EKG - Primjer 12


~Sentinel~
  • Izvori:

    [infobox]Izvori[/infobox]

Upotrijebitie metodu od 12 koraka i pokušajte sami dokučiti odgovore prije nego pogledate rješenje!

47-ogodišnjak s hipertenzijom i dislipidemijom dolazi s jakim substernalnim pritiskom. Početni vitalni znakovi su unutar normalnog raspona, s tlakom od 135/85 i pulsom 90. Da se aspirin i sublingvalni nitroglicerin. Poslije toga postaje presinkopalan, sa sistoličkim tlakom 70 i pulsom 100. Zbog promjene stanja svijesti mora ga se intubirati.

EKG primjer 12.png

EKG pokazuje pravilni ritam frekvencije 96 otkucaja u minuti. Postoji P val prije svakog QRS kompleksa, sa stabilnim PR intervalom (0,14 s). P val je pozitivan na odvodima I, II, aVF i V4-V6. Stoga je ovo normalni sinusni ritam. Trajanje QRS kompleksa je normalno (0,08 s), i os je normalna, između 0 i 90 (pozitivan QRS kompleks na odvodima I i aVF). QT/QTc intervali su normalni (320/400 ms). 

Postoji značajna elevacija ST-segmenta na odvodima II, III i aVF, što predstavlja akutni inferiorni infarkt miokarda. Elevacija ST segmenta vidi se i na odvodu V1, što upućuje na infarkt desnog zida, što valja potvrditi desnostranim EKG-om (6 prekordijalnih odvoda stavi se na desnu stranu prsa u istim pozicijama na kojima se koriste na lijevoj strani prsa) - prisutnost elevacije ST segmenta na RV3-RV5 (desnostrani odvodi V3-V5) povrdili bi infarkt desnog slobodnog zida. Valja zamijetiti i depresije ST segmenta na odvodima I i aVL, koji predstavljaju recipročne promjene. 

Hipotenzija u slučaju akutnog koronarnog sindroma može biti manifestacija više etiologija. Prvo, značajna disfunkcija lijevog ventrikula može voditi do malog udarnog volumena i rezultantnog pada sistoličkog tlaka. Drugo, vagalni refleksi (npr. Bezold-Jarisch), koji se često javljaju u slučaju inferiornog infarkta, mogu predominirati, pa pacijent postane bradikardičan i hipotenzivan. No ovaj pacijent nije bradikardičan. Treće, infarkt desnog ventrikula može rezultirati smanjenjem i desnog udarnog volumena i punjenja lijevog ventrikula, pa stoga i udarnog volumena. Stoga su pacijenti s desnim infarktom ovisni o preloadu, što zahtijeva adekvatan volumen u održavanju minutnog volumena. S obzirom na elevaciju ST segmenta na odvodu V1, ovaj pacijent vjerojatno ima zahvaćen i desni ventrikul. U pacijenata sa zahvaćenim desnim ventrikulom nije dopušteno davati lijekove koji smanjuju preload, poput nitrata, diuretika i morfija. 

Inferiorni infarkti su često povezani s desnim infarktima.

Uredio ~Sentinel~


  Report Tekst  • Recently Browsing   0 korisnika

    Ni jedan registrirani korisnik ne pregledava ovu stranicu