Embrionalni razvoj spolnih organa


~Sentinel~
  • Izvori: [infobox][b]Izvori[/b][/infobox]

Reproduktivni organi razvijaju se iz intermedijarnog mezoderma, podtipa mezoderma (embriološkog tkiva) iz kojeg se razvija i dio urinarnog sustava. Prije nastanka trajnih organa odrasle osobe u fetusu postoji niz čistih embrionalnih struktura koje gotovo sve nestaju prije kraja fetalnog života, s iznimkom Wolffovih (mezonefritičkih) i Mullerovih (paramezonefritičkih) kanala. 

Osnovu za razvoj jajnika ili testisa (gonada) čine spolni nabori. Oni su smješteni na dorzalnoj strani celomske šupljine uz medijalni rub mezonefrosa (prabubrega). Tijekom 4. i 5. tjedna gestacije spolne se prastanice sele iz epiblasta kroz primitivnu prugu u izvanembrionalnni mezoderm žumanjčane vrećice, te potom duž stijenke stražnjeg crijeva u spolne nabore. Spolne se prastanice smještaju unutar celomskog (zametnog) epitela spolnog nabora te u njega urastaju kao primitivni spolni tračci. Spolni su nabori jedino mjesto na kojem spolne prastanice mogu preživjeti - one koje migriraju pogrešnim putem probadaju. Bez spolnih stanica gonade (jajnici i testisi) se neće ni razviti.

Ovaj se stadij naziva “indiferentni” pošto nema vidljivih razlika između muškog i ženskog spola. Tek potkraj indiferentnog stadija aktivira se SRY gen na Y kromosomu (SRY od sex determinating region) kod muškog zemetka te aktivira razvoj spolnog nabora u testis. Za razvoj jajnika važni su geni DAX i WNT4. Tijekom razvoja jajnika primitivni spolni tračci nestaju, spolne prastanice u celomskom epitelu ponovno se iseljavaju i tvore kortikalne tračke koji se potom razvijaju u osnove jajničnog folikula.

I spolni kanali prolaze kroz indiferentni stadij. U 6. tjednu gestacije prisutna su dva para spolnih kanala: Wolffovi kanali i Mullerovi kanali. Wolffovi kanali su zapravo odvodni kanal mezonefrosa. Mullerovi se kanali razvijaju neovisno, kao uzdužne udubine celomskog epitela na anterolaterlanoj strani spolnog nabora. U svojem kranijalnom dijelu smješteni su lateralno od Wolffovih kanala. Kada dosegnu kaudalni kraj prabubrega, križaju Wolffove kanale i prijeđu na njihovu medijalnu stranu. Na taj se način približe i napokon spoje u jedan kanal - uterovaginalni kanal, koji slijepo završi u urogenitalnom sinusu tvoreći izbočenje (Mullerovu kvržicu).

Kada se iz indiferentnog stadija diferencira muška spolna žlijezda, testisi počinju s proizvodnjom testosterona (Leydigove stanice) i anti-Mullerova hrmona (AMH, Sertolijeve stanice). Testosteron uvjetuje daljnji razvoj Wolffovih kanal prema ductusu epididymisu, ductusu defensu, vesiculama seminales i ductusu ejaculatoriiju. AMH uvjetuje inhibiciju Mullerovih kanala i njihovo propadanje. U ženskom spolu zbog manjka testosterona propadaju Wolffovi kanali. Estrogeni, kao i manjak AMH, nužni su za daljnji razvoj Mullerovih kanala u ženskog fetusa. Kada se gonade ne razviju, spolni se kanali razvijaju u smjeru ženskog spola, bez obzira na kromosomski spol, jer je fetus pod utjecajem majčinog estrogena. Iz kranijalnih dijelova Mullerovih kanala, kao i iz poprečnih dijelova koji križaju Wolffove kanale nastaju jajovodi. Srednji i kaudalni dio jedne i druge strane Mullerovih kanala spoje se u jedinstveni uterovaginalni kanal od kojega se razvijaju maternični trup i vrat te gornja trećina rodnice. Nastala maternica je inicijalno dvoroga. Tijekom diferencijacije dolazi do procesa kanalizacije pregrade između dvaju priljubljenih Mullerovih kanala. Pretpostavlja se da je za proces regresije pregrade odgovoran mehanizam apoptoze koju regulira gen bcl-2. U 12. tjednu gestacije fundus maternice izdiže se i poprima zreo morfološki izgled. Endometrij maternice nastaje iz spojenih Mullerovih kanala, dok stroma i miometrij nastaju iz okolnog mezenhima. Cijeli taj proces završava u 22. tjednu gestacije formiranjem maternice, šupljine maternice te njezina vrata.

Rodnica (vagina) se razvija iz dviju osnova: Mullerovih kanala i izdanaka urogenitalnog sinusa. Kao što je već navedeno, kaudalni kraj uterovaginalnog kanala završava u stražnjem dijelu urogenitalnog sinusa tvoreći Mullerovu kvržicu. Iz tog dijela sinusa nastaju dva epitelna tračka - sinovaginalni bulbusi, koji se potom spajaju i tvore vaginalnu ploču. Vaginalna se ploča potom kanalizira, te nastaje lumen koji se potom spoji s lumenom uterovaginalnog kanala. Lumen koji nastaje u vaginalnoj ploči odvojen je od urogenitalnog sinusa tankom pregradom. Ona razdvaja područje same rodnice od njezina predvorja koje nastaje od urogenitalnog sinusa. Nakon 5. mjeseca trudnoće pregrada djelomično nestaje, a njezini ostaci čine himen.

Vanjski se spolni organi razvijaju, kao i unutranji, od indiferentnog stadija koji je karakteriziran trima izbočenjima oko kloakalne membrane. Lijevo i desno od kloakalne membrane bujanjem mezenhima nastaju spolni nabori. Oni se sprijeda spajaju i čine spolnu kvržicu. Od spolnih nabora nastaju male usne (u muškog fetusa glans penisa). Lateralno od spolnih nabora stvaraju se spolne izbočine koje se poslije razvijaju u velike usne ‘u muškog fetusa - skrotum i dio penisa). Maskulinizacija vanjskog spolovila u muškog fetusa pod utjecajem je dihidrotestosterona (DHT). Kada nema Y-kromosoma, nema gonada ili su receptori za androgene nenormalni, razvit će se žensko vanjsko spolovilo. U slučaju primjene androgena sve do 20. tjedna gestacije postoji opasnost od maskulinizacije vanjskog spolovila u ženskih fetusa.

Uredio ~Sentinel~


  Report Tekst  • Recently Browsing   0 korisnika

    Ni jedan registrirani korisnik ne pregledava ovu stranicu