Uvjeti registracije

Ovaj tekst predstavlja smjernice zajednice Perpetuum Lab-a, i cilj mu je pomoæi nam svima da stvaramo pozitivno okružje i zajednicu kompetentnu da izvrši svoju svrhu - ugodnu razmjenu informacija, znanja i mišljenja.

Zato ove smjernice morate proèitati, napišite ih na ruku, otpjevajte uz melodiju omiljene pjesme, isprintajte i zalijepite na indeks, što hoæete - ali molimo Vas, pridržavajte ih se dok boravite na ovim stranicama.

U smjernice stranice ukljuèen je i DISCLAIMER!


Perpetuum Lab vlasništvo je nekoliko studenata medicine. Ne bavimo se oglašavanjem, ne plaæa nas Medicinski fakultet niti bilo tko drugi. Sve troškove web stranice pokrivamo iz vlastitih ðžepova. Nemamo nikakve veze sa službenom politikom bilo kojeg Medicinskog fakulteta, niti s njima dijelimo informacije, i Vašu privatnost štitit æemo svim moguæim sredstvima.


Poènimo!

Ukljuèite se! Ova stranica i forum je ono što skupa mi kao urednici, i Vi kao èlanovi èinimo od njega. U poèetku se svima èini da se ne mogu ukljuèiti, ponekad stvari idu prebrzo, ili ne znaju odakle poèeti i na koji naèin mogu sudjelovati. Naravno, mi æemo biti strpljivi, Vi budite tihi do trenutka kada budete spremni ukljuèiti se. Uredništvo daje sve od sebe da Vam pruži što više razlièitih naèina sudjelovanja, i obeæajemo, naæi æe se nešto za svakoga. Kako se možete ukljuèiti, proèitajte malo niže.

Poželite dobrodošlicu novim èlanovima! Sada kada ste proèitali predhodni odlomak, vidite zašto je bitno poželjeti našim novacima dobrodošlicu - i onima koji prvi put napišu nešto, i onima koji djeluju malo nesigurno :)

Poštujte razlike! Svi smo drukèiji, svi imamo drukèije stavove i posebne naèine izražavanja. Kompromisi su imperativ, ako ne može doæi do kompromisa, u svakom sluèaju, dovoljno æe biti poštivanje tuðeg mišljenja. Pa znate onu, "stavi pet žena u istu sobu, odmah dobiješ dvanaest razlièitih mišljenja u toj sobi." :D

Ignorirajte provokatore! Provokatori žive za stvaranje problema na ovakvim web stranicama. Možete ih lako prepoznati po konstantnom bespotrebnom ulaženju u sukobe s drugim èlanovima, odnosno, kompulzinoj potrebi da pišu nešto provokativno kako bi svrnuli pozornost na sebe. Pozornost je jedino što traže, tako da, ako vrijeðate ili pokušavate urazumiti provokatora, on pobjeðuje. Ignorirajte i otiæi æe, vrlo jednostavno.

Osnove pisanja (komuniciranja, uljudnosti i opravdanosti dotiènog):

 • Trudite se pisati korisne, informativne i koncizne poruke. Ne zaboravite da je prioritet ove stranice razmjena informacija, znanja i mišljenja, što ne znaèi da urednici neæe ostaviti posebne kategorije za zabavu.
 • Držite se teme. Direktno vezano uz pravilo iznad. Neæemo tolerirati spam i poruke nevezane uz temu. Neæemo tolerirati poruke koje pišete da zadovoljite normu za download materijala. Ako želite reæi nešto, a ne možete naæi odgovarajuæu temu, slobodno otvorite novu. Ako imate dobar razlog za to. Ne šaljite iste poruke u više tema. Ne trošite dragocjene sekunde našeg života (iako bismo ih kao najveæi luzeri i tako potrošili na štrebanje nekog Štamparovskog predmeta). Ne narušavajte preglednost i funkcionalnost.
 • Razmisli prije nego pobjesniš. Nemamo beneficiju komunicirati govorom tijela, ni glasovno, stoga vrlo lako može doæi do sukoba - samo zbog pogrešne interpretacije tuðih rijeèi. Ne sumnjamo da æete naiæi na tekstove i poruke koje mogu povrijediti vaše osjeæaje, ili smatrate da su jednostavno pogrešni. Umjesto da odmah krenete strijeljati okolo, razmislite dva puta je li netko drugi možda u pravu. Staviti se u poziciju drugoga, i razmisliti o njegovim stajalištima osnova je kvalitetnih i produktivnih diskusija.
 • Nemojte vikati. Znaèi, izbjegavajte pisanje VELIKIM TISKANIM ZNAKOVIMA. :angry: Izgleda ružno, veæina ljudi neæe uopæe èitati, a urednici dobiju konvulzije kada to vide. Za Marsovce koji su upravo sletjeli, malo pojašnjenje, velika slova su internetska verzija vrištanja. Kada ste zadnji put ušli u sobu punu ljudi i poèeli VRIŠTATI? Ha? Ne morate odgovarati na to pitanje. :rolleyes:
 • Pravopis. Ako je ikako moguæe, pišite pravopisno i gramatièki ispravno, bar napravite razmak izmeðu interpunkcijskog znaka i slijedeæe rijeèi - ne zato što smo jezièni fašisti, nego zato što takav naèin pisanja olakšava èitanje drugim èlanovima, dakle, olakšava komunikaciju, a i izražavate ono osnovno poštovanje prema sugovorniku i vlastitoj dugogodišnjoj edukaciji. Nitko Vam neæe onemoguæiti pristup forumu radi toga, to je samo molba Uredništva.
 • Treba li posebno napominjati da nema psovanja, vrijeðanja i sl.?


  O uredništvu i sankcijama za kršenje pravila....

 • Ne zaboravite da je ovo privatna, ne službena web stranica, i jako je podložna hirovima i promjenama raspoloženja njenih administratora.
 • Najèešæi ishod svaðe s administratorskim timom je trajni kick sa web stranice.
 • Administratori mijenjaju ova pravila kada hoæe i kako hoæe.
 • Svako drugo kršenje pravila bit æe sankcionirano u skladu s procjenom "težine prekršaja", a varira od dizanja upozorenja do trajnog kicka. Tri upozorenja ("warn level" u donjem lijevom kutu vašeg profila) rezultiraju zabranom pristupa.
 • Strpljivi smo s èlanovima koji se tek ukljuèuju, ali to strpljenje je iscrpno, i neæemo tolerirati vjeènu neaktivnost, toènije, da se koristite informacijama, skidate materijale do besvijesti, a ništa ne vraæate natrag. Share or be shared. Tj. dijelite informacije i materijale ili je brisanje accounta deterministièka neminovnost.
 • Mi ZNAMO da svi mogu podijeliti nešto korisno s ostatkom zajednice, zato nema izvlaèenja na to da nemate.
 • Bilo kakva devastacija, pogotovo devastacija Wikija, direktan je kick.

  Naèini na koje se možete ukljuèiti u zajednicu:

 • Imate smisla za pisanje? Uvijek možete pisati tekstove za naš portal. Ne morate biti Meša Selimoviæ, dovoljno je da ste informirani o zbivanjima na fakultetu, u znanosti, medicinskoj zajednici i ostalim sferama života bitnima jednom malom studentu medicine. Da, u to ulaze i teme vezane uz studentski život. Objektivne kritike sustava su naš fetiš.
 • Ako ne želite pisati dugaèke tekstove i zezati se sa stilom, gramatikom i ostalim stvarima koje zagorèavaju život, uvijek možete informacije koje imate dijeliti na forumu.
 • Na forumu ne morate dijeliti samo informacije, možete dijeliti i materijale. Nijedan materijal nije nevažan, nekome æe sigurno pomoæi, bilo da se radi o prezentaciji koju ste napravili za seminar iz engleskog jezika, sjeæate se pitanja koja su bila na nekom pismenom ispitu, ili imate bilo kakav drugi korisni pisani materijal. Da, u to spadaju i prezentacije zaposlenika fakulteta, nisu zaštiæene autorskim pravima. Ionako koriste tuðe slike s interneta. There you go, Taradi :)
 • Pozvani ste sudjelovati u bilo kojoj drugoj raspravi na forumu, ukljuèujuæi one nevezane uz studiranje, dok god se pridržavate pravila iz prvog dijela teksta.
 • Ne odgovara vam pisanje za portal, niste forumaš? Ili jednostavno mislite da imate dovoljno znanja medicine, smisla za pisanje tehnièkih tekstova? Tu je naš WIKI. Wiki je najkompliciraniji projekt Perpetuum Laba - za uredništvo je i autore je iscrpljujuæi, jer mora zadovoljiti postavljene enciklopedijske standarde. Stvarati tekstove možete, ali možete nadopunjavati i prepravljati postojeæe.
  To bi bilo to... Ako imate bilo kakvih pitanja, pišite na info@perpetuum-lab.com.hr ; ili pravac na Forum i šaljite privatnu poruku nekome iz administracijskog tima.

  Zabavite se, uèite, slijedite ideale;
  sreæu Vam želi
  Vaš Perpetuum Lab Crew

Ukoliko u gore navedenim pravilima niste našli rješenje svog problema, kontaktirajte administracijski tim. Možete koristiti report sustav (p_report.gif ikonica u lijevom donjem kutu svake poruke), javiti se nekome iz administracijskog tima privatnom porukom, ili u krajnjem sluèaju, na e-mail: info@perpetuum-lab.com.hr . Uredništvo æe pregledati sve prijave i najkraæem moguæem roku.