Skoi na sadraj
Niste našli što tražite?

Ako niste pronašli temu koja Vas zanima, ili biste neku medicinsku temu voljeli vidjeti obraðenu na našim stranicama, slobodno nas kontaktirajte putem e-mail adrese info@perpetuum-lab.com.hr

Najnoviji èlanak

Behçetova bolest


Behçetova bolest (Morbus Behçet, ICD-10: M35.2) je multisistemski, relapsirajući, kronični vaskulitis s upalom sluznica, karakteriziran trijasom rekurentnih oralnih aftoznih ulceracija, genitalnih ulceracija i uveitisa.Behçetova bolest javlja se podjednako u muškaraca i žena, no ukupna incidencija varira diljem svijeta. U zemljama Zapada incidencija se kreće uglavom do 1 slučaj na 100 000 lju... Sij 20 2015 01:32


- - - - -

Jednjak

anatomija
Jednjak (ezofagus) je mišiæna cijev (približno 25 cm dugaèka) s prosjeènim promjerom od 2 cm koji vodi hranu od farinksa (ždrijelo) do želuca. Kako se vidi na fluoroskopiji nakon gutanja barija, jednjak normalno ima tri suženja na mjestima gdje priležeæe strukture stvaraju impresije:
 • Cervikalna konstrikcija: na poèetku faringoezofagealnog spoja, približno 15 cm od sjekutiæa, uzrokovana musculusom constrictorom pharyngis inferiororom; klinièki ga nazivamo gornjim ezofagealnim sfinkterom.
 • Torakalna (bronho-aortalna) konstrikcija: konstrikcija na mjestu gdje ga prvi put presijeca luk aorte, 22.5 cm od sjekutiæa, te zatim tamo gdje preko njega prelazi lijevi glavni dušnik, 27.5 cm od sjekutiæa - prvi se vidi gledan anteroposteriorno, a drugi s lateralnog gledišta.
 • Dijafragmatska konstrikcija: mjesto gdje prolazi kroz ezofagealni hiatus dijafragme, približno 40 cm od sjekutiæa.
Poznavanje ovih suženja bitno je pri uporabi instrumenata koji moraju proæi kroz jednjak u želudac, te kad se pregledavaju radiografske snimke pacijenata koji imaju problema s disfagijom (poteškoæe u gutanju).

Slika u privitku: Jednjak_i_njegovi_odnosi.png
Jednjak i njegovi odnosi. (A) Lateralni pogled prikazuje esophagus i povezane strukture (dušnik, kralješnicu, silaznu aortu i želudac). Esophagus poèinje na mjestu opipljive krikoidne hrskavice i silazi posteriorno od dušnika. Napušta toraks kroz esophagealni hiatus dijafragme. (B) Transverzalni presjek jednjaka pokazuje mišiæni i mukozni sloj njegovog zida. (C ) Presjek kroz inferiorni dio jednjaka, dijafragmu i superiorni dio želuca. Frenikoezofagealni ligament fleksibilno povezuje jednjak s ošitom, ogranièava pomicanje jednjaka prema gore dok istodobno dopušta male pokrete tijekom gutanja i disanja.

Jednjak:
 • Slijedi zavoje kralješnice dok silazi kroz vrat i sredoprsje, mediastinum
 • Ima unutrašnji kružni i vanjski uzdužni sloj mišiæa. U superiornoj treæini, vanjski sloj sastoji se od voljnih popreènoprugastih mišiæa; inferiorna trežina sastoji se samo od glatkih mišiænih vlakana, dok su u srednjoj treæini oba tipa mišiænih vlakana.
 • Prolazi kroz eliptièni ezofagealni hiatus u mišiænom desnom crusu dijafragme, lijevo od medijalne ravnine u razini T10 kralješka (napušta toraks )
 • Završava ulaskom u želudac na kardijalnom otvoru želuca lijevo od središnje ravnine u razini sedme lijeve rebrene hrskavice, tj. T11 kralješka
 • Distalno je okružen ezofagealnim živèanim pleksusom.
Hrana prolazi kroz jednjak brzo zbog peristaltièkih kontrakcija njegove muskulature, uz pomoæ gravitacije, ali nije ovisan o njoj (osoba može gutati i okrenuta naopaèke). Jednjak je prièvršæen za rub ezofagealnog hiatusa na ošitu frenikoezofagealnim ligamentom - ekstenzijom donje dijafragmatiène fascije. Ovaj ligament dopušta neovisne pokrete dijafragme o jednjaku tijekom disanja i gutanja.

Abdominalni dio jednjaka je trubolik, samo 1.25 cm dugaèak, prolazi od ezofagealnog hiatusa u desnom crusu dijafragme do kardijalnog otvora želuca, proširuje se kako mu prilazi, prolazi anteriorno i lijevo za dok silazi inferiorno. Njegova anteriorna površina prekrivena je peritoneumom - nastavkom peritoneuma koji prekriva anteriornu površinu želuca. Uložen je u usjek na posteriornoj (visceralnoj) površini jetre. Posteriorna površina jednjaka prekrivena je peritoneumom bursae omentalis, kontinuiranom s onom što prekriva posteriornu površinu želuca. Desni rub jednjaka nastavlja se u mali zavoj želuca, no lijevi rub razdvojen je od fundusa želuca kardijalnim usjekom, incisura cardiaca.

Ezofageogastrièni spoj smješten je lijevo od T11 kralješka, u horizontalnoj ravnini koja prolazi kroz vrh processusa xiphoideusa prsne kosti. Kirurzi kao granicu koriste Z-liniju, neravnu crtu gdje se sluznica naglo mijenja od ezofagealne u gastriènu. Odmah superiorno od ovog spoja, dijafragmatska muskulatura koja tvori ezofagealni hiatus djeluje kao donji fiziološki ezofagealni sfinkter, kontrahirajuæi i relaksirajuæi se. Radijološka prouèavanja pokazuju da hrana tu zastaje na trenutak i da je mehanizam sfinktera normalno dovoljno uèinkovit u spreèavanju refluksa želuèanog sadržaja u jednjak. Kada osoba ne jede, lumen jednjaka je normalno kolabiran superiorno od ovog nivoa, kako bi sprijeèio vraæanje hrane ili želuèanih sokova u jednjak.


Krvna opskrba, venska drenaža i inervacija jednjakaAbdominalni dio jednjaka krvlju opskrbljuje lijeva a. gastrica, ogranak truncusa celiacusa, te lijeva a. phrenica inferior. Venska drenaža iz submukoznih vena ovog dijela jednjaka je i u portalni venski sustav kroz lijevu gastriènu venu i u sistemski venski sustav kroz ezofagealne vene koje se ulijevaju u v. azygos.

Limfna drenaža abdominalnog dijela jednjaka je u lijeve gastriène limfne èvorove; eferentne limfne žile iz ovih èvorova odlaze uglavnom u celijaène limfne èvorove.

Jednjak inervira ezofagealni živèani pleksus, koji tvore vagalni truncusi (postaju anteriorni i posteriorni gastrièni ogranci) te toraklni truncus sympatheticus putem velikih splanhniènih (abdominopelviènih) živaca i periarterijskih pleksusa oko lijeve gastriène i donje freniène arterije.


SažetakJednjak je cjevasti provodnik hrane (probavni sustav), donoseæi je iz farinksa u želudac. Probija ošit u razini T10 kralješka, prolazi kroz desni crus dijafragme koji se križa oko njega praveæi fiziološki donji ezofagealni sfinkter. Abdominalni dio sastavljen je u potpunosti od glatkog mišiæa, inervira ga ezofagealni živèani pleksus, te ulazi u kardijalni dio želuca. Prima krv iz ezofagealnih ogranaka lijeve gastriène arterije (od truncusa celiacusa). Njegove submukozne vene dreniraju se i u sistemski i u portalni venski sustav time tvoreæi portokavalne anastomoze koje se mogu proširiti pri portalnoj hipertenziji. Iznutra je jednjak razgranièen od želuca mukoznom prijelaznom crtom - Z linijom.

Izdavaè
 • 0

Izvori:
Izvori:
 • Marušiæ A., Anatomija èovjeka, Medicinska naklada, 2002.
 • Moore K., Clinically Oriented Anatomy, Lippincott Williams & Wilkins, 2005.