EKG - Primjer 5


~Sentinel~
  • Izvori:

    [infobox]Izvori[/infobox]

Upotrijebiti metodu od 12 koraka i pokušajte sami dokučiti odgovore prije nego pogledate rješenje!

54-godišnjakinja sa epizodom sinkope. Prethodno je imala tri slične epizode i pogoršavajući bol u prsima u naporu tijekom proteklih mjesec dana. III/IV sistolički šum, najglasniji na gornjem sternalnom rubu, širi se u karotide i ne pogoršava s Valsalvom. 

EKG primjer 5.png

EKG pokazuje pravilni ritam s frekvencijom 70 otkucaja u minuti. Postoji P val prije svakog QRS kompleksa, sa stabilnim PR intervalom (0,18 s). P val je pozitivan u odvodima I, II, aVF i V4-V6. Normalni sinusni ritam.

Trajanje QRS kompleksa je normalno (0,10 s), a i os je normalna, između 0 i 90 stupnjeva (pozitivan QRS kompleks u odvodima I i aVF). QT/QTc intervali su normalni (400/410 ms). Veliko je obilježje znatno povećana QRS voltaža na odvodima V4-V6 (amplituda R vala 40 do 50 mm), što je jedan od kriterija za hipertrofiju lijevog ventrikula (dubina S vala ili amplituda R vala u bilo kojem prekordijalnom odvodu > 25 mm). Dodatno, nalaze se značajne ST-T promjene povezane s hipertrofijom lijevog ventrikula (asimetrični i duboko invertirani) u odvodima I, II, aVR (pozitivni T val je zapravo invertirani T val na aVR), i V4-V6.

S obzirom na povijest bolesti i fizikalni pregled te EKG nalaz, najvjerojatnija je dijagnoza stenoza aortalnog zalistka. Klasična trijada simptoma povezana s teškom aortalnom stenozom jest angina, sinkopa i zatajenje srca. Šum povezan s aortalnom stenozom je krešendo-dekrešendo sistolički šum (ejekcijskog tipa) koji se najbolje čuje na gornjem desnom sternalnom rubu. Vrijeme šuma (rana, srednja ili kasna sistola) korelira s težinom stenoze. Kvaliteta karotidnog pulsa također je indikator težine aortalne stenoze (npr. parvus (niska amplituda) i tardus (spori uspon)). Fiziološki rascjep S2 može se izgubiti zbog odgođenog otvaranja i zatvaranja aortalnog zalistka. Kada je valvularna stenoza vrlo teška, može se javiti paradoksalni rascjep S2. Aortalna stenoza povezana je s nalazom hipertrofije lijevog ventrikula i povremeno LBBB na EKG-u. Veće etiologije aortalne stenoze uključuju kalcifikacije ili promjene sa staranjem (iznad 70 godina), reumatsku bolest srca i kongenitalni bikuspidalni aortalni zalistak.


  Report Tekst  • Recently Browsing   0 korisnika

    Ni jedan registrirani korisnik ne pregledava ovu stranicu