpendicularis nepčane kosti tvori njezin medijalni zid. Nepotpuni krov fossae pterygopalatinae tvori ala major sfenoidne kosti. Dno fossae pterygopalatinae tvori processus pyramidalis nepčane kosti. Njezin superiorni širi kraj otvara se u fissuru orbitalis inferior; inferiorni kraj zatvoren je, osim kod nepčanih otvora. Fossa pterygopalatina komunicira: Lateralno s fossom infratemporalis kroz fissuru pterygomaxillaris Medijalno s nosnom šupljinom kroz foramen sphenopalatinum Anterosuperiorno s orbitom kroz fissuru orbitalis inferior Posterosuperiorno s fossom cranii mediom kroz foramen rotundum i canalis pterygoideus


  Fossa temporalis, infratemporalis i pterygopalatina. Fossa pterygopalatina je mali piramidni prostor u kojem se nalazi ganglion pterygopalatinum. Fossa se vidi kroz fissuru pterygomaxillaris između processusa pterygoideusa i maxillae. Foramen sphenopalatinum je otvor u nosnu šupljinu na vrhu nepčane kosti.

  Fossa pterygopalatina sadrži: Završni (pterygopalatidni ili treći) dio a. maxillaris i početni dio njenih ogranaka N. maxillaris, koji je povezan sa: n. canalis pterygoidei ganglion pterygopalatinum


  Fossa pterygopalatina postala je vidljiva kroz dno orbite i maksilarni sinus. Foramen rotundum, canalis pterygoideus i faringealni kanal otvori su u posteriornom zidu fossae pterygopalatinae.


  Pterigopalatinski dio a. maxillaris


  A. maxillaris, završni ogranak a. carotis externae, prolazi anteriorno i premošćuje fossu infratemporalis. Prelazi preko m. pterygoideusa lateralisa i ulazi u fossu pterygopalatinu. Pterigopalatinski dio a. maxillaris, njen treći dio, prolazi kroz fissuru pterygomaxillaris i ulazi u fossu pterygopalatinu, gdje leži anteriorno od gangliona pterygopalatinuma. Od arterije se odvajaju ogranci koji prate sve istoimene živce u fossi.


  Nervus maxillaris


  N. maxillaris ulazi u fossu pterygopalatinu kroz foramen rotundum i teče anterolateralno u posteriornom dijelu fossae. Unutar fossae pterygopalatinae, n. maxillaris daje n. zygomaticus, koji se dijeli u ramus zygomaticofacialis nervi zygomatici i ramus zygomaticotemporalis nervi zygomatici. Ovi živci izlaze kroz zigomatičnu kost kroz istoimene kranijalne otvore i osjetno inerviraju lateralne regije obraza i temporalne regije. Ramus zygomaticotemporalis također ima ramus communicans, koji donosi parasimpatička sekretomotorna vlakna za lakrimalnu žlijezdu za razliku od samo senzoričke inervacije preko n. lacrimalisa, ogranka n. ophtalmicusa.


  Sadržaj fossae pterygopalatinae. (A) Pterigopalatinski (treći) dio a. maxillaris smješten je anteriorno od m. pterygoideusa lateralisa. Ogranci trećeg dijela odvajaju se točno prije fossae pterygopalatinae. (B) N. maxillaris premošćuje posteriorni zid fossae pterygopalatinae kroz foramen rotundum, dajući dva korijena u ganglion pterygopalatinum u fossi. Ogranci koji se odvajaju od ganglija smatraju se ograncima n. maxillarisa. (C ) Autonomna živčana vlakna koje prenosi n. maxillaris ulaze u živac kroz ganglion pterygopalatinum. N. petrosus major (nosi presinaptička parasimpatička vlakna iz n. facialisa) spaja se s n. petrosusom profundusom (nosi postsinaptička simpatička vlakna koja dolaze iz gornjeg cervikalnog ganglija putem unutrašnjeg karotidnog pleksusa) kako bi stvorio n. canalis pterygoidei u području foramena laceruma. Stoga ovaj živac donosi i simpatička i parasimpatička vlakna u ganglion pterygopalatinum, gdje sinapse prave samo parasimpatička vlakna. Postsinaptička vlakna obaju dijelova autonomnog živčanog sustava ulaze u sve ogranke n. maxillarisa koji prolaze kroz ganglij na nepčanu, nosnu i gornji dio ždrijelne sluznice. Neka parasimpatička vlakna prolaze retrogradno, u odnosu na osjetna vlakna, kroz n. pterygopalatinus i n. maxillaris kako bi došli do n. zygomaticusa za distribuciju u lakrimalnu žlijezdu.


  Dok je u fossi pterygopalatini, n. maxillaris također daje dva ogranka pterygopalatinskih živaca (n. pharyngeus) s kojih 'visi' ganglion pterygopalatinum u superiornom dijelu fossae. N. pharyngeus nosi opća senzorička vlakna maksilarnog živca, koji prolaze kroz ganglion pterygopalatinum bez prekapčanja i inerviraju nos, nepce, tonzile i gingive. N. maxillaris napušta fossu pterygopalatinu kroz fissuru orbitalis inferior, nakon čega je poznat kao n. infraorbitalis.

  Parasimpatička vlakna za ganglion pterygopalatinum dolaze od n. facialisa putem njegovog prvog organka, n. petrosusa majora. Ovaj živac pridružuje se n. petrosusu profundusu dok prolazi kroz foramen lacerum kako bi tvorio n. canalis pterygoidei, koji prolazi anteriorno kroz istoimeni kanal u fossu pterygopalatinu. Parasimpatička vlakna n. petrosusa majora prave sinapsu na ganglionu pterygopalatinumu.

  N. petrosus profundus je simpatički živac koji nastaje od unutrašnjeg karotidnog pleksusa dok arterija izlazi iz karotidnog kanala. Vodi postsinaptička vlakna od tijela živčanih stanica u gornjem cervikalnom gangliju u ganglion pterygopalatinum pridružujući se živcu u pterigoidnom kanalu. Vlakna ne prave sinapsu u gangliju nego prolaze direktno kroz njega u grane n. maxillarisa. Postsinaptička parasimpatička i simpatička vlakna prolaze na lakrimalnu žlijezdu, nepčane žlijezde i mukozne žlijezde nosne šupljine i gornjeg farinksa.  Transantralni pristup fossi pterygopalatini


  Kirurški pristup duboko smještenoj fossi pterygopalatini obavlja se preko maksilarnog sinusa. Nakon podizanja gornje usne, maksilarni desni i anteriorni zid sinusa premošćuju se kako bi se ušlo u sinus. Zatip se otkine komadić posteriornog zida kako bi se ušlo u fossu. U slučaju kroničnog krvarenja iz nosa, treći dio maksilarne arterije može se podvezati u fossi kako bi se kontroliralo krvarenje.


  Sažetak


  Fossa pterygopalatina je mjesto distribucije ogranaka n. maxillarisa i pterigopalatinskog (trećeg) dijela a. maxillaris. Smješten je između i komunicira sa fossomi infratemporalis, nosnom šupljinom, orbitom, fossom cranii mediom, farinksom, maksilarnim sinusom i usnom šupljinom. Strukture koje sadrži su n. maxillaris, parasimpatički ganglion pterygopalatinum, treći dio a. maxillaris i pratećih vena, te Peterno tkivo koje je okružuje.