Mateja1996

+Members
 • Content count

  43
 • Pridružen

 • Zadnje posjećeno

O Mateja1996

 • Rank
  brucoš

Profile Information

 • Spol
  Female
 • Sveučilište
  Medicinski fakultet,Rijeka
 • Godina studiranja
  1st year

Nedavni posjetitelji profila

911 pregleda profila
 1. MEF Rijeka Psihološka medicina I: vodiè

  Pitanja na usmenom kod profesorice Frančišković: 1. Dijelovi superega : rani (razvija se u oralnoj fazi tako što majka počinje upozoravati dijete : ''To je pec-pec. To je bekano.'' i te forice. :P),zreli (razvija se razrješenjem Edipskog kompleksa),idealni (latencija) ; a postoji i podjela na kritizirajući dio = savjest i nekritizirajući dio=ideal. 2. Načela ega. 3. Glavni zadaci,tj. konfliktne situacije u srednjoj odrasloj dobi? Fenomen praznoga gnijezda i škripac srednje generacije. 4. Dječji crtež. Važno je naglasiti da dijete sebe crta na onome mjestu kako se doživljava u obitelji,a ostale po važnosti crta veće/manje. 5. Govor. Važno je naglasiti da se u 3. godini javlja egocentričnost,tj. dijete počne stalno govoriti ''ja''. 6. Općenito malo o fazama psihoseksualnog razvoja/ faze po Freudu. 7. Prisnost. Treba spomenuti konflikt prisnosti i neovisnog identiteta. 8. Latencija,razvojni zadaci latencije. 9. Adolescencija, 10. Obrambeni mehanizmi. 11. Ljubav. Uglavnom,pitanja su postavljena na temelju onoga što je pričala na predavanju,tako da nisu sve stvari spomenute u njezinoj skriptici. Pitanja na usmenom kod profesorice Rončević: 1. Psihološka medicina. Treba spomenuti one zadatke : a) odnos bolesnika prema bolesti i liječnika prema bolesniku b) uzajamni odnos bolesnika i liječnika c) odnos liječnika prema okolini bolesnika d) psihosomatske reakcije e) somatopsihotske reakcije 2. U kojim dijelovima mozga se nalaze id,ego i superego? 3. Što je anksioznost i podjele? 4. Organizatori ličnosti. 5. Analna faza,genitalna faza. 6. Što su obrambeni mehanizmi i podjela? 7. Koji obrambeni mehanizam je u razrješenju edipskog konflikta i koja je dobrobit toga? 8. Teorija objektnih odnosa. 9. Podjela adolescencije i njezini zadaci. 10. Što je konstantan objekt? 11. Teorija attachmenta,faze attachmenta i 4 vrste attachmenta. 12. Što je dovoljno dobra majka? 13. Analne crte kod odraslih. Zbog frustracije koja dolazi iz okoline. 14. Regresija? Fiksacija? Za svaku primjer. 15. Ako je majka dobra,kako to da ju dijete može doživjeti lošom? Npr. ako je dijete bolesno,autistično ili npr. ako plače jer ga žuljaju pelene,a majka misli da je gladno pa ga nahrani i tako nije riješila njegov pravi problem.
 2. MEF Rijeka Medicinska biologija: vodiè

  Bila sam na usmenom kod prof. Ristić. Profesorica je jako dobra i smirena i ne pita teško. Nas je pitala tanskripciju,enzime replikacije,kondenzaciju kromatina,koliki je rizik ponavljanja kod pojedinih bolesti i za pojedine numeričke aberacije može li osoba imati djecu ili ne i zašto. Ovo zadnje baš nismo znali,ali je rekla da je sve okej jer nam nitko to nije rekao. Evo,neka buduće generacije znaju. Profesor Kapović je pitao svoja klasična pitanja,a tako i ostali. Pitanja iz pismenog dijela na prvome roku 2015./2016.: 1. eikozanoidi 2. klatrini 3. ubikvitin 4. glikolipidi 5. metafaza I. mejotičke diobe 6. Što je potrebno za smatanje 300 nm kromatinskog vlakna? 7. 80 S ribosomska podjedinica sadrži ? 8. Ponuđen je kariotip 46,xx,inv(9)(q13;q21) i pita se što je točno? A) pericentrična inverzija B) robertsonova translokacija C)balansirana je promjena ... 9. Kod koje mutacije je nepromjenjena funkcija proteina? A) frameshift B) missence C) nonsence ... 10. Telomeraza ... A) reverzna transkriptaza B) sadrži RNA C) na krajvima kromosoma ... 11. Transport glukoze kroz epitel crijeva je ___ ? Simport. 12. Vjerojatnost nasljeđivanja poligenskih bolesti. 13. Ako je tata bolestan,koja će djeca biti bolesna ako je riječ o x-dominantnoj bolesti? 14. restrikcijski enzimi 15. inicijacijski aminoacil tRNA 16. Što sadrži primarni folikul? 17. COPI 18. U kojoj fazi staničnoga ciklusa kvasci prepoznaju oštećenje genetičkoga materijala? 19. Funkcije citoskeleta. 20. CNV 21. dezmosomi 22. onkoproteini 23. Philadelphia kromosom 24. Povezivanje: UTR,introni,alternativni splicing i neke boelsti i strukturne aberacije.
 3. MEF Rijeka Medicinska fizika i biofizika: vodiè

  Pitanja s prvoga roka 2015./2016. : 1. Ekstenzivna svojstva 2. Maxwellov i Kelvinov model 3. Izračunaj kut polarizacije ako n=1,786. 4. Kolika je akceleracija tijela u 3. sekundi ako vrijedi jednadžba v (t)= 3 ∏ cos ∏t. 5. Što se događa s unutarnjom energijom pri deformaciji : A) uvijek se poveća B) poveća se kod elastične deformacije C) poveća se kod plastične deformacije … 6. Koje su tvrdnje točne? A) Napon ispod 100 V je potpuno bezopasan. B) Nešto sa skin efektom. C) ??? 7. Mjerna jedinica za glasnoću? 8. Kada će se povećati volumni protok? 9. Kada će se smanjiti otpor? 10. Koje su tvrdnje točne? A) Valna duljina radiovalova je veća od vidljive svjetlosti. B) Valna duljina vidljive svjetlosti je veća od radiovalova. C) Rendgenske zrake imaju manju valnu duljinu od vidljive svjetlosti. D) Rendgenske zrake imaju veću frekvenciju od vidljive svjetlosti. E) ? 11. Koje od navedenih frekvencija spada u ultrazvuk? A) 15 Hz B) 15 000 Hz C) 30 000 Hz D) 0,04 MHz E) nešto što je bio točan odgovor 12. Koje su točne tvrdnje? A) Amplituda prigušenog titranja se eksponencijalno smanjuje. B) Do rezonancije dolazi kada odašiljač i prijamnik titraju istom frekvencijom. C) Odašiljač pri rezonanciji ne predaje energiju. D) Prijamnik prima maksimalnu energiju. E) ? 13. Totalna refleksija se primjenjuje kod: A) osciloskopa B) endoskopa … 14. Nešto vezano uz poluge III. vrste. 15. Nešto vezano za onaj feromagnetizam, paramagnetizam i dijamagnetizam. 16. Lorentzova sila : A) Djeluje na naboj q koji se giba… B) Djeluje na naboj q koji miruje. C) Okomita na H. D) Okomita na B. E) Na svaki naboj djeluje u istom smjeru. 17. Nešto vezano uz adijabatski proces: A) U= -W ili W = -U B) Ne dovodi se niti odvodi toplina. C) ??? 18. Topljivost plinova: ono što piše u seminaru vezanom za to gradivo. 19. Raspršeni snop fotona nastaje: A) fotolektričnim efektom B) Comptovim efektom C) zakočnim zračenjem D) sve je točno 20. Koji od navedenih ima najmanji doseg ? A) alfa zrake B) beta zrake C) gama zrake D) neutroni 21. Otvoreni sustav: A) izmjenjuje i materiju i energiju B) izmjenjuje samo materiju C) izmjenjuje samo energiju D) živi organizam. 22. Bile su dvije posude iste temperature i s istim brojem čestica,ali ove prve su bile veće mase. Što vrijedi za prosječnu kinetičku energiju u tim posudama, kakva je brzina čestica i zašto? 23. Ako smanjimo polumjer žile, što će se dogoditi sa statičkim i dinamičkim tlakom? 24. Što vrijedi za krhka tijela (ona područja i granice elastičnosti,plastičnosti) ? 25. Zašto je nužna akomodacija oka? 26. O čemu sve ovisi glasnoća? (3 točna) 27. Što se događa kada elektron udari o anodu? A) većina se pretvara u toplinu B) sve u x-zrake C) dio u x-zrake ...
 4. MEF Rijeka Medicinska biologija: vodiè

  Pozdrav! Zna li netko što voli pitati prof. Smiljana Ristić?
 5. Netterov atlas

  Zna li netko gdje se može kupiti Netterov atlas? Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.
 6. Netter ili Sobotta

  Lijepi pozdrav svima! Ima li netko Netterov ili Sobottin atlas kojeg je voljan prodati?
 7. Vodič za maturante

  Lijepi pozdrav svim ovogodišnjim maturantima! Na početku,želim vam reći da se odmorite još ovih desetak dana praznika. Ne brinite toliko oko te mature,nije to tako veliki ''bauk''. Samo hrabro i sa samopouzdanjem i uspjet ćete ostvariti svoje ciljeve. Prvo krenite od onoga što vam najslabije ide,od onih predmeta koji vam zadaju najviše muke. Literatura koja je meni pomogla u pripremanju za maturu: Hrvatski - skripta s interneta. Matematika - http://www.tonimilun.com/ . Engleski - prođite starije mature i malo ponovite pravila za pisanje eseja. Biologija - Biologija na državnoj maturi (školska knjiga ; Sanja Mikulić,Mišo Rašan,Dalibor Sumpor),knjiga je stvarno dobro napravljena,prati ispitni katalog postavljen na stranici NCVVO. Ako se pripremate za prijemni,ne trebate učiti biljke i životinje,ali ćete uz ovu knjigicu trebati i udžbenike iz biologije koje koristite na nastavi jer je potrebno jako dobro naučiti čovjeka (ove godine je bila dosta zastupljena genetika koju ćete raditi u 4. razredu). Fizika - Fizika u 24 lekcije. Kemija - skripta koju je sastavila Kristina Kučunda,možete ju pronaći na ovom forumu. + proučite malo stare mature,ponekada se zadaci ponavljaju. Nadam se da sam vam bar malo pomogla. Uživajte u 4. razredu i želim vam puno sreće u ostvarivanju svojih ciljeva! Ako trebate pomoć,slobodno pitajte. Pozdrav! Hrvatski jezik - gramatika i knjizevnost.pdf
 8. Maturanti generacije 2014 2015

  ​Trenutno 756,6.
 9. Maturanti generacije 2014 2015

  ​Medicina u Rijeci. Aha,hvala ti.
 10. Maturanti generacije 2014 2015

  Zna li netko na što se ovo odnosi : Ukupni prag na razredbenom postupku: 40% ?
 11. Maturanti generacije 2014 2015

  ​Hvala ti na savjetu.
 12. Maturanti generacije 2014 2015

  Može li mi netko pomoći pri odluci? Ja sam htjela medicinu u Zagrebu jer mi je to najbliže doma,ali ne upadam pa ne znam što bih. Medicina Osijek/Rijeka ili farmacija Zagreb? Znam da nije farmacija isto što i medicina,ali oboje mi se sviđa.
 13. Maturanti generacije 2014 2015

  Je li netko imao 85 % iz biologije?
 14. Maturanti generacije 2014 2015

  ​Mislim da svi očekujemo tvoju pozitivnu (nadam se) reakciju.
 15. Maturanti generacije 2014 2015

  Ja sam nezadovoljna s fizikom. A da stvar bude najgora,kad sam završila došlo mi je u glavu pola odgovora kao što to ide po običaju.