Niðo

+Members
 • Content count

  589
 • Pridružen

 • Zadnje posjećeno

O Niðo

 • Rank
  položio patologiju
 • Rođendan 23.11.1993

Profile Information

 • Spol
  Male
 • Lokacija
  Hrvatska
 • Sveučilište
  MefZg
 • Godina studiranja
  3rd year

Nedavni posjetitelji profila

2040 pregleda profila
 1. MEF Zagreb Pitanja Iz Mkbk 2

  [EDIT by Ćaća]: Pitanja prebačena u prvi post.
 2. Anatomija: - Kopirani Jalšovec (neuvezeni, zaklaman po većim cjelinama); podcrtani samo dijelovi (ruka i noga skroz, dio glave i toraksa, ostalo eventualno samo prvih par stranica) - baza pitanja (uvezena) Fizika: - priručnik za vježbe i kopirana pitanja (s perpetuuma) za kolokvije Kemija: - Burger zbirka zadataka Biologija: - tri skripte (s perpetuuma) napisane po prezentacijama (svaki kolokvij posebna skripta- svaka ima cca 20 str.). Inače, jako su korisne, pogotovo za usmeni . - Biološke osnove suvremene medicine (skripta za 2. kolokvij) - pitanja (također s perpetuuma) za kolokvije Ostale gluposti: - handout za "ispit" iz engleskog i (po želji) ispunjena radna bilježnica (ako se to tako zove) -"skripta" za prvu pomoć (cca 10 str. hahaha) - dvije skripte za socijalnu (obe s perpatuuma ja mislin)- podcrtane Sve to 50 kn (Sve ili ništa ). Ko je zainteresiran nek se javi na PM :)
 3. Maturanti generacije 2012./2013.

  Čestitke svima :D
 4. MEF Zagreb Pitanja Iz Mkbk 1

  3. kolokvij iz mkbk1 (biokemija + elektrokemija) - ako je konc supstrata 1/2Km kolika je brzina? 0,3Vmax - šta nemamo u kardiolipinu? a) estersku vezu b) slobodnu OH skupinu c) glikozidnu vezu d) fosfodiestersku vezu e) glicerol je osnova spoja c je točno - bila je struktura izoprenske jedinice i pitanje di se ona ne nalazi? u vitaminu C - što je netočno za inhibiciju? netočno je to da nekompetitivna inhibicija povećava Km - koji redom će tvari eluirati (vježbe)? albumini, dekasaharidi, sialinska kis i nacl - onda pitanje iz vježbi (lipida) u vezi titracije jodom i onog peroksidnog broja- trebalo je zaokružit da je netočno da je titracija gotova kad nestane plava (ili koja već) boja zato jer je titracija gotova kad se prozirna otopina oboji (valjda) - prepoznat strukturu uronske kiseline - prepoznat strukturu dGMP - bila je prikazana reakcija, trebalo se zaključit koji enzim ubrzava tu reakciju- mislim da je bila ligaza - reakcija- hemoglobin + nO2 -><- (reverz.) hemoglobin(O2)n i pitali su čime ćemo pomaknuti ravnotežu prema desno? a) povećanje pH b) povećanje konc OH- c) povećanje pCO2 d) smanjenje pO2 neznan šta je tu na kraju bilo točno - elektroliza otopine kalijeva sulfata, ako na anodi nastaje 0,4 mol odgovarajućeg produkta, šta nastaje na katodi? 0,2 mol vodika. ugl to je iz srednje, a elektrolizu vode nismo spominjali na seminarima tako da se rijetko ko sitio to ponovit. I nisam siguran jel ovo uopće točno - povezat po 2 aminokis. i veze koje mogu nastati između njih fenilalanin i triptofan- hidrofobne arginin i asparaginska kis- elektrostatske serin i treonin- vodikove - struktura nekog cikličkog ugljikohirdata- šta vrijedi za njega? ja sam stavio da ciklički oblik nastaje nukl. adicijom na karbonilnu skupinu - koji od navedenih šećera nije reducirajući? trehaloza - koji od enzima ne sudjeluje u posttranslacijskim modifikacijama? mislim da je točno peptidil- transferaza - bile su zadane 2 polureakcije neke biološke oksidacije i potencijali, trebalo je zaokružit točno. a to se svodilo na prepoznavanje toga koji je reducens, koji oksidans, koji se oksidirao... - nešto u vezi citokroma- šta nije točno. neznam uopće šta je bilo ponuđeno, gađo sam :D
 5. MEF Zagreb Praktièni ispit

  Današnja pitanja (izvanredni neki rok). Inače, nije baš da je praktični lagan ko šta se priča, bar danas nije bio. Neznamo koliko ljudi je palo, al bit će ih poprilično ja mislin... PRVA GRUPA Canalis n. hypoglossi Spina iliaca ant. inf. Fossula petrosa N. accesorius Glandula thyroidea A. cystica M. papillaris post. sin. M. tibialis ant. Hippocampus M. extensor pollicis longus Splenium corporis callosi N. saphenus Ligamentum conoideum A. hepatica communis A. arcuata renis M. flexor carpi ulnaris M. teres minor M. biceps brachii caput breve N. gluteus inf. N. alveolaris inf. M. cricothyroideus pars recta N. obturatorius Foramen styloPetertoideum A. mesenterica inf. Ansa cervicalis profunda N. femoralis Nervus peroneus superficialis N. abducens Ligamentum ovarii proprium N. radialis ramus superficialis DRUGA GRUPA Foramen palatinum majus Processus costalis (costiformis) Canalis caroticus N. trochlearis Oesophagus Ductus cysticus M. papillaris ant. sin. M. extensor hallucis longi Gyrus postcentralis N. axillaris M. styloglossus V. saphena magna Lig. cruciatum ant. A. gastrica sin. Fornix vaginae post. M. flexor carpi radialis M. teres major Caput longum m. biciptis brachii M. semimembranosus N. lingualis M. cricoarytenoideus post. Lig. teres uteri Foramen rotundum A. thyroidea sup. N. phrenicus M. gracilis N. peroneus superficialis A. carotis int. Lig. suspensiorum ovarii Tractus iliotibialis
 6. MEF Zagreb Pitanja Iz Mkbk 1

  2. kolokvij iz mkbk1 (org kemija) - koja je tvrdnja netocna? trebalo je zaokruzit "iz jednake količine alkohola i ketona nastaje ketal" jer iz toga nastaje poluketal. ostali ponudeni su vise manje bili ocito tocni. - koja molekula ne sadrži aromatski prsten?- acetilkolin - derivati koje molekule su adrenalin i noradrenalin? tocno je katehol... bili su ponuđeni rezorcinol, hidrokinon... - onda, 4 para struktura izomera povezat s vrstom izomera - dipeptid asp-his- kakav je naboj u fizioloskom pH - netocna tvrdnja za aminokiseline? netocno je to da je prva aminokis C terminalna, ostalo ponudeno je uglavnom bilo preocito tocno - jedno pitanje koje se svodilo na znanje markovnikovljevog pravila- trebalo je prepoznat sta nastaje reakcijom butena sa hbr, h2o,... - 4 nacrtane strukture povezat sa tocnom tvrdnjom: glikol- u antifrizu, glicerol- za sapune. ostale dvi se ne sican jer se na temelju ovih mogo nac tocan odg - struktura nekog lijeka, koja se veza/skupina u njemu ne nalazi- tipa, bilo je ponudeno, heterociklicki prsten i karbonilna skupina, eterska veza i kiralni C atom, karboksilna i karbonilna skupina... - ponuđeno 5 struktura, trebalo je prepoznat u kojoj se nalazi pirimidin - sta se dokazuje ksantoproteinskom reakcijom? aromatski prsten u aminokis. (to je iz vjezbi) - sta koristimo za reverzibilno talozenje proteina (ili tako nesto)? mislin da je tocno neka sol, Na2SO4 mozda... (isto iz vjezbi) - sta nastaje oksidacijom sekundarne skupine glicerola? (tako nesto)- 1,3 dihidroksiaceton - sta nastaje oduzimanjem vode iz R-CHOH-(CH2)2- COOH- gama lakton - kako nastaje tioester?- ja san stavio reakcijom nukleofilne supstitucije, tiola sa karb kis. - bio je zadan jedan reaktant, cini mi se metilamin, i produkt je bio zadan (neka Schiffova baza)- trebalo je odredit drugi reaktant. neznam tocno koji je, al skuzilo se po karbonilnoj skupini - najjaca baza- bili su ponudeni anilin, amonijak, tiazol, etilamin... ja san stavio etilamin, neman pojma jel dobro
 7. Kalodont

  anilIN :D
 8. Kalodont

  atribUT
 9. Kalodont

  student :D
 10. ...

  Oj! Dobrodošla :)
 11. Kalodont

  ikebaNA
 12. Kalodont

  Pa igra se zove kalodont jer kad neko reče nešto na "ka", onda sljedeći odgovori kalodoNT i na NT ne postoji riječ. Stoga sam pobijedio vatRA
 13. Kalodont

  MA DAAAAAAAAAAJ! Ova igra nema smisla
 14. Maturanti generacije 2012./2013.

  Da, CIJELI katalog iz hrvatskog je objavljen tad, ali popis lektira je izašao na ljeto ;)