8. - Metoda od 12 koraka za očitavanje EKG-a


~Sentinel~
 • Izvori: [infobox][b]Izvori[/b][/infobox]
Ostaje nam osvrnuti se na način kako organizirati sve ove spomenute podatke i naći jednostavan metodičan pristup koji se može primijeniti na svaki EKG. Bitno je da svakom EKG-u pristupite na uredan način, osobito dok ste još novi u ovome, tako da ništa bitno ne propustite. Kako gledate više i više elektrokardiograma, ono što Vam se u početku činilo usiljeno i mehanički brzo će se isplatiti i činit će Vam se kao da je očitavanje EKG-a urođeno.

Dvije napomene:

 

 • Upoznajte pacijenta. Istina je da se EKG može očitavati jako točno daleko od pacijenta, ali se moć ovog alata iskorištava samo ako je integriran u cjelokupni klinički kontekst.
 • Očitavajte EKG-e. Onda očitavajte još. Očitavajte ih kad god naletite na njih u udžbenicima, radovima, kartonima, možda i na vratima WC-a u NSB-u. I čituckajte i knjige o EKG-u, svaka može ponuditi nešto novo.


Za EKG vele da mu ima pristupa koliko i kardiologa. Svatko eventualno nađe metodu koja mu najviše odgovara. Mi ćemo se osvrnuti na metodu u 12 koraka.

Redoslijed analize EKG-a

 1. Frekvencija
  1. Za nepravilni ritam: prebrojati QRS komplekse između 2 znaka (10 sekundi) i pomnožiti ih s 10
  2. Za pravilni ritam: naći R val koji pada što bliže vertikalnoj liniji velikog kvadrata i prebrojati kvadrate do sljedećeg R.
   • ako je razmak 1 kvadrat, frekvencija je 300
   • ako je razmak 2 kvadrata, frekvencija je 150
   • ako je razmak 3 kvadrata, frekvencija je 100
   • ako je razmak 4 kvadrata, frekvencija je 75
   • ako je razmak 5 kvadrata, frekvencija je 60
 2. Utvrditi pacemaker srca
  1. Pregledati P valove, i to tri komponente: njhovu prisutnost, lokaciju (prije ili poslije QRS-a) i morfologiju.
   • SA porijeklo ritma pokazuju pozitivni P valovi na lijevim odvodima: I, II, aVF te V4-V6.
   • Ako je P val negativan na bilo kojem od ovih odvoda, smjer impulsa u atriju nije normalan i porijeklo nije SA čvor, nego nešto drugo.
   • Ako P val nije prije bilo kojeg QRS kompleksa, porijeklo impulsa nije SA nego nešto drugo.
 3. Utvrditi pravilnost ritma. Uočiti jesu li RR intervali pravilni, pravilno nepravilni (nepravilni ali ipak postoji uzorak), ili nepravilno nepravilni (nema uzorka).
 4. Odrediti električnu os u frontalnoj ravnini
  1. normalna, lijeva, desna, srednja? Učiniti to analizom I i aVF
 5. Izmjeriti intervale. Izmjeriti PR interval, trajanje QRS kompleksa i QT intervala.
  1. PR interval uključuje P val i PR segment i mjeri AV provođenje. Normalno mu je trajanje između 0,14 i 0,20 sekundi.
  2. Trajanje QRS kompleksa mjeri se od početka QRS kompleksa do kraja QRS kompleksa (J točka). Normalno trajanje je 0,06 do 0,10 sekundu.
  3. QT interval mjeri se od početka QRS kompleksa do kraja T vala i predstavlja repolarizaciju ventrikula. QT interval se mjenja s frekvencijom srca, pa se mora korigirati - QTc. To se čini Bazettovom formulom: QTc = QT ÷ √ RR interval (u sekundama). Normalno je trajanje manje od 0,44 do 0,48 sekundi.
 6. Pnormalna progresija R vala na prekordijalnim odvodima.pngrocijeniti progresiju R vala na prekordijalnim odvodima. Na slici je prikazana normalna progresija R vala na prekordijalnim odvodima. Prekordijalni odvodi normalno pokazuju rS kompleks u odvodu V1, s postupnim povećanjem relativne veličine R vala prema lijevim prekordijalnim odvodima i smanjenjem amplitude S vala. Na V3 ili V4 obično R/S omjer postaje veći od 1.
 7. Procijeniti amplitudu P vala, trajanje i morfologiju.
  1. Normalni P val, pozitivan u odvodima I, II, aVF i V4-V6 normalno traje 0.12 sekundi ili manje
  2. amplituda mu je manja od 2,5 mV (2,5 malih kvadrata).
  3. Morfologija se odnosi na p pulmonale ili p mitrale.
 8. Utvrditi trajanje QRS kompleksa, amplitudu i morfologiju.
  1. Normalno trajanje QRS kompleksa je 0,06 do 0,10 s. Ako je trajanje QRS kompleksa duže od 0,12 s s tipičnim uzorkom, misliti na bundle branch block
  2. niska amplituda QRS-a je 5 mm ili manje na svakom odvodu s uda i manje od 10 mm na prekordijalnim odvodima (plućne bolesti, debljina, debeli perikard, perikardijalna efuzija, smanjenje mase miokarda) normalni
  3. QRS pozitivan je u odvodima I, II, avF i V1-V6, a negativan u aVR
  4. septalni Q val normalan je na odvodima I, V5-V6 i V1.
  5. Q val je patološki u V1-V3 ili ako traje dulje od 0,04 s i dublji je od 1 mm u odvodima I, II, aVL, aVF ili na dva uzastopna odvoda V4-V6
  6. progresija R vala V1-V6
 9. Hipertrofija (postoji još kriterija osim ovih, to ćemo prikazati kroz primjere):
  1. dijagnostički kriteriji za desnu hipertrofiju: amplituda R vala (u mm) u odvodu V1 > 7 mm, R/S omjer u V1 >, R/S omjer u odvodu V6 ili V5 <1
  2. dijagnostički kriteriji za lijevu hipertrofiju: dubina S vala na V2 plus visina R vala na V5 više ili jednako 35 mm)
  3. Uočiti prisutnost patoloških Q valova (trajanja dužeg od 0,04 s)
 10. Procijeniti ST segment (morfologiju i elevaciju ili depresiju) i promjene J točke
 11. Uočiti abnormalnosti T vala
  1. T val je obično istog smjera kao i QRS kompleks - ako je QRS kompleks pozitivan, pozitivan je i T val, ako je negativan, negativan je T val.
  2. Normalni T val asimetričan je neovisno o amplitudi (sporiji uspon i nego pad). Normalni T val je gladak i na usponu i u padu. Bilo kakve kvrge ili nepravilnosti predstavljaju superimponirani P val.
 12. Uočiti prisutnost drugih oblika valova (U valovi, pacemakeri, artefakti)

Uredio ~Sentinel~


  Report Tekst • Recently Browsing   0 korisnika

  Ni jedan registrirani korisnik ne pregledava ovu stranicu