Limfni čvorovi glave i vrata


pad nap0na
 • Izvori:

  Izvori:
  1. Marušić A., Anatomija čovjeka, Medicinska naklada 2002.
  2. Moore K., Clinically Oriented Anatomy, Lippincott Williams & Wilkins, 2005.
  3. Križan Z., Pregled građe glave, vrata i leđa, Školska knjiga, 1978.

Sabirno mjesto za limfu iz glave i vrata jesu lymphonodi cervicales profundi - limfni čvorovi glave i vrata, velika skupina dubokih vratnih čvorova koji su raspoređeni duž vene jugularis interne i bočno od nje u parafaringealnom prostoru, karotičnom trokutu i lateralnoj regiji vrata. Prije nego što do njih dospije, limfa iz regija glave i vrata mora proći kroz druge manje skupine limfnih čvorova, koje su smještene većinom uz graničnu liniju između glave i vrata. Odvodne žile svih tih skupina slijevaju se u duboke vratne čvorove.


limfni sustav: Limfna drenaža glave i vrata. Prikazani su putevi površinske (A) i duboke (B) limfne drenaže. (C ) Limfni čvorovi, truncus jugularis i ductus thoracicus.

Skupine limfnih čvorova glave i vrata su sljedeće:

 • Lymphonodi occipitales, 2-3 po broju, nalaze se iznad gornje nuhalne linije, a dovodne limfne žile skupljaju limfu iz zatiljne regije i stražnje strane vrata.
 • Lymphonodi retroauriculares (ili lymphonodi mastoidei), 2-3 po broju, leže iza uške, površno od mastoidnog nastavka, na mjestu hvatišta m. sternocleidomastoideusa. Primaju limfu sa stražnje strane ušne školjke, limfu bubnjića i srednjeg uha (cellulae mastoideae), te iz kože glave koja prekriva stražnji dio sljepoočnog područja.
 • Lymphonodi parotidei, 6-16 čvorova, dijelimo ih na nodi parotidei superficiales i nodi parotidei profundi. Pri tome se nodi parotidei superficijales nalaze na površini parodidne žljezde, a nodi parotidei profundi između režnjića parotidne žlijezde. Dakle:
 • Nodi parotidei superficiales - primaju dovodne limfne žile iz lateralnog dijela vjeđe, spojnice, vanjskoga slušnog hodnika, korijena nosa, prednjeg dijela nosne sluznice, podušne žlijezde i preaurikularnih limfnih čvorova.
 • Nodi parotidei profundi sastoje se od tri skupine limfnih čvorova:
 • Nodi preauriculares - nalazi se između tragusa i podušne žlijezde,
 • Nodi infraauriculares - ispod ušne školjke
 • Nodi intraglandulares - smješteni u dubini podušne žlijezde.
[*]Lymphonodi submandibulares, 3-6 čvorova, nalaze se uz submandibularnu žlijezdu u istoimenoj regiji, uz rub donje čeljusti. Primaju limfu iz jezika (veći dio limfe iz bočnih rubova), iz sublingvalnih i submandibularnih žlijezda, gingiva i zubi, sluznica i kože usana i obraza, vansjkog nosa i sluznica prednjeg dijela nosne šupljine, medijalnog dijela vjeđa i spojnice, kanala koji odvode suze iz konjunktivalne vreće u nos i medijalnog dijela čela.[*]Lymphonodi submentales, 2-3 čvora, nalaze se u središnjoj crti, između brade, jezične kosti i prednjih trbuha m. digastricusa. Primaju limfu iz vrška i prednjeg dijela jezika, donjih sjekutića i njihovih gingiva, te kože donje usne i brade.[*]Lymphonodi faciales nalaze se na stranama lica. Njima pripadaju:
 • Nodus buccinatorius,
 • Nodus nasolabialis,
 • Nodus malaris,
 • Nodus mandibularis.
[*]Lymphonodi cervicales (colli) anteriores nalaze se uz grkljan i dušnik. Njih opet dijelimo u dvije skupine:
 • Nodi superficiales (nodi jugulares anteriores), kako ime kaže, skupljaju limfu iz površinskih dijelova prednje strane vrata.
 • Nodi profundi, skupljaju limfu iz odgovarajućih područja pojedinog čvora, jer ih opet dijelimo u nekoliko skupina:
 • Nodi infrahyoidei
 • Nodi thyreoidei
 • Nodi paratracheales nalaze se u brazdi između dušnika i jednjaka duž n. laryngeusa recurensa.
 • Nodi retropharyngeales skupljaju limfu iz stražnje ždrijelne stijenke, nosne sluznice i paranazalnih sinusa, nepca i nepčane tonzile, slušne tube i bubnjišta.
[*]Lymphonodi cervicales (colli) laterales također se dijele na površinske i dubinske.
 • Nodi superficiales smješteni su iznad donjeg dijela m.sternocleidomastoideusa i skupljaju limfu iz površnih dijelova lateralne strane vrata.
 • Nodi profundi bit će nešto opširnije opisani, s obzirom na ranije spomenuti podatak da su sabirno mjesto limfe glave i vrata, ovdje spominjemo samo da se dijele u dvije podskupine:
 • Nodi profundi superiores skupljaju limfu iz gornjih dubinskih dijelova vrata,
 • Nodi profundi inferiores skupljaju limfu iz donjih dubinskih dijelova vrata.Donjoj skupini dubokih vratnih čvorova pripadaju i supraklavikularni limfni čvorovi, lnn. supraclaviculares, koji imaju veliku dijagnostičku važnost.


Tumorske stanice koje uđu u limfne žire dospiju putem limfne cirkulacije do limfnih čvorova. Tamo se zaustavljaju i počinju rasti. Takvi se limfni čvorovi povećavaju zbog tumorskog rasta i prateće upalne reakcije. Tim, limfnim putem metastaziraju uglavnom karcinomi i melanomi, a perineuralno limfogeno širenje karakteristično je za karcinome prostate i gušterače. Tumori želudca i abdominalnih probavnih organa mogu ući u ductus thoracicus i iz tog voda doći do supraklavikularnih limfnih čvorova, gdje se torakalni vod ulijeva u venu cavu superior. Njemački patolog Rudolf Virchow opisao je ovaj oblik distalne limfogene metastaze kod pacijenta s karcinomom želuca, te se tako povećani limfni čvor naziva Virchowljev limfni čvor ili Virchowljeva žlijezda, koja je zbog navedenih razloga od ogromne dijagnostičke važnosti. Supraklavikularni limfni čvor nalazi se na lijevoj strani, sasvim medijalno u supraklavikularnoj grupi, lako se palpira.


Sva limfa iz gore navedenih skupina limfnih čvorova glave i vrata drenira se u duboke vratne limfne čvorove. Dalje, duboki vratni limfni čvorovi primaju limfu izravno: iz jezika (svu limfu iz korijena jezika, a djelomično i iz bočnih rubova, prednjeg dijela jezika i vrha), iz nepca i nepčanih tonzila (u superiornu skupinu), djelomično iz ždrijela, sluznice stražnjeg dijela nosne šupljine i paranazalnih sinusa. Iz supraglotičnog dijela grkljana limfa dolazi izravno u duboke vratne čvorove gornje podskupine, a iz infraglotičnog dijela ždrijela dolazi lifma u gornju podskupinu, ali ne direktno, nego preko paralaringealnih i trahealnih čvorova (koji su dio dubokih anteriornih cervikalnih čvorova, baci opet pogled na listu). Štitna žlijezda također šalje limfu u duboke vratne čvorove izravno, ali i preko trahealnih čvorova.

Glavna odvodna limfna žila dubokih vratnih čvorova, time i čitave odgovarajuće polovice glave i vrata naziva se truncus jugularis. Na lijevoj strani vrata taj limfni kanal odvodi limfu iz glave i vrata u glavnu limfnu žilu cijelog organizma, ductus thoracicus, ulijevajući se u njegov završni dio, prije nego što se ductus thoracicus ulije u lijevi angulus venosus (spoj vene jugularis interne i lijeve subklavikularne vene). Na desnoj strani vrata truncus jugularis se ulijeva u ductus lymphaticus dexter.


S obzirom na to da karcinomi u regiji glave i vrata često metastaziraju u cervikalne limfne čvorove, limfni čvorovi vrata podijeljeni su u sedam razina. Nekoliko skupina limfnih čvorova, poput supraklavikularnih, parotidnih i čvorova u retrofaringealnom prostoru nisu uključeni u ovaj sustav.

Razina I
 • ispod miohioidnog mišića i iznad donjeg ruba hioidne (jezične) kosti,
 • anteriorno posteriornom rubu submandibularnih žlijezda
 • razina Ia: submentalni čvorovi - između anteriornih trbuha digastričnog mišića,
 • razina Ib: submandibularni čvorovi - posterolateralno anteriornom trbuhu digastričnog mišića.

Razina II
 • jugulodigastrični čvorovi,
 • od baze lubanje do donjeg ruba hioidne kosti,
 • anteriorno posteriornom rubu sternokleidomastoidnog mišića,
 • posteriorno posteriornom rubu submandibularnih žlijezda
 • razina IIa: anteriorno, lateralno ili medijalno veni ili posteriorno unutrašnjoj jugularnoj veni te se od nje ne mogu odvojiti,
 • razina IIb: posteriorno unutrašnjoj jugularnoj veni i imaju ravninu koja odvaja čvorove i venu.

Razina III
 • srednji jugularni čvorovi,
 • donji rub hioidne kosti do donjeg ruba krikoidne hrskavice,
 • anteriorno posteriornom rubu sternokleidomastoidnog mišića,
 • lateralno medijalnom rubu zajedničke karotidne/unutrašnje karotidne arterije.

Razina IV
 • donji jugularni čvorovi,
 • donji rub krikoidne hrskavice do razine klavikule,
 • anteriorno i medijalno kosoj liniji koja se povuče kroz posteriorni rub sternokleidomastoidnog mišića i posterolaterlni rub anteriornog skalenskom mišića,
 • lateralno medijalnom rubu zajedničke karotidne arterije.

Razina V
 • čvorovi posteriornih trokutova vrata (ocipitalni i supraklavikularni trokut)
 • razina Va: superiorna polovica, posteriorno razinama II i III
 • razina Vb: inferiorna polovica, posteriorno razini IV

Razina VI
 • prelaringealni / pretrahealni / delfijski čvorovi
 • od inferiornog ruba hioidne kosti do manubriuma
 • ispred razina III i IV

Razina VII
 • superiorni medijastinalni čvorovi
 • između zajedničkih karotidnih arterija, ispod vrha manubrija.

  Report Tekst • Recently Browsing   0 korisnika

  Ni jedan registrirani korisnik ne pregledava ovu stranicu