Pretraži forum

Prikaz rezultata pretrage za tagove 'interna medicina'.

 • Pretraži po tagovima

  Utipkajte tagove, razdvojene zarezima
 • Pretraži po autoru

Tip sadržaja


Forum

 • About the site
  • Forum Rules & Getting Started
  • Feedback, Suggestions & Support
  • Introduction
 • Download Section
  • Pretklinički predmeti
  • Klinički predmeti
 • Perpetuum-lab
  • MEF Zagreb
  • MEF Rijeka (MedRi)
  • MEF Split (MefSt)
  • MF Sarajevo & MF Tuzla & MF Beograd
  • Doctors' Lounge
  • Portal
  • Forum Nazionale y Internazionale
  • Ispit zrelosti
  • Oglasnik
 • General
  • Studentski život
  • Kreativni kutak
  • Etika, filozofija, religija
  • Politika, bez cenzure
  • Jadranka Kosor ™

Categories

 • Ošteæenje stanice
 • Upala i imunopatologija
 • Hemodinamièki poremeæaji
 • Novotvorine
 • Bolesti okoliša i prehrane
 • Srce
 • Dišni sustav
 • Glava i vrat
 • Jetra
 • Bubrezi
 • Muški spolni sustav i urinarni sustav
 • Ženski spolni sustav
 • Kosti i zglobovi
 • Endokrini sustav
 • Koža

Categories

 • A-B
 • C-D
 • E-F
 • G-H
 • I-J
 • K-L
 • M-N
 • O-P
 • Q-R
 • S-T
 • U-V
 • W-Z

Categories

 • Opæa patologija
 • Bolesti krvnih žila
 • Bolesti srca
 • Bolesti krvotvornih organa i limfnih èvorova
 • Bolesti pluæa i medijastinuma
 • Bolesti probavnog sustava
 • Bolesti jetre i bilijarnog sustava
 • Bolesti gušteraèe
 • Bolesti bubrega i mokraænog sustava
 • Bolesti muškog i ženskog spolnog sustava i dojke
 • Bolesti kože, kostiju, zglobova i mekih tkiva
 • Bolesti perifernog i središnjeg živèanog sustava

Categories

 • Anatomski termini i njihove derivacije

Categories

 • Anatomija
 • Patologija
 • Interna medicina
  • EKG vodič
 • Traumatologija
 • Farmakologija
 • Mikrobiologija
 • Fiziologija
 • Propedeutika
  • Kardiovaskularni sustav
  • Respiratorni sustav
 • Biokemija
 • Neurologija
 • Praktièni postupci
 • Znanstveni rad

Categories

 • Anatomija
  • Središnji živèani sustav
 • Histologija
  • Epitelno tkivo
  • Vezivno tkivo
  • Hrskavica
  • Koštano tkivo
  • Mišiæno tkivo
 • Patologija
  • Bubrezi
  • Opæa patologija
  • Urinarni trakt
 • MKBK II

Categories

Nema rezultata za prikaz.

Categories

 • Legal

Pronađen(o) je 76 rezultata

 1. Sva novija pitanja sada su u jednom fajlu. Šaljite pitanja. Interna medicina - baza.pdf
 2. Acetilsalicilna kiselina

  Acetilsalicilna kiselina, vjerojatno mnogima poznatija pod imenom Aspirin ™ farmaceutske tvrtke Bayer, spada među najdostupnije i najupotrebljavanije bezreceptne lijekove (OTC lijekovi . ˝over the counter˝) današnjice. Spada u nesteroidne protuupalne lijekove (NSAID, nesteriodni antireumatik), ali je klinički puno češće u uporabi kao kardiovaskularni lijek zbog antitrombocitnog učinka nego zbog protupalnog učinka. Farmakokinetika Acetilsalicilna kiselina je jednostavna organska kiselina koja je slabo topljiva, dok su njene natrijeve i kalcijeve soli topljive. Manji dio se apsorbira u želudcu, gdje dolazi do protoniziranja i fascilitiranog prolaza kroz mukozu, dok veći dio biva apsorbiran u ileumu zbog veće apsorpcijske površine tankog crijeva (mikrovili). Vršne se koncentracije postižu brzo 1 do 2 sata nakon primjene. Unutar 15-30 minuta ASK se putem esteraza u plazmi i tkivima razgrađuje na octenu kiselinu i salicilat ( ionizirani oblik salicilne kiseline ). Salicilat sam po sebi ima protuupalno svojstvo i upravo je iz njega derivirana acetilsalicilna kiselina. Vezanje za albumin nije linearno, a alkalinizacija urina ubrza eliminaciju lijeka. Oralni salicilati više nisu u uporabi, ali se mogu nalaziti u topikalnim pripravcima jer djeluju keratolitički. Oko 25% salicilata biva oksidirano u gentizinsku kiselinu. Jedan dio se konjugira u glukuronide, pri čemu nastaju eteri i esteri, ili se konjugira u sulfate ili s glicinom prije ekskrecije, a 25% se izlučuje u nepromijenjenom obliku kao slobodni salicilati. Pri nižim dozama eliminacija metabolita ide kinetikom prvog reda, a kod viših doza saturacijskom kinetikom. Poluvrijeme ASK ovisi o dozi, ali treba napomenuti da trajanje učinka nije direktno povezano s poluvremenom raspada zbog ireverzibilne inhibicije COX enzima. Hrana ne utječe na apsorpciju i razinu plazmatske koncentracije, pa istovremeno uzimanje s hranom može ublažiti nuspojave na želudcu. Farmakodinamika Temeljni mehanizam djelovanja je stvaranje kovalentne veze tj. acetiliranje COX enzima ( COX-1 i COX-2 ). Učinak je dugotrajan i smatra se reverzibilnim. U svim tkivima postoji mogućnost stvaranja novih COX enzima, no u trombocitima de novo sinteza proteina nije moguća jer ne posjeduju jezgru, što znači da već manje doze mogu permanentno inaktivirati trombocite. Inaktivacija traje toliko dugo koliko trombociti žive, a to je oko 10 dana. Inhibicija ne popušta naglo, nego ide postepeno jer se svakog dana u koštanoj srži stvaraju novi trombociti. Doza od 75 mg dnevno je u pravilo dovoljno da bi došlo do dovoljne supresije trombocita iz koje pacijent može izvući korist. Inhibicija COX enzima u drugim tkivima održava se 6-12 sati. Klinička primjena Davanjem ASK se smanjuje učestalost tranzitornih ishemičnih napadaja, tromboze koronarnih arterija i napadaji nestabilne angine, te se danas koriste kao profilaktička terapija. Pokazalo se da bi kombinirana primjena aspirina i klopidogrela mogla biti učinkovitija od monoprofilatkitčke terapije aspirinom sa manjom incidencijom intrakranijalne hemoragije i moždanog udara. Kao metoda procjene učinkovitost antiagregacijskog učinka ASK može se korsititi mjerenje tromboksana A 2 ( TXA2 ) u serumu. Davanje ASK je prvi korak u liječenju akutnog infarkta miokarda. Aspirin i ostali COX-2 inhibitori smanjuju rizik od razvoja kolorektalnog karcinoma. Mehanizam antitumorskog učinka nije u potpunosti jasan. Pretjerana ekspresija gena za COX-2 u tumorskim stanicama dovodi do fenotipskih promjena, angiogeneze i otpornosti na apoptozu. Razine prostaglandina u tumoru su 3 do 4 puta više nego u normalnom tkivu. Predominantni prostaglandin je PGE2 koji inhibira apoptozu, potiče rast tumora i angiogenezu putem b-catenina. Osim COX-2 enzima, važnu ulogu ima i COX-1 enzima i njegov produkt tromboksan A2 ( TXA2 ) koji potiče rast tumora i razvoj metastaza. Pokazalo se da bi visoke doze aspirina mogle smanjiti mortalitet u muškaraca oboljelih od karcinom aprostate. Istražuje se i utjecaj COX-inhibitora u razvoju metastaza u limfne čvorove za određene vrste tumore. Također NSAID smanjuju učestalost razvoja radijacijom uzrokovanom proljeva. ASK se može koristiti u liječenju boli, glavobolje i povišene temperature, ali postoje drugi lijekovi iz skupine nesteroidnih protuupalnih lijekova sa boljim učinkom i s manje nuspojava. Također se može primijeniti i u liječenju preeklampsije i eklampsije. Štetni učinci Može doći do lokalnih i sistemnih štetnih učinaka. Najčešća nuspojava primjene acetilsalicilne kiseline je razvoj ulkusa na želudcu i dvanaesniku. Sam mehanizam kojim aspirin uzrokuje enteropatije nije upotpunosti razrađen, ali bi genske variajbilnost u CYP2D6 i CYP 4F11 mogle igrati ulogu u osjetljivosti da pojavu ulkusa i krvarenja pri manjim dozama aspirina. Puno rjeđe se pojavljuje hepatotoksičnost, astma, osipi, krvarenje iz probavnog trakta i oštećenje bubrega. Pri terapeutskim dozama može se pojaviti blago i asimptomatsko krvarenje iz želudca. Kod većih doza razvija se salicizam (tinitus, vertigo, mučnina, povraćanje) koji se razvija kod kronične uporabe salicilata. Akutno otrovanje salicilatima spada u hitna medicinska stanja, a često se pojavljuje u djece. Očituje se poremećajem u acido-baznoj i elektrolitnoj ravnoteži. Salicilati mogu poremetiti oksidativnu fosforilaciju (poglavito u mišićima), što dovodi do povećane potrošnje kisika i veće proizvodnje ugljikovog dioksida koji podražuje centar za disanje (i sami salicilati podražuju taj centar). Razvija se hiperventilacija koja dovodi pacijenta u respiracijsku alkalozu koja se može kompenzirati renalnim putem preko povećane ekskrecije bikarbonata. Kod otrovanja većim dozama nastupa derpesija centra za disanje, retencija ugljikovog dioksida i povećane koncentracije plazmatskih bikarbonata. Dodatna komplikacija je metabolička acidoza zbog akumulacije piruvata, laktata i acetooctene kiseline. Može doći do razvoja izrazito visoke temperature, dehidracije , učestalog povraćanja, hemoragije zbog suprimirane funkcije trombocite, a u najtežim slučajevima razvija se koma i respiracijska depresija. Reyeov sindrom je rijetki poremećaj u djece kojeg karakterizira hepatična encefalopatija praćena akutnom virusnom infekcijom. Šteni učinci koji općenito vrijede za sve nesteroidne protuupalne lijekove su: glavobolja, tinitus, omaglica retencija vode i soli, hipertenziaj,edem abdominalna bol, dispepsija, mučnina, povraćanje trombocitopenija, neutropenija, aplastična anemija astma osipi Interakcije ASK može povećati plazmatske koncentracije varfarina jer ga istiskuje s plazmatskih proteina, a djelomično zbog interferiranja u hemostatičkim mehanizmima. Uočene su i interakcije s probenecidom i sulfinpirazonom jer niske doze ASK mogu smanjiti ekskreciju urata, te se ne preporučuje uporaba aspirina u gihtu. Kontraindikacije Preosjetljivost na salicilate Relativna kontraindikacija je prisutnost ulkusa na želudcu ili tankom crijevu, pri čemu uzimanje zajedno s alkoholom ili varfarinom potencira pojavu krvarenja iz GIT-a. Ljudi s bolestima jetre, bubrega ili s gihtom trebali bi izbjegavati aspirin Hemofilija je apsolutna kontraindikacija za primjenu aspirina Više o COX enzimima i njihovim produktima možete pročitati na linku ispod. Farmakologija eikosanoida: enzimi ciklooksigenaze
 3. Dijabetes ( šećerna bolest ) je klinički sindrom karakteriziran hiperglikemijom zbog relativnog ili apsolutnog manjka inzulina, što dovodi do poremećaja u metabolizmu ugljikohidrata, proteina i masti, te značajnim odstupanjima u homeostazi elektrolita i vode. Svi navedeni poremećaji pridonose nastanku akutne metaboličke dekompenzacije, koja može dovesti do smrti. Metabolička disregulacija dovodi do sekundarnih patofizioloških promjena u mnogim organima, a najčešće komplikacije povezane su vaskularnim poremećajima u oku, bubrezima i živčanom sustavu. Upravo neregulirana šećerna bolest tj. periodi hiperglikemije predstavljaju rizični faktor za razvoj mikrovaskularnih bolesti. Manje ozbiljno stanje hiperglikemije predstavlja ˝smanjena tolerancija glukoze˝ ( impaired glucose tolerance˝) koje se ne povezuje s razvojem mikrovaskulerne bolesti, nego s bolestima većih krvnih žila ( razvoj ateroma i infarkta ), ali postoji veći rizik za razvoj dijabetesa u kasnijoj dobi života. Dijabetes smanjuje očekivani životni vijek za 10-30%, najčešći je uzročnik sljepoće u ljudi između 20-56 godina, velik broj pacijenata razvije završni stadij bubrežne insuficijencije i postoji značajan rizik za amputaciju donjih udova, te je stoga liječenje dijabetesa od iznimne važnosti. Dijabetes tip 1 – ovisan o inzulinu Ovaj tip šećerne bolesti nastaje zbog T-stanicama posredovane autoimunosne reakcije, pri kojoj dolazi do razaranja beta-stanica gušterače s razvojem teškog ili apsolutnog manjka inzulina. U oboljelih se mogu dokazati protutijela na Langerhansove otočiće ( ICA – islet cell autoantibodies ), aktivirane limfocite u otočićima, peripankreatičnim limfnim čvorovima i cirkulaciji. Simptomi se pojavljuju kada je uništeno 70-90% ukupnog broja beta-stanica. Nadomjesno liječenje s inzulinom je od životne važnosti. Dijabetes tip 2 – neovisan o inzulinu Kompleksnije je etiologije od tipa 1. U razvoju bolesti sudjeluje rezistencija jetre, mišića i ostalih tkiva na inzulin i smanjena funkcija beta-stanica, što dovodi do relativnog manjka inzulina. Smatra se da prvo nastaje tolerancija na inzulin zbog još nedovoljno poznatog razloga, a kao kompenzacijski odgovor dolazi do pojačane sekrecije inzulina iz beta-stanica ( hiperinzulinemija ). U nekih pojedinaca beta-stanice ne uspijevaju uspostaviti homeostazu glukoze u krvi pojačanom sekrecijom i razvija se dijabetes tipa 2 ( hipoinzulinemija ). Ovaj tip može dugo biti asimptomatski i često se slučajno otkrije povišen GUK ( glukoza u krvi ). Dijabetes tip 3 Pod ovaj tipa spadaju razna druga stanja koja dovode do hiperglikemije ( pankreatektomija, pankreatitis, lijekovi – kortikosteroidi, tiazidi, fenitoin, virusne infekcija – rubela, mumps, coxackie virus B, genetičke bolesti ). Dijabetes tip 4 Bilo koje odstupanje od normalne razine glukoze u krvi koje se prvi puta pojavljuje za vrijeme trudnoće naziva se dijabetes tip 4 ili gestacijski dijabetes ( GDM ). Nastaje u samo 4% trudnica zbog placentarnih hormona ( placentarni laktogen ) koji dovode do inzulinske rezistencije najčešće u zadnjem tromjesečju. Trijas simptoma koji nalazimo kod dijabetesa su polidipsija, polifagija i poliurija. Dijagnoza se postavlja određivanjem: glukoze natašte ( eng. fasting plasma glucose, FPG ) veća ili jednaka 7,0 mmol/L OGTT ( oralni test tolerancija glukoze; glukoza nakon 120 minuta od uzimanja 75g glukoze ) vrijednost ne smije biti veća od 11,1 mmol/L. Vrijednost između 7.8 - 11.1 ukazuje ne preddijabetes. Slučajna vrijednost FPG veća od 11.1 mmol/l HbA1C ( glikirani hemoglobin; pokazatelj dugotrajne kontrole glikemije; treba biti manji od 6,5% ) Dodatne pretrage: glukoze u urinu ( glikozurija nastupa kada je GUK veći od 10 mmol/L ) inzulina i C-peptida Hiperinzulinemički euglikemijski clamp test ( daje se dvosatna infuzija inzulina, nakon čega se mjeri količina potrebne glukoze za uspostavu bazalne vrijednosti ) Hiperglikemijski clamp test – provjera kapaciteta inzulinske sekrecije Mikroalbuminurija LIJEKOVI ZA LIJEČENJE DIJABETESA Lijekovi iz ove skupine možemo podijeliti na oralne antidijabetolike i inzulin, koji je peptidni hormon i ne može se uzimati oralnim putem jer se razlaže probavnim enzimima. Sama bolest je progresivni i složeni poremećaj kojeg je teško dugoročno učinkovito liječiti. Većina oboljelih ima prekomjernu težinu ili je pretilo u trenutku postavljanja dijagnoze , te će biti u mogućnosti postići ili održati okvirnu normoglikemiju bez primjene oralnih antidijabetolika. Značajan postotak pacijenata s vremenom će zahtijevati inzulinsku terapiju za održavanje dugoročne kontrole glikemije, bilo kao monoterapija ili u kombinaciji s oralnim hipoglikemicima . Smatra se da je česta potreba procjene i mijenjanja terapije povezana s progresivnim gubitkom beta stanica. Današnji liječnici imaju na raspolaganju široki spektar različitih oralnih lijekova za liječenje dijabetesa tipa 2. Glavne skupine su heterogeni u svom načinu djelovanja , sigurnosnom profilu i toleranciji . Te glavne skupine uključuju sredstva koja potiču izlučivanje inzulina ( derivati sulfonilureje i brzo djelujući sekretagozi ) , sredstva koja smanjuju proizvodnju glukoze u jetri ( bigvanidi ) , koja smanjuju apsorpciju ugljikohidrata iz probavnog sustava ( inhibitori alfa - glukozidaze ) i lijekovi koji poboljšavaju djelovanje inzulina ( tiazolidindioni ). Razna istraživanja su pokazala velike prednosti pojačane kontrole glikemije jer se smanjuje učestalost mikrovaskularnih komplikacija, ali se čini kako ne smanjuju makrovaskularne komplikacije. Važna komplikacija liječenja dijabetesa je i hipoglikemija koja se javlja kod predoziranja lijekovima, najčešće kod davanja prevelikih doza inzulina. Noviji lijekovi uključuju inhibitore dipeptidil peptidaze 4 ( DPP-4 ), agoniste receptora glucagon-like peptide 1 ( GLP-1 ) i inhibitore SGLT2 ( sodium and glucose transporter 2 ). Derivati sulfonilureje Zajedno sa meglitinidima i derivatima D-fenilalanina padaju u inzulinske sekretagoze koji svoj terapijski učinak postižu povećanjem otpuštanja inzulina iz gušterače. Često se upotrjebljavaju kao dodatna terapija metforminu u koliko je hiperglikemija neadekvatno kontrolirana monoterapijom metforminom, te zapravo spadaju u lijekove drugog izbora. Glavno mjesto djelovanja je sulfonilurejski receptor povezan s kalijskim kanalima ovisnima o ATP-u smještenih na membrani beta stanica. Vezanjem sprječavaju izlazak kalijevih iona iz unutarstaničnog prostora u izvanstanični, što dovodi do njegovog nakupljanja u stanici i depolarizacije. Nastupa otvaranje o naponu ovisnih kalcijevih kanala, ulaska kalcijevih iona u stanicu i otpuštanja već sintetiziranog inzulina. Predominantni tip sulfonilurejskih receptora u beta stanicama je SUR1, dok se SUR2A nalazi u srčanom mišiću, a SUR2B u glatkim mišićima. Gliklazid i tolbutamid su selektivni za sulfonilureja receptore u beta-stanicama, dok Glimepirid, glibenklamid, i repaglinid inhibiraju i receptore u srčanom mišiću i glatkim mišićima sa sporim reverzibilnim vezanjem. Da bi ovi lijekovi mogli djelovati navedenim mehanizmom potrebna je relativna očuvanost parenhima u gušterači. Drugi mogući mehanizam kojim derivati sulfonilureje postižu hipoglikemijski učinak je putem smanjivanje razine glukagona, koji vjerojatno nastupa zbog povećane sekrecije inzulina i somatostatina koji inhibiraju sekreciju iz alfa stanica u kojima se sintetizira glukagon. Prva generacija derivata sulfonilureje ( tolbutamid, klorpropamid, tolazamid ) se danas sve manje koristi zbog mogućih kardiovaskularnih komplikacija i jeftinijih lijekova iz druge generacije. Tolbutamid djeluje vrlo kratko s poluvijekom eleiminacije od 4-5 sati, te je stoga siguran za pacijente i produljena hipoglikemija je rijetkost i nastaje uglavnom u kombinaciji s drugim lijekovima koji inhibiraju metabolizam tolbutamida u jetri ( dikumarol, fenilbutazon, drugi sulfonamidi ). Za razliku od njega Klorpropamid ima poluvijek eliminacije od 32 sata i sporije se metabolizira u jetri. Hipoglikemija je češća u starijih bolesnika. Druga generacija derivata sulfonilureje se češće upotrjebljava zbog manje neželjenih učinaka i manje interakcija s drugim lijekovima. Tu spadaju glibenklamid ( gliburid ), glipizid i glimepirid. Moraju se rabiti s većim oprezom u ljudi s kardiovaskularnim bolestima ili u starijih bolesnika kod kojih bi hipoglikemija bila izrazito opasna. Glibenklamid se u jetri pretvara u metabolite male hipoglikemijske aktivnosti. Dostupan je i u obliku mikroniziranog glibenklamida. Apsorpcija je neovisna o hrani i intenzivno se metabolizira u jetri. Poluvijek eliminacije iznosi 7-10 sati. Štetni učinci uključuju hipoglikemiju, eritem kože, povećan klirens slobodne vode. Kontraindikacije za primjenu su bolesti jetre i bubrežna insuficijencija. Glipizid ima najkraći poluvijek eliminacije od 2-4 sata i zbog toga manju vjerojatnost nastanka hipoglikemije. Treba se uzimati pola sata prije obroka. Apsorpcija lijeka je odgođena kada se uzima zajedno s hranom. Metabolizira se u jetri i izlučuje urinom od čega 10% u nepromijenjenom obliku. Postoje formulacije s produženim otpuštanjem, ali tad postoji veći rizik za hipoglikemiju. Glimepirid ( amaril ), noviji derivat sulfonilureje, ima učinak snižavanje GUK-a jednak prijašnjim lijekovima, ali samo blago inducira izlučivanje inzulina. SUR1 ima slabiji afinitet za glimepirid nego za gilbenklamid, a vezanje i disocijacija sa sulfonilurejskog receptora glimepirida je brže od gilbenklamida. Glimepirid ima i važan učinak smanjivanja periferne tolerancije tkiva na inzulin. Meglitinidi Repaglidin ( Prandin ), oralni je inzulinski sekretagoz i bio je prvi meglitinidski analog koji je postao dostupan za liječenje dijabetesa tipa 2. Lijek smanjuje postprandijalni porast glukoze u krvi djelujući na rano oslobađanje inzulina , a učinak se smatra važnim za smanjenje dugoročnih kardiovaskularnih komplikacija dijabetesa. Repaglidin postiže sličnu kontrolu glikemije kao i ostali derivati sulfonilureje ( prema procjeni razine GUK-a i HbA1C ) i općenito se dobro podnosi. Njegov brz početak i relativno kratko trajanje učinka omogućuju fleksibilno planiranje obroka tijekom dana. Može se koristiti kao monoterapija ili u kombinaciji sa npr. metforminom. Teške epizode hipoglikemije su manje vjerojatne u odnosu na neke druge derivate sulfonilureje ( glibenklamid ). Događaju se ako se planirani obrok odgodi ili ako je unos ugljikohidrata nedovoljan u odnosu na jačinu hipoglikemijskog učinka lijeka. Ima tri vezna mjesta na ciljnim stanicama. Dva su ista kao i kod derivata sulfonilureje, a treće specifično za repaglinid. Ima vrlo brz početak djelovanja ( unutar jednog sata ) s trajanjem učinka 5 do 8 sati. Eliminira se putem CYP3A4. Uzima se neposredno prije obroka. Ne sadrži sumpor, te se stoga može rabiti kao alternativa kod osoba preosjetljivih na sumpor ili derivate sulfonilureje. Derivati D-Fenilalanina Nateglinid je fenilalaninski derivat koji blokira kalijeve kanale u beta - stanicama , olakšavajući izlučivanje inzulina. Nateglinid senzitizira beta stanice na glukozu , smanjujući time koncentraciju glukoze potrebnu da stimulira izlučivanje inzulina. Mogao bi imati važnu ulogu i liječenju osoba s izoliranim postprandijalnom hiperglikemijom, ali ima minimalan učinak na razinu glukoze tijekom noći ili natašte. Farmakokinetika nateglinida karakterizira brza apsorpcija i eliminacija, uz dobru ( 73 % ) bioraspoloživosti . Nateglinid se brže apsorbira kada se daje 0-30 minuta prije obroka per os nego kada se daje za vrijeme obroka. Opsežno se metabolizira , prvenstveno putem citokroma P450 2C9, 3A4, i eliminira se prvenstveno putem bubrega. Farmakokinetika je linearna u rasponu doza 60-240 mg. Nema značajnijih farmakokinetičkih promjene u pacijenata sa blaže oslabljenom funkcijom bubrega, jetre i kod starijih osoba. Nateglinid primijenjen prije jela potiče brzo i kratkotrajno izlučivanje inzulina koje je ovisno o dozi lijeka. S povećanjem doze nateglinida se povećava i rizik od hipoglikemije i povećava , ali je općenito incidincija hipoglikemijskih epizoda niska ( čak i ako se obrok preskoči ). Djelotvoran je kada se uzima sam ili u kombinaciji s drugim oralnim antidijabetičkim lijekovima koji svojim mehanizmom djelovanja ne utječu na otpuštanje inzulina ( npr. metformin ). Nateglinid potiče također i oslobađanje hormona rasta putem inhibicije kalijevih kanala, povećanjem citoplazmatskih razina cAMP-a i poticanjem egzocitoze ovisne o kalciju. Bigvanidi Metformin ( Glucophage ) je trenutno lijek prvog izbora za liječenje dijabetesa tip 2 i propisan je za najmanje 120 milijuna ljudi širom svijeta. Metformin se smatra antihiperglikemičnim sredstvom jer smanjuje koncentraciju glukoze u krvi bez uzrokovanja vidljive hipoglikemija. Također dovodi do smanjenja inzulinske rezistencije i značajnim smanjenjem plazmatske razine inzulina natašte. Poboljšanje inzulinske osjetljivosti nastaje zbog pozitivnim učinka na ekspresiju inzulinskih receptora i na aktivnost tirozin kinaze. Također modulira komponente inkretinske osi. Pokazano je da metformin akutno povećava razinu GLP - 1 u plazmi i inducira ekspresiju gena u langerhanosvim otočićima za inkretinske receptora preko mehanizma koji ovisi o PPAR - α. Primarna funkcija metformina je smanjiti proizvodnju glukoze u jetri putem inhibicije glukoneogeneze. Različiti mehanizmi dolaze u obzir, a uključuju promjene u aktivnosti enzima i smanjenje unosa glukoneogenih supstrata u jetru. Smatra se da na glukoneogenezu, uključujući i onu u bubregu, utječe aktivacijom enzima protein-kinaze koji aktivira AMP ( AMPK ). Vjerojatno ne djeluje izravno na AMPK, nego sekundarno, a kao glavni cilj lijeka navodi se mitohondrij ( respiratory-chain complex 1 ). Također smanjuje apsorpciju glukoze iz probavnog trakta, povećava pretvorbu glukoze u laktat u enterocitima i stimulira glikolizu u tkivima. Metformin se nakuplja puno više u jetri nego u drugim organima jer je na površini hepatocita veća ekspresija organskog kationskog transportera 1 ( OCT1 ) koji fascilitira stanični unos metformina. Poluvijek eliminacije iznosi 1,5 – 3 sata, a eliminira se bubregom u aktivnom obliku. Za metformin se može reći da ˝štedi inzulin˝( mehanizam djelovanje ne uključuje stimulaciju lučenja inzulina i izazivanje hiperinzulinemije ), ne povećava tjelesnu Peteru, niti potiče nastanak hipoglikemije. Neželjeni učinci uključuju najprije gastrointestinalne smetnje ( anoreksija, povraćanje, mučnina, abdominalna nelagoda i proljev ). Tijekom dugoročne terapije se smanjuje apsorpcija vitamina B12. U rjeđim slučajevima uzrokuje laktacidozu, za razliku od starijeg bigvandina fenformina gdje je ta nuspojava bila puno češća. Tiazolodindioni U ovu skupinu, koju skraćeno nazivamo glitazoni, spadaju pioglitazon i rosiglitazon. Oni su ligandi PPAR-ϒ ( receptor za aktivator proliferacije peroksisoma gama ) koji se nalazi u jetri, srcu, adipoznom tkivo, skeletnim i glatkih mišića, te na endotelnim stanicama krvnih žila bubrega i crijeva. Glavno mjesto djelovanja je Peterno tkivo, gdje potiču unos i iskorištavanje glukoze, moduliraju sintezu lipidnih hormona i citokina. Pospješuju djelovanje endogenog inzulina direktno preko adipocita i indirektno putem djelomične inhibicije otpuštanja adipokina ( adiponektin ). PPAR je superporodica transkripcijskih faktora koji reguliraju energetsku staničnu ravnotežu ili preko stvaranje ili gubitka energije. Pod normalnim fiziološkim uvjetima , PPAR-gamma je uglavnom izražen u Peternom tkivu i regulira različite funkcije kao što su razvoj Peternih stanica, diferencijaciju preadipocita u adipocite i njihovu sposobnost za pohranu lipida. Zbog povećane pretvorbe preadipocita razvija se sklonost povećanja količine Peterti i tjelesne Petere pacijenata. Vjerojatno igra važnu ulogu u povećanju oksidacije Peternih kiselina djelujući na mitohondrij tako što povećava njegov kapacitet i funkciju, te tako utječe na metabolizam glukoze i lipida. Pioglitazon djeluje na PPAR-alfa i PPAR-gama. Apsorbira se za 2 sata i hrana može odgoditi apsorpciju, ali ne utječe na bioraspoloživost. Metabolizira se putem CYP2C8 i CYP3A4 u aktivne metabolite. Uzima se jedanput na dan u dozama od 15 – 45 mg/dan. Smanjuje i razine triglicerida u krvi. Koristi se u monoterapiji ili u kombinaciji metforminom. Rosiglitazon se povezuje s povećanim rizikom od razvoja kardiovaskularnih bolesti, a učinak mu je sličan pioglitazonu. Štetni učinci uključuju retenciju tekućine i soli, porast tjelesne Petere, pojava makularnog edema, smanjeno nastajanje osteboalsta i povećan rizik od prijeloma kostiju. Pacijenti liječeni s pioglitazonom imaju blagi povećani rizik od raka mokraćnog mjehura u odnosu na opću populaciju. Bolesnici s dijabetesom tipa 2 s rizičnim faktorima, kao što su pozitivna obiteljska anamneza raka mokraćnog mjehura, pušenje ili izloženosti određenim oblicima kemoterapije ( alkilirajući lijekovi kao npr. ciklofosfamid ) trebali bi uzeti u obzir druge lijekove za liječenje dijabetesa. Pioglitazon treba prekinuti u bolesnika s nedavno dijagnosticiranim rakom mokraćnog mjehura. Inhibitori alfa – glukozidaza U ovu skupinu spadaju akarboza , miglitol i vogliboza koji komp etitivno inhibiraju crijevne alfa-glukozidaze čija je uloga razgradnja kompleksnih ugljikohidrata, oligosaharida i disaharida u jednostavne monosaharide. Jedino se monosaharidi ( glukoza i fruktoza ) mogu apsorbirati na crijevnoj stjenci u duodenumu i gornjem jejunumu, pa inhibiranjem alfa-glukozidaza sprječava se razgradnja ugljikohidrata i njihova apsorpcija. Glavni učinak je smanjenje porasta glukoze nakon obroka uz tzv. štednju inzulina. Lijekovi inhibiraju djelovanje sukraze, maltaze, glukoamilaze, dekstranaze i alfa-amilaze iz gušterače. Miglitol je potentniji u inhibiciji sukraze, izomalteze i beta-glukozidaze. Akarboza slabije djeluje na alfa-amilazu. Akarboza smanjuje postprandijalni porast triglicerida i kolesterola u serumu. Postoje čvrsti dokazi da svi inhibitori alfa-glukozidaze nakon obroka povećavaju razine aktivnog hormona GLP - 1 i da djeluju sinergistički sa DPP - 4 inhibitorima, a istovremeno smanjuju razine GIP-a u krvi ( glucose-dependent insulinotropic polypeptide ). Većina pacijenata s dijabetesom tipa 2 ima prekomjernu težinu ili je pretilo u trenutku postavljanja dijagnoze, a mogu dobiti dodatno na težini zbog liječenja lijekovima poput derivata sulfonilureje, glinida, tiazolidindionima ili inzulinom. Nasuprot tome, liječenje akarbozom se pokazalo da je povezano s umjerenim gubitkom težine od oko 1 kg u prosjeku. Inhibitori alfa-glukozidaze mogu potencijalno smanjiti rizik od nastanka cerebrovaskularnih bolesti u ljudi oboljelih od dijabetesa putem nekoliko mehanizama: smanjenje postprandijalne hiperglikemije. Povećana osjetljivost na inzulin. Poboljšano GLP-1 otpuštanje. Povećana postprandialna razina CCK i PYY, a smanjen postprandijalna razina grelina. Utjecaj na i sinergija s crijevnom mikrobiotima. Indukcija umjerenog mršavljenja. Slabljenje debljanja povezanog s inzulinskom terapijom. Smanjenje visceralnog Peternog tkiva. Smanjenje krvnog tlaka i povećanje razina HDL kolesterola Inhibicija aktivacije trombocita. Šteni učinci su nadimanje, proljev i abdominalni bolovi. Nastaju zbog neprobavljenih ugljikohidrata koji podliježu fermentiranju u kratkolančane Peterne kiseline, pri čemu otpuštaju plin. Kod dugotrajnog liječenje se ove nuspojave smanjuju zbog toga što ugljikohidrati induciraju ekspresiju alfa-glukozidaze, što povećava njihovu apsorpciju. Ne smije se koristiti kod upalnih bolesti crijeva niti kod osoba sa bubrežnom insuficijencijom. Lijekovi na bazi inkretina – DPP- inhibitori Poznato je da jedenje hrane dovodi do otpuštanja nekoliko hormona koji reguliraju motilitet probavnog trakt, izlučivanje želučanih i pankreasnih enzima, kontrakcije žučnog mjehura i apsorpciju različitih nutrienata. Nekoliko hormona olakšava proces uklanjanja glukoze iz krvotoka poticanjem oslobađanje inzulina iz gušterače. Dva glavna hormona koji su uključeni u ovaj sustav endokrine signalizacije iz crijeva su peptid sličan glukagonu ( GLP – 1, glucagon like peptid - 1 ) i inzulinotropni peptid ovisan o glukozi ( GIP, glucose-dependent insulinotropic polypeptide ) . Izlučivanje GLP - 1 nastaje iz enteroendokrinih L - stanica distalnog dijela tankog crijeva, dok se GIP uglavnom izlučuje iz K stanicama proksimalnog dijela tankog crijeva. Uloga GLP - 1 u snižavanju razine glukoze u krvi, osim djelovanjem na sekreciju inzulina, ide preko nekoliko mehanizama, uključujući smanjenje koncentracije glukagona, odgađanje želučanog pražnjenja i potencijalno putem indukcije osjećaja sitosti. GLP-1 također može igrati ulogu u proliferaciji beta stanica i smanjenju apoptoze beta stanica. Cirkulirajuće razine GLP - 1 u krvi su niske u stanju gladovanja i rastu brzo nakon obroka. Razina tog hormona u krvotoku se također smanjuju izrazito brzo ( poluživot iznosi manje od 2 minute ) zbog inaktivacije putem proteolitičkog enzima DPP- 4 ( dipeptidil – peptidaza 4 ). DPP - 4 inhibitori, kao što su sitagliptin i saksagliptin , usporavaju deaktivaciju i degradaciju GLP -1. Farmakokinetika Bioraspoloživost sitagliptina nakon oralne primjene iznosi 87%. Uzimanjem lijeka uz Peterni obrok ne mijenja značajno njegovu farmakokinetiku. Sitagliptin i saksagliptin mogu se uzimati sa ili bez hrane. Vršne razine u plazmi nakon oralne primjene 100 mg sitagliptina javljaju oko jedan do četiri sata. Vršne razine saksagliptin javljaju unutar dva sata nakon doze od 5 mg , a najveću koncentraciju aktivnih metabolita postiže se nakon 4 sata. Distribucija sitagliptina i saksagliptin općenito ovisi o različitim faktorima , kao što je npr. vezanje za proteine plazme. Oba lijeka pokazuju nisko vezanje za proteine u serumu. Stanja koja mijenjaju razine proteina u krvi ne bi trebala dovesti do značajnijih promjena u kinetici. Metabolizam sitagliptin i saksagliptin razlikuje se u transformaciji izvornih biokemijskih struktura. Oko 87% sitagliptina izlučuje se u nepromijenjenom obliku, dok saksagliptin ima metabolite koji imaju 50% aktivnosti izvnorne molekule. Metabolizam je posredovan prvenstveno preko CYP3A4/5 sustava. U eliminaciju lijekova uključen je i bubreg i jetra. Lijekovi na bazi inkretina – GLP-1 analozi GLP - 1 analozi je nova skupina oralnih lijekova za snižavanje glukoze koji oponašaju endogeni hormon GLP-1. GLP - 1 je inkretinski gastrointestinalni hormon koji se oslobađa u cirkulaciju kao odgovor na tvari iz hrane. Mehanizam kojim hrana stimulira GLP - 1 oslobađanje iz crijevnih endokrinih stanica nije poznat, ali je vjerojatno pod kontrolom neuroendokrinih putova. Endogenogi GLP - 1 ima niz učinaka, koji uključuju stimulaciju sekrecije inzulina koja je ovisna o glukozi, a učinak GLP-1 prestaje kada koncentracija glukoze u plazmi padne ispod 3 mmol/l. Drugi učinci uključuju smanjuje lučenje glukagona , usporavanje pražnjenje želuca smanjuje apetita . Za prirodni GLP - 1 je pokazano da utječe na razine glukoze u plazmi kada se daje supkutanom injekcijom. Brzo se razgrađuje zbog DPP-1, pa se mora davati kontinuiranom infuzijom, što je prilično nepraktično za liječenje. GLP - 1 analozi imaju istu aktivnosti kao GLP-1, ali su otporni na razgradnju putem DPP- 4. To im daje puno duži poluživot od endogenog GLP-1. Trenutno dostupni GLP-1 analozi : Eksenatid Liraglutid Eksenatid LAR ( formulacija s produljenim otpuštanjem ) Mogući budući GLP-1 analozi : Taspoglutid Liksisenatid Albiglutid Dulaglutid (LY2189265) Analozi amilina Pramlintid je sintetička verzija prirodnog pankreasnog peptida amilina. Amilin i pramlintide imaju sličan učinak na smanjenje postprandijalne glikemije, smanjenje postprandijalne razine glukagona i odgađanju pražnjenja želuca. Pramlintid se koristiti u tip 1 i tip 2 dijabetesu. Ima neutralan učinak na krvni tlak, ali se pokazalo da smanjuje razine LDL kolesterola i djeluje povoljno na razina HbA1C. SGLT2 inhibitori Bubrezi pridonose u regulaciji glikemije prvenstveno preko reapsorpcije glukoze. Glukoza se slobodno filtrira u bubrezima i u zdravih pojedinaca gotovo u potpunosti reapsorbira nazad u cirkulaciju preko transportera SGLT2 ( eng. renal sodium-glucose co-transporter 2 ). Inhibicijom navedenog transportera u proksimalnim tubulima postiže se smanjenje vraćanja glukoze u cirkulaciju i povećava urinarna ekskrecija glukoze. Osim smanjenja hiperglikemije, ovi lijekovi pridonose i gubitku kalorija tj. smanjenju tjelesne težine, smanjenju krvnog tlaka i kardiovaskularnog rizika. Primjeri lijekova ove skupine su Canagliflozin, empagliflozin i dapagliflozin. Prva dva navedena lijekova se povezuju s umjerenim smanjenjem kardiovaskularnog rizika. Nuspojave su genitourinarne infekcije, deplecija volumena, rizik od fraktura ( canagliglozin ) i povišenje razina LDL-a. Lijekovi dostupni u Hrvatskoj Glibenklamid : Glibenclamid Genericon, Formagliben i Glucovance ( fiksne kombinacije s metforminom ) Glimepirid: Amaryl, Betaglid, Diapirid, Dibiglim, Glimepirid PharPeter, Glirid, Limeral Meglimid. Tandemactostoji ( fiksna kombiancija s pioglitazonom ) Repaglidin: Enyglid, Novagid, NovoNorm, Prandin, Reglinid, Reodon, Repaglinid PharPeter, Repaglinide Accord, Repaglinide Krka Nateglinid: Starlex Metformin: Aglurab, Belformin, Glucophage, Gluformin, Meglucon, Siofor, Metformin ( fiksne kombiancije ): Competact ( pioglitazone / metformin hydrochloride ), Efficib ( sitagliptin / metformin hydrochloride ), Eucreas ( vildagliptin / metformin hydrochloride ), Formagliben ( Metformin/glibenklamid ), Glubrava ( pioglitazone / metformin hydrochloride ), Glucovance ( metformin/glubenklamid ), Icandra ( vildagliptin / metformin hydrochloride ), Janumet ( sitagliptin / metformin hydrochloride ), Jentadueto ( linagliptin / metformin ), Komboglyze ( metformin hydrochloride /saxagliptin hydrochloride ), Ristfor ( sitagliptin / metformin hydrochloride ), Velmetia ( sitagliptin / metformin hydrochloride ), Vipdomet ( alogliptin benzoate / metformin hydrochloride ), Xigduo ( dapagliflozin / metformin ), Zomarist ( vildagliptin / metformin hydrochloride). Pioglitazon: Competact Actos Glidipion Glustin MEDiGlitazon Paglitaz Pio Piogltiazon Pliva Piogltiazone Accord Pioglitazon Krka Incresync ( fiksna kombinacija s alogliptinom )
 4. Endometrioza

  Endometrioza je benigna ginekološka bolest koja se očituje prisutnošću ektopičnog endometrijskog tkiva koje ima histološke značajke normalnog endometrija ( žlijezde, stroma, makrofazi s hemosiderinom ). Gotovo se isključivo javlja u žena reproduktivne dobi, a vrlo rijetko u postmenopauzi. Uobičajeno se nalazi na peritonealnim površinama reproduktivnih organa i na priležečim strukturama zdjelice, ali se može javiti i na brojnim drugim organima. Veličina ektopičnog tkiva varira od mikroskopskih veličina, pa sve do velikih invazivnih Petera koje erodiraju u organ, uzrokuju stvaranje adhezija i ometaju fiziološku funkciju. Žene s endometriozom mogu biti asimptomatske, subfertilne ili imati različit intenzitet pelvialgije i drugih simptoma. Epidemiologija Endometrioza je česta bolest i važan zdravstveni problem u žena. Prava učestalost nije poznata jer je za dijagnozu bolesti potreban kirurški zahvat i jer su žene s tom bolešću često asimptomatske, ali se smatra da je prevalancije u žena reproduktivne dobi oko 6-10%. Kako promatramo različite skupine žena tako se i učestalost drastično mijenja, pa je tako učestalost bolesti u infertilnih žena 25-35%. U histerektomiranih žena je prevalencija 10%, a u adolescenata sa jakim pelvičnim bolovima čak 53% ( sidnrom zdjelične boli ). Etiologija Pravi razlog nastanka endometrioze nije poznat, ali postoji nekoliko teorija koje objašnjavaju nastanak ove bolesti, a to su retrogradna menstruacija, celomska metaplazija, limfatično i vaskualrno širenje, indukcijska teorija, genetski faktori i poremećaji imunološkog sustava. Opisani su i brojni faktori rizika koji su prikazani u tablici ( tablica 1 ). Retrogradna menstruacija ( Sampsonova teorija ) je najranija i široko prihvaćena teorija nastanka endometrioze. Prema toj teoriji postoji retrogradni ( prema nazad ) protok menstruacijske krvi kroz jajovod u peritonealnu šupljinu. Endometrijalni fragmenti adheriraju i invadiraju peritonealni mezotel i uspostavljaju vlastiti krvotok, što dovodi do preživljavanja i rasta tako implantiranog tkiva. U žena s endometriozom je uočena uterina hiperperistaltika i disperistatlika koje mogu dovesti do retrogradne menstruacije. Na eksperimentalnim modelima na majmunima kojima je podvezan cervikalni kanal je uočena nastanak endoemtrioze. Slično se događa i kod žena koje imaju opstrukciju cervikalnog kanala i normalnog protoka menstruacije. Kod njih je veća učestalost endometrioze. Smatra se da je češće u žena s produljenim trajanjem menstrualnog krvarenja i u onih s kraćim trajanjem menstruacijskog ciklusa. Iako vrlo jednostavna i na prvi pogled prihvatljiva teorija, ona ipak ne objašnjava nastanak endometrioze na udaljenim mjestima kao što su to pluća i mozak i u žena koje nemaju razvijen uterus ( npr. Turnerov sindrom ) Limfatično ili vaskularno širenje endometrijskog tkiva je također mogući put nastanka endometrioze, iako postoji tek nekolicina istraživanja koja se bave ovom teorijom. Nalaz endometrioze na neuobičajenim mjestima, poput perineuma i prepona, podupire ovu teoriju. Širenje adenokarcinoma endometrija putem limfatičnog puta pokazuje kojom bi lakoćom moglo nastati i širenje endometrija sličnim načinom. Celomična metaplazija epitela ( Mayerova teorija ). Prema toj teoriji dolazi do pretvorbe stanica parijetalnog peritoneuma, za koje se smatra da su pluripotentno tkivo, u tkivo koje histološki sliči normalnom endometriju. Jajnici i progenitorna tkiva endometrija ( Müllerov kanal ) razvijaju se iz celomičnog epitela, pa bi metaplazija mogla biti odgovorna i za razvoj endometrioze jajnika. Činjenice koje govore u prilog ove teorije su prisutnost endometrioze u žena koje nemaju menstruaciju i u muških osoba koji su liječeni estrogenima. Protiv teorije govori činjenica da nema razvoja endometrioze u svim tkivima deriviranih iz celomičnog epitela. Celomični epitel je jedan sloj stanica koji okružuje celomsku šupljinu uključujući gonadalni primordium. Indukcijska teorija govori o hormonalnim i biološkim faktorima koji mogu inducirati diferencijaciju nediferenciranog tkiva u tkivo endometrija. Faktori mogu biti egzogeni ili endogeni nastali direktno iz endometrija. Prema jednom istraživanju je dokazano da površinski epitel jajnika pod utjecajem estrogena može diferencirati u endometrijsko tkivo. Uloga genske predispozicije za razvoj endometrioze prisutna je u 7-9% oboljelih. Smatra se da je alel HLA-B7 odgovoran za poremećenu aktivnost citotoksičnih NK stanica, što je povezano s imunološkim sustavom. Tablica 1 - rizični faktori za razvoj bolesti Uloga imunološkog sustava Velika većina žena koja ima retrogradnu menstruaciju ne doživi razvoj endometrioze, a razlog tome je imunološki sustav. Menstrualni sadržaj koji dospije u peritoneum biva uklonjen od strane makrofaga, NK stanica i limfocita, pa je stoga disfunkcija imunološkog sustava ( stanična i humoralna imunost, citokini, čimbenici rasta ) vjerojatno važan korak u razvoju endometrioze. Pronađen je povećan broj makrofaga u žena oboljelih od endometrioze. Normalno bi oni trebali imati inhibitorni učinak na proliferaciju ektopičnog tkiva, ali u oboljelih ima suprotan učinak. Izolacija monocita u žena s endometriozom pokazuje da oni imaju proliferativni učinak na rast endometrijskih staničnih kultura in vitro, dok monociti iz zdravih žena anti-proliferativni učinak. Broj Nk stanica nije smanjen u peritonealnoj tekućini, ali je njihova citotoksična aktivnost suprimirana vjerojatno putem nekih topljivih čimbenika otpuštenih od strane ektopičnog endometrijskog tkiva. Povećan je broj limfocita u peritonealnoj tekućini i poremećena je njihova citotoksična funkcija. Postoje dokazi da bi endometrioza, barem djelomično, mogla biti autoimunosna bolest. Potvrđena su IgG i IgA protutijela u cervikalnim i vaginalnim sekretima i u krvi usmjerena na endometrijsko i ovarijsko tkivo. Pronađene su povišene razine brojnih citokina u peritonealnoj tekućini i endometrijskom tkivu ( IL-1β, IL-6, IL-8,VEGF, MCP-1 -monocyte chemoattractant protein-1 , RANTES - regulated on activation, normal T-cell expressed and secreted ). Hormonska ovisnost Estrogen dokazano djeluje kao stimulans za razvoj endometrioze. Ektopično endometrijsko tkivo sadrži enzime aromatazu, za pretvorbu androgena u estrogene ( androstendion u estron ), i enzim 17β-hidroksisteroid-dehidrogenazu tip 1 za pretvorbu estrona u estradiol, ali nedostaje enzim 17β-hidroksisteroid-dehidrogenazu tip 2, koji je odgovoran za inaktivaciju estrogena. Takva kombinacija ekspresije enzima omogućuje stalnu stimulaciju estrogenima. Normalno endometrijsko tkivo nema enzim aromatazu, ali ima povećanu ekspresiju enzima 17β-hidroksisteroid-dehidrogenazu tip 2, kao odgovor na utjecaj progesterona. Tkivo endometrioze se nalazi u stanju rezistencije na progesteron, te se tako sprječava atenuacija stimulacije estrogena. Najvažniji induktor aktivnosti aromataze je prostaglandin E2 ( PGE2 ) koji djeluje preko prostaglandinskih EP2 receptora. Tako nastali estradiol, vjerojatno zajedno sa IL-1β i VEGF, djeluje na COX-2 enzim u maternici i povećava sintezu PGE2 . Stvara se krug pozitivne povratne sprege koji potencira estrogenski učinak na proliferaciju endometrijskog tkiva. Navedeni mehanizam je razlog za korištenje inhibitora aromataze u liječenju endometrioze. Patogeneza Inicijalni korak je stvaranje primarnog endometrijskog implantata iz čestica endometrija koje dospijevaju u peritoneum. U taj korak se upliće imunološki sustav koji je već ranije opisan. Dolazak endometrijskih fragmenata u peritoneum vjerojatno je uzrokovan retrogradnom menstruacijom ili drugim mehanizmima ( slika 1 ). Implantacija i razvoj tkiva ima nekoliko koraka: Adhezija stanica endometrija na peritonalne mezotelne stanice. Za taj prvi korak je važna ekspresija brojnih adhezijskih molekula poput integrina, kadherina, VCAM-1 i ICAM-1. Invazija ektopičnih stanica, pri čemu dolazi do promjena u mezotelu ( remodeliranje, promjena morfologije stanica, gubitak čvrstih spojeva među stanicama ). Za remodeliranje je važna ekspresija matriks metaloproteinaza. Razvoj upale koju posreduju makrofazi i druge upalne stanice. Dolazi do sekrecije citokina koji potiču proliferaciju i neoangiogenezu. Izbjegavanje imunološkog sustava. Najvažnije je poremećena funkcija NK stanica. Slika 1 - patogeneza bolesti. A - retrogradna menstruacija kroz jajovod dolazi u peritonealnu šupljinu. B - Fragmenti menstrualnog tkiva se implantiraju na peritonealnu površinu organa zdjelice i abdomena. Patofiziologija Ektopično tkivo endometrija je hormonski osjetljivo i može prolaziti cikličke promjene kao i normalno tkivo. Bol koja se pri tome javlja je uglavnom premenstrualna i smatra se da nastaje zbog stimulacije endometrioze estrogenima i progesteronima za vrijeme menstrualnog ciklusa. Tkivo se povećava, prolazi kroz sekretorne promjene i krvari. Fibrozno tkivo oko endometrioze onemogućuje pravu ekspanziju tkiva i širenje krvi. Bol nastaje zbog pritiska i upale unutar samog tkiva i u okolnim strukturama ( živčani završetci ). Može doći do trakcije priraslica koje se često javljaju. Mnoge žene s razvijenom endometriozom nemaju bolove i asimptomatske su. Veličina i lokalizacija endometrioze pokazuje slabu povezanost s jačinom u učestalosti bolova. Jaka bol je povezana s lezijama koje dublje infiltriraju okolne strukture. Razvoj adhezija i promijenjena anatomija zdjelice ( razaranje tkiva ovarija i jajovoda ) se povezuju s razvojem neplodnosti. Već i manje količine endometrioze mogu dovesti do neplodnosti. Utjecaj na ovulaciju ima i promijenjen sastav peritonealne tekućine. Oboljeli od endometrioze imaju i smanjene razine AMH ( anti-Müllerov hormon ). Patologija Makroskopski izgled endometrioze je dosta karakterističan, te iskusan kirurg već na prvi pogled može zaključiti o čemu se radi. Patohistološki najprije dolazi do intramezotelnog površinskog implantata iz kojeg nastaje submezotelni i potom tipična endometriotska lezija peritoneuma ( serozno-hemoragične vezikule ). Endometriotska cista jajnika nastaje invaginacijom njegova korteksa na mjestu prirastanja implantata peritoneuma. Uglavnom se nalaze multiple lezije, a rijetko jedna solidna lezija. S vremenom se broj lezija povećava i razvija se sve više okolnih priraslica. Pretežito se prvo javljaju nepigmentirane lezije koje su slabo vaskularizirane i niskog stupnja mitoze. Zatim se javljaju crvene lezije koje su jako vaskularizirane s visokim stupnjem mitoze i agresivnog ponašanje. S vremenom one prelaze u tamnoplave i crne tipične lezije okružene fibrozom. Kada je endometrioza prisutna na jajnika, cista se može povećati do nekoliko centimetara i tada se naziva endometriom ili ˝čokoladna cista˝. Nastaje spajanjem manjih čvorića u veću cistu koja se ispuni ustajalom, zgrušanoj ili polurazgrađenom krvlju. Mogu biti unilokularne ili multilokularne. Cista katkad u cijelosti zauzima jajnik. Veličina varira, a mogu biti i do 15 cm u promjeru. U 1/3 slučaja nastaje obostrano. Vrlo rijetko se endometrioza nalazi na udaljenim mjestima poput pluća, pleure, mozga i bubrega. Pleuralni implantati su povezani s nastankom rekurentnog desnostranog pneumotoraksa u vrijeme menstruacije ( katamenijski pneumotoraks ). Lezije u središnjem živčanom sustavu mogu dovesti do epilepsija ( katamenijske konvulzije ). Mikroskopski se endometrioza sastoji od tkiva koje nalikuje normalnom endometrijskom tkivu. Sadrži endometrijske žlijezde okružene stromom. U endometričnom žarištu može doči do razvoja hiperplazije i malignih tumora. Lokalizacija Endometrioza se može razviti u zdjelici i na ekstrapelvičnim površinama peritoneuma. Najčešće lokalizacije su jajnici ( oko 50% ), pelvični peritoneum, prednji i stražnji cul-de-sacs ( douglasov prostor ili rektouterini prostor ), uterosakralni ligament, rektovaginalni septum, apendiks, jajovod i ligamentum rotundum. Rjeđe je zahvaćen ureter, mokraćni mjehur, tanko crijevo, sigmoidni kolon, omentum, rodnica, perineum, prepona, postoperativni ožiljci, cekum, pupak itd. Od udaljenih lokalizacija moguća je prisutnost endometrioze u perikardu, pleuri, plućima, mozgu i bubregu. Prema jednom istraživanju endometrioza jedino nije dokazana u slezeni. Prisutnost endometrioze u miometrijumu nazivamo adenomioza. Zbog udaljenih lezija klinička slika bolesti može biti različita ( pneumotoraks, akutni apendicitis Klinička slika Simptomatologija endometrioze ovisi o lokalizaciji bolest, a najčešći simptomi su kronična zdjelična bol i smetnje reprodukcije. Dijagnozi bolesti često prethodi i anamneza dismenoreje, dispareunija i nastup menarha nakon 14. godine. Zdjelična bol je najčešći simptom, a može biti ciklička i kronična ( neciklička ). Jačina boli varira, a karakter može boli može također biti različit ( difuzna neodređena bol ). Uzrok boli nije poznat, ali moguće da mehanizam nastanka boli uključuje otpuštanje citokina i prostaglandina iz endometrioznog tkiva u peritonealnu tekućinu. Jačina boli vjerojatno korelira s dubinom invazije i neuronalnom invazijom koja dovodi do hiperekscitabilnosti i razvoju perzistentne boli. Bol je čest premenstruacijska i smanjuje se u intenzitetu nakon nastupa menstruacije. Može se javiti i niska sakralna bol na leđima ili se širiti u područje rektuma. Bol se može širiti i duž nogu ako je zahvaćen stražnji peritoneum. Dismenoreja se očituje kao ciklička bolnost povezana sa menstruacijom. Javlja se 24 do 48 sati prije menstruacije i slabo reagira na liječenje s nesteroidnim protuupalnim lijekovima i oralnom hormonskom kontracepcijom. Bol je jača od primarne dismenoreje i postoji pozitivna korelacija s jačinom dismenoreje i rizikom za razvoj endometrioze. Također je bitna dubina invazije endometrioze ( > 5 mm ). Dispareunija je povezana sa endometriozom rektovaginalnog septuma i uterosakralnog ligamenta, a manje je povezana s endometriozom jajnika. Pri spolnom odnosu ( posebno pri dubljoj penetraciji ) navedene strukture se rastežu ( pretežito uterosakralni ligament ), što izaziva bolnost. Na endometriozu može upućivati dispareunija koja se javlja nakon prethodno godinama bezbolnih spolnih odnosa. Disurija je rijedak simptom endometrioze. Očituje se kao bolno mokrenje i promjene u frekvenciji mokrenja. Pacijentice imaju negativnu urinokulturu, a moguća je pojava hematurije i drugih simptoma vezanih uz mokraćni sustav. Potrebno je učiniti cistoskopiju. Moguć je razvoj ureteralne opstrukcije. Bolna defekacija je također rijedak simptom, a može se pojaviti kada je endometrioza prisutna u rektosigmoidnom dijelu kolona. Bol je ciklička ili kronična i povezana sa konstipacijom, proljevom i cikličkom pojavom hematohezije. Moguć je razvoj gastrointestinalne opstrukcije Neplodnost je važna posljedica endometrioze. Može biti uzrokovana adhezijama u jajovodu ili poremećenom funkcijom jajnika i imunološkog sustava. Neplodnost se javlja već kod blažih oblika bolesti gdje nisu prisutne adhezije. U težim oblicima endometrioze sa promjenama u arhitekturi jajovoda i jajnika je očekivano da će oplodnja biti ne moguće, ali pokazano da je i u takvim slučajevima oplodnja i trudnoća ipak moguća. U žena s endometriozom je poremećena folikulogeneza ( pri IVF se dobivaju manje kvalitetni embriji ) i povećana je fagocitoza spermija, što sve pridonosi razvoju neplodnosti. U nekih žena je neplodnost jedini simptom endometrioze. Dijagnoza Anamneza i fizikalni pregled je nezaobilazni korak u dijagnozi endometrioze. Inspekcijom često nije moguće uočiti bilo kakve abnormalnosti, ali postoje iznimke. Primjerice, endometrioza na kirurškim ožiljcima ( epiziotomija ), perineumu, preponama ili trbušnom zidu. Također je moguće uočiti vidljiva krvarenja iz rektuma, uretre, vaginalna, uterina i druga. Kod pregleda spekulumom moguće je uočiti plave ili crvenkaste lezije cerviksa ili stražnjeg forniksa koje krvare na dodir. Bimanualnim pregledom moguće palpirati anatomske defekte i procijeniti fiksiranost organa. Nodularnost ili bolnost uterosakralnog ligamenta može biti znak endometrioze ili ožiljkavanje ligamenta. Palpacija adneksa može otkriti veliku pomičnu ili fiksiranu palpabilnu Peteru koja odgovara ovarijskom endometriomu. Može se javiti bolnost maternice pri pomicanju, a može biti čvrsta i fiksirana za rektouterini prostor. Treba svakako obaviti i digitorektalni pregled. Laboratorijske pretrage služe za isključivanje drugih bolesti zdjelice. Treba odrediti kompletnu krvnu sliku, serumski i urinarni hCG, analiza urina, urinokultura, vaginalne kulture i cervikalni bris. Istraživani su brojni potencijalni serumski markeri za dijagnozu endometrioze, a kao najvažniji se pokazao glikoprotein CA125 ( cancer antigen 125 ) čije razine koreliraju s težinom bolesti. Također je marker za karcinom jajnika, a povišen je i u upalnim stanjima. Pokazao se kao dobar za dijagnozi endoemtrioze III. i IV. stupnja. Jednom određen CA125 može poslužiti za praćenje i procjenu uspješnosti terapije. Fiziološki je CA125 povišen u perimenstruacijskom razdoblju. Za glikoprotein CA 19-9 se također pokazalo da pozitivno korelira s težinom endometrioze. Određivanje serumskog interleukina-6 i TNF-α iz peritonealne tekućine može poslužiti u nekim slučajevima za diskriminaciju žena sa ili bez endometrioze. Za serumski placentarni protein 14 ( PP14 ) se inicijalno pokazalo da ima dobru osjetljivost, ali su potrebna daljnja istraživanja i potvrde navedenog. Ultrazvučni pregled je od ograničene vrijednosti, ali je koristan za detekciju endometrioma jajnika i za isključivanje drugih uzroka pelvične boli. Transvaginalnim ultrazvukom moguće je vidjeti endometriome veličine od 20 mm i više. Prikazuju se kao cistične strukture sa hipoehogenim središtem, ali su mogući i drugi nalazi ovisno o stanju endometrioma ( deblja stjenka, septacije isl. ). Sonovaginografija je dobra metoda za detekciju vaginalne endometrioze, a transrektalni ultrazvuk za endometriozu gastrointestinalnog sustava ( rektum, sigma, kolon ). Transvaginalni i transrektalni ultrazvuk su podjednako učinkoviti u otkrivanju stražnje pelvične endometrioze. Može se u dijagnostici koristi CT ( MSCT ) i MR. Indikacija za te pretrage je uglavnom proširena bolest. Na MR-u lezije u T1 vremenu izgledaju kao hiperintenzivne, a u T2 kao hipointenzivne. Dijagnostička laparoskopija je primarna metoda za dijagnozu endometrioze putem izravne vizualizacije lezija. Izvodi se u perimenstruacijskom razdoblju, a vidljive lezije mogu imati raznoliku morfologiju. Tamne lezije sadrže hemosiderin nastao zarobljavanjem menstruacijske krvi, dok bijele i crvene lezije najviše koreliraju s nalazom endometrioze. Bijele lezije često imaju veći udio fibroze, dok su crvene dobro vaskularizirane. Mogu imati izgled polipa, vezikule ili defekta u peritoneumu poput rupe. Može se učiniti i biopsija u koliko lezije imaju nekarakterističan i dvojben izgled. Patohistološki je potrebno dokazati prisutnost endometrijalnih žlijezda i strome. Klasifikacija Revidirani sustav klasifikacije od AFS-a ( American Fertility Society ) na snazi je još od 1985. i do danas je najčešće klasifikacijski sustav za endometriozu. Nedavno je razvijen ENZIAN klasifikacijski sustav kao dodatak AFS-u za opis težih stupnjeva endometrioze, ali se rijetko koristi. Postoji i novija klasifikacija ( endometriosis fertiltiy indeks, EFI ) za predviđanje broja trudnoća u neplodnih žena nakon kirurške dijagnostike i liječenja. U razvoju je i nova kategorizacija koja će biti više usmjerena na bol. Prema AFS-u se endometrioza dijeli u stupnja s obzirom na zahvaćenost peritoneuma, oba jajnika i ova jajovoda, veličinu lezije (< 1 cm, 1-3 cm, > 3 cm ), dubini prodora ( površinske ili dubinske lezije ), gustoći priraslica i obliteraciji Douglasovog prostora. Ovisno o promjena se dodjeljuju bodovi: Minimalna endometrioza ( 1 – 5 bodova ) Blaga endometrioza ( 6 do 15 bodova ) Umjerena endometrioza ( 16 do 40 bodova ) Teška endometrioza ( > 40 bodova ) Liječenje Izbor i način liječenja endometrioze ovisi o željama pacijentice, simptomima, lokalizaciji i ciljevima, a usmjereno je na smanjenje topografske proširenosti bolesti, smanjivanjem ili otklanjanje boli i poboljšanje reprodukcijskih svojstava žene. Liječenje može biti medikamentozno, kirurško i kombinirano ili odabir samog praćenja bolesti. Praćenje bolesti Praćenje bi mogao biti izbor za žene koje su asimptomatske ili imaju blage simptome. Iako se smatra da je endometrioza progresivna bolest, nema dokaza da bi kod oboljelih koji odaberu praćenje kasnije došlo do pogoršanja bolesti. Pojedina istraživanja su pokazala da je plodnost kod žena na praćenju kasnije slabije, dok druga istraživanja nisu pokazala iste rezultate. Analgetska terapija Dokazano je da endometrijsko tkivo ima povećanu ekspresiju za COX-2 enzime, pa bi stoga inhibicija stvaranje prostaglandima mogla umanjiti bol. Nesteroidni protuupalni lijekovi su često prva linija liječenja za žene s dismenorejom i pelvialgijom, dok se ne potvrdi da je riječ o endometriozi. COX-2 selektivni lijekovi trebaju se rabiti kratko i u najmanjoj mogućoj dozi zbog povećanog kardiovaskularnog rizika. Neki od često korištenih lijekova su ibuprofen ( 400 mg svaka 4-6 sata ), naproksen ( 500 mg inicijalno, te 250 mg svakih 6-8 sati ), mefanemična kiselina ( 500 mg inicijalno, te kada započne menstruacija 250 mg svakih 6-8 sati kroz tri dana ) i ketoprofen (50 mg svakih 6-8 sati). Hormonsko liječenje Svrha ovog oblika liječenja je prekid cikličke stimulacije i krvarenja ektopičnog endometrijskog tkiva, a u tu svrhu se koriste oralni hormonski kontraceptivi, gestageni ( progestini ), danazol, GnRH analoge i inhibitore aromataze. Gestageni ( progestini ) se već duže vrijeme rabe za liječenje endometrioze. Djeluju antiestrogeno dovodeći inicijalno do decidualizacije i zatim do atrofije endometrija. Pokazano je da smanjuju rast i gustoću živčanog tkiva u endometriotičnim lezijama. Inhibiraju ponovno stvaranje estrogenskih receptora u endometriju. Kao nuspojava ili sekundarni učinak mogu se javiti neredovita krvarenja, mučnina, osjetljivost dojki, retencija tekućine, edemi, porast tjelesne Petere, nadutost, depresija i negativne promjene u lipidogramu. Mogu se primjenjivati na više načina, a najčešće je per os medroksiprogesteron acetat ( MPA ) 10-30 mg dnevno, noretindron acetat 5 mg dnevno ili megestrol acetat 40 mg dnevno. Dienogest ( Vissane ) se pokazao također kao učinkovit lijek za liječenje endometrioze ( 2 mg dnevno ). MPA se može davati intramuskularno ( Depo-Provera ) 150 mg kao jedna injekcija svaka tri mjeseca. Mogu se rabiti i intrauterini ulošci koji otpuštaju levonorgestrel, a mogu trajati i do pet godina. Oko 80% oboljelih koji su liječeni progestinima imaju poboljšanje simptoma ili nestanak boli. Korištenje kombiniranih oralnih hormonskih kontraceptiva ima sličan učinak kao progestini. Najčešće se rabe monofazični pripravci, a pogodni su za žene s blagim ili umjerenom bolešću. Djeluju inhibirajući otpuštanje gonadotropina, smanjujući gustoću i rast živčanog tkiva i decidualiziraju implantate. Ultra niskodozažni preparati ( 20 μg etinil estradiola ) se nisu pokazali učinkovitiji od normalnih doza. Mogu se koristiti ciklički ili kontinuirano kroz 6 do 12 mjeseci. Smanjuju simptome dismenoreje i moguće da zaustavljaju progresiju bolesti. Androgeni Prije nego što su bili dostupni noviji lijekovi, androgeni su igrali veliku ulogu u liječenju endometrioze, ali danas je njihovo korištenje postalo rijetko. Prvi androgen odobren za ovu svrhu bio je danazol. Danazol je izoksazolilni derivat etisterona ( 17α-etinil-testosteron ) sa slabim gestagenim, androgenim i glukokortikoidnim učincima. Koristi se za supresiju funkcije jajnika. Inhibira nagli skok LH i FSH u sredini ciklusa, ali ne smanjuje značajno bazalnu vrijednost LH i FSH u zdravih žena. Veže se za androgene, progesteronske i glukokortikoidne receptore, te može potaknuti premještaj androgenih receptora u jezgru i početak prijepisa gena reaktivnih na androgene. Ne veže se za estrogenske receptore, ali se veže za plazmatske globuline koji prenose spolne hormone ( SHBG ) i tako povećava slobodnu frakciju testosterona. Inhibira P450scc, 3β-hidroksisteroid-dehidrogenazu, 17α-hidroksisteroid-dehidrogenazu i druge enzime. Povećava klirens progesterona vjerojatno istiskujući ga s veznih mjesta na plazmatskim proteinima. Koristi se za liječenje endometrioze, fibrocističkih bolesti dojke i za hematološke i alergijske poremećaje. Preporučena doza je 600 do 800 mg dnevno. Danazol ima puno nuspojava koje uključuju porast tjelesne težine, edeme, smanjenje dojki, akne, Peterna koža, hirzutizam, produbljen glas, glavobolja, napadaji vrućine, promjene libida i grčevi u mišićima. Ponekad može uzokovati supresiju nadbubrežne žlijezde zbog svog glukokortikoidnog djelovanja. Dio nuspojava se može ublažiti tjelovježbom. Moguće da danazol ima teratogeni učinak. Gestrinon je 19-norsteroid s blagim androgenim učinkom, te s antiestrogenim, antiprogesteronskim i antigonadotropnim djelovanjem. Najizraženjija su antiprogesteronska djelovanja koja se očituju kao nastup krvarenja i smanjenje estrogenskih i progesteronskih receptora. Daje se u dozi od 2,5 do 10 mg tjedno. GnRH analozi GnRH analozi mogu biti antagonisti ili agonisti. Sintetski analozi GnRh su gonadorelin, goserelin, histrelin, leuprolid, nafarelin i triptorelin. Davanje oralnih GnRh je neučinkovito, te se daju intramuskularno, subkutano ili intranazalno. Bitno je da se daju kontinuirano, što dovodi do inhibicije lučenja gonadotropina ( hipofizna desensitizacija ) i smanjene steroidogeneze u jajnicima. Posljedica je stvaranje hipoestrogenog okruženja kao u postmenopauzi. Na početku liječenja dolazi najrpije do porasta lučenje gonadotropina ( flare ). GnRH agonisti smanjuju razine COX-2 enzima. Leuprolid acetat daje se intramuskularno u dozi od 3,75 mg mjesečno ili kao 11,25 mg tromjesečno. GnRH agonisti ne bi se trebali rabiti duže od 6 mjeseci zbog nuspojava ( gubitak gustoće kostiju ), a u terapiju se može dodati noretindron, konjugirani estrogen, bisfosfonati, PTH ili kalcitonin, kako bi se umanjio učinak na kost. Od GnRH antagonista postoje ganireliks, cetoreliks, abareliks i degareliks koji kompetitivno inhibiraju GnRH receptore. Selektivno inhibiraju FSH i LH ovisno o dozi. Osim za endometriozu koriste se za kontroliranu stimulaciju jajnika i za liječenje karcinoma prostate. Potentnije inhibiraju gonadotropine od GnRH agonista ( nema početnog povećanja lučenja gonadotropina ) i manja je učestalost sindroma hiperstimulacije jajnika. Smatra se da mogu inhibirati steroidogenezu do te mjere da zaustave razvoj folikula. Pokazalo se da mogu u 60% slučaja dovesti do regresije endometrioze i da se bolje podnose. Inhibitori aromataze Inhibitori aromataze inhibiraju enzim koji je potreban za pretvorbu androgena u estrogene, a to su anastrozol, letrozol, eksemestan ( ima steroidnu građu i ireverzibilno inhibira aromatazu ) i fadrazol. Mogu se koristiti kao adjuvantna terapija zajedno sa GnRh analozima. Letrozol i anastrozol se koriste u dozi od 2,5 mg dnevno. Endometriotično tkivo ima povećanu ekspresiju enzima aromataze koja stvara estrogene, a oni pak povećavaju stvaranje PGE2 koji je induktor enzima aromataze. Tako nastaje začarani krug pozitivne povratne sprege u ektopičnom tkivu endometrija, te primjena inhibitora aromataze potencijalno zaustavlja proliferaciju takvog tkiva. Istražuje se primjena ove skupine lijekova u liječenju boli i neplodnosti uzrokovane endometriozom. Kirurško liječenje Pošto je laparoskopija primarna metoda dijagnoze endometrioze, može se već tad učiniti i kirurški zahvat odstranjivanja ektopičnog tkiva i priraslica ( adhezioliza ). Laparotomija ima prednost kod težih oblika, kod čvrstih priraslica i ako je prisutan endometriom. Poštedni zahvat se preporučuje ženama u reproduktivnoj dobi koje planiraju imati djecu. Ako je bolest proširena, žena starija od 40 godina i ako su simptomi bolesti teški, može se učiniti radikalni zahvat ( histerektomija, bilateralna salpingo-ophorektomija ). U odabranim slučajevima može se učiniti presakralna neurektomija ili LUNA ( laparoskopska ablacija živaca maternice ).
 5. Antikoagulansi

  Antikoagulansi su lijekovi koji se koriste u liječenju i prevenciji razvoja tromboze i tromboembolije. Spadaju među najčešće korištene lijekove u medicinskoj praksi jer veliki broj bolesti uzrokuje sklonost razvoju trombozi, među kojima spadaju kardiovaskularne bolesti, koje su općenito najčešće bolesti u populaciji. U fiziološkim uvjetima je hematopoetski sustav čovjeka u homeostazi između antikoagualcijskih i prokoagulacijskih čimbenika. Poremećaj jednog čimbenika može dovesti do stvaranja tromba, ali i do sklonosti krvarenju. Normalno je tok strujanja krvi laminaran sa paraboličnim rasporedom brzine. Oštećenje endotela, ateroskleroza, aritmije, umjetni srčani zalisci, varikoziteti, vaskulitisi, infekcije ( sepsa ), lijekovi ( oralni kontraceptivi ) i druga stanja ( npr. dugotrajna imobilizacija, diseminirani rak, sprasta anemija, neftorički sindrom, kardiomiopatije ) mogu pokrenuti razvoj tromboze zbog nastupa turbulentnog strujanja, hemostaze, upale, direktnog oštećenja endotela ( citostatici, antifosfolipidni sindrom ). Postoji i nasljedna sklonost za razvoj tromboze kao što su manjak proteina C, proteina S i antitrombina III ili mutacije gena za faktor V ( Leiden ) i protrombin. U antikoagulantnoj terapiji koriste se neizravni inhibitori trombina ( heparin ), izravni inhibitori trombina , varfarin i kumarinski antikoagulansi. Osim ove skupine lijekova koriste se još i fibrinolitički lijekovi ( streptokinaza ) i antiagregacijski lijekovi ( acetilsalicilna kiselina, klopidogrel ). Koagulacijski sustav Hemostaza je normalan proces u organizmu koji zaustavlja krvarenje iz oštećene krvne žile putem složenog sustava koji uključuje međusobnu interakciju između endotela, sustava zgrušavanja, trombocita, sustava fibrinolize i cirkulirajućih antikoagulansa ( antitrombin, protein C, protein S ). Tromboza je patološki proces stvaranja i širenja ugruška u cirkulaciji. Postoje dva puta aktivacije koagulacijskog sustava, a to su vanjski i unutarnji put. Oba se puta sastaju na razini faktora X, pri čemu započinje zajednički put aktivacije. Vanjski put započinje aktivacijom faktora VII, a unutarnji aktivacijom faktora XII. Glavni kaskadni događaj nakon aktivacije faktora X je pretvorba protrombina ( faktor II ) u trombin, a trombin je odgovoran za pretvorbu fibrinogena ( faktor I ) u fibrin, koji polimerizira i stvara ugrušak. Svi se faktori koagulacije sintetiziraju u jetri kao inaktivni proenzim, osim faktora VIII ( von wilebrandov faktor ) koji nastaje u endotelu i megakariocitima. Laboratorijska pretraga aPTV ( aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme ) ovisi o unutarnjem čimbeniku, dok vanjski put o PV-u ( protrombinsko vrijeme ). Laboratorijsko praćenje hemostaze Protrombinsko vrijeme ( PV ili PTV ) mjeri vrijeme zgrušavanja plazme uz optimalne koncentracije tkivnog tromboplastina i održava aktivnost čimbenika zgrušavanja ovisnih o vitaminu K, koji su u funkciji vanjskog i zajedničkog puta koagulacije ( fibrinogen, faktori II, V, VII ). Izražava se u sekundama i iznosi obično oko 12 sekundi ili u postotcima ( veći ili jednak 70% ). Izražava se najčešći kao INR ( internacionalni normalizirani omjer ) i iznosi normalno 1,0. Stanja koja dovode do produljenja PV-a su brojni stečeni koagulacijski poremećaji, hipofibrinogenemija zbog DIK-a ili disfunkcije jetre, primjena lijekova s djelovanjem na koagulacijski sustav i nasljedni koagulacijski poremećaji. Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme ( aPTV ) mjeri funkciju unutarnjeg i zajedničkog puta zgrušavanja, posebice faktora VIII i IX. Mjeri vrijeme zgrušavanja nakon dodavanja kaolina koji aktivira faktor XII i unutarnji put zgrušavanja. Referentni interval je za muškarce i žene od 23 do 32 sekunde. Produljen aPTV uz normalan PV upućuje na nasljedne poremećaje faktora VIII ( hemofilija A ), faktora IX ( hemofilija B ), faktora XI ( hemofilija C ), faktora XII, a nastupa i kod primjene heparina. Produljen aPTV i PV upućuju na nasljedne poremećaje faktora X, V, II ili fibrinogena, bolesti jetre, DIK i nastaje kod primjene varfarina ili heparina. Također se može mjeriti i vrijeme krvarenja ( VK, do 0,180 ks ), koncentracija fibrinogena ( 1,8 do 3,5 g/L ) i odrediti broj trombocita ( 150 000 do 450 000 /μL ). Neizravni inhibitori trombina Antitrombin je endogena antikoagulantna tvar, član porodice inhibitora serinske proteaze koji se sintetizira u jetri. On inaktivira serinske proteaze IIa, IXa, Xa, XIa i XIIa, dok protein C i protein S inhibiraju proteolizom faktore Va i VIIIa. Trombin ima središnja ulogu u koagulacijskoj kaskadi koji proteolizom odstranjuje male peptide s fibrinogena i tako omogućuje njegovu polimerizaciju i stvaranje fibrinskog ugruška. Također potiče stvaranje novog trombina i aktivira faktor XII, aktivira trombocite, te ima mitogeno djelovanje. Neizravni inhibitori trombina nemaju intrinzička antikoagulacijska svojstva, nego svoj učinak postižu potenciranjem aktivnosti antitrombina III koji razgrađuje trombin, faktor X i nekoliko drugih faktora. U ovu skupinu lijekova spada nefrakcionirani heparin ( unfractionated heparin, UFH ), heparin male molekularne Petere ( low molecular weight heparin, LMWH ), fondaparinuks i idraparinuks. Navedeni lijekovi imaju različite veličine molekule, što je važno za njihov mehanizam djelovanja. Nefrakcionirani heparin je najveća molekula koja veže pentasaharidnom sekvencom antitrombin, dovodi do konformacijskih promjena u antitrombinu i ubrzava njegovu interakciju s faktorom Xa. Jedino je UFH dovoljno velika molekula da potencira inhibiciju trombina jer je zato potrebno simultano vezanje za trombin i antritrombin. Za taj učinak je potrebno da molekula sadrži 18 ili više saharidnih jedinica. Niskomolekularni heparin je prekratka molekula da bi mogla simultano vezati trombin i antitrombin, te zbog toga svoj učinak postiže potenciranjem inhibicije faktora Xa preko vezanja za antitrombin. Pentasaharidi poput fondaparinuksa su također kratke molekule ( fragmenti heparina ) i djeluju samo na antitrombin. Heparin Heparin je heterogena smjesa sulfatnih mukopolisaharida koji se veže za površinu endotelnih stanica i plazmatskih proteina. Inhibira koagulacijske kaskade IIa ( trombin ), IXa i Xa tvoreći s njima ekvimolarne stabilne komplekse. Biološki učinak mu je ovisan o prisutnosti endogenog antikoagulansa antritrombina. Čvrstim vezanjem za antitrombin dovodi do njegove konformacijske promjene, što otkriva aktivna vezna mjesta i ubrzava interakciju antitrombina s proteazama. Heparin djeluje kao kofaktor u reakciji između antitrombina i proteaza, te disocijacije s antitrombina može vezati na novu molekulu. Farmakokinetika Ne apsorbira se iz gastrointestinalnog sustava zbog svog naboja i veličine molekule. Mora se davati intravenski ili subkutano, dok se intramuskularna primjena treba izbjegavati zbog razvoja hematoma. Nakon IV primjene Heparina najprije slijedi razdoblje brze eliminacije, a zatim faza postepene eliminacije zbog vezanja za endotelne stanice i makrofage. U eliminaciju je uključena i spora nesaturabilna eliminacija putem bubrega. Povećanjem doze se povećava vrijeme polu-eliminacije ( saturacijska kinetika ). Djeluje odmah nakon intravenske primjene, a nakon subkutane nakon 60 minuta. Poluvijek eliminacije iznosi oko 40-90 minuta Kao heparin-litij se koristi in vitro za uzorkovanje krvi. Niskomolekularni heparin se daje subkutano. Ima poluvijek eliminacije duži od UFH-a i ide kinetikom prvog reda, zbog čega je doziranje lakše. Za razliku od UFH, LMWH ne produljuje APTV. Eliminacije ide poglavito putem renalne ekskrecije, pa je u renalnoj insuficijenciji poželjnije davati UFH. Praćenje terapije Ako je pacijent na terapiji UFH-om potrebno je strogo kontrolirati aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme ( aPTT ili PTT ). Može se mjeriti koncentracija UFH-a titracijom protaminom ili mjerenjem aktivnosti inhibicije faktora Xa. Kod davanja LMWH se mogu mjeriti razine LMWH u krvi, ali se ne izvodi rutinski, osim kod bolesnika s bubrežnom insuficijencijom, pretilih osoba i u trudnicu. Rutinski se LMWH ne mora pratiti zbog predvidljivog antikoagulantnog odgovora. Štetni učinci i nuspojave Najvažnija i najčešća komplikacija primjene heparina je krvarenje, te je s toga potreban dobar probir bolesnika i aktivno praćenje liječenja. Moguć je razvoj alergija jer je heparin životinjskog podrijetla. Kod nekih bolesnika se javlja reverzibilna alopecija, a kod dugotrajno liječenja postoji povećan rizik od razvoja osteoporoze i nastanka spontanih ( patoloških ) fraktura ( npr. spontane frakture vertebralnih kralježaka ). Također je dugotrajna primjena povezana s majkom mineralokortikoida jer inhibira sintezu aldosterona u nadbubrežnoj žlijezdi ( nastaje i hiperkalijemija ). Rijetko može poremetiti funkcijske testove jetre, što se vidi uglavnom kod LMWH. Najčešće kao povišenje transaminaza ( ALT, AST ) uz uredan nalaz bilirubina i alkalne fosfataze. Za antagoniziranje učinka heparina koristi se protamin sulfat, bazični peptid koji se spaja s heparinomu stabilni kompleks bez antikoagulantnih svojstava. Samo djelomično antagonizira LMWH, a na fondaparinuks nema učinka. Paradoksalno heparin može inducirati sklonost zgrušavanja krvi zbog nastanka heparinom inducirane trombocitopenije ( HIT ). Rani pad trombocita nakon početka terapije nije klinički važan ( HIT tip 1 ). Mnogo ozbiljnija pojave je trombocitopenija koja nastupa 5-14 dana nakon terapije ( HIT tip 2 ), koja vjerojatno nastaje zbog IgM i IgG protutijela na sastavnice heparina i trombocitni faktor 4 ( PF4 ). Protutijela se vežu na cirkulirajuće trombocite, aktiviraju ih i otpuštaju se dodatne količine trombocitnog faktora 4. Protutijela se vežu i za trombocitni faktor 4 kompleks sa glikozaminoglikanima na površini endotelnih stanica. To dovodi do oštećenja endotela, razvoja tromboze i diseminirane intravaskularne koagulacije ( DIK ). HIT se najčešće se manifestira kao duboka venska tromboza, ali je moguće i nastanak tromboze centralnih ili perifernih arterija. Moguća je pojava svrbeža ili boli na mjestu davanaj injekcije. Bolesnike treba redovito kontrolirati, paziti na broj trombocita ( pad od 30% ispod normalnog raspona ) i pojavu novih tromba usred terapije heparinom, a nastup heparinom inducirane trombocitopenije može se liječiti danaparoidom ( LMWH ) ili direktnim inhibitorima trombina ( argatroban ). Svaka pojava trombocitopenije nejasne etiologije kod bolesnika na terapiji heparinom treba probuditi sumnju na HIT i odmah prekinuti terapiju. Kontraindikacije za primjenu heparina: bolesnici osjetljivi na heparin hemofiličari akutna krvarenja trombocitopenija, purpura teška hipertenzija intrakranijalna krvarenja infektivni endokarditis aktivna tuberkuloza ulceracije u probavnom traktu prijeteći abortus solidni maligni tumori uznapredovale bolesti jetre ili bubrega Sažetak: LMWH ima bioraspoloživost 100% i zbog toga predvidljiv farmakološki učinak LMWH ne zahtjeva monitoring antikoagulantnog učinka, osim u bolesnika s glomerularnom filtarcijom manjom od 30 mL/min i u onih s izrazito malom tjelesnom težinom Rizik od osteoporoze i heparinom inducirane trombocitopenije je manji kod LMWH nego kod UFH. UFH komplikacije se lakše liječe s protamin sulfatom od LMWH Izravni inhibitori trombina Direktni inhibitori trombina svoj antikoagulantni učinak postižu izravnim vezanjem na aktivno mjesto trombina, te im nije potrebna interakcija sa antitrombinom kao kod indirektnih inhibitora. Postoje određene razlike u veznom mjesto, pa se tako Hirudin i Bivalirudin vežu na katalitičko ( aktivno ) vezno mjesto trombina i na mjesto kontakta sa supstratom, a Argatroban i Melagatran samo na aktivno mjesto na trombinu. Možemo ih podijeliti na parenteralne ( Hirudin, Lepirudin,Bivalirudin i Argatroban ) i oralne ( Ksimelagatran, Dabigatran ) izravne inhibitore trombina. Parenteralni izravni inhibitori trombina Hirudin je peptid koji specifično ireverzibilno inhibira trombin. Dobiven je iz sline pijavica ( Hirudo medicinalis ) gdje se prirodno stvara u žlijezdama slinovnicama. Danas je u kliničkoj uporabi derivat hirudina rekombinatni protein Lepirudin. Djeluje neovisno o antitrombinu i može inaktivirati trombin vezan za fibrin u ugrušku. Mora se kontrolirati aPTV . Odobren je za liječenje heparinom inducirane trombocitopenije. Izlučuje se bubrezima i zbog toga treba biti oprezan kod davanja lepirudina bolesnicima sa bubrežnom insuficijencijom jer ne postoji antidot. Kod dugoročnog liječenja se u 40% bolesnika javljaju protutijela na kompleks trombin-lepirudin, koja vezanjem za kompleks onemogućuju normalno odstranjivanje putem bubrega i dolazi do povećanog antikoagulantnog učinka. Zabilježene su i anafilaktičke reakcije. Desirudin je rekombinatni lijek hirudina od kojeg se razlikuje po manjku sulfatne grupe. Daje se za profilaksu duboke venske tromboze u pacijenata koji idu na operativni zahvat zamjene kuka. Bivalirudin ima brz nastup učinka sa kratkim poluvijekom eliminacije ( oko 20 minuta ), a odstranjuje se metabolizmom i 20% se izlučuje u nepromijenjenom obliku bubrezima. Inhibira i aktivaciju trombocita, pa se primjenjuje u prevenciji trombotskih incidenata pri perkutanoj koronarnoj angioplastici. Argatroban je odobren za liječenje heparinom inducirana trombocitopenije. Ima kratko poluvrijeme eliminacije i izlučuje se uglavnom putem jetre, gdje se metabolizira putem CYP enzima i izlučuje u žuč. Produljuje aPTV i PV, što otežava prelazak na varfarin. Oralni izravni inhibitori trombina Prednost ovih lijekova je predvidljiva farmakokinetika i bioraspoloživost koja omogućuje fiksno doziranje i predvidljiv antikoagulantni odgovor bez potrebe za rutinskim nadzorom. Ulaze u manji broj interakcija s drugim lijekovima na razini CYP enzima. Imaju brz nastup i prestanak antikoagulantnog učinka. Za bolesnike su bolje podnošljivi jer se zahtijevaju manji broj venopunkcija i subkutanih injekcija. Ksimelagatran je prvi odobreni oralni izravni inhibitor trombina koji je povučen zbog hepatotoksičnosti. Dabigatran je sintetički inhibitor serinskih proteaza. Dabigatran eteksilat je predlijek sa hidrofobnim repom koji se daje per os i direktno inhibira trombin nakon brze hidrolize u aktivni oblik dabigatran. Daje se za prevenciju venske tromboembolije kod ortopedskih zahvata na koljenu i kuku. Bioraspoloživost iznosi 6%, učinak anstupa za 2 sata, a poluvrijeme eliminacije iznosi 12 – 14 sati. Rivaroksaban je također sintetski inhibitor koji selektivnije inhibira faktor Xa nego trombin. Oko jedne trećine lijeka se izlučuje u nepromijenjenom obliku urinom, dok veći dio također urinom, ali i stolicom, nakon metaboliziranja u inaktivne metabolite u jetri. Apiksaban je lijek sličan rivaroksabanu koji također direktno inhibira faktor Xa. Nuspojave su predvidljive ( krvarenje i anemija ). Rivaroksaban može izazvati mučninu. Varfarin i kumarinski antikoagulansi Otkriće kumarinskih antikoagulanata prethodilo je otrovanje goveda biljkom Meliotus officinalis ( žuti kokotac ) koja je u njih izazvala hemoragijsku bolest. Naknadnim istraživanjem identificirana je tvar bishidroksikumarin, a kasnije sintetizirani dikumarinski derivati. Naziv varfarina ( warfarin ) potječe od Wisconsin Alumni Research Foundation, a nastavak ˝-arin˝ onzačuje da je riječ o kumarinskom derivatu. Farmakokinetika Kada se daje oralno, njegova apsorpcija je brza i gotovo potpuna od strane gastrointestinalnog trakta, ali se smanjuje uz prisustvo hrane. Maksimalna koncentracija u krvi javlja se unutar jednog sata nakon uzimanja lijeka. Zbog mehanizma djelovanja, ova vršna koncentracija se ne podudara s maksimalnim farmakološkim učinkom koji se javlja približno 48 sati kasnije. U krvi se čvrsto veže za plazmatski albumin ( 99% ) zbog čega ima mali volumen distribucije. Varfarin se rabi u obliku natrijeve soli koja je racemična smjesa enantiomera R i S ( 1:1 ), u kojoj je S-enantiomer 4 do 5 puta potentniji od R-enantiomera. S-varfarin se pretvara u neaktivne metabolite izoenzimom CYP2C9, dok je R-varfarin supstrat CYP1A2, CYP2C19 i CYP3A4. Njegovi se neaktivni metaboliti izlučuju mokraćom i stolicom. Poluživot varira od 25 do 60 sata, sa srednjom vrijednosti od oko 40 sati. Trajanje učinka varfarina je 2 do 5 dana. Farmakodinamika Kumarinski oralni antikoagulansi su antagonisti vitamina K. Faktori zgrušavanja II, VII, IX i X i antikoagulacijski proteini C i S se sintetiziraju uglavnom u jetri kao prvotno biološki neaktivne molekule ( nefunkcionalni prozimogeni ) dok se glutamatni aminokiselinski ostatci na tim molekulama ne karboksiliraju putem enzima ϒ-glutamil karboksilaze, tvoreći tako funkcionalne molekule ( funkcionalni zimogeni ) koje su sposobne vezati kalcij i stupiti u interakciju s površinskim anionskim fosfolipidima. Da bi uspjela reakcija karboksilaze potreban je reducirani oblik vitamina K ( Vitamin KH2, hidrokinonski oblik ), koje se pretvara u oksidirani oblik ( vitamin K epoksid ). Vitamin K epoksid se mora ponovno pretvoriti u hidrokinon putem enzima vitamin K epoksid reduktaza, kojeg kodira gen VKORC1. Enzim također koristi NADH kojeg pretvara u NAD. Varfarin blokira upravo navedeni enzim i sprječava pretvorbu oksidiranog vitamina K u reducirani oblik. Mutacija u podjedicnici C1 odgovoran je za genetski utemeljenu rezistenciju na varfarin, dok je polimorfizam CYP enzima u jetri odgovoran za brze i spore metabolizatore varfarina. Vitamin K može putem druge reduktaze ( DT-diaforaza ) prijeći u hidrokinon, ali taj enzim zahtjeva visoku koncentraciju vitamina K. Upravo se na tome temelji liječenje predoziranja varfarinom kada se daju visoke koncentracije vitamina K s čime se nadvsenty antikoagulantni učinak varfarina. Štetni učinci Krvarenje je glavna nuspojava varfarina. Rizik od krvarenja se povećava s intenzitetom i trajanju terapije, korištenje drugih lijekova koji ometaju hemostaze i prisutnost potencialnog anatomskog mjesta krvarenja ( trauma, post-operativni ožiljci ). Iako incidencija velikih epizode krvarenja znatno varira, općenito se javlja u manje od 3% pacijenata godišnje kod kojih je INR 2-3. Rizik od intrakranijski krvarenje dramatično se povećava s INR> 4, pogotovo kod starijih pacijenata. Bolesnici moraju biti informirani o znakovima i simptomima krvarenja, a laboratorijski nadzor treba biti redovit. Davanje varfarina tijekom trudnoće uzrokuje oštećenja ploda i pobačaj. Sindrom karakterizira nazalna hipoplazije i epifizne kalcifikacije koje nalikuju hondrodisplaziji punctata. Varfarin prolazi placentarnu barijeru i oštećenje ploda najčešće nasupta kada se varfarin uzim u prvom tromjesečju. Abnormalnosti CNS-a zabilježene su kod uzimanja varfarina tijekom drugog i trećeg trimestra. Fetalna i neonatalna krvarenje i intrauterina smrt mogu nastupiti čak i kada majčini PT u terapijskom rasponu. Vitamin K antagonisti se ne smiju koristiti tijekom trudnoće, ali može se davati heparin, LMWH ili fondaparinuks. Varfarinom inducirana nekroza kože je rijetka komplikacija karakterizirana pojavom kožnih lezija 3-10 dan nakon što je pokrenuto liječenje. Lezije su obično na udovima, ali mogu zahvatiti Peterno tkivo, penis, a u žena dojke. Smatra se da je uzrok ovoj nuspojavi kratko poluvrijeme života proteina C, te zbog toga kumarinski antagonisti prvo djeluju na njega, što uzrokuje neravnotežu između proteina C i drugih prokoagulacijskih faktora. Češće se javlja u bolesnika koji imaju deficit proteina C ili S. Reverzibilno, ponekad bolno, plavo obojenje plantarnih i lateralnih površina prstiju ( uglavnom palca, purple toe syndrom ) koji jače poplave na dodir i pritisak, a gube diskoloraciju kada se noge podignu uvis. Mogu se razviti 3-8 tjedan nakon početka terapije varfarinom, a kao uzrok navodi se oslobađanje kolesterolskih embola iz ateromatoznih plakova. Ostale rjeđi reakcije uključuju alopeciju, urtikariju, dermatitis, groznica, mučnina, proljev, grčevi u trbuhu i anoreksiju. Tri glavna problema kod primjene varfarina su: Uski terapisjki prozor Metabolizam lijeka koji je podložan promjenea pod utjecajem raznih čimbenika Brojne interakcije lijekova Način primjene i doziranja Liječenje započinje standardnom dozom od 5-10 mg/dan, a ne udarnom dozom. U hrvatskoj je varfarin dostupan u obliku tablete od 3 i 5 mg. Početna prilagodba protrombinskog vremena traje oko tjedan dana, nakon čega se uvodi doza održavanja od 5-7 mg/dan. PTV se održava na 25% normalnih vrijednosti. Ako PTV padne na manje od 20% potrebna je smanjiti dozu lijeka. Vrijednosti PTV ( ili samo PV ) se izražava u postotcima. Raspon terapijskih doza oralnih antikoagulansa definiran je vrijednostima internacionalnog normaliziranog omjera ( INR, eng. international normalized ratio ), a to je omjer bolesnikovog PT i srednje vriejdnosti normalnih protrombinskih vremena u laboratoriju. U profilaksi i liječenju trombotskih bolesti INR bi trebao biti između 2-3, a za bolesnike s umjetnim zaliscima ili s drugim bolestima koje drastično povećavaju rizik od trombotskih događaja između 2,5 – 3,5. Antidot za varfarin je vitamin K, svježe smrznuta plazma i aktivirani rekombinantni faktor VII, Varfarin dostupan u Hrvatskoj: Martefarin - varfarin u obliku tableta od 3mg i 5mg Varfarin PharPeter - Varfarin u obliku tableta od 3mg Liječenje predoziranja ili preoperacijska priprema Antidot za varfarin je vitamin K, svježe smrznuta plazma i aktivirani rekombinantni faktor VII. Vitamin K se daje polako i to 5 do 10 mg u 100 mL 5% glukozne ili fiziološke otopine u infuziji u trajanju 30 – 60 minuta, a 2,5 do 5 mg se može dati subkutano ili intramuskularno. Prebrzo davanje vitamina K može izazvati hipotenziju, hipertermiju, znojenje, bronhospazam i anafilaktičku reakciju. Ako jetra ima normalnu funkciju PV se normalizira za 18 do 24 sata. Brža reverzija učinka varfarina može se postignuti davanjem 4 do 6 jedinica svježe smrznute plazme ili koncentrata protrombinskog kompleksa. U koliko je potrebna izrazito brza reverzija učinka može se dati i koncentrat rekombiniranog faktora VII ( najčešće 90 μg/kg ). Klinička farmakologija Liječenje duboke venske tromboze ( DVT ) započinje davanjem parenteralno heparina i uvođenjem varfarina unutar 24 do 48 sati. Heparin ima ulogu sprječavanja nastanka plućne embolije u razdoblju od kliničke sumnje na DVT i postavljanja dijagnoze do uvođenja varfarina tj. dok varfarin ne postigne svoj učinak unutar 5 dana. Prednost ima niskomolekularni heparin koji se primjenjuje subkutano dva puta dnevno u fiksnoj dozi prema tjelesnoj težini. Paralelno se uvodu varfarin uz praćenje INR-a. Nakon 5 dana se u pravilu postiže terapijski raspon INR-a ( 2.0 – 3.0 ) ili PV-a ( 20 – 30% ), te se primjena heparina može obustaviti. Najčešće se heparin daje u dozi od 5 do 10 mg, ali dozu treba modificirati, ako je prisutna disfunkcija jetre ili u bolesnika s manjkom proteina C. Koagulogram treba pratiti jednom tjedno u prvih jedan do dva mjeseca, a zatim jednom mjesečno ili češće ako se uoče znakovi predoziranja varfarinom. Trajanje terapije je za potkoljeničnu trombozu 3 mjeseca, za femoralnu 6 do 12 mjeseci, a za iliofemoralnu najmanje 12 mjeseci. Potkoljenična tromboza se može liječiti ambulantno, dok femoralna i iliofermoralna hospitalno. Plućna embolija se liječi slično kao DVT. Većina autora preporučuje primjenu niskomolekularnog heparina u hemodinamski stabilnih bolesnika, dok nefrakcionirani heparin ima prednost kod masivne plućne embolije i kod bubrežne insuficijencije. Unutar 24 do 48 sati uvodi se varfarin i paralelno primjenjuje s heparinom kroz 5 dana. Moguća je i paralelna primjena i do 10 dana, ako je prisutna masivna plućna embolija, hipotenzija i u bolesnika s velikom iliofemoralnom trombozom. Plućnu emboliju smatramo masivnom ako uzrokuje hipotenziju sa sistoličkim tlakom manjim od 90 mm/Hg. Trajanje liječenja je 3 do 6 mjeseci u većini slučaja. Doživotno liječenje varfarinom preporučuje se kod osoba s rekurentnim plućnim embolijama ( 2 do 3 epizode ). Profilaktički se enoksaparin daje 20 mg sc. 2 sati prije kirurškog zahvata i 24 sata nakon, te se nastavlja primjena kroz 7 do 10 dana. Kod visokorizičnih osoba daje se 40 mg sc. 12 sati prije kirurškog zahvata. Nefrakcionirani heparin se primjenjuje kao udarna doza iv. 80 j./kg i nastavlja se kontinuiranom infuzijom 18 j./kg na sat, te se dalje prilagođava prema aPTV-u koji se određuje nakon 6 sati. Može se davati i početnom bolus dozom iv. 5000 j. i nastaviti iv. primjenu 1280 j./h. Također se aPTV određuje nakon 6 sati i doza prilagođava prema rezultatima. YQrR9cdG N21gxC7o wXlgkNl7 jLdhpq2J nzEz2xuz HOqeAan3 aHbNjmRM GYYxttJn Zgseh539 CmdmxIeZ 95d3EcvQ oQYgkp8l mCAnwiky n1gDuz4M ku7yOW0I LRyQyILY k2O7IFbc zm3phlgK 23q9HJHI
 6. Aminosalicilati ( 5-ASA )

  Upalne bolesti crijeva su idiopatske bolesti nepoznatog uzroka koje se javljaju u svim dobnim skupinama. Obuhvaćaju dva različita poremećaja, Crohnova bolest i ulcerozni kolitis, koji se djelomično preklapaju u patogenezi i kliničkoj slici. Liječenje ovih bolesti je primarno medikamentozno, dok je kirurško liječenje uglavnom rezervirano za pacijente za težim komplikacijama koje se ne mogu tretirati lijekovima kao npr. strikture koje uzrokuju crijevnu opstrukciju, fistule, perforacija crijeva i postojanje sumnjivih potencijalno malignih lezija. Ciljevi farmakoterapije su indukcija remisije ( liječenje akutne bolesti ), održavanje remisije ( prevencija relapsa ), prevencijs oštećenja gastrointestinalnog sustava, detekcija displazije i prevencija razvoja karcinoma. Bitno je provoditi i selekciju pacijenata za kirurški zahvat. Kemijska struktura i farmakokinetika Lijekovi koji sadrže 5-aminosalicilnu kiselinu ( 5-ASA ) se razlikuju od salicline kiseline samo po dodatku aminoskupine na meta položaju benzenskoj prstena. Smatra se da djeluju lokalno u području zahvaćene sluznice. Zbog činjenice da se 80% 5-ASA apsorbira u proksimalnim dijelovima tankog crijeva, te da zbog toga manje od 20% dospije do distalnih dijelova tankog crijeva, a do kolona još manja količina, razvijene su formulacije koje omogućuju isporuku 5-ASA i u distalnije dijelove tankog crijeva. Azo spojevi, sulfasalazin, balsalazid i olsalazin, sadržavaju 5-ASA vezanu azo vezom ( N=N ) za inertni spoj ili za drugu molekulu 5-ASA. Sulfasalazin sadrži 5-ASA vezanu za sulfapiridn, balsalazid za 4-aminobenzoil-β-alanin, a olsalazin za dodatnu molekulu 5-ASA. Azo strukture smanjuju apsorpciju i veza se cijepa tek u završnom ileumu i u kolonu putem bakterijskih azoreduktaza, pri čemu se oslobađa aktivni spoj 5-ASA. Mesalazin je kao formulacija u obliku mikrogranula s odgođenim otpuštanjem ( Pentasa ) ili u obliku želučanootpornih tableta ( Salofalk ). Postoji i prirpavci presvučeni sa pH osjetljivom smolom ( Asacol, Lialda ) koja se otapa pri pH od 7 ( disalni ileum i proksimalni dijelovi kolona ) Mehanizme dopreme lijeka do ciljnog mjesta možemo podijeliti u tri skupine: pH-ovisni mehanizam ( Asacol, Salofalk ) Vremenski ovisan mehanizam ( Pentasa ) Mehanizam ovisan o bakterijskoj razgradnji ( Sulfasalazin, balsalazid ) putem azoreduktaza. 5-ASA postoji u obliku klizme ( Rowasa ) ili čepića ( Canasa ) za liječenje proktitisa. Aminosalicilati se dobro apsorbiraju u tankom crijevu, a gotovo uopće ne u kolonu. Podliježu N-acetilaciji i izlučuju se bubrezima. Azo spojevi se cijepaju azoreduktazama, apsorbiraju u crijevima i prenose u jetru gdje se metaboliziraju ( uključujući acetilaciju ) i izlučuju bubrezima. Donja slika pokazuje mjesta u probavnom sustavu na kojima djeluju pojedini pripravci. Farmakodinamika Primarni učinak je inhibicija sinteze prostaglandina i leukotriena putem inhibicije COX enzima i lipooksigenaze. Također inhibiraju NF-кB koji je važan za ekspresiju prouplanih citokina. Smanjuju kemotaksiju neutrofila. Mogu inhibirati i funkciju stanica prirodnih ubojica, makrofaga, limfocita. Također djeluju kao hvatači slobodnih radikala smanjuju produkciju superoksida. Štetni učinci Štetni učinci sulfasalazina su česti, a većina nastaje zbog sistemnih učinaka ( pogotovo u ljudi koji su spori acetilatori ). Dio bolesnika uopće ne podnosi terapijske doze zbog mučnine, probavnih smetnji, glavobolje, artralgije, mijalgije, supresije koštene srži ( leukopenija ) i salbost. Opisane su i rekacje preosjetljivost koje se očituju kao povišena temperatura, eksfolijativni dermatitis, pankreatitis, pneumonitis, hemolitička anemija, perikarditis i hepatitis. Moguća je i pojava reverzibilne oligospermije. Ostali pripravci aminosalicilata se razmjerno dobro podnose i učestalost nuspojava je manja. Može nastati proljev u 10% bolesnika. Rekacije preosjetljivost su rijetke. U nekih bolesnika nastaje oštećenje bubrežnih tubula i intersticijski nefritis i to uglavnom kod visokih doza. Kod primjene mesalazina mogu nastati bubrežni kamenci. Kod nekih lijekova može doći do indukcije upale zbog reakcije preosjetljivosti ( Mesalazin ). Klinička primjena 5-ASA lijekovi induciraju i održavaju remisiju i smatraju se lijekovi prvog izbora u liječenju aktivnog ulceroznog kolitisa. njihova djelotvornost ovisi o postizanju visokih doza na mjestu atkvine bolesti. U obliku klizme ili čepića korisni su za liječenje ulceroznog kolitisa ili Crohnove bolesti ograničene na distalne dijelove debelog crijeva ( proktitis ili proktosigmoiditis ). 39zvnAOK VD2RxoFL Iu4DctRR 5bCbjug1 yg7AdiNs znnS18di fwbcSt8Z 7m9o2ynt fhZ0kbm0 ypP37lf2 XT6d5JOj Lj3hSxcD 63l50DjF bgBJhWUo qvKQ1A10 cMq2OIJl baMYrlMr VJVUfn7i
 7. Sindrom policističnih jajnika ( polycystic ovary syndrom, PCOS ) je najčešća endokrinopatija u žena i najčešći uzrok anovulacija. Naziva se još i Stein-Leventhal sindrom. Karakterizirana je brojnim hormonskim i metaboličkim abnormalnostima,a znakovi i simptomi bolesti su varijabilni. Žene s tim poremećajem se često javljaju doktorima raznih specijalizacija poput ginekologu, endokrinologu, internistu ili dermatologu. Trijas simptoma koji vežemo uz bolest je hiperandrogenizam ( hirzutizam i hiperandrogenemija ), oligo/anovulacija i policistični jajnici. Naziv bolesti je uveden još prije 60 godina na temelju morfologije jajnika. Učestalost bolesti iznosi oko 6-10% žena u fertilnoj dobi. Hirzutizam ( povećana dlakavost ) ima 50% oboljelih, a pretilost 30-75%. Policistični izgled jajnika mogu imati i žene bez ikakvih simptoma ( jajnik nalik na policistične, NPO izgled ). Žene s PCOS imaju i povećan rizika za brojne druge bolesti kao npr. disfunkcijska krvarenja, češći spontani pobačaji, anemija, pretilost, dislipidemije, kardiovaskularne bolesti, dijabetes, hipertenzija i veći rizika za rak endometrija i jajnika. Etiologija Uzrok bolesti je nepoznat, ali se smatra da je genetička sklonost važna ( multifaktorska i poligenska ) jer je uočena agregacija sindroma u pojedinim obiteljima. Pojedina istraživanja upućuju na autosomno dominantan način nasljeđivanja u žena i muškaraca. U muških osoba čije sestra imaju PCOS potvrđene su značajno više razine dehidroepiandrosterona ( DHEAS ), raniji nastup muškog tipa ćelavosti i veća učestalost inzulinske rezistencije. Moguće da je u teka stanicama jajnika poremećen gen CYP11a koji kodira enzim za skidanje bočnih lanaca ( Cholesterol side-chain cleavage enzyme, P450scc ) koji predstavlja važan korak u biosintezi steroida. Također u obzir dolazi podešavanje enzima odgovornih za sintezu androgena na više ( ˝up-regulation˝ ) ili povećanje njihovog broja. Pošto se u sklopu bolesti javlja i inzulinska rezistencija vjerojatno je zahvaćen i gen za inzulinski receptor na 19. kromosomu. Patofiziologija Žene sa PCOS imaju kombinaciju hiperandrogenizma s kroničnim anovulacijama i povišenim LH/FSH omjerom. Poremećena je sekrecija gonadotropina ( FSH i LH ) uzrokovana gubitkom normalnog pulsativnog lučenje GnRH. Nije poznato da li se radi primarnoj disfunkciji hipotalamusa ili o sekundarnom poremećaju zbog gubitka negativne povratne sprege steroidnim hormonima. Rezultat poremećaja su povišene razine LH u 50% oboljelih i povećan omjer LH/FSH na 2:1 u 60% oboljelih. Povišen LH i ponekad pojačana pulsativnost/amplituda stimuliraju teka stanice jajnika ( veća produkcija androstendiona, testosterona i 17-hidroksiprogesterona. Niži FSH je odgovoran za slabiju aktivnost aromataze i manju produkciju estradiola. U mršavih žena s PCOS ( BMI manji od 18,5 ) imaju izraženiji porast LH i povećane razine hormona rasta ( GH ), dok je u pretilih žena ( BMI iznad 28 ) izraženija hiperinzulinemij i prisutan je pad GH za 40-50%, dok LH može biti normalan. Veća je učestalost inzulinske rezistencije i hiperinzulinemije zbog poremećaja u postreceptorskim mehanizmima, što se dodatno povezuje s razvojem šećerne bolesti tip 2, hipertenzije, dislipidemije i kardiovaskularnih bolesti. Inzulin djeluje na jetru, pa uzrokuje smanjenu sintezu proteina koji veže IGF ( IGFBP ), što dovodi do više razine slobodnog IGF-1. IGF vjerojatno stimulira jajnik na proizvodnju steroida. Ostali učinci hiperinzulinemije su pojačana pulsativnost LH i stimulacija enzima P450 c17 u jajniku .Povišene razine inzulina i LH stimuliraju produkciju androgenih hormona u teka stanicama jajnika, a rezultat je veća sekrecija testosterona i androstendiona. Androstendion je odgovoran za povećane razine estrona zbog periferne konverzije androgena u estrogene. Povećane razine androgena mijenjaju sastav lipida u krvi, što dugoročno povisuje kardiovaskularni rizik .Prisutna je smanjena razina glikoproteina koji veže spolne hormone ( seks hormon binding protein, SHBP ). Normalno se stvara u jetri, veže većinu spolnih hormona tako da slobodna frakcija spolnih hormona iznosi samo 1-2%. Sintezu i izlučivanje SHBG inhibira inzulin, glukokortikoidi, progestini i androgeni. Zbog manje SHBG je povećana frakcija slobodnih androgena u krvi, a upravo je slobodna frakcija nekog hormona biološki aktivna i može se vezati za receptore. U nekih žena laboratorijski nalazi mogu pokazivati razine testosterona u granicama normale, pa se treba odrediti uvijek slobodni testosteron. Smanjene razine SHBG-a se povezuju sa razvojem inzulinske rezistencije i dijabetes melitusa tip 2. Razine progesterona su uglavnom smanjene u žene oboljelih od PCOS, a razlog tome je upravo anovulacija. Uzrok anovulacije nije jasan, ali u patogenezi sudjeluje LH i inzulinska rezistencija. Davanje metformina ( lijek za liječenje dijabetesa tip 2 ) se može ponovno uspostaviti normalna menstruacija u nekih oboljelih. Inhibini su gonadalni peptidni hormoni koji reguliraju sekreciju FSH putem negativne povratne sprege. Razine inhibina A su smanjen jer je taj hormon produkt viših stadija folikulogeneze ( grafov folikul ) i žutog tijela, a u žena s PCOS je folikulogeneza poremećena i dolazi do anovualcijskih ciklusa. Razine inhibina B su povećane ( produkt antralnog folikula ) koji suprimira lučenje FSH. Antimüllerov hormon ( AMH ) je pokazatelj potentnosti jajnika ( ˝starosti˝) i njegove razine nakon 35. godine drastično padaju. U PCOS su njegove razine povišene. AMH ima važnu ulogu kod indukcije ovulacije jer određuje rizik za razvoj ovarijskog hiperstimulacijskog sindroma. Više o fiziologiu, mehanizam djelovanja, regulacija lučenje ženskih spolnih hormona: Ženski spolni hormoni Estrogeni Gestageni ( progesteron ) Patologija Folikularne ciste su najčešće, a nastaju zbog izostanka prsnuća folikula ili se neposredno nakon psrnuća zatvori otvor, a šupljina se ispuni bistrom seroznom tekućinom. Mogu nastati i zbog povećanog lučenja gonadotropina. Unutrašnjost je obložena s nekoliko granuloza stanica i mogu pokazivati znakove proliferacije. Luteinske ciste mogu biti luteinizirane folikularne ciste ( nastale luteiniziranjem granuloza stanica najčešće zbog povećane stimulacije gonadotropinima ) i cistično proširena žuta tijela zbog neuspjele inovulacije žutog tijela, a mogu biti ispunjene krvlju i prsnućem uzrokovat hematoperitonej. Policistični jajnici makroskopski izgledaju povećano, obično do dvostruke veličine, iako rijetko, mogu biti i normalne veličine. Vanjska površina je glatka i napeta, a ispod nje prosijavaju male ciste, veličine 1,5 cm u promjeru. Mikroskopski su obložene granuloza stanicama, a između folikula su stromalne stanice koje, osim hiperplazije, mogu pokazivati i znakove luteinizacije. Klinička slika Bolest se uglavnom javlja perimenarhalno ( peripubertalno ) i uključuje simptome povezane sa neplodnošću, poremećenim menstrualnim ciklusom, hiperandrogenizmom, te brojnim drugim endokrinološim i metaboličkim poremećajima. Poremećaji menstruacijskog ciklusa mogu se očitovati kao oligomenoreja, amenoreja ili rjeđe kao metroragija sa anemijom. Uzrok amenoreji i oligomenoreji je anovulacija i nedovoljno stvaranje progesterona, a moguće da i androgeni mogu uzrokovati navedene simptome jer djeluju anti-estrogeno dovodeći do atrofije endometrija. Metroragija je uzrokovana zbog nerazmjera između estrogena i progesterona tj. smanjeno je stvaranje progesterona zbog anovulacije, a kronična izloženost endometrija samo estrogenima dovodi do njegove hiperplazije zbog stalnog mitogene stimulacije. Rezultat su nepredvidljiva endometrijska krvarenja. Hiperandrogenizam je važna značajka bolesti obilježena hirzutizmom, aknama i alopecijom, dok virilizacija, povećanje mišićne Petere, smanjen razvoj dojki, produbljen glas i klitoromegalija nisu obilježja sindroma policističnih jajnika i trebaju usmjeriti dijagnozu prema drugim bolestima ( npr. tumor koji stvara androgene ). Hirzutizam treba razlikovati od hipertrihoze ( povećan broj lanugo dlačica koje su nježne, blago pigmentirane, neovisne o androgenima i raspodjela nije muškog tipa ) koja može biti uzrokovana malignim bolestima ( paraneoplastični sindrom ) i lijekovima. Hirzutizam se najčešće pojavljuje na mjestima koja su prirodno osjetljiva na djelovanje testosterona i dihidrotestosterona ( DHT ), a to su gornja usnica, brada, prsa i linea alba donjeg dijela abdomena ( escutcheon je pojam koji opisuje muški tip dlakavosti abdomena ). Za procjenu dlakavosti koristi se Ferriman-Gallwey bodovni sustav u kojem se ocjenjuje devet područja tijela s bodovima od 0 do 4, ovisno o stupnju dlakavosti. Gledaju se gore navedena područja zajedno sa leđima ( gornji torakalni dio i lumbalno ), nadlakticom i natkoljenicom ( bedra ). Ako žena ima broj bodova veći od 8 smatra se da ima hirzutizam. Akne ( acne vulgaris ) su česta pojava u adolescenata, ali kasnija pojava akni u žena može sugerirati na PCOS. Androgeni stimuliraju receptore u pilosebacealnu jedinicu ( pilosebaceous unit ) uzrokujući povećano stvaranje sebuma, što će u konačnici dovesti do upale, stvaranje komedona i ožiljkavanja. Prisutna je i hiperkeratoza i proliferacija Propionibacterium acnes. Inzulinska rezistencija i hiperinzulinemija su češće prisutne u pretilih žena s PCOS. Veći je rizik za razvoj dijabetes melitusa tip 2. Prisutna dislipidemija koja se očituje kao povećana razina LDL-a, triglicerida, povećan omjer ukupni kolesterol:HDL i smanjene su razine HDL. Iz navedenog se lako zaključi da žene s PCOS i navedenim obilježjima imaju povećan kardiovaskularni rizik. Žene s PCOS su češće pretile ( veći BMI i veći WHR – waist-hip ratio ) i češće imaju opstruktivnu noćnu apneju ( opstructive sleep apnea ). Također je veća učestalost metaboličkog sindroma, karcinoma endometrija, neplodnosti, spontanih pobačaja i psihijatrijskih bolesti ( anksioznost, depresija ). Moguća je i pojava acanthosis nigricans. To je dermatološka bolest obilježena zadebljanjem kože, sivo-smeđim plakovima u fleksornim regijama kao npr. aksile, stražnji dio vrata, ispod dojki ili ingvinalno. Smatra se da može biti znak hiperinzulinemije jer inzulin stimulira keratinocite i dermalne fibroblaste. Češće se vidi u pretilih žena, a može biti u sklopu paraneoplastičnog sindroma ( adenokarcinom gušterače ili želudca ). Dijagnoza Za dijagnozu sindroma policističnih jajnika potrebo je isključiti sve ostale bolesti. Prvi korak je svakako anamneza i fizikalni pregled pacijentice iz kojeg bi se trebalo dobiti saznanja o početku bolesti ( peripubertalni početak ), poremećajima menstruacijskog ciklusa ( oligomenoreja, amenoreja, metroragija ), hiperandrogenzimu ( akne, hirzutizam, Peterna koža, alopecija ), adipoznost, acanthosis nigricans, porođajna težina, brz prirast tjelesne težine u dojenačkoj dobi, brz rast, prijevremena adrenarha, debljina u djetinjstvu i adolescenciji, neplodnost i spontani pobačaji. Svakako je važna anamneza o komorbiditetima jer niz bolesti može uzrokovati poremećaje menstruacijskog ciklusa. Pozornost treba obratiti i na obiteljsku anamnezu ( dijabetes, subfertilitet, hiperandrogenizam, PCOS u obitelji ). Fizikalni pregled treba obuhvatiti mjerenje BMI, WHR, krvnog tlaka i procjena hiperandrogenizma. Obavezno treba obaviti ginekološki pregled i isključiti virilizaciju koja može biti znak drugih bolesti ( kongenitalna adrenalna hiperplazija, KAH ). Pri tome treba odrediti DHEAS, testosteron i 17-hidroksiprogesteron ( 17-OHP ). Ako nema virilizacije treba odrediti TSH ( eventualno i hormone štitnjače ), prolaktin, 17-OHP i testosteron. Normalni testovi štitnjače i prolaktina isključuju hipotireozu, hipertireozu, i hiperprolaktinemiju kao moguće uzroke poremećaja menstruacijskog ciklusa. 17-OHP manji od 200 ng/dL isključuje postojanje KAH-a, a kod većeg od 200 ng/dL treba provesti daljnje testove za KAH ( npr. ACTH stimulacijski test ). Određivanje testosterona važan je korak u dijagnozi tumora jajnika koji stvara pretjerano androgene hormone, a određivanje DHEAS za adrenalne tumore. Određivanje gonadotropina je važnosti da bi se isključilo prerano zatajivanje funkcije jajnika i hipogonadotropni hipogonadizam. Za samu dijagnozu PCOS razine LH i FSH nisu od iznimne važnosti jer samo 1/3 žena ima razine LH povišene i omjer LH/FSH veći od 2:1. Treba uzeti u obzir da su razine LH pod utjecajem faze menstruacijskog ciklusa, oralnih kontraceptiva i BMI-a. Određivanje kortizola nije indicirano kod svih žena s PCOS, nego samo kod onih s karakterističnim znakovima Cushingovog sindroma ( lice poput mjeseca, tijelo poput bizona, abdominalne ljubičaste strije, proksimalna slabost mišića, modrice itd. ). Može se mjeriti slobodni kortizol u 24 satnom urinu ili deksametazonski test. Dokazivanje inzulinske rezistencije sa hiperinzulinskim euglikemijskim clamp testom i intravenskim testom tolerancije na glukozu je dobar način, ali zahtjevan, vremenski dugotrajan i nije praktična. Najčešće se koristi dvosatni test tolerancije na glukozu, mjerenje inzulina nakon gladovanja, mjerenje omjera glukoza:inzulin i drugi. Biopsija endometrija indicirana je u žena starijih od 35 godina i u onih s jakim krvarenjima. Ultrazvuk jajnika je nezaobilazni korak u dijagnosticiranju PCOS-a. Najbolje je koristiti transvaginalni ultrazvuk, iako se kod adolescenata može koristiti i transabdominalni način. Mora biti prisutno 12 ili više manjih cisti promjera 2 do 9 mm ili volumen jajnika veći od 10 mL ili oboje. Dovoljno je dokazati promjene samo u jednom jajniku. Kriteriji nisu primjenjivi za žena na hormonalnim kontraceptivima. Ostale značajke PCOS su subkortikalno raspoređeni folikuli, debela i ehogena stroma, stroma koja zauzima više od 30% jajnika i tunika deblja za 50%. Ultrazvuk jajnika može biti i uredan , što nazivamo atipični PCOS. U pubertetu i adolescenciji ultrazvučni nalaz nije siguran. Također ultrazvučni nalaz može ukazivati i na druga stanja jajnika ( tumori jajnika ). Dijagnostički kriteriji Prema Rotterdamskim kriterijima iz 2004. godine potrebno je isključiti bilo koju drugu bolest koja može dovesti do hiperandrogenzima i sličnih poremećaja, te pacijentica mora imati dva od slijedeća tri nalaza: Klinički ili biokemijski dokazan hiperandrogenizam, oligo-ovulacija ili amenoreja i policistične jajnike. Prema iz 2006. godine donesenih od strane društva za suvišak androgen ( Androgen Excess Society ) potrebno je također isključiti druge bolesti koje mogu dovesti do hiperandrogenzima i sličnih simptoma, te pacijentica mora imati klinički ili biokemijski dokazan hiperandrogenzima i ovarijsku disfunkciju i/ili policistične jajnike. Liječenje Liječenje ovisi o željama pacijentice i o težini endokrine disfunkcije. Primjerice, žena s anovulacijom koja želi trudnoću će dobiti potpuno različitu terapiju od žena s anovulacijom kojoj više smetaju akne ili hirzutizam. Liječenje oligoovulacije i amenoreje ( kontrola menstruacijskog ciklusa ) Prva linija terapije je davanje kombiniranih oralnih kontraceptiva koji mogu dovesti do uspostavljanja normalnih menstruacijskih ciklusa. Smanjuju stvaranje androgena putem supresije lučenje gonadotropina ( manja stimulacija jajnika na stvaranje androgena ). Estrogenska komponenta povećava razine SHBP, a progestinska komponenta antagonizira proliferacijski učinak estrogena na endometrij. Preporučuje se davanje progestina s manjim androgenim učinkom ( noretindron, norgestimat, drospirenon. Više o hormonskoj kontracepciji Kao inicijalna terapija daje se progesteron radi postizanja krvarenja. Ako je zadnja menstruacija bila prije više od 4 tjedna, potrebno je učiniti test na trudnoću. Najčešće se daje medroksiprogesteron acetat ( Provera, 10 mg/dan kroz 10 dana ), mikronizirani progesteron ( Prometrium, 200 mg/dan kroz 10 dana ). Krvarenje nastupa nakon završene terapija ( 10. dan ). Kod žena koje nisu pogodne za kombiniranje oralne kontraceptive daje se ciklički progesteron svaka 1-3 mjeseca i to 5-10 mg dnevno medroksiprogesterona kroz 12 dana ili mikronizirani progesteron 200 mg navečer kroz 12 dana. Davanje metformina ima dobre učinke na metaboličke i ginekološke poremećaje, a posebno je korisno za žene s inzulinskom tolerancijom i hiperinzulinemijom. Smanjuje razinu androgena i može dovesti do spontane ovulacije. Mogu se koristiti i tiazolidindioni. Liječenje neplodnosti Klomifen je stariji parcijalni agonist estrogenskih receptora sa slabim estrogenim djelovanjem i lijek prvog izbora za indukciju ovulacije. Djeluje i kao kompetitivni inhibitor estrogenskih receptora. U ljudi potiče lučenje gonadotropina inhibicijom estradiolske negativne povratne sprege, što uzrokuje nagli skok gonadotropina. Raste amplituda lučenja FSH i LH, ali ne njihova frekvencija. Stimulira ovulaciju u žena s oligomenorejom ili amenorejom i poremećenom funkcijom jajnika. Obično se jednim terapijskim ciklusom potakne ovulacija i nastavlja se dok ne nastupi trudnoća. Primjenjuje se 100 mg/dan kroz pet dana. Primjenjuje se kao klomifen citrat i to često u kombinaciji sa hCG-om, humanim gonadotropinima, deksametazonom i bromokriptinom. Ako žena nema ovulaciju nakon 6 mjeseci terapija, postaje rezistentna na klomifen. Pretile žene slabije reagiraju na liječenje klomifenom, te je kod njih potrebno primijeniti veću dozu. Dolazi kao tableta od 50 mg klomifen citrata, a maksimalna dnevna doza je 200 do 250 mg. Liječenje se započinje 5. dana menstruacijskog ciklusa ili bilo kojeg dana, ako se radi o amenoreji. Negativni učinci klomifena na oplodnju su mijenjanje cervikalne sluzi koja postaje neprikladna za normalnu oplodnju, mijenjanje trofike endometrija ( veći rizik za spontani pobačaj – 5 do 15% ) i inhibira 3β-hidroksisteroid-dehidrogenazu u granuloza stanicama. Humani gonadotropini se rabe za indukciju ovulacije u žena s PCOS i drugim bolestima koje uzrokuju anovualciju. Zbog visoke cijene i potrebe za strogim praćenjem se ne koriste često i rezervirani su za žene koje ne odgovaraju na druge, manje složene oblike liječenja. Često se primjenjuju zajedno sa analozima GnRH. Zbog opasnosti od razvoja sindroma hiperstimulacije jajnika se na početku primjenjuju vrlo male doze. Cilj takvog liječenja je smanjiti razine LH. Prvi ekstrakt gonadotropina je dobiven iz urina žena u postmenopauzi i nazvan je menotropin. Danas su dostupna tri oblika FSH, a to su urofilotropin, filotropin alfa i filotropin beta. Inhibitori aromataze inhibiraju enzim koji je potreban za pretvorbu androgena u estrogene, a to su anastrozol, letrozol, eksemestan ( ima steroidnu građu i ireverzibilno inhibira aromatazu ) i fadrazol. Inhibiranjem stvaranja estrogena nestaje negativna povratna sprega i potiče se lučenje FSH. Najčešće se koristi letrozol ( femara, avomit, lametta ) u dozi od 2,5 do 7,5 mg dnevno kroz 5 dana. Započinje se petog dana ciklusa. Može se rabiti metformin za indukciju ovulacije. Liječenje hirzutizma Cilj liječenja je smanjiti razine androgena. Treba napomenuti da terapija neće imati velikog utjecaja na već nastale dlake, nego najvećim dijelom sprječava nastanak novih i pogoršanje hirzutizma. Za postizanje učinka potrebno je 6 do 12 mjeseci. Kombinirani oralni kontraceptivi povećavaju razinu SHBG i smanjuju slobodnu frakciju testosterona. Agonsiti GnRH su također opcija jer smanjuju razine gonadotropina i njihov utjecaj na jajnika, ali nikako nisu dugoročno rješenje zbog nuspojava povezanih s gubitkom koštane Petere, visoke cijene i menopauzalnih nuspojava. Antiandrogeni ( spironolakton, ciproteron acetat, flutamid ) su ulinkoviti u liječenju hirzutizma, ali mogu imati brojne nuspojave ( metroragija, rizik za pseuohermafrodizam ). Topikalna primjena antimetabolita Eflornitin hidroklorida dva puta dnevno može biti dobre učinke na smanjenje hirzutizma već nakon 24 sata. Ireverzibilno inhibira ornitin dekarboksilazu. Mogu se koristiti i inhibitori 5α-reduktaze ( finasterid ). Liječenje akni Liječenje akni se u pravilu ne razlikuje od liječenja akni koje se normalno javljaju u adolescenata i drugim bolestima. Koriste se topikalni retinoidi, benzoil peroksid, topikalni ili oralni antibiotici i razni drugi pripravci. Korištenje oralnih kontraceptiva i antiandrogenih lijekova će također povoljno utjecati na smanjenje akni. Kirurško liječenje Koristi se klinasta resekcija jajnika i elektrokauterizacija jajnika ( laparoscopic ovarian drilling, LOD ). Prva metoda se danas rijetko koristi zbog opasnosti od nastanka postoperativnih priraslica. Drugom metodom se elektrokauterizacijom ili laserom postiže fokalno termalno oštećenje u kori i stromi jajnika. Najčešće je potrebno 6 ˝uboda˝ veličine 2-4 mm. Mehanizam djelovanja nije jasan, a moguće da uključuje razaranje stanica koje stvaraju androgene.
 8. Ostaje nam osvrnuti se na način kako organizirati sve ove spomenute podatke i naći jednostavan metodičan pristup koji se može primijeniti na svaki EKG. Bitno je da svakom EKG-u pristupite na uredan način, osobito dok ste još novi u ovome, tako da ništa bitno ne propustite. Kako gledate više i više elektrokardiograma, ono što Vam se u početku činilo usiljeno i mehanički brzo će se isplatiti i činit će Vam se kao da je očitavanje EKG-a urođeno. Dvije napomene: Upoznajte pacijenta. Istina je da se EKG može očitavati jako točno daleko od pacijenta, ali se moć ovog alata iskorištava samo ako je integriran u cjelokupni klinički kontekst. Očitavajte EKG-e. Onda očitavajte još. Očitavajte ih kad god naletite na njih u udžbenicima, radovima, kartonima, možda i na vratima WC-a u NSB-u. I čituckajte i knjige o EKG-u, svaka može ponuditi nešto novo. Za EKG vele da mu ima pristupa koliko i kardiologa. Svatko eventualno nađe metodu koja mu najviše odgovara. Mi ćemo se osvrnuti na metodu u 12 koraka. Redoslijed analize EKG-a Frekvencija Za nepravilni ritam: prebrojati QRS komplekse između 2 znaka (10 sekundi) i pomnožiti ih s 10 Za pravilni ritam: naći R val koji pada što bliže vertikalnoj liniji velikog kvadrata i prebrojati kvadrate do sljedećeg R. ako je razmak 1 kvadrat, frekvencija je 300 ako je razmak 2 kvadrata, frekvencija je 150 ako je razmak 3 kvadrata, frekvencija je 100 ako je razmak 4 kvadrata, frekvencija je 75 ako je razmak 5 kvadrata, frekvencija je 60 Utvrditi pacemaker srca Pregledati P valove, i to tri komponente: njhovu prisutnost, lokaciju (prije ili poslije QRS-a) i morfologiju. SA porijeklo ritma pokazuju pozitivni P valovi na lijevim odvodima: I, II, aVF te V4-V6. Ako je P val negativan na bilo kojem od ovih odvoda, smjer impulsa u atriju nije normalan i porijeklo nije SA čvor, nego nešto drugo. Ako P val nije prije bilo kojeg QRS kompleksa, porijeklo impulsa nije SA nego nešto drugo. Utvrditi pravilnost ritma. Uočiti jesu li RR intervali pravilni, pravilno nepravilni (nepravilni ali ipak postoji uzorak), ili nepravilno nepravilni (nema uzorka). Odrediti električnu os u frontalnoj ravnini normalna, lijeva, desna, srednja? Učiniti to analizom I i aVF Izmjeriti intervale. Izmjeriti PR interval, trajanje QRS kompleksa i QT intervala. PR interval uključuje P val i PR segment i mjeri AV provođenje. Normalno mu je trajanje između 0,14 i 0,20 sekundi. Trajanje QRS kompleksa mjeri se od početka QRS kompleksa do kraja QRS kompleksa (J točka). Normalno trajanje je 0,06 do 0,10 sekundu. QT interval mjeri se od početka QRS kompleksa do kraja T vala i predstavlja repolarizaciju ventrikula. QT interval se mjenja s frekvencijom srca, pa se mora korigirati - QTc. To se čini Bazettovom formulom: QTc = QT ÷ √ RR interval (u sekundama). Normalno je trajanje manje od 0,44 do 0,48 sekundi. Procijeniti progresiju R vala na prekordijalnim odvodima. Na slici je prikazana normalna progresija R vala na prekordijalnim odvodima. Prekordijalni odvodi normalno pokazuju rS kompleks u odvodu V1, s postupnim povećanjem relativne veličine R vala prema lijevim prekordijalnim odvodima i smanjenjem amplitude S vala. Na V3 ili V4 obično R/S omjer postaje veći od 1. Procijeniti amplitudu P vala, trajanje i morfologiju. Normalni P val, pozitivan u odvodima I, II, aVF i V4-V6 normalno traje 0.12 sekundi ili manje amplituda mu je manja od 2,5 mV (2,5 malih kvadrata). Morfologija se odnosi na p pulmonale ili p mitrale. Utvrditi trajanje QRS kompleksa, amplitudu i morfologiju. Normalno trajanje QRS kompleksa je 0,06 do 0,10 s. Ako je trajanje QRS kompleksa duže od 0,12 s s tipičnim uzorkom, misliti na bundle branch block niska amplituda QRS-a je 5 mm ili manje na svakom odvodu s uda i manje od 10 mm na prekordijalnim odvodima (plućne bolesti, debljina, debeli perikard, perikardijalna efuzija, smanjenje mase miokarda) normalni QRS pozitivan je u odvodima I, II, avF i V1-V6, a negativan u aVR septalni Q val normalan je na odvodima I, V5-V6 i V1. Q val je patološki u V1-V3 ili ako traje dulje od 0,04 s i dublji je od 1 mm u odvodima I, II, aVL, aVF ili na dva uzastopna odvoda V4-V6 progresija R vala V1-V6 Hipertrofija (postoji još kriterija osim ovih, to ćemo prikazati kroz primjere): dijagnostički kriteriji za desnu hipertrofiju: amplituda R vala (u mm) u odvodu V1 > 7 mm, R/S omjer u V1 >, R/S omjer u odvodu V6 ili V5 <1 dijagnostički kriteriji za lijevu hipertrofiju: dubina S vala na V2 plus visina R vala na V5 više ili jednako 35 mm) Uočiti prisutnost patoloških Q valova (trajanja dužeg od 0,04 s) Procijeniti ST segment (morfologiju i elevaciju ili depresiju) i promjene J točke Uočiti abnormalnosti T vala T val je obično istog smjera kao i QRS kompleks - ako je QRS kompleks pozitivan, pozitivan je i T val, ako je negativan, negativan je T val. Normalni T val asimetričan je neovisno o amplitudi (sporiji uspon i nego pad). Normalni T val je gladak i na usponu i u padu. Bilo kakve kvrge ili nepravilnosti predstavljaju superimponirani P val. Uočiti prisutnost drugih oblika valova (U valovi, pacemakeri, artefakti)
 9. 1 - Osnove

  EKG vodič ► Uvod ► 1.poglavlje - Osnove ► 2.poglavlje - Hipertrofija i povećanje srca ►3.poglavlje - Aritmije ► 4. poglavlje - Kondukcijski blokovi ► 5. poglavlje - Preekscitacijski sindromi ► 6.poglavlje - Ishemija i infarkt miokarda ► 7. poglavlje - Dodatni poremećaji koje morate znati ► 8. poglavlje - Metoda očitavanja EKG-a u 11 koraka Srce pokreće urođeni, biološki elektricitet. EKG nije ništa više od snimke srčane električne aktivnosti, te kroz promjene normalnih električnih uzoraka možemo dijagnosticirati srčane poremećaje. Stanična elektrofiziologija Srčane stanice, u svom mirom, odmarajućem stanju, su eletrički polarizirane - tj. njihova unutrašnjost je negativno električki nabijena u odnosu na vanjsku stranu. Takvu električnu polarnost održavaju membranske pumpe koje omogućuju takvu distribuciju iona (kalij, natrij, klor i kalcij) nužnu da održavaju unutrašnjost ovih stanica relativno elektronegativnima. Slika 1. Srčana stanica u odmoru održava svoj električni polaritet uz pomoć membranske pumpe. Ova pumpa treba konstantnu opskrbu energijom, a gospoda iznad služe kao vizualna metafora takve pumpe. Srčane stanice mogu izgubiti svoju unutrašnju elektronegativnost u procesu koji se naziva depolarizacija. Depolarizacija je osnovna električna aktivnost srca. Depolarizacija se širi od stanice do stanice, stvarajući val depolarizacije koji se može prenositi kroz cijelo srce. Ovaj val depolarizacije predstavlja tok elektriciteta, električnu struju, koja se može detektirati elektrodama smještenima na površinu tijela. Nakon što je depolarizacija završena, srčane stanice mogu vratiti svoj normalni polaritet procesom koji se naziva repolarizacija. To također mogu detektirati elektrode za snimanje. Svi različiti valovi koje vidimo na EKG-u su manifestacije ovih dvaju procesa: depolarizacije i repolarizacije. Slika 2. Na slici A, depolarizirala se jedna stanica. Val depolarizacije se zatim širi sa stanice na stanicu (B) dok se sve ne depolarizicaju (C). Repolarizacija (D) zatim vraća odmarajući potencijal svake stanice. Stanice srca Sa stajališta nekoga tko očitava EKG, srce se sastoji od triju tipova stanica: pacemakerske stanice - normalni izvor elektriciteta u srcu (zamislite ih kao iskru ili bateriju) provodne stanice - “žice” srca stanice miokarda - radne stanice koje uzrokuju kontrakciju. Pacemakerske stanice su male stanice, veličine 5 do 10 mikrometara, koje se mogu spontano depolarizirati opet i opet, određenom brzinom. Brzina depolarizacije je određena urođenim električnim karakteristikama stanice i vanjskim neurohormonskim utjecajima. Svaka spontana depolarizacija služi kao izvor vala depolarizacije koji započinje jedan kompletan ciklus srčane kontrakcije i relaksacije. Slika 4. Spontano depolarizirajuća pacemakerska stanica. Ako snimimo jedan električni ciklus depolarizacije i repolarizacije jedne jedine stanice, dobijemo električni zapis koji se zove akcijski potencijal. Sa svakom spontanom depolarizacijom stvara se novi akcijski potencijal, koji zatim stimulira susjedne stanice da se depolariziraju i stvore svoj vlastiti akcijski potencijal, te tako dalje i dalje, dok se cijelo srce ne depolarizira. Slika 5. Tipični akcijski potencijal. Akcijski potencijal srčanih pacemakerskih stanica izgleda malo drukčije nego generički akcijski potencijal prethodno prikazan. Pacemakerska stanica nema stvari potencijal odmaranja. Njen električni naboj padne na minimalni negativni potencijal koji održava samo na trenutak (ne odmara se), i polako raste dok ne dosegne prag za naglu depolarizaciju. Slika 6. Električni depolarizacijsko-repolarizacijski ciklus srčane pacemakerske stanice. Točka A je minimalni negativni potencijal. Blagi uzlazni nagib između točaka A i B predstavlja sporu, postupnu depolarizaciju. U točki B, prag je preskočen i stanica se brzo depolarizira, tj. stvara se akcijski potencijal. Silazni nagib između točaka C i D predstavlja repolarizaciju. Ovaj ciklus će se ponavljati opet i opet, nadamo se, mnogo godina. Dominantne pacemakerske stanice srca smještene su visoko u desnom atriju. Ova skupina stanica naziva se sinoatrijski (SA) čvor, ili kratko - sinusni čvor. Ove stanice tipično “ispaljuju” brzinom 60 do 100 puta u minuti, no ritam može jako varirati ovisno o aktivnosti autonomnog živčanog sustava (npr. simpatička stimulacija adrenalinom ubrzava sinusni čvor, dok ga vagalna stimulacija usporava) te potrebama tijela za povećanim minutnim volumenom srca (vježbanje ubrzava frekvenciju srca, dok ga poslijepodnevno spavanje usporava). Slika 7. Sinusni čvor “okida” 60 do 100 puta u minuti, stvarajući pravilnu seriju akcijskih potencijala, gdje svaki započinje val depolarizacije koji će se širiti kroz srce. Svaka stanica srca zapravo ima sposobnost ponašati se kao pacemakerska stanica. Ta tzv. automatska sposobnost je normalno suprimirana osim ako dominantne stanice sinusnog čvora zakažu ili ako nešto u vanjskom ili unutarnjem okruženju (simpatikus, bolest srca, itd.) stimulira njeno automatsko ponašanje. Ovo će biti bitno kada budemo govorili o “ektopičnom ritmu” kasnije. Provodne stanice srca su dugačke, tanke stanice. Kao žice elektroničkog kruga, ove stanice brzo i učinkovito prenose struju u udaljene regije srca. Električne provodne stanice ventrikula ujedinjuju se i stvaraju zamjetne električne puteve. Provodni putevi atrija su anatomski varijabilniji; među ovim vlaknima ističu se ona na vrhu intraatrijskog septuma u regiji koja se zove Bauchmanov snop, a koji omogućava brzu aktivaciju lijevog atrija s desne strane. Slika 8. “Žice” srca (provodni sustav). Stanice miokarda čine daleko najveći dio srčanog tkiva. Odgovorne su za teški rad srca koje se stalno kontrahira i relaksira, tako dostavljajući krv ostatku tijela. Stanice miokarda sadrže mnoštvo kontraktilnih proteina koji se nazivaju aktin i miozin. Kada val depolarizacije dosegne stanicu miokarda, u njoj se otpušta kalcij, uzrokujući kontrakciju stanice. Ovaj proces, u kojoj kalcij igra ključnu posredničku ulogu, naziva se ekscitacijsko-kontrakcijska sprega (eng. coupling). Slika 9. Depolarizacija uzrokuje otpuštanje kalcija u stanicama miokarda. Ovaj utok kalcija dopušta da aktin i miozin, kontraktilni proteini, međusobno interagiraju, uzrokujući kontrakciju stanice. (A) Stanica miokarda u odmoru. (B) Depolarizirana, kontrahirana stanica miokarda. Stanice miokarda mogu prenositi električnu struju kao bilo koja stanica provodnog sustava, no čine to s mnogo manje učinkovitosti. Stoga, val depolarizacije, kada dosegne stanicu miokarda, širi se polako preko cijelog miokarda. Vrijeme i napon Valovi koji se pojavljuju na EKG-u primarno su odraz električne aktivnosti stanica miokarda, koje, kako je spomenuto, čine većinu volumena srca. Pacemakerska aktivnost i prijenos provodnim sustavom uglavnom se ne vide na EKG-u - ovi događaji jednostavno ne stvaraju dovoljno visok napon kako bi ih snimile elektrode na površini srca. EKG papir Valovi koje proizvodi depolarizacija i repolarizacija miokarda snimaju se na EKG papiru i, kao bilo koji drugi valni zapis, ima tri glavne karakteristike: trajanje, mjereno u djelićima sekunde amplitudu, mjerenu u milivoltima (mV) konfiguraciju, subjektivniji kriterij koji se odnosi na oblik i izgled vala. Slika 10. Tipični val koji bi se mogao vidjeti na bilo kojem EKG-u. Amplituda mu je dva velika kvadrata (ili 10 malih), trajanje tri velika kvadrata (ili 15 malih), te je malo asimetričan konfiguracijom. EKG papir je dugačka, kontinuirana rola papira, obično crvenkasta, s tamnim i svijetlim linijama koje teku vertikalno i horizontalno. Svjetlije linije okružuju male kvadrate veličine 1x1 mm, a tamnije linije ograničavaju velike kvadrate 5x5 mm. Horizontalna os mjeri vrijeme. Udaljenost od jednog malog kvadrata predstavlja 0.04 s. Udaljenost preko jednog velikog kvadrata je pet puta veća, odnosno predstavlja 0.2 sekunde. Vertikalna os mjeri napon. Udaljenost duž jednog malog kvadrata predstavlja 0.1 mV, a jedan veliki kvadrat 0.5 mV. Ove brojke morate zapamtiti, pa učinite to sad. Slika 11. Oba vala traju 1 veliki kvadrat (0.2 sekunde), no drugi val ima dvostruko veći napon nego prvi (1 mV u odnosu na 0.5 mV). Ravni segment koji povezuje dva vala traje pet velikih kvadrata (5x0.2 sekunde je 1 sekunda). P valovi, QRS kompleksi, T valovi i neke ravne linije Idemo slijediti jedan ciklus srčane kontrakcije (sistole) i relaksacije (dijastole), s naglaskom na električnu aktivnost koja proizvodi osnovne valove i linije standardnog EKG-a. Depolarizacija atrija Sinusni čvor okida spontano (događaj koji se ne vidi na EKG-u), i val depolarizacije se počinje širiti prema vani u atrijski miokard (zamislite ga kao kamenčić koji pada u mirnu vodu). Depolarizacija stanica miokarda atrija rezultira kontrakcijom atrija. Slika 12. Svaki ciklus normalne srčane kontrakcije i relaksacije započnje kada se sinusni čvor spontano depolarizira. Val depolarizacije se zatim širi kroz oba atrija, što uzrokuje njihovu kontrakciju. Tijekom depolarizacije i kontrakcije atrija, elektrode smještene na površinu tijela snimaju mali izboj električne aktivnosti koji traje djelić sekunde. To je P val. Snimka je to širenja depolarizacije kroz miokard atrija, od početka do kraja. Slika 13. EKG snima malu deflekciju, P val. S obzirom na to da je sinusni čvor lociran u desnom atriju, desni atrij se počinje depolarizirati prije lijevog atrija i također ranije završava. Stoga, prvi dio P vala uglavnom predstavlja depolarizaciju desnog atrija, a drugi dio depolarizaciju lijevog atrija. Slika 14. Komponente P vala. Kada je depolarizacija atrija završena, EKG opet postane električni tih. Pauza razdvaja provođenje iz atrija u ventrikule U zdravim srcima postoje “električna vrata” na spoju atrija i ventrikula. Val depolarizacije, nakon što je završio svoje putovanje kroz atrij, spriječen je u komunikaciji s ventrikulom zalistcima koji razdvajaju atrije i ventrikule. Električno provođenje stoga se mora usmjeriti kroz intraventrikularni septum, zid koji razdvaja desni i lijevi ventrikul. Ovdje struktura koja se naziva atrioventrikularni (AV) čvor usporava provođenje impulsa na minimum. Ova pauza traje samo djelić sekunde. Fiziološka odgoda provođenja esencijalna je i dopušta atrijima da se kontrahiraju prije nego se ventrikuli počnu kontrahirati. To je pametan način da se dopusti da atriji isprazne svoj volumen krvi u potpunosti u ventrikule prije nego se ventrikuli kontrahiraju. Poput sinusnog čvora, AV čvor je također pod utjecajem autonomnog živčanog sustava. Vagalna stimulacija još usporava struju, dok je simpatička aktivnost ubrzava. Slika 15. Val depolarizacije se kratko zadržava u AV čvoru. (B) Tijekom ove pauze, EKG je tih - nema električne aktivnosti koja bi se mogla detektirati. Depolarizacija ventrikula Nakon otprilke desetinke sekunde, depolarizacijski val bježi iz AV čvora i brzo se širi niz ventrikule duž specijaliziranih provodnih stanica. Ventrikularni provodni sustav ima složenu anatomiju, no esencijalno se sastoji od triju dijelova: Hisov snop Provodni ogranci terminalna Purkinjeova vlakna. Hisov snop izvire iz AV čvora i gotovo odmah se dijeli u desni i lijevi glavni ogranak. Desni provodni ogranak nosi struju niz desnu stranu interventrikularnog septuma skroz do vrha desnog ventrikula. Lijevi provodni ogranak je malo kompliciraniji. Dijeli se u tri veća snopa: septalni snop, koji depolarizira interventrikularni septum (mišićni zid koji razdvaja desni i lijevi ventrikul) u smjeru lijevo prema desno anteriorni snop, koji teče anteriornom površinom lijevog ventrikula posteriorni snop, koji ide posteriornom površinom lijevog ventrikula. Desni glavni provodni snop i lijevi glavni provodni snop i njegovi snopići završavaju bezbrojnim Purkinjeovim vlaknima. Ova završna vlakna dostavljaju struju u miokard ventrikula. Slika 17. Ventrikularni provodni sustav, detaljno prikazan. Ispod Hisovog snopa provodni se sustav dijeli na desni i lijevi ogranak. Desni ogranak ostaje kakav jest, dok se lijevi dijeli u tri odvojena snopa. Depolarizacija ventrikularnog miokarda, i time ventrikularna kontrakcija, obilježena je novim otklonom na EKG-u koji se zove QRS kompleks. Amplituda QRS kompleksa je puno veća nego ona atrijskog P vala pošto ventrikuli imaju puno veću mišićnu masu nego atriji. QRS kompleks je također mnogo kompliciraniji i više varira oblikom, što odražava veću kompleksnost puta depolarizacije ventrikula. Slika 18. (A) Ventrikularna depolarizacija stvara (B) kompleksni val na EKG-u koji se zove QRS kompleks. Dijelovi QRS kompleksa QRS kompleks sastoji se od nekoliko različitih valova, a svaki ima ime. S obzirom na to da precizna konfiguracija QRS kompleksa može tako puno varirati, standardni format imenovanja svake komponente je napušten. Možda će se sada činiti nebitno, ali ima smisla. Prvi otklon je prema dolje i naziva se Q val prvi otklon prema gore nazova se R val ako postoji drugi otklon prema gore, naziva se R’ (R-prim) prvi otklon prema dolje nakon otklona prema gore naziva se S val. Stoga, prvi val kompleksa je R val, a sljedeći otklon prema dolje naziva se S val, ne Q val. Otklon prema dolje može se nazivati Q val samo ako je prvi val kompleksa. Bilo koji drugi otklon prema dolje naziva se S val. Ako se cijela konfiguracija sastoji samo od otklona prema dolje, val se naziva QS val. Na slici ispod prikazane su neke najčećše QRS konfiguracije. Najraniji dio QRS kompleksa predstavlja depolarizaciju interventrikularnog septuma septalnim ogrankom lijeve provodne grane. Desni i lijevi ventrikuli se zatim depolariziraju otprilike istovremeno, no većina onoga što vidimo na EKG-u predstavlja aktivaciju lijevog ventrikula zato što je mišićna masa lijevog ventrikula oko tri puta veća nego ona desnog ventrikula. Slika 20. Početni dio QRS kompleksa predstavlja depolarizaciju septuma. Ponekad, depolarizacija septuma može izgledati kao mali, diskretni, negativni pomak - Q val. Repolarizacija Nakon što se stanice miokarda depolariziraju, prolaze kroz kratki refrakterni period tijekom kojega su otporne na daljnju stimulaciju. Zatim se repolariziraju, tj. vraćaju elektronegativnost svojih unutrašnjosti da se opet mogu stimulirati. Kao što postoji val depolarizacije, tako postoji val repolarizacije. I to se može vidjeti na EKG-u. Ventrikularna repolarizacija upisuje treći val na EKG-u, T val. Valja spomenuti da postoji i val atrijske repolarizacije, no vremenski se podudara s ventrikularnom depolarizacijom i stoga je skriven puno istaknutnijim QRS kompleksom. Slika 21. (A) Ventrikularna repolarizacija stvara (B) T val na EKG-u. Imenovanje ravnih linija Različite ravne linije povezu različite valove i također imaju imena. Stoga, govorimo o PR intervalu, ST segmentu, QT intervalu itd. Kako se segment razlikuje od intervala? Segment je ravna linija koja povezuje dva vala, dok interval uključuje bar jedan val plus vezanu ravnu liniju. PR interval uključuje P val i ravnu liniju koja ga povezuje s QRS kompleksom. Stoga mjeri vrijeme od početka depolarizacije atrija do početka depolarizacije ventrikula. PR segment je ravna linija koja teče od kraja P vala do početka QRS kompleksa. Stoga mjeri vrijeme od kraja depolarizacije atrija do početka depolarizacije ventrikula. ST segment je ravna linija koja povezije kraj QRS kompleksa s početkom T vala. Mjeri vrijeme od kraja depolarizacije ventrikula do početka repolarizacije ventrikula. QT interval uključuje QRS kompleks, ST segment i T val. Stoga mjeri vrijeme od početka depolarizacije ventrikula do kraja repolarizacije ventrikula. Termin QRS interval upotrebljava se za opis trajanja QRS kompleksa samog, bez segmenata povezanih s njim. Očito, mjeri trajanje depolarizacije ventrikula. Sažetak Svaki ciklus srčane kontrakcije i relaksacije započinje se spontanom depolarizacijom sinusnog čvora. Ovaj događaj se ne vidi na EKG-u. P val snima atrijsku depolarizaciju i kontrakciju. Prvi dio P vala odraz je aktivnost desnog atrija, a drugi dio aktivnosti lijevog atrija. Postoji kratka pauza kada električna struja dosegne AV čvor, a EKG je tada tih. Val depolarizacije zatim se širi duž ventrikularnog provodnog sustava (Hisov snop, provodni ogranci i Purkinjeova vlakna) i u ventrikularni miokard. Prvi dio ventrikula koji se depolarizira je interventrikularni septum. Depolarizacija ventrikula stvara QRS kompleks. T val snima repolarizaciju ventrikula. Repolarizacija atrija se ne vidi. Različiti segmenti i intervali opisuju vrijeme između ovih događaja: PR interval mjeri vrijeme od početka depolarizacije atrija do početka depolarizacije ventrikula PR segment mjeri vrijeme od kraja depolarizacije atrija do početka depolarizacije ventrikula. ST segment snima vrijeme od kraja ventrikularne depolarizacije do početka ventrikularne repolarizacije. QT interval mjeri vrijeme od početka ventrikularne depolarizacije do kraja ventrikularne repolarizacije. QRS interval mjeri vrijeme ventrikularne depolarizacije. Stvaranje valova Elektrode se mogu smjestiti bilo gdje na površini tijela kako bi se snimila električna aktivnost srca. Ako ovo napraviomo, brzo otkrivamo da valovi koje snima pozitivna elektroda na lijevoj ruci izgledaju drukčije od onih koje snima pozitivna elektroda na desnoj ruci (ili desnoj nozi, lijevoj nozi, itd.). Lako je uočiti zašto se to događa. Val depolarizacije koji se kreće prema pozitivnoj elektrodi uzrokuje pozitivni otklon na EKG-u. Val depolarizacije koji se odmiče od pozitivne elektrode uzrokuje negativni otklon. Pogledajte sliku ispod. Val depolarizacije kreće se s lijeva na desno, prema elektrodi. EKG snima pozitivni otklon. Sada pogledajte sljedeću sliku. Val depolarizacije kreće se s desna na lijevo - elektroda je smještena tako da se val depolarizacije odmiče od nje. EKG stoga snima negativni otklon. Što će EKG snimiti ako je pozitivna elektroda smještena u sredini stanice? Na početku, kako joj se val depolarizacije približava, snimit će pozitivni otklon. Onda, u točnom trenutku kada val dosegne elektrodu, pozitivni i negativni naboji su izjednačeni i praktički se poništavaju. EKG val se vraća na osnovnu liniju. Kako se val depolarizacije odmiče, piše se negativni otklon. EKG se napokon vrati na osnovnu liniju kada je cijeli miišić depolariziran. Na kraju, izgled depolarizirajućeg vala koji se pomiče okomito na pozitivnu elektrodu je bifazičan. Kako bi izgledao zapis ako se elektroda stavi iznad pacemakerskih stanica? Zapis bi pokazivao negativnu deflekciju, pošto se sva struja odmiče od mjesta na kojem se snima. Učinci repolarizacije na EKG su slični onima depolarizacije, osim što su naboji obrnuti. Val repolarizacije koji se pomiče prema pozitivnoj elektrodi piše negativni otklon na EKG-u. Val repolarizacije koji se miče od pozitivne elektrode stvara pozitivan otklon na EKG-u. Okomiti val stvara bifazični val, no ovaj put je negativna deflekcija bifazičnog vala prije pozitivnog otklona. Možemo lako primijeniti ove koncepte na cijelo srce. Elektrode smještene na površini tijela snimit će depolarizacijske i repolarizacijske valove kako se oni kreću kroz srce. Ako val depolarizacije prolazi kroz srce prema površinskoj elektrodi, ta elektroda će snimiti pozitivni otklon (elektroda A). Ako se val depolarizacije kreće od elektrode, elektroda će snimiti negativni otklon (elektroda B). Ako se val depolarizacije širi okomito na elektrodu, elektroda će snimiti bifazični val (elektroda C). Učinci repolarizacije su točno suprotni onima depolarizacije, kako je i logično očekivati. 12 pogleda na srce Da je srce jednostavno kao jedna stanica miokarda, nekoliko elektroda dalo bi nam sve informacije potrebne da opišemo njegovu električnu aktivnost. Ipak, kako smo već vidjeli, srce nije tako jednostavno. Srce je trodimenzionalni organ i njegovu električku aktivnost također treba razumjeti u tri dimenzije. Nekoliko elektroda nisu adekvatne za to, a to su prepoznali i izvorni izumitelji elektrokardiograma prije više od stoljeća kada su dizajnirali prve elektrode na udovima. Danas, standardni se EKG sastoji od 12 odvoda, gdje je svaki odvod određen svojim smještajem i orjentacijom na tijelu. Svaki odvod gleda srce iz jedinstvenoga kuta, pojačavajući osjetljivost na određenu regiju srca pod cijenu manje osjetljivosti na druge regije srca. Što je više pogleda na srce, više se informacija dobiva. Kako biste očitavali EKG i dobili što je više moguće informacija, morate razumjeti sustav s 12 odvoda. Kako bi se pripremio pacijent za 12-odvodni EKG, dvije elektrode se smještaju na ruke i dije na noge. One daju osnovu za šest odvoda s udova, perifernih odvoda. Šest elektroda se također smješta na prsa i čine šest prekordijalnih odvoda. Točnost snimke ovisit će donekle o preciznom smještaju elektroda. Stoga je pridržavanje standardnog pozicioniranja vrlo važno kako bi se mogli usporedit EKG-ovi snimani u različito vrijeme. Šest perifernih odvoda Odvodi s udova vide srce u vertikalnoj ravnini koju nazivamo frontalna ravnina. Frontalna ravnina može se zamisliti kao ogrmoni krug stavljen na tijelo pacijenta. Taj se krug zatim obilježava stupnjevima. Odvodi s udova vide električne sile (valove depolarizacije i repolarizacije) kako se kreću gore i dolje ili lijevo i desno ovim krugom. Kako bi se stvorilo šest odvoda u frontalnoj ravnini, svaka elektroda se varijabilno označava kao pozitivna ili negativna (to čini automatski elektronički krug u EKG uređaju). Svaki odvod ima svoj specifični pogled na srce, odnosno kut orijentacije. Kut svakog odvoda može se odrediti crtanjem linije od negativne elektrode u pozitivnu elektrodu. Rezultantni kut se onda izražava u stupnjevima prema krugu frontalne ravine.
 10. 0 - Uvod

  EKG vodič ► Uvod ► 1.poglavlje - Osnove ► 2.poglavlje - Hipertrofija i povećanje srca ►3.poglavlje - Aritmije ► 4. poglavlje - Kondukcijski blokovi ► 5. poglavlje - Preekscitacijski sindromi ► 6.poglavlje - Ishemija i infarkt miokarda ► 7. poglavlje - Dodatni poremećaji koje morate znati ► 8. poglavlje - Metoda očitavanja EKG-a u 11 koraka Iznad je slika normalnog elektrokardiograma, skraćeno EKG. U trenutku kada završite s ovim priručnikom, a neće Vam oduzeti puno vremena, moć ćete na prvi pogled prepoznati normalni EKG. Možda još važnije od toga - naučit ćete uočiti gotovo sve česte abnormalnosti koje se mogu pojaviti na EKG - u i bit ćete jako dobri u tome! Neki ljudi su usporedili učenje očitavanja EKG - a s učenjem čitanja glazbe. U oba slučaja student se suočava s potpuno novim notacijskim sustavom, koji nije ukorijenjen u konvencionalnom jeziku, punim nepoznatih oblika i simbola. Zaista, usporedba ne postoji. Jednostavni lab - dab zvuk srca ne može ni ''prismrditi'' suptilnoj kompleksnosti Beethovenovih kompozicija za gudačke kvartete, tonalitetima i ritmovima „Posvećenja proljeća" Stravinskog ili progresima akorda Led Zeppelina. Razlog je jednostavan: u srcu se ne događa toliko stvari. EKG je alat nevjerojatne kliničke važnosti. Zadivljujuć zbog lakoće kojom se može svladati kao i zbog neobično velikog broja situacija u kojima može pružiti korisne ili čak esencijalne informacije. Jednim pogledom na EKG može se dijagnosticirati razvijajući infarkt miokarda, identificirati potencijalno za život opasnu aritmiju, istaknuti kronične učinke hipertenzije ili akutne učinke masivne plućne embolije ili jednostavno dati mjeru sigurnosti nekome tko želi početi program tjelovježbe. Sjetite se kako je EKG samo alat i kao bilo koji drugi alat, sposoban je onoliko koliko je sposoban onaj koji ga koristi. Stavite klin u moje ruke, ali nije vjerojatna izrada Michelangelovog Davida. Devet poglavlja u ovom priručniku povest će vas na elektrificirajuće putovanje od ignorancije do kompetentnosti. Impresionirat ćete prijatelje (i što je još važnije, sebe ). Plan putovanja izgleda ovako: Poglavlje 1: Naučit ćete o električnim događajima koji stvaraju različite valove na EKG - u, a naoružani ovim znanjem, moć ćete prepoznati i razumjeti normalni EKG s 12 odvoda. 2. poglavlje: Vidjet ćete kako jednostavne i predvidljive promjene u određenim valovima omogućuju dijagnozu povećanja i hipertrofije atrija i ventrikula. Poglavlje 3: Upoznat ćete najčešće poremećaje srčanog ritma te naučiti zašto su neki opasni po život, dok su drugi samo iritantni. Poglavlje 4: Naučit ćete identificirati prekide normalnih puteva provođenja impulsa kroz srce te upoznati pacemakere. Poglavlje 5: Kao dodatak poglavlju 4, naučit ćete što se dogodi kada električni impuls preskače normalne kanale provođenja i stiže brže na svoju destinaciju. Poglavlje 6: Naučit ćete dijagnosticirati ishemijsku srčanu bolest: infarkt miokarda i anginu. Poglavlje 7: Vidjet ćete kako rani ne - srčani fenomeni mogu promijeniti EKG. Poglavlje 8: Posložit ćete svoje novostečeno znanje u jednostavnu metodu s 11 koraka za očitavanje EKG - a. Poglavlje 9: Nekoliko natuknica iz prakse koje će Vam pomoći testirati vlastito znanje i uživati u nevjerojatnom osobnom intelektualnom rastu. Cijeli proces je prilično direktan i nesofisticiran i ne bi Vam uopće trebao djelovati zastrašujuće. Nije potrebno puno razmišljanja i kreativne logike. Ovo nije vrijeme za duboko razmišljanje.
 11. Evo možda nekome bude korisno. Farmakoterapijski pristup ventrikulskim aritmijama.ppt 5.rar
 12. Lericheov sindrom

  Lericheov sindrom je trijas odsutnosti femoralnog pulsa, impotencije i klaudikacija u muškaraca uzrokovan aortoilijačnom okluzivnom bolesti, obično trombozom abdominalne aorte iznad njene bifurkacije.  Aortoilijačna okluzivna bolest prvi je put opisana 1814. godine, a imenovana je po Reneu Lericheu, francuskom kirurgu koji je prvi put uspješno operirao ovo stanje. Tradicionalno kirurško liječenje za ovo stanje su aortoilijačna endarterektomija i aortobifemoralni bajpas. Izvori: Lee W-J, Cheng Y-Z, Lin H-J. Leriche syndrome. International Journal of Emergency Medicine. 2008;1(3):223. doi:10.1007/s12245-008-0039-x.
 13. Reumatoidni artritis

  Reumatoidni artritis (ICD-10: M05-M06) je kronična, sustavna autoimunosna bolest karakterizirana prvenstveno kroničnim simetričnim poliartritisom. Iako ima izrazito varijabilan tijek, najčešće su simetrično upaljeni periferni zglobovi (zapešće, metakarpofalangealni zglobovi) što vodi do progresivnog uništavanja zglobnih struktura, obično praćeno sustavnim simptomima. Oboljeli od ove bolesti imaju veći kardiovaskularni rizik i povećani mortalitet tj. skraćenu očekivanu životnu dob. U najteže oboljelih životni vijek je skraćen za 8-15 godina. Oko 40% oboljelih nakon 3 godine postanu trajni invalidi, a u blažem obliku bolesti nakon 20 godina. Bilježi se brzi pad funkcije zahvaćenih dijelova tijela u prvoj godini nakon nastupa bolesti, te je upravo prva godina važan prognostički pokazatelj za daljnji tijek bolesti. Reumatoidni artritis zahvaća 0.5-1.0% populacije. žene oboljevaju 2-3 puta češće nego muškarci. Početak bolesti može biti u bilo kojoj dobi, no najčešće vrijeme početka bolesti je između 30 i 50 godina. Točan uzrok bolesti nije poznat, vjerojatno je multifaktorna. Poznato je da su žene prije menopauze zahvaćene tri puta češće nego muškarci, a nakon menopauze je učestalost početka bolesti slična među spolovima. Bolest ima veću incidenciju u obitelji, odnosno među rođacima u prvom koljenu i s visokom pojavnosti u monozigotnih blizanaca (do 15%) i dizigotnih blizanaca (3.5%). Povremeno u obiteljima zahvaća nekoliko generacija. Prepostavlja se da genetički faktori pridonose do 60% u podložnosti bolesti. Postoji jaka asocijacija između podložnosti reumatoidnom artritisu i HLA-DR4 haplotipu koji se javlja u 50-70% pacijenata i korelira s lošijom prognozom. Kronična upala zglobne ovojnice uzrokovana je aktivacijom T limfocita CD4+ tipa. Genetički i okolišni čimbeniciZa razvoj bolesti su potrebni okolišni faktori ili neki pokretač (˝trigger˝) u genetički predisponiranih osoba. Pokazalo se da zaštitno djeluje uzimanje oralnih kontraceptiva. Učestalost je povraćena u subfertilnom i pospartalnom razdoblju. Infekcije (EBV, CMV, parvovirus i bakterije poput Proteus mirabilis i mycoplasma) preko HSP (heat shock protein) sudjeluju u nastanku reumatoidnog faktora. Od ostalih čimbenika izrazitu važnost ima pušenje, a nešto manju razne dijete, klimatski i geografski utjecaj. Pušenje se također povezuje i sa slabijom učinkovitošću u liječenje s DMARD i biološkom terapijom. U sklopu infekcije kao moguće pokretače bolesti treba spomenuti brojne komorbiditete koji se povezuju s nastankom reumatoidnog artritisa, a to su peridontalna bolest, koja predstavlja kroničnu infekciju koja započinje kao gingivits i napreduje do periodontitisa i destrukcije kosti, urinarna infekcija uzrokovana Proteusom, gastrointestinalne infekcije uzrokovane salmonelom, šigelom, campylobacterom, yersinijom i klamidijom trahomatis. Polimorfizam HLA gena igra važnu ulogu u nastanku bolesti, te većina ljudi ima HLA-DR4, HLA-DR1 i HLA-DW15. U većini etničkih grupa je prisutan DR4, dok je npr. DRW važniji u Japanaca. Postoji i značajan polimorfizan za druge gene: PADI4 – peptidylarginin deiminaza tip, prisutan u koštanoj srži i perifernim leukocitimaPTPN22 - Protein tyrosine phosphatase, nonreceptor type 22, kodira unutarstaničnu tirozin kinazu koja je snažni inhibitor aktivacije T-limfocita.STAT4 - Signal transducer and activator of transcription 4, transkripcijski faktor koji interferira sa aktivacijom putem citokina IL-12, IL-23 i IL-27.CTLA4 - Cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 4, iz porodice membranskih imunoglobulina koji inhibira aktivaciju T-limfocita.TRAF1 - TNF receptor associated factor 1, igra važnu ulogu u apoptozi, proliferaciji i diferencijaciji upalnih stanica.Polimorfizam za TNF-α PatofiziologijaNastup bolesti je karakteriziran infiltracijom sinovijalne membrane limfocitima, plazma stanicama, dendritičkim stanicama i makrofagima. CD4 limfociti, uključujući TH1 stanice, koje izlučuju IFN-ϒ, i Th17 stanice, koje izlučuju IL-17A, IL-17F i IL-22, igraju središnju ulogu u patogenezi jer ulaze u interakciju s drugim stanicama. Dolazi do razvoja limfoidnih folikula unutar sinovijalne membrane u kojima nastaju interakcije između T i B limfocita, što dovodi do produkcije citokina i autoantitijela u limfocitima B (uključujući reumatodini faktor iACPA – anti-citrullinated peptide antibodies). Aktiviraju se sinovijalni makrofagi putem imunokompleksa i zbog lokalnog oštećenja, te oni započinju s produkcijom upalnih citokina (TNF, IL-1, IL-6, IL-15). Ti izlučeni upalni citokini djeluju na sinovijalne fibroblaste, što dovodi do edema sinovijelne membrane i oštećenja mekih tkiva i hrskavice. Aktivirani fibroblasti bogat su izvor citokina, kemokina, leukotrina i matriks-metaloproteinaza koje pogoršavaju lokalno tkivno oštećenja, ali također uzrokuju i remodeliranje. Sinovijalna membrana postaje hiperplastična. Važan događaj je i aktivacija osteoklasta putem RANKL (izlučen iz T-limfocita i makrofaga) i aktivacija hondrocita putem IL-1 i TNF, što dodatno pogoršava destrukciju kosti i hrskavice. Zglobne strukture u reumatoidnom artritisu postaju hipoksične i dolazi do stvaranja novih krvnih žila (neoangiogeneza). Upalno promijenjena sinovijalna membrana postaje vaskularizirana sa aktiviranim endotelnim stanicama koje potiču daljnju kemotaksiju leukocita, te održavaju i pojačavaju upalnu reakciju u zglobovima. Od svih citokina najvažniju ulogu imaju TNF i IL-6. Interleukin–6 ima ulogu u regulaciji sistemnih učinaka u reumatoidnom artritisu putem indukcije akutne faze upale, anemije kronične bolesti, dislipidemije, umora i redukcijom kognitivnih funkcija. TNF ima najvažniju ulogu u aktivaciji endotelnih stanica, protekciji fibroblasta i neoangiogenezi. Posljedice gore navedenih procesa je stvaranje granulacijskog tkiva, reumatoidnih nodula i hiperplastičnih limfnih čvorova i koštane srži: Upalno granulacijsko tkivo (pannus) se širi iznad i ispod zglobne hrskavice koja se progresivno oštećuje. Kasnije se razvija fibrozna ili koštana ankiloza zgloba. Mišići koji priliježu uz upalno promijenjeni zglob mogu biti također zahvaćeni i infiltrirani limfocitima.Reumatoidni noduli sastoje se od središnjeg područja fibrinoidnog materijala koje je okruženo palisadom proliferirajućih mononuklearnih stanica. Osim u zglobovima takvi noduli mogu biti prisutni i u pleuri, plućima, perikardu i skleri.Limfni čvorovi u reumatodinom artritisu su često hiperplstični s brojnim limfoidnim folikulima sa velikim germinativnim centrima i s brojnim plazma stanicama u sinusu i meduli limfnog čvora.Koštana srž je također hiperplastična.PatologijaReumatoidni artritis karakterizira rašireni dugotrajni sinovitis (upala zglobne ovojnice). Kako je spomenuto, uzrok nije poznat, ali sigurno je da ulogu igra reumatoidni faktor kojeg proizvode plazma stanice te lokalna upala s nastankom imunosnih kompleksa. Normalna zglobna ovojnica je tanka i čini je nekoliko slojeva stanica. Te stanice su sinoviociti slični fibroblastima te makrofazi koji svi skupa prekrivaju rahlo vezivno tkivo. Sinoviociti iglaju centralnu ulogu u upali zglobne ovojnice. U reumatoidnom artritisu zglobna ovojnica se jako zadebljava, toliko da se može palpirati kao oteklina oko zlobova i tetiva. Postoji proliferacija zglobne ovojnice u nabore, a tkivo je infiltirano mnogim različitim upalnim stanicma, uključujući polimorfonukleare, limfocite i plazma stanice. Stoga normalno tanka zglobna ovojnica postaje hiperplastična i zadebljana. Postoji i znatna proliferacija krvnih žila. Povećana propusnost krvnih žila i unutrašnjeg sloja zglovne ovojnice vodi do efuzije u zglobni prostor, a efuzija sadrži limfocite i umiruće polimorfonukleare. Hiperplastična zglobna ovojnica širi se sa rubova zglobova na površinu hrskavice. To se naziva “panus”. Panus upaljene ovojnice oštećuje podležeću hrskavicu blokirajući joj normalan put prehrane (hrskavica se prehranjuje pasivno, iz zglobne tekućine) te izravnim učinkom citokina na kondrocite. Hrskavica se stanjuje, a kost ispod nje postaje izložena. Lokalna proizvodnja citokina uzrokuje jukstaartikularnu osteoporozu tijekom aktivnog sinovitisa. Fibroblasti iz proliferirajuće zglobne ovojnice također urastaju oko krvnih žila između ruba zglobne ovojnice i epifizne kosti i oštećuju kost. To se vidi na MRI-u u prvih 3-6 mjeseci nakon početka artritisa, prije nego se dijagnostičke koštane erozije pojave na RTG-u. Stoga ta rana oštećenja opravdavaju uporabu DMARD-ova u prvih 3-6 mjeseci od početka artritisa. Steroidi u niskim dozama te anti-TNF-α lijekovi zaustavlaju ili čak obrću stvaranje erozija. Erozije vode do raznih deformiteta i pridonose dugotrajnom invaliditetu. Reumatoidni faktor i anti-CCP antitijelaReumatoidni faktor je cirkulirajuće antitijelo kojemu je Fc dio IgG protutijela antigen. Ovakva priroda antigena znači da se samostalno nakupljaju u imunosne komplekse i stoga aktiviraju komplement i potiču upalu, uzrokujući kronični sinovitis. Prolazna proizvodnja reumatoidnog faktora važan je dio normalnog tjelesnog mehanizma za otklanjanje imunosnih kompleksa, no u reumatoidnom artritisu pokazuju puno viši afinitet, te je njihova proizvodnja stalna i događa se u zglobovima. Mogu biti bilo koja klasa imunoglobulina (IgM, IgG ili IgA), a klinički testovi najčešće otkrivaju IgM reumatoidni faktor. Oko 70% pacijenata s poliartikularnim reumatoidnim artritisom imaju IgM reumatoidni faktor u serumu. Pozitivni titri mogu prethoditi početku reumatoidnog artritisa. Izraz seronegativni reumatoidni artritis odnosi se na pacijente kojima su standardni testovi za IgM reumatoidni faktor stalno negativni. Oni obično imaju ograničeniji uzorak sinovitisa. IgM reumatoidni faktor nije dijagnostički za reumatoidni artritis i njegova odsutnost ne isključuje bolest, no on je korisni pokazatelj prognoze. Stalno visoki titar u ranoj bolesti ukazuje na konstantnije aktivni sinovitis, veće oštećenje zglobova i veći invaliditet eventualno, te opravdava raniju uporabu DMARD-ova. Protutijela protiv citruliniranih proteina (anti-CCP antitijela) i reumatoidni faktor skupa su specifičniji za reumatoidni artritis. Anti-CCP predviđa razvoj erozija i goru prognozu. Klinička slika, simptomi i znakoviTipična prezentacija reumatoidnog artritisa (oko 70% slučajeva) započinje kao sporoprogresivni, simetrični, periferni poliartritis koji se razvija tijekom nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci. Pacijent je obično u tridesetim do pedesetim godinama, no bolest se može javiti u bilo kojoj dobi. Rjeđe (15%), brzi početak bolesti se može javiti tijekom nekoliko dana, ili čak preko noći, s teškim simetričnim polartikularnim zahvaćanjem. Ovi pacijenti često imaju bolju prognozu. Gora prognoza od prosječne (s prediktivnom točnosti od oko 80%) korelira sa ženskim spolom, postupnim početkom bolesti tijekom nekoliko mjeseci, pozitivnim IgM reumatoidnim faktorom i/ili anemijom unutar 3 mjeseca od početka bolesti. Većina pacijenata žali se na bol i ukočenost malih zglobova ruku (metakarpofalangealni, proksimalni i distalni interfalangelani) i stopala (metatarzofalangealni). Zapešća, laktovi, ramena, koljena i skočni zglobovi također mogu biti zahvaćeni. U većini slučajeva zahvaćeno je više zglobova, no oko 10% se prezentira monoartritisom koljena ili ramena ili sindromom karpalnog tunela. Zglobovi su obično topli i tvrdi, s nekim stupnjem oteknuća. Postoji ograničenje pokreta i gubitak mišićne mase. Tipično ukočenost zgloba traje više od 60 minuta nakon nakon buđenja no može se javiti nakon bilo koje produžene tjelesne aktivnosti. Lagana aktivnost može pak olakšati simptome. Sustavni simptomi uključuju poslijepodnevni umor i malaksalost, anoreksiju, generaliziranu slabost i povremeno vrućicu niskog stupnja. Zahvaćenost zglobovaUčinak reumatoidnog artritisa na ruke je veliki. U ranoj bolesti prsti su natečeni, bolni i ukočeni. Upala tetivnih ovojnica povećava funkcionalno oštećenje i može uzrokovati sindrom karpalnog tunela. Oštećenje zglobova uzrokuje razne tipične defermitete. Najtipičnija je kombinacija ulnarna devijacija i palmarna subluksacija metakarpofalangealnih zglobova. Ta deformacija može izgledati ružno, no funkcija može biti dobra kada se pacijent nauči adaptirati, a bol se kontrolira. Fiksirana fleksija (boutonniere deformitet) ili fiksirana hiperekstenzija (“labuđi vrat) proksimalnih interfalangealnih zglobova ugrožava funkciju ruku. Bolest često može zahvatiti i rotacijsku sposobnost ramena, s bolovima u rukama noću. Također se javlja ukočenost koja će ometati dnevne aktivnosti kao oblačenje i hranjenje. Sinovitis laktova uzrokuje oticanje i bolni fleksijski deformitet. Jedna od najranijih manifestacija reumatoidnog artritisa je bolno oticanje metakarpofalangealnih zglobova stopala. Stopalo postaje šire i razvija se “čekićasti” deformitet palca. Izlaganje metatarzalne zglobne površine pritisku i guranje zaštitnog masnog jastučića prema naprijed uzrokuje bol. Ispod metatarzalnih glavica mogu se razviti ulceracije i žuljevi, kao i na dorzumu prstiju. Reumatoidni artritis zglobova srednjeg i stražnjeg dijela stopala uzrokuje ravan medijalni luk i gubitak fleksibilnosti stopala. Gležanj često zauzima valgus položaj. Stoga su prikladne široke, duboke, podstavljene cipele, no rijetko su u potpunosti adekvatne, te je hodanje često bolno i ograničeno. Može biti potreban kirurški zahvat. Javlja se masivni sinovitis i efuzije koljena, no odgovaraju dobro na aspiraciju i injekcije steroida. Ustrajale efuzije povećavaju rizik stvaranja poplitealne ciste i rupture. U kasnijim fazama bolesti, erozije hrskavice i kosti uzrokuju gubitak zglobnog prostora vidljiv na RTG-u i oštećenje medijalnog i0ili lateralnog i/ili retropatelarnog odjeljka koljena. Ovisno o uzorku zahvaćanja, koljena mogu razviti varus ili vargus deformitete. Nastaje sekundarni osteoartritis. Često je potpuna endoproteza koljena jedini način za vraćanje mobilnosti i olakšanje boli. Kukovi su rijetko zahvaćeni u ranom reumatoidnom artritisu i rjeđe su zahvaćeni nego koljena u svim stadijima bolesti. Bol i ukočenost prati radiološki gubitak zglobnog prostora i jukstaartikularna osteoporoza. Potonje može dopustiti medijalnu migraciju acetabula (protrusio acetabulae). Kasnije se razvija sekundarni osteoartritis. Obično je potrebna endoproteza. Bolna ukočenost vrata u reumatoidnom artritisu je često mišićna, no može biti zbog reumatoidnog sinovitisa koji zahvaća sinovijalne zglobove gornje vratne kralježnice i bursae koje razdvajaju dens od anteriornog luka atlasa. Sinovitis vodi do uništenja kosti, oštećuje ligamente i uzrokuje atlantoaksijalnu ili nestabilnost gornje vratne kralježnice. Subluksacija i oticanje lokalne sinovijalne ovojnice može oštetiti kralježničnu moždinu, stvarajući piramidne i senzoričke znakove. Najbolji način za vizualiziranje ovog oštećenja je MRI. U kasnijim fazama bolesti mogu se javiti poteškoće s hodanjem koje se ne mogu objasniti bolesti zglobova - slabost nogu ili gubitak kontrole crijeva ili mjehura mogu nastati zbog kompresije kralježnične moždine i predstavlja neurokiruško hitno stanje. Potrebno je slikanje vratne kralježnice u fleksiji i ekstenziji u pacijenata s reumatoidnim artritisom prije operacije ili gornje gastrointestinalne endoskopije kako bi se provjerilo za nestabilnosti i smanjilo rizik ozljede kralježnične moždine tijekom intubacije. Drugi zglobovi koji mogu biti zahvaćeni bolesti su temporomandibularni, akromioklavikularni, sternoklavikularni, krikoaritenoidni i bilo koji drugi sinovijalni zglob. Vanzglobne manifestacijeSubkutani noduli su čvrsti, intradermalni i općenito se javljaju nad dijelovima pod pritiskom, tipično laktovima, zglobovima prstiju i Ahilovoj tetivi. Histološki postoji nekrotični centar okružen redovima aktiviranih makrofaga, koji sliči sinovitisu bez sinovijalnog prostora. Noduli mogu ulcerirati i inficirati se, no obično nestaju kada bolest dođe pod kontrolu. Noduli se mogu maknuti kirurški ili se u njih može ubrizgati kortikosteroid ako prave probleme. Često se vraćaju. Olecranon i druge bursae mogu biti natečene (bursitis). Tenosinovitis zahvaćene fleksorne tetive na ruci može uzrokovati ukočenost i skvrčenje prsta. Oticanje ekstenzorne tetive and dorzumom zapešća je često. Gubitak mišićne mase oko zglobova je također često. Koncentracije enzima mišića su normalne, miozitis je ekstremno rijedak. Miopatija inducirana kortikosteroidima se može javiti. Periferni intrapulmonarni noduli su obično asimptomatični no mogu kavitirati. Kada je prisutna pneumokonioza (Caplanov sindrom), mogu se razviti veliki kavitirajući plućni noduli. Druge manifestacije mogu biti serozitis koji uzrokuje pleuralne efuzije, pleuralni noduli, fibrozirajući alveolitis (plućna fibroza), opstruktivni bronhiolitis, infektivne lezije (npr. tuberkuloza u pacijenata na lijekovima koji modificiraju imunosni odgovor). Vaskulitis uzrokuju imunosni kompleksi koji se odlažu u stijenkama arterija, i ovo stanje nije često. Pušenje je rizični faktor. Druge manifestacije su infarkti ležišta noktiju zbog kožnog vaskulitisa, rašireni kožni vaskulitis s nekrozom kože koji se viđa u pacijenata s vrlo aktivnom i izrazito seropozitivnom bolesti, mononeuritis multipleks, infarkt crijeva zbog nekrotizirajućeg arteritisa mezenteričnih krvnih žila (što se teško razlikuje od poliarteritisa nodosa). Slabo kontrolirani reumatoidni artritis s dugotrajno povišenim CRP-om je rizični faktor za preuranjenu aterosklerozu koronarnih i cerebralnih arterija neovisnu o tradicionalnim rizičnim faktorima. Klinički perikarditis je rijedak. U jako seropozitivnom reumatoidnom artritisu, post-mortem ehokardiogram pokazuje da 30-40% pacijenata ima zahvaćanje perikarda. Endokarditis i bolesti miokarda se rijetko viđaju klinički, no također post-mortem se nađe 20%tno zahvaćanje. Javlja se i Reynaudov sindrom. Amiloidoza uzrokuje nefrotički sindrom i zatajenje bubrega. Prezentira se proteinurijom. Javlja se uglavnom u teškoj, dugoj reumatoidnoj bolesti zbog odlaganja stabilnog serumskog amiloid A proteina (SAP) u intercelularnom matriksu raznih organa. SAP je reaktant akutne faze, kojeg jetra normalno proizvodi. Amiloidoza je rijetka, a proteinura u RA češće nastaje zbog lijekova koji modificiraju bolest. Feltyjev sindrom je splenomegalija i neutropenija u pacijenata s reumatoidnim artritisom. Komplikacije su ulceracije na nogama i sepsa. HLA-DR4 nalazi se u 95% pacijenata, u usporedbi s 50-75% pacijenata samo s reumatoidnim artritisom. Limfni čvorovi mogu biti palpabilni, obično u distribuciji zahvaćenih zglobova. Može biti periferni limfedem ruku ili nogu. Anemija je gotovo univerzalna i obično je normokromna, normocitna anemija kronične bolesti. Može postojati i deficijencija željeza zbog gastrointestinalnog gubitka krvi zbog uzimanja nesteroidnih antireumatika, ili čak rijetko hemolitička (pozitivan Coombsov test). Može postojati pancitopenija zbog hipersplenizma u Feltyjevom sindromu ili kao komplikacija DMARD liječenja. Visoki broj trombocita javlja se s aktivnom bolesti. DijagnozaDijagnoza se temelji na ACR (The American College of Rheumatology) kriterijima. Njihov algoritam dijagnosticiranja prikazan je na slici, a kriteriji u tablici. Inicijalne pretrage uključuju: kompletnu krvnu sliku. Može biti prisutna anemija. Sedimentacija eritrocita i CRP povišeni su u proporciji s aktivnosti upalnog procesa i korisni su za praćenje liječenja.serološke pretrage. Anti-CCP je pozitivan ranije u bolesti, i u ranom upalnom artritisu upućuje na vjerojatnost progresije u RA. Reumatoidni faktor je prisutan u oko 70% slučajeva, a ANA u niskom titru u oko 30% slučajeva.RTG zahvaćenih zglobova. Samo oticanje mekog tkiva se vidi u ranoj bolesti. MRI može pokazati rane erozije, no rijetko se traži.Aspiracija zgloba ako je prisutna efuzija. Aspirat izgleda zamućeno zbog prisutnosti bijelih krvnih stanica. U naglo bolnom zglobu može se sumnjati na septički artritis. Diferencijalna dijagnozaMnogi poremećaji mogu oponašati reumatoidni artritis: kristalima inducirani artritisosteoartritissistemski lupus eritematosus (SLE)sarkoidozareaktivni artritispsorijatični artritisankilozirajući spondilitisartritis povezan s hepatitisom C.Reumatoidni faktor može biti nespecifičan i često je prisutan u nekoliko autoimunosnih bolesti; kao što je već spomenuto, prisutnost anti-CCP-a je specifičnija za RA. Primjerice, hepatitis C može biti povezan s artritisom sličnim RA klinički i RF je pozitivan, ipak, anti-CCP je negativan. Neki pacijenti s kristalima induciranim artritisom mogu zadovoljiti dijagnostičke kriterije za RA, no ispitivanje sinovijalne tekućine trebalo bi raščistiti dijagnozu. Prisutnost kristala čini RA nevjerojatnim. Zahvaćanje zglobova i supkutani noduli mogu biti rezultat gihta, kolesterola i amiloidoze kao i RA; može biti potrebna aspiracija i biopsija nodula. SLE se obično može razlikovati ako postoje kožne lezije na svjetlu izloženim dijelovima kože, gubitak kose, lezije oralne i nazalne sluznice, odsutnost erozija zglobova čak i u dugotrajnom artritisu, sinovijalnoj tekućini koja često ima manje od 2000 bijelih krvnih stanica po mikrolitru (predominantno mononuklearne stanice), antitijela na dvostruku uzvojnicu DNA, renalnoj bolesti, te niskoj serumskoj razini komplementa. Za razliku od RA, deformiteti pri SLE se obično mogu smanjiti zbog nedostatka erozija i oštećenja hrskavice ili kosti. Artritis sličan RA može se također javiti u drugim reumatskim poremećajima (npr. poliarteritis, sistemna skleroza, dermatomiozitis ili polimiozitis) ili mogu postojati obilježja više od jedne bolesti, što ukazuje na sindrom preklapanja. Sarkoidoza, Whippleova bolest, multicentrična retikulohistiocitoza i druge sistemne bolesti mogu zahvaćati zglobove. Akutna reumatska vrućica ima migratorni uzorak zahvaćanja zglobova i dokaze prethodne streptokokne infekcije. Reaktivni artritis se može razlikovati po prethodnim gastrointestinalnim ili genitouretralnim simptomima; asimetrično zahvaćanje i bol na hvatištu Ahilove tetive, sakroilijačnim zglobovima i zglobovima nogu; konjunktivitis, iritis, bezbolni bukalni ulceri; balantitis circinata; keratoderma blennorhagicum na tabanima i drugdje. Psorijatični artritis je obično asimetričan i obično nije udružen s RF, no diferencijacija može biti teška u odsutnosti lezija noktiju ili kože. Zahvaćanje distalnih intrafalangealnih zglobova i arthritis mutilans jako upućuju na dijagnozu, kao i prisutnost difuzno oteknutih prstiju (“kobasičasti” prsti). Ankilozirajući spondilitis može se razlikovati po zahvaćanju spinalnih i aksijalnih zglobova, odsutnosti supkutanih lezija i negativni RF. Osteoartritis se može razlikovati po zahvaćenim zglobovima, odsutnosti reumatoidnih čvorića, sistemnim manifestacijama ili značajnim količinama RF te manje od 2000 bijelih krvnih stanica po mikrolitru sinovijalne tekućine. Osteoartritis ruku najtipičije zahvaća distalne interfalangealne zglobove, baze palaca i proksimalne interfalangealne zglobove. Reumatoidni artritis ne zahvaća distalne interfalangealne zglobove. LiječenjeDijagnoza reumatoidnog artritisa neizbježno uzrokuje zabrinutost i strah i pacijent zahtijeva puno objašnjavanja i podrške. Rano postavljanje dijagnoze s ranim upućivanjem reumatologu je najvažnija komponenta. Valja napomenuti da će uz pomoć lijekova većina pacijenata moći nastaviti više-manje normalan život unatoč artritisu; 25% se u potpunosti oporavi. Najranije godine su često najteže, te ljude treba ohrabriti da ostanu na poslu tijekom ove faze ako je moguće. Planiranje je otežano nesigurnosti oko toga kada će bolest imati remisiju ili pogoršanje, kada i hoće li lijekovi raditi, te hoće li proizvesti nuspojave. Ljudi se nauče prilagoditi jako dobro, no za to je potrebno vrijeme i potpora. Nema lijeka koji će izliječiti reumatoidni artritis, no dostupni su lijekovi koji sprečavaju pogoršanje bolesti. Simptomi se kontroliraju analgeticima i nesteroidnim antireumaticima. Studije sada podupiru uporabu lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u ranoj bolesti kako bi se spriječilo ireverzibilno oštećenje zbog upale zglobova, a lijekovi koji blokiraju TNF-α i IL-6 te uporaba ablacije B-stanica rituksimabom revulucionariziraju zbrinjavanje reumatoidnog artritisa. Nesteroidni antireumatici (NSAID)Većina pacijenata ne može se nositi s boli noću i ukočenošću bez nesteroidnih antireumatika. NSAID-ovi ne smanjuju podležeći upalni proces. Svi djeluju na put ciklooksigenaze. Individualni odgovor na nesteroidne antireumatike jako varira, stoga je poželjno isprobati nekoliko različitih lijekova kako bi se pronašao onaj koji osobi najviše odgovora. Svaki od tih lijekova pak treba davati najmanje tjedan dana. Racionalno je započeti s jeftinijim NSAID-ovima koji imaju manje nuspojava i s kojima ste bolje upoznati. Redovite doze su potrebne kako bi terapija bila učinkovita. Ako su prisutne gastrointestinalne nuspojave i pacijent je stariji od 65 godina, nije loše dodati inhibitor protonske pumpe. Pripravci sa sporim otpuštanjem (npr. diklofenak sa sporim otpuštanjem 75 mg, nakon večere) obično funkcioniraju dobro i mogu se dati uz drugu terapiju ako je potrebno. Za dodatnu analgeziju po potrebi se može uzimati jednostavni analgetik (npr. paracetamol ili kombinacija kodeina ili dihidrokodeina i paracetamola). Mnogi pacijenti trebaju noćnu sedaciju. KortikosteroidiPostoje studije koje ukazuju na to da rana uporaba kortikosteroida usporava tijek bolesti. Intraartikularne injekcije polukristaličnih steroida imaju moćan ali ponekad samo kratkotrajni učinak. Intramuskularne depo injekcije (40-120 mg depo metilprednizolona) pomažu kontrolirati teške egzacerbacije bolesti, no ne valja ih često koristiti. Uporaba oralnih kortikosteroida uzrokuje mnoge probleme. Oni su moćni u kontroliranju bolesti, no dugotrajno ih valja izbjegavati zbog neizbježnih nuspojava. Antireumatici koji modificiraju bolest (DMARD-ovi)Tradicionalni DMARD-ovi, koji uglavnom djeluju putem inhibicije citokina smanjuju upalu, sa smanjenjem upale zglobova, smanjenjem reaktanata akutne faze u plazmi i usporavanjem razvoja erozija zglobova i ireverzibilnog oštećenja. Njihov učinak nije brz i može biti samo djelomičan ili prolazan. DMARD-ovi često imaju parcijalni učinak, postižući između 20 i 50% poboljšanja u ACR kriterijima za remisiju bolesti (jutranja ukočenost traje manje od 15 min, nema umora, boli zglobova, oteknuća mekih tkiva; sedimentacija eritrocita manja od 30 u žena i manja od 20 u muškaraca). Lijekovi koji blokiraju TNF-α i rituksimab postižu gotovo 70%-tno poboljšanje u oko 20% pacijenata i djeluju brže. Sulfasalazin, metotreksat, leflunomid, TNF-α blokatori, ciklosporin i rituksimab svi pokazuju smanjenje brzine progresije oštećenja zglobova u ranoj i kasnoj bolesti. Općenito gledano, DMARD-ovi se upotrebljavaju nakon simptomatskog liječenja. Ipak, pacijenti pozitivni na reumatoidni faktor i anti-CCP s ustrajalim oteknućem zglobova imaju lošu prognozu i trebali bi se rano liječiti DMARD-ovima - po mogućnosti prije pojave erozija na RTG-u na rukama i stopalima. Studije na ranim slučajevima RA upućiju da intervencija DMARD-ovima 6 tjedana do 6 mjeseci od početka bolesti poboljšava ishod. Uporaba kombinacija triju ili četiriju lijekova (steroidi, metotreksat, sulfasalazin i hidroksiklorokin) u ranom RA, sa smanjenjem broja lijekova kada se remisija postigne, nije široko prihvaćena i efikasnost takve terapije treba tek dokazati. Efikasno liječenje DMARD-ovima smanjuje kardiovaskularni rizik u pacijenata s RA. Ne bi se trebalo pretjerano liječiti ljude koji neće razviti erozije. Većina prognostičkih procjena u ranoj bolesti su samo 80% točne za rizik nastanka erozija i posljedični invaliditet, te procjena kliničara ostaje najvažnija karika u zbrinjavanju reumatoidnog artritisa. Sulfasalazin je kombinacija sulfapiridina i 5-aminosalicilne kiseline, gdje je sulfapiridin vjerojatno aktivni sastojak. Dobro se tolerira i za većinu je DMARD prvog izbora, osobito u mlađih pacijenata i žena koje planiraju trudnoću. Stvara odgovor u oko pola pacijenata u prvih 3-6 mjeseci. Ozbiljne nuspojave su rijetke, uglavnom leukopenija i trombocitopenija. Metotreksat je prema mnogima prva opcija. Strogo je kontraindiciran u trudnoći. Začeće stoga treba odgoditi bar 3-6 mjeseci nakon uzimanja metotreksata za oba partnera. Daje se u početnoj tjednoj dozi 2.5-7.5 mg oralno, što se povećava do 15-25 mg ako je potrebno. Dobro se tolerira i ova terapija se može koristiti rano u bolesti. Mučnina ili slaba apsorpcija mogu ograničiti njegovu učinkovitost. Može se davati samostalno supkutanom injekcijom. Uz metotreksat valja davati folnu kiselinu kako bi se ograničile nuspojave, iako to malo može smanjiti učinkovitost. Valja pratiti kompletnu krvnu sliku u testove funkcije jetre. Metotreksat obično djeluje unutar 1-2 mjseca. Najveći broj pacijenata ostaje na metotreksatu što ukazuje na to da je ovo učinkovita terapija s relativno malo nuspojava. Leflunomid je DMARD koji svoje imunomodulacijske učinke postiže sprečavajući proizvodnju pirimidina u proliferirajućim limfocitima putem blokade enzima dihidroorotat dehidrogenaze. Većina stanica može zaobići ovu blokadu, no T stanice ne mogu - stoga ima specifični učinak na blokiranje klonalne ekspanzije T stanica usporavanjem progresije kroz faze G i S1. Dobro se absorbira kada se uzima oralno. Ima dugačko poluvrijeme raspada, 4-28 dana. Obično se upotrebljava bolus doza od 100 mg kroz 1-3 dana, a zatim 20 mg (10 mg ako je proljev problem). Glavne nuspojave su proljev, mučnina, alopecija i osip. Proljev se smanjuje s vremenom. Nadziranje kompletne krvne slike je obvezno. Početak djelovanja leflunomida je 4 tjedna, za razliku od metotreksata koji ima 6 tjedana. Inicijalni odgovor je sličan onome sulfasalazina no napredovanje se nastavlja i bolje se održava nakon 2 godine. Leflunomid funkcionira u nekih pacijenata koji ne odgovaraju na metotreksat, ili se može dati s metotreksatom kako bi se poboljšao odgovor. Što se planiranja trudnoće tiče, valja čekati 2 godine nakon uzimanja leflunomida za začeće kod žena, 3 mjeseca kod muškaraca, tako da ga je najbolje izbjegavati u žena koje planiraju obitelj. Biološka terapijaDostupnost lijekova koji blokiraju TNF-α značajno je promijenila tradicionalnu uporabu DMARD-ova. Zbog svoje cijene, upotrebljavaju se onda kada su bar dva DMARD-a (obično sulfasalazin i metotreksat) isprobana. Infliksimab je kimeričko monoklonsko antitijelo protiv TNF-α, daje se intravenski i propisuje zajedno s metotreksatom kako bi se spriječio gubitak efikasnosti zbog proizvodnje antitijela. Adalimumab je u potpunosti humanizirano monoklonsko antitijelo protiv TNF-α i daje se također skupa s metotreksatom. Ovi lijekovi usporavaju ili zaustavljaju stvaranje erozija u do 70% pacijenata. Pacijenti često prijavljuju da im se malaksalost i umor poboljšavaju na način koji se ne viđa s drugim DMARD-ovima. Postoji 50%-tna incidencija sekundarnog zatajenja s infliksimabom u prvoj godini, manje sa adalimumabom i još jednim TNF-α blokatorom, etanerceptom. Tada je promjena na drugi anti-TNF lijek opravdana i opet se postiže kontrola bolesti. Mali dio pacijenata koji uzimaju biološku terapiju mogu postati ANA pozitivni i razviti reverzibilni sindrom sličan lupusu, leukocitoklastični vaskulitis ili intersticijsku plućnu bolest. Reaktivacija stare tuberkuloze može se također javiti (stoga je prije liječenja potrebno napraviti RTG prsa ili kvantiferonski test) te tuberkulozu valja liječiti prije početka terapije. Postoji povećani rizik infekcija koji zahtijeva pobliže praćenje. Biološka terapija ekstremno je skupa u usporedbi s klasičnim DMARD-ovima, no može smanjiti cijenu liječenja dugoročno smanjujući invaliditet i potrebu za hospitalizacijom. Rituksimab je kimeričko monoklonsko antitijelo koje uzrokuje lizu CD-20 pozitivnih B stanica. CD-20 je površinski fosfoproteinski antigen i njegova ekspresija ograničena je na pre-B i zrele B stanice, no nije prisutan na matičnim stanicama te se gubi prije diferencijacije u plazma stanice. Rituksimab stvara značajno poboljšanje u na reumatoidni faktor pozitivnom reumatoidnom artritisu na 8 mjeseci do nekoliko godina kada se upotrebljava sam ili u kombinaciji s kortikosteroidima i/ili metotreksatom. To je povezano s šest do devetmjesečnom B staničnom limfopenijom s malim promjenama u cirkulirajućim imunoglobulinima. Ponovna aktivacija bolesti je povezana s vraćanjem broja perifernih limfocita i povišenom razinom CRP-a. Rituksimab se može ponovno upotrijeviti ako se bolest aktivira. Ponavljane terapje tijekom 5 godina su prihvatljive i dobro se toleriraju te oko 80% RF pozitivnih pacijenata odgovara, a 50-60% ih pokazuje dugotrajnu kontrolu bolesti. Stoga ovim lijekom valja pokušati u pacijenata koji nisu odgovorili na anti-TNF terapiju. Rjeđe upotrebljavani lijekoviHidroksiklorokin je antimalarik koji se u blagoj bolesti može upotrijebiti kao dodatak drugim DMARD-ovima. Najozbiljnija nuspojava je retinopatija, no rijetka je prije bar 6 godina liječenja. Azatioprin u maksimalnoj dozi od 2.5 mg/kg tjelesne mase i ciklofosfamdid 1-2 mg0kg tjelesne mase su upotrebljavani obično kad drugi DMARD-ovi nisu bili učinkoviti. Često se upotrebljavaju s teškim ekstraartikularnim manifestacijama, osobito s vaskulitisom. Postoji visoki rizik neutropenije i moguće toksičnosti jetre u pacijenata koji su genetički deficijentni za enzim tiopurin metiltransferazu. Ciklosporin 2.5-4 mg/kg se upotrebljava za aktivni reumatoidni artritis kada je konvencionalna terapija bila neučinkovita. Nuspojave uključuju podizanje razine kreatinina i hipertenziju. PrognozaReumatoidni artritis smanjuje očekivanu životnu dob 3 do 7 godina, gdje su glavni krivci za smrt bolesti srca, infekcije i gastrointestinalno krvarenje; liječenje, maligne bolesti kao i podležeća bolesti mogu također biti odgovorni. Bar 10% pacijenata eventualno imaju trajni invaliditet unatoč punom liječenju. Ljudi bijele rase i žene imaju goru prognozu, kao i pacijenti sa supkutanim nodulima, većom dobi pri početku bolesti, upalom više od 20 zgloboa, ranim erozijama, pušenjem, višom sedimentacijom eritrocita i višim razinama reumatoidnog faktora ili anti-CCP-a.
 14. Knjiga koju je jako teško pronaći, vidi se još ponegdje koji primjerak u specijalista, ne znam hoće se više izdavati uopće, kupiti se ne može, zapravo ne znam je li se ikada i moglo kupiti. Ali jedno mogu reći - ovo je najbolja knjiga iz EKG-a napisana na hrvatskom jeziku. Puno kompleksnija od Dubina, da. Ako je već namjeravate koristiti za internu, neke dijelove sigurno možete preskočiti, ostaje vam naučiti stotinjak stranica jako dobro potkrijepljenih EKG primjerima. Ako učite za specijalistički iz interne, sumnjam da ćete koristiti išta drugo osim Barića. Baric elektrokardiografija u praksi 3 izdanje 2003.pdf
 15. Audio plučnih šumova. Prvi fajl su samo plučni šumovi, drugi fajl sadrži i audio komentar profesora. Na engleskom jeziku, no vjerujem da vam to nije problem Eto, da se malo okoristite mojim StudentConsult accountom   bez_komentara.zip s_komentarima.zip
 16. Celijakija

  Celijakija (glutenska enteropatija, netropska sprue; ICD-10: K90.0) je imunosno posredovana bolest u genetički podložnih ljudi uzrokovana netolerancijom na gluten, što rezultira upalom sluznice tankog crijeva i atrofijom njegovih resica s rezultantnom malapsorpcijom. Malapsorpcija je stanje karakterizirano neodgovarajućom apsorpcijom masti, u masti topljivih i drugih vitamina, bjelančevina, ugljikohodrata, elektrolita i minerala. Simptomi obično uključuju proljev i abdominalnu neugodu. Dijagnoza se postavlja biopsijom tankog crijeva, a pokazuje karakteristične (iako ne specifične) patološke promjene vilozne atrofije koja nestaje sa strogom prehranom bez glutena. PatofiziologijaCelijakija je posljedica neprimjerenog imunosnog odgovora posredovanog limfocitima T na gliadin - smjesu peptida iz glutena - bjelančevinastog dijela žitarica. Imunosni odgovor na gliadin nastaje u osjetljivih osoba koje uglavnom (95%) očituju HLA DQ2 molekule na staničnim membranama. Imunosni odgovor oštećuje resice jejunuma (proksimalni dio tankog crijeva se oštećuje više jer je tu veća izloženost glutenu), skraćujući stanicama životni vijek, pa nastaje atrofija sluznice. Smanjena je apsorpcijska površina, uz manjak enzima i transportera. Neapsorbirani sastojci crijevnog sadržaja svojim volumenom “rastežu” stijenku pa dolazi do refleksnog pojačanja peristaltike čija je krajnja posljedica ubrzan prolazak i smanjena apsorpcija sadržaja. Razvija se malapsorpcija svih sastojaka hrane. Bolesnik neprestano mršavi uz povremene grčeve i proljeve, a razvijaju se i svi ostali malapsorpcijski simptomi. Malapsorpciji masti pridonosi i smanjeno izlučivanje žuči zbog smanjena stvaranja kolecitokinina u oštećenoj sluznici crijeva. EpidemiologijaCelijakija uglavnom zahvaća ljude sjevernoeuropskog porijekla. Procjena prevalencije na temelju seroloških praćenja darovatelja krvi (povremeno povrđena biopsijom) upućuje da bi mogla biti prisutna u 1 od 300 osoba u Europi, osobito u Irskoj i Italiji. Bolest zahvaća i oko 10 do 20% srodnika pacijenta u prvom koljenu. Odnos žena i muškaraca je 2:1. Početak bolesti obično je u djetinjstvu, no može se javiti i kasnije. Simptomi i znakoviNe postoji tipična klinička prezentacija. Neki su pacijenti asimptomatični ili imaju samo znakove nutritivne deficijencije. Drugi imaju značajne gastrointestinalne simptome. Celijakija se može manifestirati u djetinjstvu, nakon uvođenja žitarica u prehranu. Dijete ne napreduje kako treba, apatično je, anoreksično, blijedo, s generaliziranom hipotonijom, abdominalnim bolovima i gubitkom mišićne mase. Stolice su mekane, voluminozne, boje gline i jako neugodnog mirisa. Druga djeca mogu imati samo anemiju i zaostanak u rastu. U odraslih osoba najčešći su simptomi letargija, slabost i anoreksija. Često se bolest prezentira blagim i intermitentnim proljevom. Steatoreja varira od blage do teške (od 7 do 50 grama masti/dnevno). Neki pacijenti imaju gubitak težine, no rijetko dovoljno da postanu pothranjeni. Anemija, glositis, angularni stomatitis i aftozni ulceri često se vide u ovih pacijenata. Česte su manifestacije deficijencija vitamina D i kalcija (npr. osteomalacija, osteopenija, osteoporoza). I u žena i u muškaraca može biti prisutna snižena plodnost - žene ne moraju imati menstruacije. Oko 10% ljudi s celijakijom imaju dermatitis herpetiformis (Duhringova bolest), papulovezikularni osip karakteriziran intenzivnim svrbežom simetrično distribuiran na ekstenzornim područjima laktova, koljena, butina, ramena i skalpa. Ovaj osip može biti potaknut prehranom bogatom glutenima. Kao i celijakija, povezan je s HLA-DQ2 haplotipom. Celijakija je također povezana s diabetesom mellitusom, autoimunosnim bolestima štitnjače i Downovim sindromom. DijagnosticiranjeNa dijagnozu se sumnja klinički i prema laboratorijskim abnormalnostima koje upućuju na malapsorpciju. Incidencija u obitelji vrijedan je proznak. Na celijakiju valja sumnjati u pacijenata s deficijencijom željeza bez očitog gastrointestinalnog krvarenja. Potvrda dijagnoze zahtijeva biopsiju tankog crijeva iz drugog dijela dvanaesnika. Mikroskopski nalazi uključuju nedostatak ili skraćivanje resica (vilozna atrofija), povećane intraepitelne stanice, te hiperplazija kripti. Ti nalazi se također mogu javiti i s tropskom sprue, povećanim rastom intestinalnih mikroorganizama, eozinofilnim enteritisom, netolerancijom glukoze te s limfomima. Stoga biopsiji nedostaje specifičnost, no imamo serološke markere koji mogu pomoći u postavljanju dijagnoze. Protutijela AGA (anti-tissue transglutaminase antibody) i EMA (anti-endomysial antibody) imaju senzitivnost i specifičnost veću od 90%. Ovi markeri se također mogu upotrijebiti za praćenje populacija s visokom prevalencijom celijakije, uključujući srodnike pacijenata u prvom koljenu. Ako je bilo koji od ovih dvaju testova pozitivan, pacijentu valja napraviti dijagnostičku biopsiju tankog crijeva. Ako je oboje negativno, celijakija nije vjerojatna dijagnoza. Titar ovih antitijela se smanji u pacijenata na prehrani bez glutena, te su stoga korisni u praćenju prihvaćanja prehrambenog režima. Javljaju se druge laboratorijske abnormalnosti, te i njih treba potražiti. Uključuju anemiju (anemiju s nedostatkom željeza u djece i anemiju folatne deficijencije u odraslih), nizak albumin, kalcij, kalij i natrij te povišenu alkalnu fosfatazu i protrombinsko vrijeme. Malapsorpcijski testovi nisu specifični za celijakiju. Ako se ipak naprave, česti nalazi uključuju steatoreju od 10 do 40 g/dnevno i abnormalne rezultate s D-ksilozom i (pri teškoj ilealnoj bolesti) Schillingovim testovima. PrognozaSmrtnost s celijakijom je 10 do 30% bez prehrane bez glutena. S prikladnim prehrambenim režimom smrtnost je manja od 1%, uglavnom u odraslih koji već imaju tešku bolest pri dijagnozi. Komplikacije uključuju refraktornu bolest, kolagenozni sprue i intestinalne limfome. Intestinalni limfomi zahvaćaju 6 do 8% pacijenata s celijakijom i obično se manifestiraju nakon 20 do 40 godina bolesti. Incidencija drugih intestinalnih neoplazmi (npr. karcinoma jednjaka ili orofarinksa, adenokarcinoma tankog crijeva) također je povećana. Pridržavanje prehrane bez glutena može znatno smanjiti rizik raka. LiječenjeLiječenje se sastoji od prehrane bez glutena. Gluten se široko upotrebljava (npr. u komercijalnim juhama, umacima, sladoledima, hot dogovima) i stoga pacijent treba detaljnu listu hrane koju mora izbjegavati. Odgovor na prehranu bez glutena obično je brz, te se simptomi povlače za jedan do dva tjedna. Uzimanje čak i malih količina hrane koja sadrži gluten može spriječiti remisiju ili pokrenuti relaps. Biopsiju tankog crijeva trebalo bi ponoviti nakon 3 do 4 mjeseca nakon početka prehrane bez glutena. Ako abnormalnosti ustraju, valja razmotriti druge potencijalne uzroke vilozne atrofije (npr. limfom). Povlačenje simptoma i poboljšanje morfologije tankog crijeva praćeno je smanjenjem titra AGA i EMA. Mogu se dati dodatni vitamini, minerali i hematinici, ovisno o tome je li koja deficijencija prisutna. Blagi slučajevi ne moraju zahtijevati suplementaciju, dok teži slučajevi mogu zahtijevati ozbiljne nadomjestke. Za odrasle, nadomjestci uključuju željezo sulfat, folat, suplemente kalcija i standardne multivitamine. Ako pacijent slabo odgovara na prehranu bez glutena, ili je dijagnoza pogrešna ili je bolest postala refraktorna. Kortikosteroidi mogu kontrolirati simptome u refraktornoj bolesti.
 17. Polimiozitis i dermatomiozitis

  Polimiozitis (Icd-10: 33.2) je rijetki sustavni reumatski poremećaj nepoznatog uzroka u kojem kliničkom slikom dominira upala i degeneracija poprečnoprugastih mišića što uzrokuje simetričnu slabost proksimalnih mišića (najčešće mišića ramenog pojasa). Ako je zahvaćena i koža, naziva se dermatomiozitis. Incidencija je oko 2-10 na milijun ljudi godišnje. Javlja se u svim dobnim skupinama, ali najčešće između 40 i 60 godina. žene oboljevaju dva puta češće. KlasifikacijaPolimiozitis i dermatomiozits klasificiraju se na sljedeći način: I - primarni idiopatski polimiozitis - može se javiti u bilo kojoj dobi i ne zahvaća kožu.II - primarni idiopatski dermatomiozitis - sličan primarnom idiopatskom polimiozitisu, no zahvaća i kožu.III - polimiozitis ili dermatomiozitis povezan s malignom bolesti - može se javiti u bilo kojoj dobi no najčešći je u starijih osoba; maligno stanje može se razviti do dvije godine prije ili poslije miozitisa.IV - dječji polimiozitis ili dermatomiozitis može biti povezan sa sistemskim vaskulitisom.V - polimiozitis ili dermatomiozitis povezan s drugom bolesti vezivnog tkiva - može se javiti s drugim reumatskim bolestima, poput progresivne sistemske skleroze, miješane bolesti vezivnog tkiva, reumatoidnim artritisom, sistemskim lupusom eritematosusom ili sarkoidozom.VI - miozitis inkluzijskih tjelešaca - iako se klasificira kao upalna miopatija, miozitis inkluzijskh tjelešaca pokazuje minimalne znakove upale. Najčešća je upalna miopatija u pacijenata starijih od 50 godina. Puno češće zahvaća distalne mišiće, dulje traje, gore odgovara na terapiju.EtiologijaPolimiozitis je imunosno posredovani sindrom sekundaran defektivnoj staničnoj imunosti. Može nastati samostalno ili u svezi s viralnim infekcijama, malignim bolestima ili bolestima vezivnog tkiva. Dokazi upućuju na T-stanicama posredovni citotoksični odgovor usmjeren prema za sada neidentificiranim mišićnim antigenima. Ovaj zaključak potupiru CD8 stanice koje, skupa s makrofazima, u početku bolesti okružuju zdrava i nenekrotična mišićna vlakna i eventualno ih invadiraju i uništavaju. Faktori koji pokreću T-stanicama posredovani odgovor u polimiozitisu nisu jasni. S bolesti su povezani virusi, no do sada su samo HIV, HTLV-1 i coxsackie virus B povezani s bolesti. Ovi virusi možda direktno invadiraju mišićno tkivo, oštećujući vaskularni endotel i otpuštajući citokine, što onda inducira abnormalnu ekspresiju MHC molekula i čini mišić podložnim uništavanju. Autoimunosni odgovor na jezgrene i citoplazmatske autoantigene otkriva se u oko 60-80% pacijenata s polimiozitisom i dermatomiozitisom. Neka serumska antitijela dijele se s drugim autoimunosnim bolestima (MAA - myositis associated antibodies) a neka su jedinstvena za miozitis (MSA - myositis specific antibodies). Za miozitis specifična antitijela nalaze se u oko 40% pacijenata s polimiozitisom ili dermatomioziticom, dok se s miozitisom povezana antitijela nalaze u oko 20-50% pacijenata. Za miozitis specifična antitijela (MSA): Identificirani MSA ciljni proteini su: tRNA sintetaze (anti-Jo-1 antitijela),nuklearni Mi- protein ikomponente SRP-a (signal recognition particle). Prisutnost autoantitijela protiv Jo-1 antigena prijavljena je u do 23% slučajeva polimiozitisa. Ona su gotovo u potpunosti specifična za miozitis i češća su u polimiozitisu nego u dermatomiozitisu. Prisutnost anti-Jo-1 antitijela definira posebnu skupinu pacijenata s polimiozitisom s intersticijskom plućnom bolesti, artritisom i vrućicama. Protutijela koja prepoznaju Mi-2 antigen smatraju se specifičnim serološkim markerom dermatomiozitisa i otkrivaju se u oko 20% slučajeva pacijenata s miozitisom. Povezano su s relativno akutnim početkom bolesti, dobrom prognozom i dobrim odgovorom na terapiju. Pacijenti s anti-SRP antitijelima imaju akutni polimiozitis sa zahvaćanjem srca, lošiju prognozu i lošiji odgovor na terapiju. S miozitisom povezana antitijela (MAA) Antinuklearna antitijela (ANA) prisutna su u do 50% slučajeva polimiozitisa. Ova antitijela često se susreću u drugim bolestima vezivnog tkiva. Najvažniji antigeni su PM/Scl nukleolarni antigen, nuklearni Ku antigen, mali nuklearni ribonukleoproteini (snRNP) i citoplazmatski ribonukleoproteini (RoRNP). Anti-PM/Scl autoantitijela općenito se nalaze u pacijenata s polimiozitisom koji se preklapa sa sklerodermom. Anti-Ku antitijela nalaze se u pacijenata s miozitisom koji se preklapa s drugim bolestima vezivnog tkiva. Antitijela usmjerna protiv snRNP-a često se nalaze u pacijenata s polimiozitisom koji se preklapa s bolesti vezivnog tkiva, dok se komponente RoRNP kompleksa (Ro/SSA, La/SSB) nalaze u pacijenata sa Sjogrenovim sindromom i sistemskim eritemskim lupusom. Simptomi i znakoviPočetak adultnog oblika polimiozitisa može biti tih i spor, tijekom nekoliko mjeseci, ili akutni (ipak češći u dječjem obliku). Generalizirana malaksalost, gubitak tjelesne težine i vrućica mogu se razviti tijekom akutne faze, no glavni simptom je slabost proksimalnih mišića. Mišići ramenog i pelvičnog pojasa mogu atrofirati, no obično nisu bolni. Lice i distalni mišići udova obično nisu zahvaćeni. Mišićna slabost napreduje tijekom nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci. Za simptomatičnu slabost ipak treba uništenje oko 50% mišićnih vlakana (a slabost je simptom naprednog miozitisa). Pacijentima može postati teško podizati ruke iznad ramena, penjati se uz stepenice ili ustati iz sjedećeg položaja. Kako bolest napreduje, zahvaćanje faringealnih, laringealnih i respiratornih mišića može voditi do disfonije i respiratornog zatajenja. Te teške komplikacije su rijetke ako se bolest na vrijeme počne liječiti. Zahvaćanje i kože (dermatomiozitis) je također češće u žena. Osim mišićne slabosti, ovi pacijenti često imaju i mijalgiju, poliartritis i Reynaudov fenomen, no dermatomiozitis se prvenstveno razlikuje od polimiozitisa karakterističnim osipom. Osip tipično zahvaća očne kapke, gdje je heliotropna diskoloracija (rozoljubičasta, na slici desno) praćena periorbitalnim edemom. Na prstima se u oko 70% slučajeva vide ljubičastocrvene izdignute papule (Gottronove papule) i visoko su specifične za dermatomiozitis. U 25% slučajeva javlja se i ulcerativni vaskulitis i kalcinoze potkožnog tkiva. Dugoročno se mogu razviti fibroza mišića i kontrakture zglobova. Manifestacije na zglobovima općenito su blage, javljaju se češće u pacijenata s Jo-1 ili drugim antisintetaznim antitijelima. Poliartralgija ili poliartritis, obično s oticanjem, efuzijama i drugim karakteristikama nedeformirajućeg artritisa javljaju se u oko 30% slučajeva. "Mehaničarske ruke" pri polimiozitisu i antisintetaznom sindromu (slika desno). 20-30% pacijenata s polimiozitisom ili dermatomiozitisom imaju antitijela na tRNA sintetaza enzime, te imaju povećanu šansu razviti plućnu intersticijsku fibrozu, Reynaudov fenomen, artritis i zadebljanja i fisure kože nad jagodicama prstiju (“mehaničarske ruke”). Ova varijanta polimiozitisa i dermatomiozitisa ponekad se naziva antisintetazni sindrom i često ima lošiji ishod. Respiratorni mišići su zahvaćeni u polimiozitisu ili dermatomiozitisu i do komplementira učinke fibroze intersticija. Disfagija se vidi u oko 50% slučajeva zbog zahvaćanja mišića jednjaka. Gastrointestinalni simptomi su općenito češći u djece, zbog povezanog vaskulitisa, i mogu uključivati hematemezu, melenu i ishemijsku perforaciju crijeva. Relativni rizik karcinoma je 2.4 za muškarce, te 3.4 za žene, a prijavljeni su slučajevi raznih karcinoma. Početak bolesti i njena klinička slika općenito se ne razlikuju od tipičnog polimiozitisa i dermatomiozitisa. Povezano maligno stanje ne mora postati očito 2-3 godina, a rekurirajući i refraktorni polimiozitis i dermatomiozitis trebaju pokrenuti potragu za okultnim malignim stanjem. Neka maligna stanja (npr. karcinom pluća, jajnika, dojke, želuca) mogu prethoditi početku miozitisa, osobito u muškaraca s dermatomiozitisom. Probiranje za karcinome stoga se ponegdje preporučuje za pacijente starije od 40 godina koji imaju dermatomiozitis ili za pacijente starije od 60 godina koji imaju polimiozitis. Probir bi trebao uključiti fizikalni pregled koji uključuje pregled dojki, zdjelice i rektuma (s testiranjem na okultno krvarenje), kompletnu krvnu sliku, biokemijski profil, mamogram, karcioembrionalni antigen, urinalizu, prstni RTG i druge testove prikladne za dob pacijenta, te druge pretrage utemeljene na povijesti bolesti i nalazima fizikalnog pregleda. Mlađim pacijentima bez simptoma karcinoma ne treba raditi probir. DijagnozaDijagnoza se postavlja na temelju kliničkih kriterija i biopsije mišića. Biopsija mišića postavlja definitivnu dijagnozu. Uz gore opisanu kliničku sliku, za postavljanje dijagnoze potrebno je što više od sljedećih pet kriterija: slabost proksimalnih mišića,karakteristični heliotropni osip,povišena kreatin kinaza (ako nije kreatin kinaza povišena, onda aminotransferaze, aldolaza ili LDH, iako su manje specifične), uz napomenu da vrijednosti sedimentacije eritrocita obično nisu povišene. Periodično mjerenje kreatin kinaze je korisno u praćenju liječenja, iako u pacijenata s opširnom mišićnom atrofijom razine mogu biti povremeno normalne unatoč kroničnom aktivnom miozitisu.karakteristični elektromiografski ili MRI nalazi: elektromiografija (EMG) pokazuje tipični trijas promjena s miozitisom - spontani fibrilacijski potencijali u odmoru, polifazične ili kratkotrajne potencijale pri voljnoj kontrakciji, te salve repetitivnih potencijala na mehaničkoj stimulaciji živca. MRI se može koristiti za otkrivanje abnormalnosti upaljenog mišića. biopsija mišića pokazuje nekrozu vlakana i regeneraciju povezanu s infiltracijom limfocita oko krvnih žila i između mišićnih vlakana. Valja je napraviti kako bi se napravila diferencijalna dijagnoza prema sličnim stanjima poput postviralne rabdomiolize i drugih mišićnih poremećaja. Senzitivnost biopsije mišića poboljšavaju odgovarajuća klinička slika (slabost mišića) i ostali nalazi (MRI, EMG). Autoantitijela mogu biti korisna za sindrome preklapanja i razlikovanje podtipova bolesti, kako je opisano u dijelu teksta o antitijelima u polimiozitisu i dermatomiozitisu. LiječenjeKortikosteroidi (prednizolon) su prvi izbor u liječenju - 0.5-1.0 mg/kg tjelesne mase je inicijalno liječenje koje se nastavlja do bar mjesec dana nakon što je miozitis postao klinički i enzimatski neaktivan, s postupnim smanjivanjem doze. Kreatin kinaze je pri tome najbolji rani vodič za učinkovitost terapije. Ako enzimi opet porastu, doza prednizolona se opet povećava. Većina odraslih ipak zahtijeva kronično održavanje prednizolonom. Rana intervencija lijekovima koji štede steroide poput metotreksata, azatioprina, ciklosporina, ciklofosfamida i mikofenolat mofetila je česta, osobito s relapsima ili povećanjem kreatin kinaze sa smanjenjem doze kortikosteroida, ili u pacijenata koji razviju kortikosteroidnu miopatiju. Ponekad intravenski imunoglobulini mogu biti korisni. Miozitis povezan s malignom bolesti ili miozitis inkluzijskih tjelešaca obično je otporniji na kortikosteroide. Miozitis povezan s malignom bolesti može se povući ako se tumor otkloni. Većina ljudi s autoimunosnim poremećajima imaju viši rizik ateroskleroze i treba ih pratiti. Pacijenti s dugotrajnom kortikosteroidnom terapijom naravno trebaju primati profilaksu za osteoporozu. PrognozaDuge remisije (čak i očigledni oporavak) javljaju se u oko 50% liječenih pacijenata u pet godina, a češće su u djece. Relaps se može javiti bilo kada. Ukupno petogodišnje preživljenje je oko 75% i više je u djece. Smrti u odraslih osoba prethodi teška i progresivna mišićna slabost, disfagija, pothranjenost, aspiracijska pneumonija ili respiratorno zadajenje sa superimponiranom plućnom infekcijom.
 18. Behcetova bolest

  Behçetova bolest (Morbus Behçet, ICD-10: M35.2) je multisistemski, relapsirajući, kronični vaskulitis s upalom sluznica, karakteriziran trijasom rekurentnih oralnih aftoznih ulceracija, genitalnih ulceracija i uveitisa. Behçetova bolest javlja se podjednako u muškaraca i žena, no ukupna incidencija varira diljem svijeta. U zemljama Zapada incidencija se kreće uglavom do 1 slučaj na 100 000 ljudi, no u zemljama smještenima duž nekadašnjeg Puta svile mnogo je veća. Tako je primjerice u Turskoj prijavljena incidencija od 420 slučajeva na 100 000 ljudi. Vjerojatno je zato i bolest prvi opisao turski dermatolog Hulusi Behçet 1937. godine. PatogenezaTrenutne teorije o nastanku Behçetove bolesti govore o autoimunoj etiologiji. Iako je bolest sporadična, genetička je podloga dobro poznata - ljudi pozitivni na HLA-B51 imaju povećani rizik razvoja bolesti. HLA-B51 prevalentniji je u zemljopisnim područjima gdje je bolest učestalija, no nije pokazano da korelira s težinom simptoma. Prepostavlja se da izloženost nekom infektu može biti okidač bolesti. Predloženi infekti su virus herpes simplex, streptokoki, stafilokoki i E.coli, koji svi povremeno obitavaju u usnoj šupljini. Niti jedan od njih do sada nije dokazan kao izravna veza s aktivnosti bolesti. Prisutnost HSP-65 (heat shock protein) u visokoj koncentraciji u oralnim ulceracijama i aktivnim kožnim lezijama stimulira proizvodnju antitijela koja pokazuju unakrsnu reaktivnost s vrstama streptokoka prisutnima u ustima. Već je prije pokazano da ljudski HSP-60 i HSP-65 dijele 50%-tnu homologiju s bakterijskim heat shock proteinima, stoga se vjerojatno javlja jači odgovor T-stanica na te antigene. Dokazana je infiltracija upaljenog tkiva i T stanicama i neutrofilima. T stanice su uglavnom TH1 tipa. U perifernoj krvi povišena je koncentracija i CD4+ i CD8+ limfocita, s odgovarajućim povišenjem interleukina-2 i interferona-γ. Uloga neutrofila do sada nije utvrđena, iako je njihova koncentracija povišena u karakterističnim lezijama Behçetove bolesti, uključujući hipopijonu, pustularnim lezijama i patergičnim reakcijama. Simptomi i znakovi Herpetiformne oralne lezijeBolne oralne lezije (aftozne ili herpetiformne) nužni su kriterij za dijagnozu i u 70% slučajeva prva su manifestacija Behçetove bolesti. Ulceri su okrugli ili ovalni, 2 do 10 mm u promjeru, te plitki ili duboki sa središnjim žućkastim nekrotičnim centrom. Ulceri veći od 10 mm cijele ožiljkavanjem. Mogu se javiti bilo gdje u oralnoj šupljini (čak i u skupinama), no češći su na keratiniziranim područjima orofarinksa, pri čemu često zaobilaze nekeratizirane površine dorzalnog jezika, desni i tvrdog nepca. Teško ih je razlikovati od ulceracija zbog drugih razloga, ali imaju visoku stopu rekurencije, često nekoliko puta godišnje i češće se pojavljuju kao multiple lezije u skupinama (često više od šest istodobnih lezija). Ulceracije obično traju 1 do 2 tjedna. Kožne lezije često se javljaju u genitalnoj regiji u obaju spolova. Genitalne ulceracije u muškaraca najkarakterističnije zahvaćaju skrotum. U žena je labijalno područje najčešće zahvaćeno. Genitalne ulceracije tipično zacjeljuju ožiljkavanjem (u oko 75% slučajeva), a bolnije su u muškaraca. Čvorići koji sliče erythema nodosum su češći na donjim ekstremitetima žena. Bolni su, eritematozni, nodularni i obično nestaju nakon 2-3 tjedna, no često rekuriraju. Akneiformne papulopustularne lezije češće su u muškaraca i obično se nalaze na trupu i ekstremitetima. Ekstragenitalne ulceracije koje cijele ožiljkavanjem javljaju se u samo 3% slučajeva, visoko su specifične za Behcetovu bolest i najčešće se nalaze u aksilama, na vratu, dojkama, interdigitalnoj koži stopala i preponama. Patergički (patergija je eritematozni papularni ili pustularni odgovor na lokalnu ozljedu kože) test je pozitivan ako se papula veća od 2 mm pojavi 24 do 48 sati nakon kosog uboda 20-25 gažnom iglom u kožu. Valja napomenuti da i druga stanja mogu dati pozitivan patergički test, tako da on nije 100% specifičan, niti je 100% osjetljiv - samo 50% pacijenata na Bliskom Istoku ima pozitivan test, s nešto većom specifičnosti za mediteranske regije. Hipopijon, označen žutom strelicom. Oči su zahvaćene u 25-75% slučajeva Behcetove bolesti. Očne manifestacije mogu biti povezane s neurološkim manifestacijama. Manifestacije su anteriorni ili posteriorni uveitis, hipopijon, retinalni vaskulitis i kristaloidna makularna degeneracija. Prva su manifestacija bolesti u oko 10% slučajeva, no obično se javljaju nakon oralnih ulceracija. Relapsirajući uveitis ili iridociklitis (najčešći) često se manifestiraju kao bol, fotofobija i crvenilo oka. Hipopijon je sloj gnoja vidljiv u anteriornoj očnoj komori. Uveitis je tipično bilateralan i epizodan, često zahvaća cijeli uvealni trakt, i ne mora u potpunosti zaliječiti između epizoda. Koroiditis, retinalni vaskulitis, vaskularne okluzije i optički neuritis mogu ireverzibilno oštetiti vid i čak progredirati do sljepoće. Prognoza je bolja za ljude koji razviju simptome kasnije u tijeku bolesti. Neurološki simptomi su ukupno gledano neobično kasna manifestacija, 1-8 godina nakon početka bolesti. Zahvaćanje CNS-a je rijetko, ali ozbiljno. U većini slučajeva zahvaćeno je pamćenje. Promjene ponašanja, osobito apatija ili disinhibicija prijavljeni su u 54% pacijenata. Prve manifestacije može biti zahvaćanje parenhima s piramidnim znakovima, bolest malih krvnih žila s uzorkom poput multiple skleroze, ili neparenhimno zahvaćanje s aseptičkim meningitisom ili meningoencefalitisom, ili trombozom duralnih sinusa. Perivaskularna i endovaskularna upala može se javiti u arterijama i venama. Mogu se razviti u arterijama tromboze, aneurizme, pseudoaneurizme, krvarenja i stenoze. Zahvaćanje velikih arterija susreće se u 3-5% svih pacijenta tijekom života, no na obdukciji se dogaže asimptomatično zahvaćanje u oko trećine pacijenata. Aneurizme aorte i pulmonalne arterije mogu rupturirati, i važan su uzrok smrti u ovih pacijenata. Otkrivanje plućne aneurizme uz druge naznake vaskulitisa jako upućuju na Behcetovu bolest. Arterijska bolest je predominantnija u muškaraca i rijetko se javlja u žena, dok je vensko zahvaćanje (obično u obliku tromboflebitisa) češće u žena. Može biti zahvaćeno više vena, uključuući donju i gornju šuplju venu, hepatične vene (što uzrokuje Budd-Chiarijev sindrom) ili gore spomenute duralne venske sinuse (tromboza duralnih venskih sinusa prisutna je u oko 8% slučajeva). U 50% pacijenata javlja se blagi, samoograničavajući i neerozivni artritis ili artralgije, osobito na koljenima i drugim velikim zglobovima. Može se javiti upala sakroilijačnih zglobova. Zahvaćanje gastrointestinalnog sustava ima 3-16% pacijenata, s najčešćim zahvaćanjem jednjaka i ileocekalnog područja. Renalne manifestacije su još rjeđe, kao i srčane manifestacije. DijagnozaInternational Study Group kriteriji za Behcetovu bolest Nužni kriterij:rekurentne oralne ulceracije: manje aftozne, veće aftozne ili herpetiformne ulceracije koje je uočio liječnik ili pacijent, koje su se javljale bar 3 puta u razdoblju od 12 mjeseci Manji kriteriji:Rekurentne genitalne ulceracije: aftozne ulceracije ili ožiljkavanje koje je uočio liječnik ili pacijent, očne lezije: anteriorni uveitis, posteriorni uveitis ili stanice u staklastom tijelu ili retinalni vaskulitis koji je uočio oftalmolog, kožne lezije: erythema nodosum koji je uočio liječnik ili pacijent, pseudofolikulitis ili papulopustularne lezije, ili akneformni noduli koje je uočio liječnik u postadolescentnih pacijenata koji nisu na kortikosteroidnim lijekovima, pozitivni patergični test koji je očitao liječnik u 24-48 h. Za dijagnozu je potreban nužni kriterij i dva manja kriterija. Laboratorijski nalazi (kompletna krvna slika, brzina sedimentacije eritrocita, CRP, albumin) su nespecifični, no karakteristični za upalnu bolest - povišena SE, CRP, α2- i γ-globulini te blaga leukocitoza. Diferencijalna dijagnoza uključuje reaktivni artritis, sistemski eritemski lupus, Crohnovu bolest, ulcerozni kolitis, ankilozirajući spondilitis, sindrome periodičke vrućice, te herpes simplex infekciju. Liječenje Osnovu liječenja čine kolhicin, talidomid, anti-TNF lijekovi i interferon za bolest sluznice, azatioprin ili ciklosporin za bolest očiju, te ciklofosfamid i klorambucil za refraktornu bolest. Kolhicin može smanjiti učestalost i težinu oralnih ili genitalnih ulceracije i može biti učinkovit za nodozni eritem i artralgije. Talidomid se može upotrijebiti za liječenje oralnih, genitalnih i kožnih lezija, no lezije se mogu ponovo javiti kada se liječenje zaustavi. Anti-TNF lijekovi (adalimumab, infliksimab, etanercept) mogu suprimirati mukokutane lezije, te se mogu dati ako je kolhicin neučinkovit. Azatioprin pomaže očuvati vid i spriječiti nove očne lezije, a također je koristan za mukokutane lezije i artralgiju. Ciklosporin je rezerviran za pacijente s težim očnim manifestacijama i može se upotrijebiti s azatioprinom za liječenje refraktornog uveitisa. Ciklofosfamid i klorambucil upotrebljavaju se u pacijenata s refraktornom bolesti, po život opasnim stanjima (npr. plućne aneurizme) i CNS manifestacijama. Topički kortikosteroidi mogu privremeno olakšati očne manifestacije i većinu oralnih lezija, no ni topički ni sistemski kortikosteroidi ne mijenjaju učestalost relapsa. U liječenju se koriste EULAR (The European League Against Rheumatisam) preporuke. Prognoza Behcetova bolest obilježena je egzacerbacijama i remisijama. Mukokutane i očne lezije i artralgije obično se gore u početku bolesti. CNS i manifestacije na velikim krvnim žilama, ako se razviju, obično se javljaju kasnije. Smrt povremeno nastupa zbog neuroloških, vaskularnih ili gastrointestinalnih manifestacija. Rizik smrti je viši u muškaraca, pacijenata s arterijskom bolesti ili velikim brojem egzacerbacija. Većina pacijenata eventualno uđe u remisiju.
 19. Sken 3. izdanja Smjernica za primjenu antimikrobnih lijekova (2012), knjižice koja se svojedobno mogla besplatno dobiti na Zavodu za kliničku farmakologiju na Rebru.   antibiotici-smjernice.pdf   antibiotici-smjernice.pdf Uredništvo i autori: prof. dr. Igor Francetič, dr. Ksenija Makar-Aušperger, dr. sc. Robert Likič, dr. Viktorija Erdeljič, mr. sc. Matea Radačič Aumiler, dr. Luka Bielen Recenzenti: prof. dr. Bruno Baršič, prof. dr. Boris Labar Izdavač: Klinički bolnički centar Zagreb  
 20. Busacca čvorići

  Busacca čvoriæi su upalni čvorići koji se javljaju na šarenici pri granulomatoznom anteriornom uveitisu, kao što se zbiva pri sarkoidozi, tuberkulozi, sifilisu te Vogt-Koyanagi-Herada sindromu i dr. Često izgledaju želatinozno. Za razliku od Koeppeovih čvoriča, Busacca čvorići se javljaju po cijeloj stromi šarenice i patognomonični su za granulomatozni anteriorni uveitis (Koeppeovi čvorići se javljaju i u granulomatoznom i u negranulomatoznom uveitisu). Sastoje se od divovskih stanica okruženih limfocitnim infiltratom, te se povlače nakon liječenja.
 21. Interna medicina - skripte Novo - skripta prema Vrhovcu, 600 stranica, vjerojatno najbolja skripta ikad (hvala Ginger): Skripta prema Vrhovcu - Mihic - 600 str.pdf Jako lijepi sažeci koje su napravili studenti koji su proŠle akademske godine sluŠali internu. Anamneza i status Dijagnostika internističkih bolesti Osnovni simptomi i znakovi bolesti Liječenje internističkih bolesti EKG Kardiovaskularni sustav Šok Hematologija Respiratorni sustav Endokrini sustav Mokraćni sustav Probavni sustav Interna_skripte.rar Interna medicina - skripta za državni, ali mogla bi poslužiti (izvučena iz paketa) - 104 stranice by Kristina Interna-skripta za državni.pdf Odabrana_poglavlja_iz_akutne_medicine.pdf Osnove EKG-a - Dubin (hvala Perpetua) Dubin.pdf Evo jedna mala knjižica sa 100 očitanih EKG-a tako da možete prekontrolirati svoje znanje by Katarina22 100.EKG.Problems._John.R.Hampton_.rar EKG vodič ► Uvod ► 1.poglavlje - Osnove ► 2.poglavlje - Hipertrofija i povećanje srca ►3.poglavlje - Aritmije ► 4. poglavlje - Kondukcijski blokovi ► 5. poglavlje - Preekscitacijski sindromi ► 6.poglavlje - Ishemija i infarkt miokarda ► 7. poglavlje - Dodatni poremećaji koje morate znati ► 8. poglavlje - Metoda očitavanja EKG-a u 11 koraka
 22. Cistična fibroza

  Cistična fibroza, ponekad nazivana i mukoviscidoza, (ICD-10: E84) je autosomno recesivno nasljeđivana letalna bolest egzokrinih žlijezda koja prvenstveno zahvaća gastrointestinalni i respiratorni sustav. Karakterizirana je zatajenjem gušterače, ponavljajućim i kroničnim plućnim infekcijama, crijevnom opstrukcijom i muškom neplodnošću. Cistična fibroza je najčešća po život opasna genetička bolest u bjelačkoj populaciji. Incidencija je 1 u 3200 rođenja. Zbog poboljšane terapije, oko 50% pacijenata s cističnom fibrozom su odrasle osobe. Etiologija Gen cistične fibroze ili gen regulator transmembranske propusnosti cistične fibroze (CFTR, eng. cystic fibrosis transmembrane conductance regulator gene) nalazi se na dugome kraku kromosoma 7 i kao autosomno recesivno svojstvo prisutan je u oko 3% bjelačke populacije. Taj gen kodira protein epitelnih kloridnih kanala, točnije, cAMP-om regulirani kloridni kanal koji upravlja transportom klora i natrija preko epitelne membrane. Epitelni kanali za transport klora pri cističnoj se fibrozi ne mogu aktivirati cAMP-om, te takve stanice ne mogu normalno izlučiti klor, zbog čega dolazi do njegova zadržavanja unutar stanica. Epitelni natrijski kanali (ENaC), odgovorni za transport iona natrija iz luminalnog sekreta u stanice, inhibirani su normalnom funkcijom navedenih kloridnih kanala. Ako njihova funkcija nije normalna, aktivnost ENaC bit će povišena te u stanici dolazi do nakupljanja veće količine NaCl i vode. Posljedično dolazi do povećane gustoće sluzi koja blokira dišne puteve, kanaliće gušterače, bilijarne kanaliće i intestinalni sustav, što je razlog zašto se cistična fibroza prije nazivala mukoviscidoza. Suprotno zbivanjima navedenima iznad, u žlijezdama znojnicama mutacija CFTR-a dovodi do smanjenja aktivnosti ENaC-a, što uzrokuje nakupljanje NaCl u lumenima kanalića i stvaranja izrazito slanog znoja. Patofiziologija Gotovo sve egzokrine žlijezde zahvaćene su bolešću, s različitom distribucijom zahvaćenosti i stupnjem zahvaćenosti. žlijezde mogu postati opstruirane viskoznim ili solidnim eozinofilnim materijalnom u lumenu (gušterača, intestinalne žlijezde, intrahepatični žučni vodovi, žučni mjehur i submaksilarne žlijezde); izgledati histološki abnormalno i proizvoditi previše sekreta (traheobronhalne i Brunnerove žlijezde); izgledati histološki normalno no lučiti pretjerane količine Na i Cl (znoj, parotidna žlijezda i male žlijezde slinovnice). Dišni sustav Pluća su općenito histološki normalna pri rođenju, no većina pacijenata počinje razvijati plućne bolesti rano u djetinjstvu. Mukozni čepovi i kronične bakterijske infekcije praćene naglašenim upalnim odgovorom oštećuju dišne puteve, što eventualno vodi do bronhiektazija i respiratorne insuficijencije. Tijek bolesti karakteriziran je epizodnim egzacerbacijama s infekcijama i progresivnim smanjenjem plućne funkcije. Oštećenje pluća vjerojatno započinje difuznom opstrukcijom malih dišnih puteva abnormalno viskoznim mukoznim sekretima. Bronhiolitis i mukopuruletno začepljenje dišnih puteva javlja se sekundarno opstrukciji i infekcijama. Promjene dišnih puteva češće su nego promjene parenhima, a emfizem nije istaknut. Oko 50% pacijenata ima bronhalnu hiperreaktivnost koja odgovara na bronhodilatatore. U pacijenata s naprednijom plućnom bolesti, kronična hipoksemija rezultira mišićnom hipertrofijom pulmonalnih arterija, pulmonalnom hipertenzijom i hipertrofijom desnog ventrikula. Većina pulmonalnog oštećenja može biti uzrokovana upalom sekundarno otpuštanju proteaza i proinflamatornih citokina iz stanca u dišnim putevima. Pluća većine pacijenata kolonizirana su patogenim bakterijama. Rano u tijeku bolesti Staphylococcus aureus je najčešći patogen; no kako bolest napreduje najčešće se izolira Pseudomonas aeruginosa. Mukoidna varijanta P.aeruginosa jedinstveno je povezana s cističnom fibrozom i ukazuje na goru prognozu nego nemukoidna Pseudomonas. Prevalencija na meticilin rezistentnog Staphyloccocusa aureusa (MRSA) u respiratornom traktu je sada viša od 25% - pacijenti s MRSA-om imaju niže stope preživljenja nego oni bez MRSA-e. Kolonizacija s Burkholderia cepacia kompleksom javlja se u oko 3% pacijenata i može biti povezana s bržom deterioracijom pluća. Potencijalni patogeni su i netuberkulozne mikobakterije (npr. Mycobacterium avium kompleks). Prevalencija varira s dobi i zemljopisnom lokacijom i vjerojatno prelazi 10%. Gastrointestinalni sustav Gušterača, crijeva i hepatobilijarni sustav često su zahvaćeni bolesti. Funkcija egzokrinog pankreasa kompromitirana je u oko 85 do 95% pacijenata. Iznimka je podskupina pacijenata koji imaju određene “blage” mutacije cistične fibroze, kod kojih je posljedično funkcija gušterače neoštećena. Pacijenti s insuficijencijom gušterače imaju malapsorpciju masti (i u masti topljivih vitamina) i proteina. Duodenalna tekućina je abnormalno viskozna i pokazuje znakove inaktivacije enzima te smanjenu koncentraciju hidrogenkarbonatnog iona - tripsin i kimotripsin su odsutni ili im je koncentracija u stolici smanjena. Disfunkcija endokrinog pankreasa je manje učestala, no diabetes mellitus prisutan je u oko 2% djece, 20% adolescenata i bar 40% odraslih osoba. Zahvaćanje žučnih vodova sa stazom žuči i začepljenjem žučnih vodova vodi do asimptomatične fibroze jetre u oko 30% pacijenata. U oko 2 do 3% pacijenata progredira u ireverzibilnu multinodularnu bilijarnu cirozu s varikozitetima i portalnom hipertenzijom, obično do 12. godine života. Hepatocelularno zatajenje je rijedak i kasan događaj. Postoji povećanje incidencije kolelitijaze, koja je obično asimptomatična. Abnormalno viskozni intestinalni sekreti obično uzrokuju mekonijski ileus u novorođenčadi, te ponekad mekonijsko začepljenje debelog crijeva. Starija djeca i odrasli također mogu imati povremenu ili kroničnu konstipaciju i intestinalnu opstrukciju. Drugi gastrointestinali problemi su intersuscepcija, volvulus, rektalni prolaps, periapendikalni apscesi, pankreatitis ili povećani rizik raka hepatobilijarnog i gastrointestinalnog trakta, gastroezofagealni refluks i ezofagitis. Neplodnost se javlja u oko 98% odraslih muškaraca sekundarno nerazvitku vas deferens ili drugih oblika opstruktivne azoospermije. U žena je neplodnost malo manja sekundarno viskoznim cervikalnim sekretima - mnoge žene su iznijele trudnoću do termina. Ishod trudnoće i za majku i za dijete ovisi o zdravlju majke. Druge komplikacije uključuju osteopeniju i osteoporozu, bubrežne kamence, deficijenciju željeza i anemiju, te epizodne artralgije i artritise. Simptomi i znakovi Globalno gledano, u pedeset posto novorođenčadi kojima bolest nije dijagnosticirana skriningom novorođenčadi (genetički skrining CF-a ne radi se sustavno u Hrvatskoj) prezentiraju se prvo plućne manifestacije, obično već u ranom djetinjstvu. Rekurentne ili kronične infekcije su česte, a manifestiraju se kašljem, proizvodnjom sputuma i vizingom. Kašalj je najčešća pritužba, praćen sputumom, povraćanjem i poremećajem sna. Interkostalne retrakcije, uporaba akcesornih mišića respiracije, bačvasta deformacija prsnog koša, batićasti prsti i cijanoza javljaju se s napretkom bolest. Zahvaćanje gornjeg dišnog trakta uključuje nosne polipoze i kronični ili rekurentni sinusitis. Adolescenti mogu imati usporeni rast, odgođen početak puberteta te smanjenje tolerancije na fizički napor. Plućne komplikacije uključuju pneumotoraks, infekcije netuberkuloznim mikobakterijama, hemoptizu, alergijsku bronhopulmonalnu aspergiljozu i zatajenje desnog srca sekundarno plućnoj hipertenziji. Mekonijski ileus zbog opstrukcije ileuma viskoznim mekonijama vjerojatno je najraniji znak i prisutan je u oko 15 do 20% novorođenčadi zahvaćenima cističnom fibrozom. Tipično se manifestira abdominalnom distenzijom, povraćanjem i nemogućnošću prolaska mekonija. Neka novorođenčad ima intestinalnu perforaciju, sa znakovima peritonitisa i šoka. Novorođenčad s mekonijskim začepljenjem imaju odgođeno prolaženje mekonija. Mogu imati slične znakove opstrukcije ili vrlo blage i prolazne simptome koji prođu nezapaženo. Stariji pacijenti mogu imati epizode konstipacije ili razviti rekurentne i ponekad kronične epizode parcijalne ili kompletne opstrukcije tankog ili debelog crijeva. Simptomi uključuju grčevitu abdominalnu bol, promjene uzorka defekacije, smanjen apetit i ponekad povraćanje. U novorođenčadi bez mekonijskog ileusa, početak bolesti može najaviti odgađanje u vraćanju težine pri rođenju ili neadekvatni dobitak na težini u 4. do 6. tjednu od rođenja. Povremeno, pothranjena novorođenčad prezentira se generaliziranim edemom sekundarno malapsorpciji proteina. Insuficijencija gušterače obično je klinički očita rano u životu i može biti progresivna. Manifestacije uključuju česti prolazak voluminozne, smrdljive, masne stolice te usporeni rast sa smanjenim subkutanim tkivom i mišićnom masom unatoč normalnom apetitu. Kliničke manifestacije mogu se javiti sekundarno deficijenciji u masti topljivih vitamina. Rektalni prolaps javlja se u 20% neliječene djece. Gastroezofagealni refluks je relativno čest među starijom djecom i kod odraslih. Pretjerano znojenje u toplom vrmenu ili s vrućicom može voditi do epizoda hiponatrijemične / hipokloremične dehidracije i zatajenja cirkulacije. U suhim klimama, novorođenčad se može prezentirati kroničnom metaboličkom alkalozom. Formacija kristala soli i slani okus na koži jako upućuju na cističnu fibrozu. Dijagnosticiranje Univerzalni skrining novorođenčadi za cističnu fibrozu ne provodi se sustavno u Hrvatskoj. Unatoč napretku u genetičkom testiranju, test prisutnosti klora u znoju ostaje standard za potvrđivanje dijagnoze cistične fibroze, zbog svoje senzitivnosti, specifičnosti, jednostavnosti i dostupnosti. Pri testu znojenja lokalizirano se znojenje stimulira pilokarpinom, mjeri se količina znoja, te koncentracija Cl iona. Rezultati su validni nakon 48 sati života, no može biti teško skupiti adekvatnu količinu znoja (više od 75 mg na filter papiru) prije 3. tjedna života. Lažno negativni rezultati su rijetki no mogu se javiti u prisutnosti edema i hipoproteinemije ili neadekvatne količine znoja. Lažno pozitivni rezultati se obično javljaju zbog tehničke pogreške. Iako se koncentracija Cl iona u znoju povećava lagano s dobi, test znoja je validan u svakoj životnoj dobi. Pozitivni rezultat valja potvrditi drugim testom znoja ili identifikacijom genetičke mutacije. Mali dio pacijenata ima blagi ili parcijalni CF fenotip i vrijednosti Cl u znoju kod njih su stalno u srednjem ili čak normalnom rasponu. Osim toga, postoje pacijenti koji imaju manifestacije CF samo na jednom organu - pankreatitis, kronični sinusitis ili kongenitalnu bilateralnu odsutnost vas deferens koja može biti rezultat djelomične disfunkcije CFTR proteina. U nekih od ovih pacijenata dijagnoza CF-a se može potvrditi identifikacijom dvaju uzročnih CF mutacija - jednoj u svakom od CFTR gena. Funkciju gušterače valja procijeniti u vrijeme dijagnoze, obično mjerenjem 72-satnog izlučivanja masti u stolici ili koncentracijom elastaze u stolici. Test elastaze je validan čak i u prisutnosti egzogenih pankreatičnih enzima. U novorođenčadi koja inicijalno imaju suficijentnu gušteraču i koja imaju dvije “teške” mutacije valja serijski mjeriti funkciju gušterače kako bi se uočila progresija njene insuficijencije. Cistična fibroza - CT nalazPrsni RTG se radi u vrijeme egzacerbacija plućne bolesti i rutinski svakih jednu do dvije godine. CT može pomoći u preciznijoj procjeni oštećenja pluća. Oboje, i RTG i CT, mogu pokazati hiperinflaciju i zadebljanje bronhalnog zida kao najraniji nalaz. Kasnije promjene uključuju područja infiltrata, atelektaze i hilarnu adenopatiju. S napredovanjem bolesti javljaju se segmentalne ili lobarne atelektaze, stvaranje cista, bronhiektazije te hipertrofija pulmonarne arterije i desnog ventrikula. Karakteristično je “grananje”, prstoliki opaciteti koji predstavljaju mukozne čepove proširenih bronha. Plućni funkcijski testovi najbolja su indikacija kliničkog statusa i valja ih raditi rutinski četiri puta godišnje, te svakako u vrmenu egzacerbacija bolesti. Oni upućuju na hipoksemiju, redukciju forsiranog vitalnog kapaciteta (FVC), forsiranog ekspiratornog volumena u jednoj sekundi (FEV1), forsiranog ekspiratornog toka između 25% i 75% ekspiriranog volumena (FEF25-75) i FEV1/FVC omjera; povećava se rezidualni volumen i omjer rezidualnog volumena u odnosu na ukupni kapacitet pluća. Pedeset posto pacijenata ima reverzibilnu opstrukciju dišnih puteva na što upućuje poboljšanje funkcije pluća nakon primjene aerosolnih bronhodilatora. Praćenje orofaringealne ili sputumske kulture valja napraviti 4 puta godišnje, osobito u pacijenata kod kojih još nije nastupila P.aeruginosa kolonizacija. Skrining novorođenčadi se ne radi rutinski u Hrvatskoj. Skrining se temelji na otkrivanju povišene koncentracije imunoreaktivnog tripsinogena (IRT) u krvi. Nakon otkrivanja povišene razine IRT-a, može se napraviti drugi IRT test - ako je i on povišen, slijedi test znoja. U drugom slučaju nakon prvog pozitivnog IRT testa može slijediti testiranje na CFTR mutacije - ako su 1 ili 2 mutacije identificirane, radi se test znoja. Obje strategije imaju senzitivnost od 90 do 95%. Prognoza Tijek bolesti uvelike je određen stupnjem zahvaćenosti pluća bolešću. Detereoracija je neizbježna i vodi do onesposobljenosti i eventualne smrti, obično kombinacijom respiratornog zatajenja i cor pulmonale. Prognoza se poboljšala, uglavnom zbog agresivnog liječenja prije početka ireverzibilnih plućnih promjena. Srednje preživljenje u zapadnim zemljama je 41 godina. Dugoročno preživljenje je značajno bolje u pacijenata bez insuficijencije pankreasa. Na ishod također utječe profil CFTR mutacija, modifikacijski geni, mikrobiologija dišnih puteva, temperatura ambijenta, izlaganje onečišćivačima zraka (uključujući pušenje), pridržavanje terapije te socioekonomski status. Najbolji prediktor preživljenja je FEV1 (prilagođen za dob i spol). Liječenje Liječenje plućnih problema temelji se na sprečavanju opstrukcije dišnih puteva i profilaksi protiv plućnih infekcija (ili kontroli plućnih infekcija). Profilaksa protiv plućnih infekcija temelji se na održavanju imunosti na hripavac, haemophilus influenzae, varicelle, Streptococcus pneumoniae, ospica i godišnje cijepljenje protiv gripe. U pacijenata koji su izloženi influenci može se preventivno upotrijebiti inhibitor neuraminidaze. Čišćenje dišnih puteva koje se sastoji od posturalne drenaže, perkusije, vibracija i potpomognutog kašljanja preporučuju se u vrijeme dijagnoze i valja ih raditi redovito. Preporučuje se i redovito aerobno vježbanje koje može pomoći čišćenju dišnih puteva. Pacijentima koji imaju reverzibilnu opstrukciju dišnih puteva mogu se dati aerosolni bronhodilatori (kortikosteroidi nisu učinkoviti). Oralni kortikosteroidi mogu se dati djeci s dugotrajnijim bronhiolitisom i pacijentima s refraktornim bronhospazmom, alergijskom bronhopulmonarnom aspergiljozom te upalnim komplikacijama (npr. artritis, vaskulitis). Dugotrajna uporaba kortikostroida (svaki drugi dan) može usporiti smanjenje plućne funkcije, no ne preporučuje se zbog komplikacija vezanih uz kortikosteroide. Pacijenti koji primaju kortikosteroide moraju se nadzirati zbog potencijalnog diabetesa ili zaostanka u rastu. Za ibuprofen je dokazano da usporava brzinu smanjenja plućne funkcije (osobito u djece od 5 do 13 godina) kada se daje tijekom sedam godina u dozi dovoljnoj da postigne plazmatsku koncentraciju od 50 do 100 μg/mL. Postoji i ivacaftor, lijek koji potencira CFTR ionske kanale. Drugi lijekovi koji mogu korigirati defektivne CFTR ili potencirati njihovu funkciju se proučavaju. Za blage plućne egzacerbacije bolesti, valja dati kratki tretman antibioticima, utemeljen na rezultatima kulture i osjetljivosti. Za blage do teške plućne egzacerbacije, osobito u pacijenata koloniziranih s P.aeruginosa, savjetuje se intravenska antibiotska terapija. Takvi pacijenti često trebaju bolničko liječenje. U pacijenata s kroničnom kolonizacijom P.aeruginosa, antibiotici davani putem aerosola poboljšavaju kliničke parametre i moguće smanjuju bakterijski teret u dišnim putevima. Eradikacija kronične Pseudomonas kolonizacije obično nije moguća. Ipak, pokazano je da rana antibiotska terapija, u vrijeme kada su dišni putevi inicijalno zahvaćeni nemukoidnim sojevima P.aeruginosa, može biti učinkovita u eradiciranju organizma na neko vrijeme. Neonatalna intestinalna opstrukcija ponekad se može olakšati klistirom koji sadrži hiperosmolarni ili izoosmolarni kontrastni materijal - inače može biti potrebna kirurška enterostomija kako bi se istjero viskozni mekonij iz intestinalnog lumena. Nakon neonatalnog perioda, epizode parcijalne intestinalne opstrukcije mogu se liječiti također hiperosmolarnim izoosmolarnim konstrastnim materijalom putem klistira, ili oralnom primjenom otopine za intestinalnu lavažu. Omekšivači stolice poput natrij sulfosukcinata ili laktuloze mogu pomoći spriječiti takve epizode. Pacijentima s insuficijencijom gušterače valja davati nadomjesnu terapiju enzima gušterače uz svako jelo. U prehrani pacijenata s cističnom fibrozom mora biti uključeno dovoljno kalorija i proteina da se omogući normalan rast i razvoj. Kalorijski iznos obično mora biti 30 do 50% veći od preporuka za opću populaciju. Dijeta također treba uključivati normalno do visoko uzimanje masti, u vodi topljive multivitaminske suplemente u dvostrukoj dozi od preporučene dnevne doze, suplementaciju soli tijekom djetinjstva i perioda termalnog stresa i povećanog znojenja. Djeca koja primaju antibiotike širokog spektra i pacijenti s jetrenom bolesti trebali bi uzimati dodatni vitamin K. Dijabetes povezan s cističnom fibrozom uzrokovan je insuficijencijom inzulina i dijeli obilježja i tipa 1 i tipa 2 dijabetesa. Inzulin je jedino preporučeno liječenje. Pacijente sa simptomatičnim zatajenjem desnog srca valja liječiti diureticima, ograničavanjem unosa soli i kisikom. Rekombinantni ljudski hormon rasta može unaprijediti plućnu funkciju, povećati visinu i sadržaj minerala u kostima, te smanjiti učestalost hospitalizacija. Obično se ne koristi zbog visoke cijene i nezgodne primjene. Operativni zahvati indicirani su za lokalizirane bronhiektazije ili atelektaze koje se ne mogu učinkovito liječiti lijekovima, nazalne polipe, kronični sinusitis, krvarenje iz varikoziteta jednjaka sekundarno portalnoj hipertenziji, bolesti žučnog mjehura i intestinalnu opstrukciju zbog volvulusa ili intrasuscepcije. Transplantacija jetre uspješno se obavljala u pacijenata s krajnjim stadijem jetrene bolesti. Bilateralna transplantacija pluća napravljena je uspješno u pacijenata s naprednom plućnom bolesti, kao i lobarna transplantacija jetre, kao i kombinirana transplantacija pluća i jetre u pacijenata u zadnjem stadiju jetrene i plućne bolesti. Bilateralna transplantacija pluća za teške plućne bolesti postaje lagano rutinski zahvat, s većim uspjehom i poboljšanim tehnikama. Oko 60% ljudi preživi 5 godina nakon transplantacije obaju plućnih krila, uz poboljšanje stanja.
 23. Schrimerov test

  Schrimerov test se upotrebljava kako bi se odredilo proizvode li lakrimalne žlijezde dovoljno suza kako bi oči držale dovoljno vlažnima. Mlada osoba normalno navlaži oko 15 mm filter papira zalijepljenog ispod donjeg očnog kapka u 5 minuta. Većina ljudi s, primjerice, Sjogrenovim sindromom navlaži manje od 5 mm, iako je oko 15% testova lažno pozitivno i oko 15% lažno negativno.
 24. Sjögrenov sindrom

  Sjögrenov sindrom (ICD-10: M35.0) je relativno čest autoimunosni sustavni upalni poremećaj nepoznatog uzroka obilježen suhoćom usta, očiju i drugih sluznica zbog limfocitne infiltracije egzokrinih žlijezda i posljedičnom njihovom disfunkcijom. Sjögrenov sindrom klasificira se kao primarni ili sekundarni. Primarni Sjögrenov sindrom javlja se samostalno, a sekundarni Sjögrenov sindrom javlja se s drugim autoimunosnim bolestima, odnosno, u oko 30% pacijenata s autoimunosnim bolestima poput reumatoidnog artritisa, sustavnog eritemskog lupusa, sistemne skleroze, miješane bolesti vezivnog tkiva, Hashimotoovim tireoiditisom, primarnom bilijarnom cirozom ili kroničnim autoimunosnim hepatitisom. Prema dostupnim podacima, Sjögrenov sindrom je drugi najčešći reumatološki poremećaj, iza sustavnog eritemskog lupusa. Zahvaća 0.1-4 % populacije. Omjer zahvaćenosti žena i muškaraca je 9:1. Može zahvatiti ljude bilo koje dobne skupine, no najčešći je u starijih ljudi, s početkom bolesti tipično u četvrtom ili petom desetljeću života. Patogeneza Etiologija Sjögrenova sindroma nije u potpunosti poznata. Prisutnost aktiviranih epitelnih stanica žlijezda slinovnica koje izražavaju razred II MHC molekula te identifikacija nasljednih markera podložnosti upućuju na to da okolišni ili endogeni antigeni pokreću samopojačavajući upalni odgovor u podložnih pojedinaca. Učestalost HLA-DR52 u pacijenata s primarnim Sjögrenovim sindromom procjenuje se na gotovo 90%, no također je znatno učestalost povećana u osoba sa sekundarnim Sjögrenovim sindromom pri reumatoidnom artritisu ili sistemskom eritemskom lupusu. Genetička povezanost pri Sjögrenovu sindromu varira među etničkim grupama - tako je u bijelaca bolest najčešće povezana s HLA-DR3, HLA-DQ2 i HLA-B8. Virusi su najvjerojatniji kandidati ako okolišni okidači, iako ni jedan virus sa sigurnošću nije dokazan kao pokretaš. Vjerojatni kandidati su Epstein-Barrin virus (EBV), HTLV-1, HHV-6, HIV, hepatitis C i citomegalovirus. Sindromi slični Sjögrenovu ponekad se viđaju u pacijenata inficiranih HIV-om, HTLV-1 i hepatitisom C. Viralna infekcija (ili neki drugi faktori) mogu uzrokovati oštećenje ili smrt stanice, što izlaže antigene receptorima na dendritičkim ili epitelnim stanicama. Po prepoznavanju antigena te se stanice aktiviraju i počinju proizvoditi citokine, kemokine i adhezijske molekule. Dolazi do privlačenja limfocita T i B u žlijezdu. Antigeni koji se eksprimiraju su i Ro (SSA) i La (SSB). Dendritičke stanice potaknute imunosnim kompleksima koji tvore SSA i anti-SSA (i drugi imunosni kompleksi) mogu dalje poticati aktivaciju urođenog i stečenog imunosnog sustava. U zahvaćenoj salivarnoj ili lakrimalnoj žlijezdi limfociti se prvo nakupljaju periduktalno. To su prvenstveno CD4 T limfociti (75%) i memorijske stanice, s 10% limfocita B i plazma stanica koje luče imunoglobuline. Iako se pojedini režnjići žlijezde mogu uništiti, biopsija pokazuje da pacijenti sa Sjögrenovim sindromom tipično zadržavaju 40-50% zdrave strukture žlijezda. To upućuje na to da možda uništenje tkiva suznih i žlijezda slinovnica nije u potpunosti odgovorno za simptome Sjögrenova sindroma. Studije vele da bolest ima i neuroendokrinu komponentu, gdje proupalni citokini mogu smanjiti otpuštanje acetilkolina, ali i antitijela na acetilkolinske receptore mogu ometati neuralnu stimulaciju sekrecije iz žlijezde. Sve ove strukturne i funkcionalne prmjene u žlijezdama slinovnicama i suznim žlijezdama uzrokuju smanjenje lučenja tekućine (keratoconjunctivitis sicca ili sika sindrom). U oku je posljedica hiperosmolarnost suza koja je sama proupalni stimulus, što rezultira upalnom kaskadom na očnoj površini s dokazima imnosne aktivacije konjunktivalnog epitela i lokalne proizvodnje citokina i metaloproteinaza. To dalje potiče eroziju epitela i nepravilnost površine. Simptomi i znakovi Početak bolesti je spor. Prvi simptomi Sjögrenova sindroma mogu se lako propustiti ili pogrešno interpretirati, stoga se dijagnoza može odgoditi i po nekoliko godina. Kseroftalmija (suhe oči) i kserostomija (suha usta) su glavni klinički znakovi u odraslih osoba. Propuštanje dijagnoze ponekad stoga ne čudi, pošto trećina starijih osoba imaju sika simptome, vjerojatno kao dio normalnog procesa starenja, odnosno, normalne atrofije i fibroze koje sa starošću dolaze. Uz to, neki lijekovi mogu uzrokovati sika simptome, npr. antidepresivi, antikolinergici, beta blokatori, diuretici i antihistaminici. Pacijenti s kseroftalmijom žale se na crvenilo, svrbež i bol. Najčešća je pritužba ipak osjećaj da imaju pijesak u očima. Simptomi se tipično pogoršavaju tijekom dana, vjerojatno zbog većeg isparavanja. Kserostomija rezultira težim žvakanjem i gutanjem, sekundarnim Candida infekcijama, većom incidencijom karijesa i peridontalnih bolesti te kamencima u žlijezdanim duktusima. Suhoća se može također razviti na koži i sluznicama nosa, grla, larinksa, bronha, vulve i vagine. Suhoća respiratornog trakta može uzrokovati kašalj. Mnogo rjeđe razvijaju dispneju zbog intersticijske plućne bolesti koja je tipično blaga. Parotidne žlijezde povećaju se u oko trećine pacijenata i obično su čvrste, glatke i blago bolne. Povećanje može biti asimetrično. Kronično povećanje žlijezda slinovnica rijetko je bolno osim ako ne postoji opstrukcija ili infekcija. Nedostatak sline može voditi do nepotpunog otklanjanja želučane kiseline, što može pak rezultirati gastroezofagealnim refluksom i ezofagitisom. Akuti ili kronični pankreatitis su također rijetke manifestacije. Pri tumačenju visokih amilaza ipak treba biti oprezan, pošto povišene razine amilaze mogu potjecati i iz parotidne žlijezde. Rijetko se mogu javiti i perikarditis i plućna hipertenzija. Ortostatski simptomi povezani s disfunkcijom autonomne kontrole krvnog tlaka i frekvencije srca povezani su s povećanom težinom bolesti. Simptomi u središnjem živčanom sustavu, po različitim studijama, javljaju se u 8-40% slučajeva, a manifestacije su mijelopatija, optička neuropatija, napadi, kognitivna disfunkcija i encefalopatija. U do 55% pacijenata može se otkriti senzorička, motorička ili senzomotorička periferna neuropatija, često supklinička. Rezultat je vaskulitisa, koji također može uzrokovati osipe (uključujući purpuru) i rijetko glomerulonefritis. Nefrokalcinoza, renalna tubularna acidoza, osteomalacija, nefrogeni dijabetes insipidus i hipokalijemija mogu se javiti sekundarno tubularnom oštećenju uzrokovanom intersticijskom nefritisu, najčešćem obliku renalnog zahvaćanja pri Sjogrenovu sindromu. Zglobne manifestacije pri Sjögrenovu sindromu obično su neerozivne i nedeformirajuće. Artralgije se javljaju u oko 50% pacijenata, a artritis slične distribucije reumatoidnom artritisu u trećine pacijenata, no nije erozivan. Reynaudov fenomen javlja se u oko 20% slučajeva. Mogu se javiti generalizirana limfadenopatija, pseudolimfom, maligni limfom ili Waldenstromova makroglobulinemija. Postoji 40 puta veća šansa razvoja ne-Hodgkinova limfoma, gdje je MALT limfom najčešći. Dijagnoza U dijagnostici je korisna klinička slika (simptomi na očima, ustima), testiranje lakrimalnih i salivarnih žlijezda, autoantitijela i ponekad biopsija žlijezda slinovnica. Na Sjogrenov sindrom valja sumnjati u ljudi sa suhim očima i ustima, povećanim žlijezdama slinovnicama, perifernom neuropatijom, purpurom ili neobjašnjenom renalnom tubularnom acidozom. Klasifikacijski kriteriji Sjogrenova sindroma (American-European Consensus Sjögren’s Classification Criteria) I. Očni simptomi (bar jedan) Suhe oči >3 mjeseca? Osjećaj prisutnosti stranog tijela u očima? Uporaba umjetnih suza >3x dnevno? II. Oralni simptomi (bar jedan) Suha usta >3 mjeseca? Rekurentno ili stalno otečene žlijezde slinovnice? Treba tekućinu za gutanje suhe hrane? III. Očni znakovi (bar jedan) Schirmerov test, (bez anestezije) ≤5 mm/5 minuta Pozitivno vitalno bojenje (van Bijsterveld ≥4) IV. Histopatologija Biopsija koja pokazuje fokalni limfocitni sijaloadenitis (fokus skor ≥1 per 4 mm2) V. Oralni znakovi (bar jedan) Nestimulirani protok sline (≤1.5 mL u 15 minuta) Abnormalna parotidna sijalografija Abnormalna scintigrafija žlijezda slinovnica VI. Autoantitijela (bar jedan) Anti-SSA (Ro) ili Anti-SSB (La) Za dijagnozu primarnog Sjogrenova sindroma potrebno je:Bilo koja 4 od 6 kriterija, mora uključiti ili kriterij IV (histopatologiju) ili kriterij VI (autoantitijela) Bilo koja 3 od 4 objektivna kriterija (III, IV, V, VI) Za dijagnozu sekundarnog Sjogrenova sindroma potrebno je: U pacijenata s drugom dobro definiranom bolesti vezivnog tkiva, prisutnost jednog simptoma (I ili II) plus 2 od 3 objektivna kriterija (III, IV i V). Ekskluzijski kriteriji su: prethodno radijacijsko liječenje u području glave i vrata, infekcija hepatitisom C, AIDS, preegzistirajući limfom, sarkoidoza, reakcija presatka protiv primatelja (GVHD), trenutna uporaba antikolinergičkih lijekova. Schirmerov testSchirmerov test mjeri količinu suza izlučenih 5 minuta nakon iritacije na filterski papir smješten ispod svakog donjeg kapka. Mlada osoba normalno navlaži 15 mm svakog filter papira. Većina ljudi sa Sjogrenovim sindromom navlaži manje od 5 mm, iako je oko 15% testova lažno pozitivno i oko 15% lažno negativno. Očno bojenje kapima rose bengala ili lizamin zeleno otopine visoko je specifično. Rose bengal je anilinska boja koja boji epitelne površine sa smanjenim izražajem mucina ili s izloženim epitelnim membranama. Zahvaćenost žlijezda slinovnica može se potvrditi abnormalno niskom proizvodnjom sline (≤ 1.5 mL/15 min) mjereno protokom sline ili sijalografijom, iako se ti testovi koriste izuzetno rijetko. Autoantitijela (serološki kriteriji) imaju ograničenu osjetljivost i specifičnost. To su već spomenuta SSA i SSB (anti-Ro i anti-La) protutijela, antinuklearna antitijela ili povišena razina antitijela protiv gama globulina. Reumatoidni faktor prisutan je u više od 70% pacijenata. Sedimentacija eritrocita povišena je u oko 70% pacijenata, trećina ima anemiju, a četvrtina leukopeniju. Histopatologija uključuje biopsiju manjih žlijezda slinovnica u bukalnoj sluznici. Biopsija je obično rezervirana za pacijente kod kojih se dijagnoza ne može postaviti testiranjem autoantitijela ili kada je zahvaćen veći organ. Liječenje Ne postoji lijek koji liječi Sjogrenov sindrom - liječenje bolesti je zapravo simptomatsko. U sekundarnom Sjogrenovu sindromu, liječenje se temelji na liječenju prateće bolesti i njenih kliničkih obilježja. Sjogrenov sindrom i povezani lupus poboljšavaju se više nego primarni Sjogren. U početku suha usta i oči valja zbrinjavati topičkom terapijom. Treba izbjegavati lijekove koji smanjuju sekreciju sline (npr. antihistaminike, antidepresive, druge antikolinergike). Bitna je uredna oralna higijena. Pilokarpin može stimulirati proizvodnju sline, no treba ga izbjegavati u pacijenata s bronhospazmom i glaukomom uskog kuta. Agresivno liječenje obično je rezervirano za pacijente s povezanim bolestima (npr. vaskulitis ili zahvaćanje unutrašnjih organa). Kortikosteroidi (prednizon), ciklofosfamid ili rituksimab mogu biti potrebni u teškom obliku bolesti, no i to ima svoje rizike. Prognoza Sjögrenov sindrom općenito ima dobru prognozu. U pacijenata sa sekundarnim oblikom, prognoza je više vezana uz povezani poremećaj (SLE, limfom). Stoga je veća stopa smrtnosti prvenstvno povezana s poremećajem vezanim uz Sjögrenov sindrom, npr. lupus, reumatoidni artritis, primarnu bilijarnu cirozu. Pacijenti s primarnim Sjögrenovim sindromom koji ne razviju limfoproliferativne poremećaje imaju normalnu očekivanu životnu dob. Djeca koju rađaju majke pozitivne na protutijela na SSA/Ro antigen imaju povećani rizik neonatalnog lupusa i kongenitalnog srčanog bloka.