Sign in to follow this  
Followers 0

ruptura arterije


 • Izvori:

   

  Izvori:
  1.  
  2. Marušiæ A., Anatomija èovjeka, Medicinska naklada, 2002.
  3. Moore K., Clinically Oriented Anatomy, Lippincott Williams & Wilkins, 2005.

   

Veæina arterija koje opskrbljuju posteriorni adominalni zid dolaze od abdominalne aorte. Subkostalne arterije odvajaju se od torakalnog dijela aorte i distribuiraju se ispod dvanaestog rebra. Abdominalna aorta je približno 13 cm dugaèka. Zapoèinje na aortalnom hiatusu dijafragme u razini T12 kralješka i završava u razini L4 kralješka dijeleæi se u desnu i lijevu a. iliacau communis. Razina aortalne bifurkacije je 2-3 cm inferiorno i ulijevo od pupka u razini cristae iliacae. Aa. iliacae communes divergiraju i teku inferolateralno, sljedeæi medijalni rub m. psoasa majora do pelviènog obruèa. Ovdje se svaka a. iliaca communis dijeli u a. iliacu internu i a. iliacu externu. A. iliaca interna ulazi u zdjelicu, a a. iliaca externa slijedi m. iliopsoas. Prije izlaska iz abdomena, od a. iliacae externae odvaja se a. epigastrica inferior i a. circumflexa ilium profunda koje opskrbljuju anterolateralni abdominalni zid.


Odnosi abdominalne aorte

Od superiornog prema inferiorno, važni anteriorni odnosi abdominalne aorte su s:


Abdominalna aorta spušta se anteriorno od tijela T12-L4 kralježaka. Lijeve lumbalne vene prolaze posteriorno od aorte kako bi došle do v. cavae inferior. S desne strane, aorta dodiruje v. azygos, cisternu chyle, ductus thoracicus, desni crus dijafragme i desni celijaèni ganglij. Slijeva, aorta dodiruje lijevi crus dijafragme i lijevi celijaèni ganglij.


Pulzacije aorte i aortalna abdominalna aneurizma

Zbog toga što aorta leži posteriorno od gušteraèe i želuca, tumori ovih organa mogu prenositi pulzacije aorte koje se mogu zamijeniti s abdominalnom aortalnom aneurizmom, lokaliziranim poveæanjem aorte. Dubokom palpacijom može se detektirati aneurizma, koja je obièno rezultat kongenitalnih ili steèenih slabosti arterijskog zida. Pulzacije velike aneurizme mogu se osjetiti lijevo od središnje linije; pulzirajuæa masa može se lako pomicati s jedne strane na drugu. Razlièitim metodama snimanja može se potvrditi diagnoza ako postoji sumnja.

ccs-6723-0-04070800-1313882718_thumb.png

Akutna ruptura abdominalne aortalne aneurizme povezana je s jakom boli u abdomeni ili leðima. Ako se ne prepozna, takva aneurizma ima stopu smrtnosti blizu 90%, zbog velikog gubitka krvi. Kirurzi mogu popraviti aneurizmu njenim otvaranjem, umetanjem proteze i zašivanjem zida aneurizmatiène aorte preko proteze kako bi je zaštitili. Mnogi vaskularni problemi danas se lijeèe postupcima endovaskularne kateterizacije.

Kada je anteriorni abdominalni zid opuštem, posebice kod djece i mršavih odraslih osoba, inferiorni dio abdominalne aorte može se pritisnuti uz tijelo L4 kralješka èvrstim pritiskom na anteriorni abdominalni zid, preko pupka. Ovakav pritisak može se primijeniti za kontrolu krvarenja u zdjelici ili donjim udovima.


Ogranci abdominalne aorte

ccs-6723-0-05860200-1313956403_thumb.png

Ogranci silazne (torakalne i abdominalne) aorte mogu se opisati upotrebljavajuæi tri ravnine u kojima polaze i teku, 'vaskularne ravnine' i mogu se klasificirati kao visceralne ili parijetalne, i sparene ili neparne. Parni parijetalni ogranci aorte prokrvljuju dijafragmu i posteriorni abdominalni zid.

Za a. sacralis mediana, neparni parijetalni ogranak, može se reæi da zaokuplja èetvrtu (posteriornu) ravninu jer polazi s posteriorne površine aorte, upravo prije njene bifurkacije. U tablici je naveden popis ogranaka.

 

 

OGRANCI ABDOMINALNE AORTE [Tablica]

 

 


Površinska anatomija abdominalne aorte

ccs-6723-0-75601900-1313882737.png

Abdominalna aorta može se prikazati na anteriornom abdominalnom zidu vrpcom (približno 2 cm širokom) koja se širi središnjom linijom, približno 2.5 cm superiorno od transpiloriène ravnine do toèke malo inferiorno i ulijevo od pupka. Ova toèka oslikava mjesto bifurkacije aorte u zajednièke ilijaène arterije. Kao mjesto aortalne bifurkacije takoðer se uzima lijevo od središta crte koja spaja najviše toèke crista iliaca. Ova zamišljena linija pomaže kada se pregledava pretile osobe kojima pupak nije pouzdani orijentir.

 

 


  Edit   Report Record
Sign in to follow this  
Followers 0 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.