kvesa

+Members
  • Content count

    4
  • Pridružen

  • Zadnje posjećeno

 Tip sadržaja 

Profili

Forum

Patološki pojmovnik

Medicinski eponimi

Patologija - odgovori na pitanja s usmenog ispita

Anatomski termini i njihove derivacije

Wiki

Flashcards

Klinièki sluèajevi

Legal

Poruka koje je poslao kvesa


  1. Pitanja budu bazirana na Priručniku za razredbeni ispit, ali ne budu ista, možda se ponovi poneko. Uglavnom, isplati se vježbati po tom priručniku. Može se kupiti u Tajništvu Medicinskog fakulteta u Mostaru.