Pretraži forum

Prikaz rezultata pretrage za tagove 'mef zg'.

 • Pretraži po tagovima

  Utipkajte tagove, razdvojene zarezima
 • Pretraži po autoru

Tip sadržaja


Forum

 • About the site
  • Forum Rules & Getting Started
  • Feedback, Suggestions & Support
  • Introduction
 • Download Section
  • Pretklinički predmeti
  • Klinički predmeti
 • Perpetuum-lab
  • MEF Zagreb
  • MEF Rijeka (MedRi)
  • MEF Split (MefSt)
  • MF Sarajevo & MF Tuzla & MF Beograd
  • Doctors' Lounge
  • Portal
  • Forum Nazionale y Internazionale
  • Ispit zrelosti
  • Oglasnik
 • General
  • Studentski život
  • Kreativni kutak
  • Etika, filozofija, religija
  • Politika, bez cenzure
  • Jadranka Kosor ™

Categories

 • Ošteæenje stanice
 • Upala i imunopatologija
 • Hemodinamièki poremeæaji
 • Novotvorine
 • Bolesti okoliša i prehrane
 • Srce
 • Dišni sustav
 • Glava i vrat
 • Jetra
 • Bubrezi
 • Muški spolni sustav i urinarni sustav
 • Ženski spolni sustav
 • Kosti i zglobovi
 • Endokrini sustav
 • Koža

Categories

 • A-B
 • C-D
 • E-F
 • G-H
 • I-J
 • K-L
 • M-N
 • O-P
 • Q-R
 • S-T
 • U-V
 • W-Z

Categories

 • Opæa patologija
 • Bolesti krvnih žila
 • Bolesti srca
 • Bolesti krvotvornih organa i limfnih èvorova
 • Bolesti pluæa i medijastinuma
 • Bolesti probavnog sustava
 • Bolesti jetre i bilijarnog sustava
 • Bolesti gušteraèe
 • Bolesti bubrega i mokraænog sustava
 • Bolesti muškog i ženskog spolnog sustava i dojke
 • Bolesti kože, kostiju, zglobova i mekih tkiva
 • Bolesti perifernog i središnjeg živèanog sustava

Categories

 • Anatomski termini i njihove derivacije

Categories

 • Anatomija
 • Patologija
 • Interna medicina
  • EKG vodič
 • Traumatologija
 • Farmakologija
 • Mikrobiologija
 • Fiziologija
 • Propedeutika
  • Kardiovaskularni sustav
  • Respiratorni sustav
 • Biokemija
 • Neurologija
 • Praktièni postupci
 • Znanstveni rad

Categories

 • Anatomija
  • Središnji živèani sustav
 • Histologija
  • Epitelno tkivo
  • Vezivno tkivo
  • Hrskavica
  • Koštano tkivo
  • Mišiæno tkivo
 • Patologija
  • Bubrezi
  • Opæa patologija
  • Urinarni trakt
 • MKBK II

Categories

Nema rezultata za prikaz.

Categories

Nema rezultata za prikaz.


Pronađen(o) je 4 rezultata

 1. Evo skenirao sam skriptu iz kemije za prijemni ispit od Trinoma. Izdanje je ovogodišnje (lipanj, 2017) te je skripta poprilično dobra. Na kraju se nalaze i 3 prijemna ispita koji su se pojavljivali prethodnih godina. Također, na kraju sam dodao i rješenja svih zadataka što inače ne dolazi u paketu sa ovom skriptom. (datoteka je nešto poveća, ima 71,1 mb) Prijemni ispit, Kemija - Trinom.pdf
 2. Evo nekih zadataka s prijemnog 2016., ako se netko još nečeg sjeća neka slobodno napiše Biologija 1. Što ne pripada prokariotima? ER, membrana, plazmidi 2. Trihibridno test krizanje daje omjer fenotipova? 1:1:1:1:1:1:1:1 , 1:1, 1:1:1, 1:1:1:1 3. Najcesci elementi u ljudskom organizmu: hcno, hcof, hscn 4. Sto necemo naci u kromatinu eucita (ili tako nesto)? Cirkularnu dna, histone, neproteinske dijelove, dna, rna 5. U bakteriji se nalazi 30% adenina, koliko ima timina? 20, 30, 60, 70, 50% 6. Sto nije razlika anafaze I i anafaze II? U anafazi I je stanica haploidna, a u anafazi II diploidna; geneticki materijal stanice anafaze II je razlicit od genetickog materijala stanice u anafazi I 7. Hrskavicu ne izgradjuje: kolagen, matriks, krvne zile, neki odgovori 8. Sto nije dio mreznice? Crvena pjega, slijepa pjega, neuroni, ganglijske stanice 9. Jedno spolno-vezano krizanje (kakvi ce biti potomci?)- tipa otac ima dominantnu spolno vezanu bolest a majka je recesivni homozigot 10. Jedno autosomalno krizanje (opet kakvi ce biti potomci)- otac je Aa, majka aa 11. Sto nije uloga bubrega? Izlucivanje proteina, filtracija krvi, acidobazna ravnoteza.. 12. Sto se ne ulijeva u duodenum? Inzulin i glukagon, probavni sokovi jetre/gusterace/zeludca 13. Nesto u vezi pluca, kao sto je netocna tvrdnja, spominje se poplucnica, pleuralna tekucina, ošit… 14. Cime je obavijeno srce? Perikard, miokard, itd 15. Kako se naziva supljina u moruli? Blastocel, arhenteron, blastoporus, … 16. Krapinski pracovjek je: neandertalac, homo erectus, habilis, … 17. Sto je netocno kod porođajnih doba: dijete najcesce izlazi van na noge; neke stvari 18. Trna ima koju ulogu: dovodjenje aminokiselina na mrna, … 19. Proces ulaska bakterije u stanice je: fagocitoza, pinocitoza, egzocitoza, olaksani transport, aktivni prijenos 20. Sto je netocno za jezgru? Im pore na membrani koje zovemo kriste, neki odgovori 21. Opet neko pitanje u vezi organela, tipa sto se ne nalazi u mitohondriju, i onda napisu neki odgovor sa cisternama pa je to netocno 22. Sto ne opisuje stecenu imunost? Unos gotovih protutijela, cijepljenje, kada prebolimo bolest, preko placente, odgovor je bio vjerojatno nesto s fagocitima/makrofagima/mikrofagima 23. Sto je crossing over/uloga crossing over- ponudjene gluposti, tocno je odrzavanje raznolikosti 24. Što se provjerava test-križanjem?25. Enukleirati znači odstraniti ....... (koji organel)26. Koji organel je vidljiv pomoću svjetlosnog mikroskopa? Kemija 1. Glauberova sol, trebalo je naci masu, uglavnom ove godine puno računanja 2. Najnize lediste, i=4 kod natrijeva fosfata 3. Koji par nema isti broj elektrona, zadane 4 izoelektronske cestice, jedini netocni par je bio kalij i kloridni ion 4. Koja skupina u PSE ima elemente u sva tri agr. Stanja: alkalijski, halogeni, halkogeni, zemnoalkalijski… 5. 75mg neke tamo tvari, C9H12NO6 ili tako nesto, koji je tocni iznos masa pojedinog elementa 6. Zadana jednadzba s nekim hidroksidom (litijevim?), mislim da je cak zadatak s mature, uglavnom to nesto veže CO2, i sad vam daju volumen co2 i pitaju koliko treba tog hidroksida Matura 2012. U svemirskim letjelicama praškasti litijev hidroksid rabi se za vezanje ugljikova (IV) oksida kojeg izdišu astronauti. U svemirskoj letjelici borave dva astronauta 25 dana. Pretpostavimo da svaki od njih dnevno izdahne 1 kg ugljikova (IV) oksida. Napiši jednadžbu, kakva će biti vodena otopina litijeva karbonata s obzirom na pH-vrijednost, kolika je masa litijeva hidroksida potrebna za vezanje CO2 u letjelici? 7. Koja je struktura linearna, C2H2 8. Neki tipicni zadatak s molalitetom 9. Dali su neke podatke, i pitali kako se ne moze izraziti sastav smjese, ponudjene vrijednosti za molitet, mnozinsku koncentraciju, maseni udio, mnozinski udio… 10. Kako glasi mjerna jedinica za brzinu reakcije 11. Neka reakcija, pitali sto pomice ravnotezu udesno 12. Enzimi su po kemijskom sastavu: proteini, neki glupi odgovori 13. 4-klor-1-metilcikloheksan + HBr, sto nastaje 14. Neki peptid s 4 aminokiseline, tvrdnje tipa „sastoji se od tri aminokisline“ „vidljiv je glicin“ „sadrzi dvije aminokiseline s polarnim krajevima“ itd. 15. Oksokiseline klora, povecava se kiselost dodavanjem atoma kisika 16. Neka reakcija, trebalo je skuzit da je proton akceptor pa je baza 17. Sto ne predstavlja faznu promjenu: 4 reakcije u kojima se vidi da g->l i slicno, zadnja je bila neka s ionima 18. Odredi molekulu u kojoj dušik ima oks. Broj +5, tocno je NO2F 19. Sto nije derivat karb. Kis., zadane stvari tipa anhidrida, amida, estera 20. Jedna shema galvanskog clanka, tocno je valjda da se izmjene 3 elektrona, ostali odgovori su tipa „X je reducens, a Y je oksidans“, „Ečl je -0,344“ „X se oksidira“ Y se reducira itd 21. Što nije amfolit? acetatni ion, globin, glicin, hidrogenXY ioni 22. 4 epruvete, isto pitanje kao 2014., 2 tvari se mijesaju jedna s drugom, jedna ne, mislim da je bilo benzen, voda i neka tvar. I sada zaokruzi epruvetu koja prikazuje tekucine nakon mijesanja 23. Sto ima istu formulu kao dietil eter, zadana maslacna kiselina, butanal, butanon, tert-butil alkohol 24. Nacrtana neka molekula, sto je netocno, ima jedno kiralno srediste (nema ) 25. Koji oblik klorpentana nema asimetricni c atom 26. Sto je netocno: celulozu izgradjuju fruktoze 27. Koji spoj u reakciji s NH3 nece dati propanamid? etil-propanoat, propil-propanoat, anhidrid propanske kiseline, jos neki derivati 28. Sto je netocno za aminokiseline: NH2 je vezan za ugljikov atom karboksilne skupine Fizika 1. Ana je, pripremajući se za prijemni, prvu četvrtinu vremena riješila 80 zadataka dnevno, a ostatak vremena je rješavala 40 zadataka dnevno. Koliko je prosječno zadataka dnevno Ana riješila? 50, 60, 75 itd. 2. Neka cijev, u sredini indeks loma 1,6, izvana 1,4 ili tako nešto, ako upada pod kutom 51° hoce li doci do totalne refleksije 3. Zadan indeks loma n=2 i E-t graf, izracunaj brzinu ili tako nes glupo 4. Konvergentna leća, trebalo je odrediti gdje se nalazi slika, ako je predmet na udaljenosti 3f/2 5. Klackalica. 6. Ek idealnog plina, nesto zakljuciti iz jednadzbe, kako ide graf? (parabola, pravac, hiperbola…) 7. Period njihala, napisati formulu za l 8. P-V graf, odrediti izobaru, izohoru, izotermu 9. Reakcija fisije, napisati da je to fisija 10. Kada su otpornici spojeni paralelno, sto to znaci za maksimalni otpor (manji od najmanjeg) 11. Nesto s elektromotornom silom, nacrtan je strujni krug i sto se dogadja ako iskopcamo jednu zarulju 12. Period LC kruga, treba naci kapacitet 13. Fazna razlika povezana s razlikom hoda 14. Sto nastaje nuklearnom reakcijom b raspadom 15. Valna duljina = 690nm, kojem dijelu elektromagnetskog spektra pripada (vidljivom) 16. Čudna slika s 3 sredstva, ono tipično da se odredi n2>n3>n1 17. Teorija u vezi obodne brzine 18. Vertikalni hitac prema gore, kakve su energije u najvisoj točki 19. Dva zadatka s mehanikom fluida, jedan teoretski (tijelo u vodi, odredi sile koje djeluju) i jedan računski 20. Koja mjerna jedinica je uljez? Zadane sve za J, jedna je bila kriva 21. Vodik ide brzinom 0.1m/s i zabi se u zid, odredi impuls sile
 3. mef zg MKBK I

  Bok! na Mefu u Zgu je sad krenula kemija i bliže se kolokviji.. Kako nigdje nisam mogla pronaći bilo kakve informacije o tome kakvi su kolokviji, primjere zadataka, pa cak ni pitanja za usmeni, odlučila sam se ovdje potražiti pomoć. Zanimaju me dojmovi o katedri, ali naravno i ono zbog čega sam došla, informacije o ispitima.
 4. Kupujem waldeyera

  Dakle sve ste vidili, nije bitno koliko je ocuvan, samo da ima sve stranice.... E i da šverceri otpadaju, dajen do 300 ovisno o ocuvanosti