Diuretici


~Sentinel~
 • Izvori:
  Izvori

Diuretik je tvar koja povećava volumen mokraće. Natriuretik je pak tvar koja pojačava bubrežno izlučivanje natrija. S obzirom na to da netriuretici gotovo uvijek povećavaju izlučivanje vode, obično ih nazivamo diureticima.

1. Osmotski diuretici
(IV manitol, glukoza, urea)

Osmotski diuretici se slobodno filtriraju u glomerulima, minimalno se reapsorbiraju, farmakološki i metabolički su inertni.

Mehanizam djelovanja: Inhibiraju reapsorpciju vode u proksimalnom tubulu, tankoj silaznoj Henleovoj petlji i collecting ductu - sve regije koje su visoko permeabilne za H2O. U prisutnosti osmotskog diuretika, voda se manje reapsorbira u odnosu na Na+ => ukupno, izlučivanje vode se poveća s minimalnim gubitkom Na+.

Uporaba:

 • Održavanje volumena urina i kada je brzina glomerularne filtracije (GFR) malena (pogotovo u slučaju loada bubrega pigmentima kao pri hemolizi ili rabdomiolizi).
 • Za kratkotrajno snižavanje intrakranijalnog i intraokularnog tlaka <= zbog povećanja osmolalnosti plazme tvarima koje ne prelaze u CNS, izaziva se ekskrecija vode iz tih odjeljaka.
 • Za promociju ekskrecije nefrotoksičnih tvari poput cisplatina.


Nuspojave: Ekspanzija ekstracelularnog volumena tekućine => vrlo nepoželjno kod pacijenata sa srčanom dekompenzacijom (kontraindikacija); dehidracija i hipernatrijemija => mučnina i povraćanje; bolovi u prsima.


2. Inhibitori karboanhidraze
(acetazalamid)

Reakcija koju katalizira karboanhidraza

CO2 + H2O <-> H2CO3 <-> H+ + HCO3-
Mehanizam djelovanja:

Blokiraju karboanhidrazu (KA) na luminalnoj membrani u proksimalnim tubulima. Inhibicija KA uzrokuje smanjenje sekrecije H+ kroz Na+/H+ transporter => gubi se pokretačka sila za reapsorpciju Na+ => natrijureza i diureza
Sa inhibicijom KA, usporeno je stvaranje bikarbonata, kao i difuzija CO2 u tubularne stanice => smanjenje reapsorpcije bikarbonata => alkalinizacija urina => metabolička acidoza.
Slabija reapsorpcija Na+ u proksimalnom tubulu => više Na+ za Na+/K+ exchanger u distalnom tubulu => gubitak K+ (za ispravljanje gubitka K+, pacijentima se obično daju banane ili sok narandže).

Uporaba: Zbog brze deplecije K+ i fosfata, te prateće metaboličke acidoze, uporaba je ograničena na liječenje kronične metaboličke alkaloze. U nekim slučajevima i za glaukom, jer smanjuje stvaranje očne tekućine.

Nuspojave: Acetazolamid je nebakteriostatski sulfonamid, što daje i "sulfonamidne" nuspojave. Druge su nuspojave, očito, metabolička acidoza i hipokalijemija.

Interakcije: Sa salicilatima => CNS toksičnost zbog teške metaboličke acidoze.


3. Diuretici Henleove petlje

(furosemid, bumetamid, etakrinska kiselina)

Mehanizam djelovanja: Primarni mehanizam je inhibicija Na+/K+/Cl- kotransportera putem vezanja na Cl- mjesto dotičnog transportera, na debeloj uzlaznoj Henleovoj petlji. Smanjuju reapsorpciju Na+, K+, Ca2+, Mg2+ i Cl-; smanjuju ekskreciju uree. Ovi diuretici uzrokuju ekskreciju 15-20% filtriranog natrija.

Uporaba: Smanjenje edema povezanog sa srčanim, hepatičkim ili renalnim bolestima. Menadžment akutnog pulmonalnog edema i kongestivnog zatajenja srca; ascites, hipertenzija s oštećenjem bubrega, hiperkalcemija (uz IV nadomjestak NaCl) i hiperkalijemija.

Farmakokinetika: Oralno ili IV (za pacijente sa smanjenom perfuzijom crijeva); djelovanje unutar 1h, vezani za plazmatske proteine pa se ne filtriraju => ulaze u tubularni lumen mehanizmom za transport organskih kiselina; djelomična metabolizacija u jetri (bumetamid P450, furosemid glukuronizacija), T1/2 ~ 90 min, djelovanje 3-6 h.

Nuspojave:
 • Povezane s renalnim efektom lijeka: hipovolemija i hiponatrijemija => hipotenzija; hipomagnezemija, hiperuricemija, hipokalijemija, hipokalijemijska metabolička acidoza.
 • Furosemid i bumetamid su derivati sulfonamida => kontraindicirani kod hipersenzitivnosti na sulfonamide.
 • Etakrinska kiselina - GI smetnje.
 • U visokim dozama ili sa aminoglikozidima - ototoksičnost (etakrinska > furosemid);
 • Hipokalijemija od diuretika => veći rizik od toksičnosti digoksinom i antiaritmicima klase III.
 • Sa ACEi => veliki pad krvnog tlaka.

4. Tiazidski diuretici
(hidroklortiazid, bendroflumetiazid, klortalidon, indapamid)

Mehanizam djelovanja: Povećavaju volumen urina inhibirajući Na+/Cl- transporter na luminalnoj strani prvog dijela distalnog tubula => gubitak Na+ i Cl- => natrijski load distalno => Promocija ekskrecije K+. Smanjuju ekskreciju Ca2+. Refleksno lučenje aldosterona i ADH što ograničava učinak tiazida. Smanjena ekskrecija uree, hipokloremična acidoza. Gubitak Mg2+. Sinergistički učinak sa diureticima petlje.

Uporaba: first-line lijek za hipertenziju i idiopatsku hiperkalcijemiju, za otporni edem s diureticima petlje, diabetes insipidus. Indepamid ima dodatni vazodilatatorni učinak.

"CHIC to use thiazides"
Indikacije za uporabu tiazida
CHF (kongestivno zatajenje srca), Hipertenzija, Insipidus, Calcium od


Farmakokinetika: Oralno, tubularna sekrecija; bendroflumetiazid (8-12h), klortalidon duže.

Interakcije: Iste kao kod diuretika petlje.


5. Diuretici koji štede kalij
(spironlakton, amilorid, triamteren)

Učinak na razini sabirnih cijevi gdje se kontrolira samo 2% razmjene natrija => slabi diuretici.

Spironlakton je više od diuretika!
Hirzuitizam i policistični sindrom jajnika (PCOS) javljaju se kod žena koje imaju previsoku razinu androgena. S obzirom na steroidnu strukturu, spironlakton ima specifične antiandrogenske učinke, pa se upotrebljava za liječenje dvaju navedenih stanja.
Spironlakton - steroidni analog mineralokortikoida aldosterona; natječe se sa aldosteronom za njegov receptor => antagonizam zadržava formaciju novih Na+ kanala na luminalnoj membrani, smanjuje vodljivost za Na+, smanjuje aktivnost Na+/K+ ATPaze koja je glavna pokretačka sila za lučenje K+ => stoga, inhibicija aldosterona putem spironlaktona smanjuje ekskreciju K+.

Amilorid i triamteren - štede K+ drukčijim mehanizmom, inhibicijom Na+ kanala na luminalnoj strani sabirnih cijevi.


Farmakokinetika: Oralno; spironlakton T1/2 ~ 10 min (aktivni metabolit kanrenon T1/2 ~ 16 h); trilamteren djeluje 12-16 h, ekskrecija urinom; amilorid duže trajanje (24h).

Nuspojave: HIPERKALIJEMIJA (ne sa drugima koji povisuju K+, poput ACEi, sartana, beta-blokatora); spironlakton ima antiandrogene učinke => ginekomastija, testikularna atrofija, poremećaji menstruacije.

Uporaba: S drugim diureticima koji uzrokuju gubitak K+ (spironlakton se koristi i za sekundarni hiperaldosteronizam), zatajenje srca, otporna esencijalna hipertenzija.

  Report Tekst • Recently Browsing   0 korisnika

  Ni jedan registrirani korisnik ne pregledava ovu stranicu