Vjetropirko

+Members
 • Content count

  13
 • Pridružen

 • Zadnje posjećeno

O Vjetropirko

 • Rank
  brucoš

Profile Information

 • Spol
  Male
 • Sveučilište
  Medicinski fakultet u Rijeci
 • Godina studiranja
  3rd year
 1. Izborni predmeti

  Kakvi su patogeneza zaraznih bolesti, propedeutika kliničke etike te primjenjena mikrobiologija?
 2. Anatomija

  Dobro si se sjetio nekih koje sam zaboravio. Da, neka od ovih nisu bila. I ja to sad vidim xD Ali bilo je pitanje: Terminalna grana a. carotis interne? a. cerebri media
 3. Anatomija

  50. ligg. alares? ograničavaju kretnju u atlantoaksijalnom zglobu
 4. Anatomija

  1. 10. rebro se uzglobljava s? 9. i 10. kralješkom 2. Na axisu nalazimo što? facies articularis inferior 3. Što predstavlja discus intervertebralis? sinhondrozu 4. Ligg. flava se..? Opiru fleksiji prema naprijed 5. Što se ne nalazi na čeonoj kosti? facies nasalis 6. Donja nosna školjka..? ...inserira na maksili i nepčanoj kosti 7. Èeonu s parijetalnim kostima spaja..? sutura coronalis 8. Povezivanje: ala minor - processus clinoideus anterior facies anterior piramide - tegmen tympani margo superior piramide - sinus petrosus superior ala major - foramen rotundum (nisam siguran) partes laterales ossis occipitalis - condyli occipitales 9. Točna tvrdnja..? Foramen lacerum omeđuju os sphenoidale i vrh piramide. (valjda se mislilo na srednju jamu...) 10. Što se nalazi u fossi jugularis? canaliculus Petertoideus 11. Koji sinus ne pripada duri mater? sinus sphenoidalis 12. Za canalis caroticus NIJE točno..? Prolazi donjom stranom bubnjišta. 13. Gornji dio lat. stijenke cavuma nasi ne čini? os nasale 14. Stražnje etmoidalne ćelije se ulijevaju u? meatus nasi superior 15. Koja komunikacija ne pripada nosnoj šupljini? canalis pterygoideus (valjda je taj bio) 16. Komunikacija na krovu fossae infratemporalis? foramen ovale 17. Donja komunikacija fossae pterygopalatinae? canalis palatinus major ( nije bilo točnog odgovora, sastavljač se malo za*ebo XD) 18. Foramen sphenopalatinum povezuje cavum nasi s..? pterygopalatalnom jamom 19. Na kojoj kosti se nalazi fovea pterygoidea? na mandibuli 20. U kojem je dijelu columna lateralis najizraženija? u grudnom 21. Koji živac izlazi između piramide i olive? n. hypoglossus 22. Kojem možd. živcu pripada nucl. salivatorius sup.? n. facialisu 23. Što čini gornji dio dna 4. komore? pars dorsalis pontis 24. Nucl. dentatus pripada..? cerebellumu 25. apertura mediana ventriculi quarti? cisterna cerebellomedullaris 26. Gdje tegmentum izlazi na površinu mesencephalona? trigonum lemniscus (dva su jel) 27. Supstantia perforata posterior pripada kome? Mesencephalonu 28. Što ne pripada telenceph. medium? nucleus caudatus 29. Što nije siva jezgra telencephalona? capsula interna 30. Što čini krov 3. komore? lamina tectoria (nisam siguran da li je to bilo) 31. Što ne pripada diencephalonu? commissura anterior 32. Što omeđuje foramen interventriculare sprijeda? columna fornicis 33. Što se vidi na medijalnoj površini hemisfere? gyrus cinguli 34. septum pellucidum...? razdvaja cornu anterius bočnih komora 35. točna tvrdnja za plexus chorioideus? nalazi se u medijalnoj stijenci cornu inf. 36. cauda nuclei caudati...? nalazi se u donjoj stijenci pars centralis 37. Med. stijenku donjeg roga čini..? fimbria hyppocampi 38. što stvara mijelinsku ovojnicu u CNS-u? oligodendrociti 39.Koja nije potporna stanica? Schwannova st. 40. Što čini corpus striatum? nucl. caudatus i putamen (nije pisalo da li se misli u užem ili širem smislu..) 41. Terminalna grana a. basilaris? a. cerebelli superior 42. Koji sinus ne dodiruje kost? rectus 43. Točna tvrdnja..? Periostalni sloj dure nije svugdje jednako srastao. 44. Bočno od sinusa cavernosusa se nalazi..? n. oculomotorius ( tako nekako, nisam siguran) 45. Što se nalazi u fissuri petrooccipitalis? sinus petrosus inf. (ne znam da li je to pitanje bilo) 46. Cavum subdurale se nalazi između..? dure i arachnoideae 47. Što ulazi u sinuse dure mater? granulationes arachnoideales 48. Terminalna grana a. carotis interne? a. cerebri media 49. Što određujemo pomoću angulus sterni? 2. rebro ne mogu se više sjetiti... nadam se da će nekome pomoći ;)
 5. Pozdrav svima :))

  Dobrodošla, kolegice. Evo i ja sam brucoš u RI.. :D
 6. Ivana

  Dobrodošla, Ivana. A što se tvog faksa tiče mogu samo reći - Varietas delectat. :D
 7. Pozdrav

  Dobrodošla :D
 8. Vozdra

  Pozdrav od kolege brucoša s MEFRI :D
 9. Bok!!

  Dobrodošla!:D
 10. Pozdrav svima!

  Ma kakav Uvod, Hous je legenda Btw, dobrodošla!
 11. Predstavljanje

  Ma jeste, naravski da je korisno. Ðe ne b' bilo :Ð
 12. Predstavljanje

  Hvala, kolege. Srdačni ste, nema šta :D
 13. Predstavljanje

  Pozdrav svim članovima. Novi sam brucoš medicine u Rijeci. Zahvaljujući jednom frendu registrirao sam se na ovu poprilično korisnu stranicu. Dobro je da postoji ovakva interakcija među starijim i mlađim studentima.