EKG - Primjer 14


~Sentinel~
  • Izvori:

    [infobox]Izvori[/infobox]

Upotrijebite metodu od 12 koraka i pokušajte sami dokučiti odgovore prije nego pogledate rješenje!

68-godišnjak dolazi zbog produktivnog kašlja koji je počeo nedavno, povezanog s blagom vrućicom i dispnejom. Spominje da je prije imao infarkt, no poriče nedavne srčane simptome. Na fizikalnom pregledu bilateralni ronhi. RTG negativan. EKG slijedi.

EKG primjer 14.png

EKG pokazuje pravilni ritam frekvencije 64 otkucaja u minuti. Postoji P val prije svakog QRS kompleksa, sa stabilnim PR intervalom (0,22 s). P val je pozitivan na odvodima I, II, aVF i V4-V6. Stoga je ovo sinusni ritam s AV blokom prvog stupnja.

Trajanje QRS kompleksa je normalno (0,08 s), a os je ekstremno lijeva, između -30 i -90 stupnjeva (pozitivan QRS kompleks na odvodu I i negativan na odvodima II i aVF). Ipak, QRS kompleks na odvodima II, III i aVF ima QS uzorak, što upućuje na to da početne električne sile odlaze od inferiornog zida. Uz to, na ovim odvodima su T valovi invertirani. Ovaj uzorak predstavlja stari ili kronični inferiorni infarkt miokarda. QT/QTc intervali su normalni (360-370 ms).

Iako je QRS kompleks pozitivan na odvodu I i negativan na odvodima II i aVF, ovo ne predstavlja provodnu abnormalnost (primjerice, lijevi anteriorni fascikularni blok, pri kojima bi QRS morfologija na odvodima II i aVF imala uzorak rS). U ovom slučaju, QRS kompleks ima QS uzorak, za što smo već ustanovili da predstavlja stari inferiorni infarkt, koji je odgovoran na lijevu os u frontalnoj ravnini. Dijagnoza lijevog anteriornog fascikularnog bloka ne može se postaviti u prisutnosti inferiornog infarkta miokarda.

Iako postoji visoki R val na odvodu V2, R val na odvodu V1 nije povećane amplitude. Stoga ovo ne upućuje na zahvaćanje posteriornog zida. Visoki R val na odvodu V2 (R/S >1) rezultat je rotacije električne osi suprotno kazaljci sata u horizontalnoj ravnini. To se ponekad naziva rana tranzicija. Os u frontalnoj ravnini možete zamisliti kao pogled na srce ispod dijafragme. Desni ventrikul je ispred, dok je lijevi ventrikul iza. Kada postoji rotacija suprotna smjeru kretanja kazaljke na satu, lijeve ventrikularne sile su pomjerene anteriorno i vide se ranije na prekordijalnim odvodima (npr. na V2), što se prezentira kao visoki R val na ovom odvodu.

Valja zamijetiti i inverziju T valova u odvodima V4-V6. Inverzije su nespecifične, iako se u svjetlu poznate koronarne arterijske bolesti (prethodni infarkt) mogu često interpretirati kao ishemija. No valja ih interpretirati u skladu s kliničkom situacijom.


  Report Tekst  • Recently Browsing   0 korisnika

    Ni jedan registrirani korisnik ne pregledava ovu stranicu