EKG - Primjer 10


~Sentinel~
 • Izvori:

  [infobox]Izvori[/infobox]

Upotrijebitie metodu od 12 koraka i pokušajte sami dokučiti odgovore prije nego pogledate rješenje!

50-godišnji dijabetičar dolazi s akutnom stežućom substernalnom boli u zadnja dva sata. Slijedi EKG.

EKG primjer 10.png

EKG pokazuje pravilni ritam frekvencije 90 otkucaja u minuti. Postoji P val prije svakog QRS kompleksa, sa stabilnim PR intervalom (0,20 s). P val je pozitivan u odvodima I, II, aVF i V4-V6. Stoga je ovo normalni sinusni ritam.

Trajanje QRS kompleksa je normalno (0,08 s). Os je ekstremno lijeva, između -30 i -90 (pozitivan QRS kompleks u odvodu I, ali negativan u odvodima II i aVF s rS morfologijom). Ekstremno lijeva os (u odsutnosti drugih etiologija za lijevu os, odnosno, inferiornog infarkta, naziva se lijevi anteriorni fascikularni blok. Kriteriji za lijevi anteriorni fascikularni blok uključuju lijevu devijaciju osi s rS uzorkom u odvodima II i aVF. Suprotno tome, Qr kompleks na odvodima II i aVF je uzorak povezan s kroničnim inferiornim infarktom miokarda (stari infarkt), ne s provodnom abnormalnosti fascikula. Lijevi anteriorni fascikularni blok se ni ne može dijagnosticirati u prisutnosti inferiornog infarkta.

QT/QTc intervali su normalni (320/390 ms). Najveća abnormalnost je značajna depresija J točke i elevacija ST segmenta na ovodima I i aVL. ST segmenti nisu ni konkavni, nego su sada konveksne morfologije i spojeni s T valovima. Dodatno, postoji gubitak R vala na odvodima V2 i V3. Ove EKG promjene upućuju na akutni infarkt miokarda koji zahvaća apeks i anteroapikalne regije lijevog ventrikula. Postoji i zahvaćenost lateralnog zida, na što upućuje elevacija ST segmenta na odvodima I i aVL, ali i depresija ST segmenta na odvodima III i aVF. S obzirom na akutni infarkt miokarda, ove depresije ST segmenta ne predstavljaju ishemiju inferiornog zida, nego su to recipročne promjene kao odraz činjenice da ovi odvodi vide područje zahvaćeno infarktom iz suprotnog smjera. 

Kada je prisutan STEMI, indicirana je hitna revaskularizacija. 

Pri STEMI-ju, na EKG-u se vidi tipična progresija promjena. Tijekom prvih nekoliko minuta od početka nelagode u prsima, najranija su EKG promjena koja ukazuje na akutni infarkt miokarda hiperakutni T valovi (visoki, šiljasti i simetrični). Ovi T valovi rezultat su lokalne hiperkalemije, koja se javlja rano nakon infarkta kao rezultat gubitka integriteta stanične membrane zbog ishemije te posljedičnog curenja kalija.  Ova promjena se često ne vidi na EKG-u jer je prisutna neposredno nakon početka simptoma, dok pacijenti često dolaze i nekoliko sati nakon početka simptoma. Nakon promjena T vala kreće elevacija ST spojnice. ST segmenti u početku održavaju svoju normalnu konkavnu morfologiju, no postaju konveksni kako infarkt evolvira, spajajući se s T valovima. Tijekom sljedećih nekoliko sati do dana, elevacija ST segmenta perzistira, R val gubi amplitudu, a počinju se razvijati Q valovi. Kako infarkt evolvira, elevacija ST segmenta se smanjuje, Q valovi se produbljuju i razvija se inverzija T valova. Ako se ne napravi revaskularizacija, elevacija se normalizira tijekom nekoliko dana. Ostaju Q valovi i inverzija T valova, i ovo je uzorak kroničnog (starog) infarkta miokarda.

Stoga, akutni infarkt miokarda identificira se prisutnošću lokaliziranih elevacija ST segmenta; hiperakutnih T valova - visokih, šiljastih i simetričnih; i recipročnih depresija ST segmenta, koje su iste promjene ST segmenta koje se vide iz drugog kuta gledanja. Odvodi koji pokazuju ove promjene identificiraju lokaciju akutnog infarkta miokarda:

 • inferiorni infarkt: elevacija ST segmenta na odvodima II, III i aVF (ili bilo kojeg od ova tri odvoda=. Inferiorni infarkt može biti povezan sa zahvaćenošću posteriornog lijevog ventrikularnog zida ili slobodnog zida desnog ventrikula. Prisutnost elevacije ST segmenta na ovodu V1 i depresije na odvodu aVR (koja je zapravo elevacija) ukazuje na zahvaćanje desnog ventrikula, koje se može potvrditi izvođenjem EKG-a s desnim prekordijalnim odvodima. Prisutnost elevacije ST segmenta na RV3-RV4 (desnostrani odvodi V3-V4) potvđuje zahvaćanje slobodnog zida desnog ventrikula.
 • Anteriorni infarkt: elevacija ST segmenta na bilo koja dva uzastopna prekordijalna odvoda:
  • anteroseptalni: elevacija ST segmenta na odvodima V1 i V2
  • anteroapikalni: elevacija ST segmenta na odvodima V3 i V4
  • anterolateralni: elevacija ST segmenta na odvodima V5 i V6
 • Lateralni infarkt: elevacija ST segmenta na odvodima I i aVL
 • Posteriorni infarkt: depresija ST segmenta na odvodima V1 i V2, osobito ako je prisutan i inferiorni infarkt. Odvodi stavljeni na leđa (V7-V8), ispod lijeve skapule i iznad posteriornog zida, mogu pokazati elevaciju ST segmenta, potvrđujući dijagnozu posteriornog infarkta.

  Report Tekst • Recently Browsing   0 korisnika

  Ni jedan registrirani korisnik ne pregledava ovu stranicu