Skoi na sadraj
Niste našli što tražite?

Ako niste pronašli temu koja Vas zanima, ili biste neku medicinsku temu voljeli vidjeti obraðenu na našim stranicama, slobodno nas kontaktirajte putem e-mail adrese info@perpetuum-lab.com.hr

Najnoviji èlanak

Behçetova bolest


Behçetova bolest (Morbus Behçet, ICD-10: M35.2) je multisistemski, relapsirajući, kronični vaskulitis s upalom sluznica, karakteriziran trijasom rekurentnih oralnih aftoznih ulceracija, genitalnih ulceracija i uveitisa.Behçetova bolest javlja se podjednako u muškaraca i žena, no ukupna incidencija varira diljem svijeta. U zemljama Zapada incidencija se kreće uglavom do 1 slučaj na 100 000 lju... Sij 20 2015 01:32


- - - - -

Mišiæi usta, usana i obraza


Usne kao i oblik i stupanj otvaranja usta važni su za jasan govor. Takoðer još više naglašavamo verbalnu komunikaciju našim izrazima lica. Nekoliko mišiæa mijenja oblik usta i usana za vrijeme govorenja kao i za vrijeme aktivnosti kao što su pjevanje, zviždanje ili mimika. Oblik usta i usana kontroliran je složenom trodimenzionalnom grupom mišiæa koji ukljuèuju sljedeæe:
  • Podizaèi (elevatori), retraktori, i evertori gornje usne.
  • Potiskivaèi (depresori), retraktori, i evertori donje usne.
  • m. orbicularis oris, sfinkter oko usta.
  • m. buccinator u obrazu.
Kada su opuštene, usne su u dodiru jedna s drugom, a zubi su blizu.

Slika u privitku: Misici_usta,_usana_i_obraza.JPG

M. orbicularis oris, prvi u nizu sfinktera probavnog trakta, nalazi se unutar usana, okružuje usta i kontrolira ulaz i izlaz kroz usni otvor (pukotina izmeðu usana, rima oris). M. orbicularis oris je važan pri artikulaciji (govoru).

M. buccinator je tanak, plosnat, pravokutan mišiæ koji polazi s lateralne strane alveolarnog nastavka gornje i donje èeljusti, nasuprot kutnjaka, i s raphe pterydomandibularis, zadebljanog dijela bukofaringealne fascije. Zauzima dublju i više medijalnu površinu od ostalih mišiæa lica, prolazeæi duboko do mandibule, tako da je bliskije vezan za bukalnu mukozu nego za kožu lica. M. buccinator, aktivan pri smijanju, takoðer održava obraz napetim, i tako spreèava njegovo boranje i ozljeðivanje prilikom žvakanja.

Sprijeda, vlakna m. buccinatora miješaju se medijalno s vlaknima m. orbicularis oris, i tonus tih dvaju mišiæa stišæe obraze i usne prema zubima i desnima. Kontrakcija m. buccinatora i pogotovo m. orbicularis oris, osigurava nježan ali kontinuirani otpor prema tendenciji zubi da se iskrive prema van. Ukoliko je gornja usna kraæa, ili postoje retraktori koji uklanjaju tu silu,zubi postaju iskrivljeni ili strše prema naprijed.

M. orbicularis oris i m. buccinator zajedno s jezikom omoguæavaju hrani da ostane izmeðu okluzalnih ploština zubiju za vrijeme žvakanja i spreèavaju hrani da se skuplja u usnoj šupljini. M. buccinator takoðer pomaže obrazima oduprijeti se sili koja se stvara pri zviždanju i sisanju. Mišiæ je dobio to ime zbog toga što stišæe obraze prilikom puhanja (npr. prilikom sviranja puhaèkog instrumenta).

Nekoliko mišiæa dilatora (pružaèa) širi se od usana i kutova usana, nešto kao žbice na kotaèu. Lateralno od kutova usana ili komisura usana (mjesta spajanja gornje i donje usne), vlakna devet mišiæa lica se isprepliæu ili spajaju u obliku vrlo promjenjivih i raznolikih formacija koje se zovu modiolusi, odgovornih za pojavu rupica na obrazima kod nekih pojedinaca.

Platysma je širok, tanak, plosnat mišiæ koji se nalazi u potkožnom tkivu vrata. Prednje granice dvaju mišiæa suprotnih strana križaju se na bradi i miješaju se s ostalim mišiæima lica. Kada je napeto gornje hvatište platizme, ona zateže kožu, stvarajuæi verikalne nabore na koži, premještajuæi tako veliki pritisak sa površnih vena. Kada je napeto donje hvatište platizme, ona pomaže pritiskanju donje èeljusti i povlaèi kutove usta prema dolje (npr. kod grimasa)
  • 0

Izvori:
Izvori:
  • Marušiæ A., Anatomija èovjeka, Medicinska naklada, 2002.
  • Moore K., Clinically Oriented Anatomy, Lippincott Williams & Wilkins, 2005.