Sign in to follow this  
Followers 0

Mošnja


 • Izvori: [size=4][infobox][b]Izvori:[/b][/size][list=1]
  [*][size=4]Marušiæ A., Anatomija èovjeka, Medicinska naklada, 2002[/size].
  [*][size=4]Moore K., Clinically Oriented Anatomy, Lippincott Williams & Wilkins, 2005.[/infobox][/size]
  [/list]

Skrotum je kožna vreæa koja se sastoji od dva sloja: jako pigmentirane kože i blisko povezane fasciae dartos, sloja bez masti koji sadrži glatka mišiæna vlakna (m. dartos) odgovorna za naborani izgled skrotuma. Zbog m. dartosa koji se hvata na kožu, njegova kontrakcija uzrokuje boranje scrotuma kada je hladno, zadebljavajuæi tu kožnu vreæu i istovremeno smanjujuæi skrotalnu površinu, te pomažuæi m. cremasteru u držanju testisa bliže tijelu, a sve to skupa smanjuje gubitak topline.


Slojevi anterolateralnog abdominalnog zida, scrotuma i funiculusa spermaticusa.

Skrotum je unutra podijeljen ekstenzijom dartozne fascije, septum scrotuma, u desni i lijevi odjeljak. Septum izvana oznaèava raphe perinei, kožni nabor kao crta spajanja embrionalnih labioskrotalnih kvržica. Površinska dartozna fascija skrotuma nema masti i anteriorno se stapa s membranoznim slojem subkutanog tkiva abdomena, stratum membranosum telae subcutaneae abdominis, a posteriorno sa membranoznim slojem subkutanog tkiva perineuma, stratum membranosum telae subcutaneae abdominis. Razvoj scrotuma je blisko povezan sa stvaranjem ingvinalnih kanala. Skrotum se razvija iz labioskrotalnih nabora, tj. dva kožna izboèenja anterolateralnog abdominalnog zida koji se spajaju kako bi stvorili slobodnu kožnu vreæu. Kasnije u fetalnom periodu, testisi i funiculus spermaticus ulaze u scrotum.


Penis i scrotum. (A) Prikazana je uretralna površina obrezanog penisa. Spongiozna uretra je ispod kutanih raphe penis. Scrotum je podijeljen u desnu i lijevu polovinu kutanim raphama penis, koje se nastavljaju na penilne i perinealne raphe. (B) Prikazani su dorzum penisa i anteriorna površina scrotuma. Penis se sastoji od korijena, tijela i glansa. (C ) Penis sadrži tri erektilne mase: dva kavernozna tijela i jedno spongiozno (koje sadrži urethru). (D) Koža penisa nastavlja se distalno kao prepucij, koji prekriva vrat i coronu glansa. (E) Neobrezani penis.


Krvožilna opskrba

Krvožilnu opskrbu scrotumu daju:

 • Posteriorni skrotalni ogranci a. perinealis: ogranak a. pudenda internae
 • Anteriorni skrotalni odgranci a. pudendae externae profundae: ogranak a. femoralis
 • A. cremasterica: ogranak a. epigastricae inferior


Arterijska opskrba i limfna drenaža testisa i skrotuma, inervacija skrotuma. Tijek testikularne arterije, koja se odvaja od abdominalne aorte blizu bubrežne arterije, rezultat je spuštanja testisa s posteriornog abdominalnog zida u scrotum tijekom fetalnog razvija. Limfna drenaža testisa i scrotuma slijede razlièite putove. Anteriornu površinu scrotuma inerviraju ogranci lumbalnog pleksusa koji prolaze anteriorno kako bi došli do nje, dok posteriornu površinu inerviraju grane sakralnog pleksusa koji prolazi posteriorno.

Skrotalne vene prate arterije. Limfne žile skrotuma dreniraju se u nodi lymphoidei inguinales superficiales.


Živèana opskrba

Ogranci lumbalnog pleksusa za anteriornu površinu:
 • Ramus genitalis nervi genitofemoralis (L1, L2): inervira anterolateralnu površinu
 • Anteriorni skrotalni živci: ogranci n. ilioinguinalisa (L1) za anteriornu površinuPresjek kroz mušku zdjelicu i perineum u medijalnoj ravnini (vidi se desna polovina). Vide se spolni organi: testit, epididimis, ductus deferens, ductus ejaculatorius, te penis, sa akcesornim žljezdanim strukturama (seminalnim žlijezdama, prostatom i bulbouretralnim žlijezdama). Funiculus spermaticus povezuje testis s abdominalnom šupljinom, a testis leži eksterno u muskulokutanoj vreæi - skrotumu.

Ogranci sakralnog pleksusa za posteriornu i inferiornu površinu:
 • Posteriorni skrotalni živci: ogranci perinealne grane n. pudendusa (S2-S4) za posteriornu površinu
 • Perinealni ogranci posteriornog femoralnog kožnog živca (S2, S3) za inferiornu površinuAnestezija skrotuma

Anteriornu treæinu scrotuma inervira L1 segment kralješniène moždine kroz n. ilioinguinalis, a posteriorne dvije treæine inervira uglavnom S3 spinalni segment kroz perinealni i posteriorni femoralni kožni živac. Stoga, kada se spinalni anestetik primjenjuje, mora se ubrizgati superiornije za anesteziranje anteriorne površinu skrotuma nego za posteriornu površinu.Sažetak

Skrotum je kožna vreæa koja se razvija od labioskrotalnih nabora muškarca kako bi 'udomio' testise nakon njihova spuštanja. Masni sloj subkutanog tkiva abdominalnog zida zamjenjuje u skrotumu dartozni mišiæ, dok se membranozni sloj nastavlja kao dartozna fascija i skrotalni septum. Skrotum prima anteriorne skrotalne arterije iz bedra (kroz a. pudendus externu), posteriorne dolaze iz perineuma (a. pudendus interna), a unutra, m. cremaster prima arterije iz abdomena (a. epigastrica inferior). Za anteriornu površinu scrotuma živèana vlakna dolaze iz lumbalnog pleksusa (n. genitofemoralis i n .ilioinguinalis), a za posteriornu površinu vlakna dolaze iz sakralnog pleksusa (n. pudendus).

  Edit   Report Record
Sign in to follow this  
Followers 0 • Who's Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.